Cifir ve Ebced Ilmiyle Ugrasan Alimler Onu Nasil Nerede ve Ne Icin Kullanmislardir?
 

Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?

Önceki sayfalarda bir iki yerde işaret ettiğimiz gibi; bu ilmin sahası geniş bir mahiyettedir. Tümüne birden "ilm-i esrar-ı huruf" da denilir. Yani harflerin sırlarına dair ilim.

Bu ilmin en sâde olan kısmı, "Ebced, Hevvez, Huttî" gibi ilh. Sırasına göre harflere verilmiş sayı değerleriyle bazı âyet ve hadîslerin gaybî olan sırlarını çıkarma işinde kullanıldığı gibi; edebiyat san'atında, tarih düşürme işinde sun'î olarak da kullanılmıştır. Fakat büyük ehl-i velayet âlimleri onu sun'îlikten azade olarak ilham ve sünûhat ile gaybî bazı çıkarımlarda kullanmakla, bu ilmin gerçek kemâlini göstermişlerdir. Edebiyatçıların onunla yaptıkları sun'îce işler ise, bir eğlence kabilindendir. Yani o ilmin gaye ve kemâline uygun bir iş değildir.

Evet, meselâ Hz. Ali'nin, Kurân'ın كهيعص (mukatta') harflerinden "Sıffîn Savaşı'nın vuku' tarihini çıkarması [1] gibi önemli işlerde isti'maliyle, bu ilmin esas gaye ve hedefini göstermiştir.

Hem İslâm âlimlerinin büyüklerinden olan Rabi' bin Enes demiştir ki: "Kurân'daki mukatta' olan harflerden her birisi, Allah'ın bir isminin bir anahtarı ya da bir kavmin müddet-i hayatına işarettir. Fakat bunları hakkıyla fehmedip çıkaracak olan ancak Hz. İsa'dır." [2]

Ve nihayet bu meselede özet olarak diyebiliriz ki: Bu ilimle uğraşan âlimler, evvelâ ve bizzat onun mahiyet ve hakikatine vâkıf başta Hz. Ali olarak bir çok ehl-i velayet onu hakikî gayesinde ve büyük amma özel ve gizli işlerde ve Müslümanlara hem müjde, hem kuvve-i maneviyelerini takviye edici noktalarda, hem de Kurân'ın i'cazının bir nev'ini o noktadan izhar etmek vesilelerinde kullanmışlardır.

Kaynaklar

[1] Tefsir-i Ruh-ul Maanî El-Elusî 1/102
[2] Tefsir-i İbn-i Cerir 1/68

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: FATİH, 03.02.2010, 16:46 (UTC):
SİHİR.ÜZERİNE

Yorumu gönderen: Meteor, 19.09.2009, 05:44 (UTC):
iyide nicin kullanılır ben onu mrak ettım sıdık baglamada kullanılırmıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56465109 ziyaretçi (143893488 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)