Cinler Insani Aldatir
 

Cinler İnsanı Aldatır

Arif Coşkun

Cinlerden süfli olanların insanın beden ve akıl sağlığına verdiği zararlar ilk çağlardan beri iyi bilinir. Ancak bundan daha tehlikelisi, bu şeytan taifesinin insanın dinine verdiği zarardır. Çünkü bunlardan insanı kaydına alanlar, sinsice hükümlerini yürütürler de, kişinin haberi olmaz. Hatta, başka insanları da birtakım istidraçlarla kendilerine tabi kılarlar ve cemiyetin sapıtılmasına sebep olurlar. Bu iş aşağıdaki yollardan biriyle gerçekleşir;

1- Cin kendi varlığını bildirmeden: Bu durumda insan, kendisinin bir cin ile temasta olduğunu bilmemektedir. Kendisinde meydana gelen harikulade hallerin kendi üstün meziyetlerinden ileri geldiğini sanarak, kendini herkesten üstün makamlarda görmekte ve yerine göre sahte tevazu da göstermektedir. Muhyiddin Arabî (Hz.) bir eserinde; "Bu kimsenin en bariz vasıflarının, kimseyi beğenmemek ve kendisinin en üstün olduğu kanısını etrafa yaymak olduğunu söylüyor" diyor.

2- İslam büyüklerinin kılığında: Bazen cin, daha gençlik yaşlarından itibaren kendisi için müsait bulduğu bir kimseyi seçer ve onu kendisine tabi kılmak için çalışmaya başlar. Önceleri rüyasında, din büyüklerinin kılığına girmeye başlar. Kişi rüyasında güya Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Muhyiddin Arabî'yi görür. Onlardan mesajlar alır. Giderek bu rüyalar neticesinde, o genç gerçekten büyük bir zat olacağına inanmaya başlar. Bazen cani bir şey ister, o istek cin tarafından derhal yerine getirilir. Bu durumu büyük bir insan olması hasebiyle, Allah'ın bir lütfü olarak yorumlar, imtihanlarda, münazaralarda kendisine yardım edebilir. Karşıdaki susturulur. Tabii, muhatabı imanen güçlü değilse. Çünkü bazen bu cin sıradan birisi olmak yerine, onların ileri gelenlerinden olabilir. Birisinin bir işi için dua eder, o iş yine cin tarafından halledilir.

Bazen dünyanın çeşitli yerlerinde vuku bulan hadiselerden haberdar edilir. Artık bu genç büyük bir kişi olduğuna, hatta şeyh ya da kutup olduğuna inanmaktadır. Bundan böyle kimsenin nasihatini de kabul etmez. Çünkü o, kendisine nasihat edenlerden daha üstündür. Bazı hastalıkların tedavisi daha elini koymasıyla mümkün olur. Mesela bazı felçlileri yürütür. Oysa burada felci yapan cinnin kendisidir. O elini koyunca çıkıp gitmektedir. Bütün bunlar onun şanını ve namını arttırır. Artık etrafında yüzlerce, binlerce hayranı ve talebesi olur. Ona inananlar kendisini en büyük veli, Mehdi ya da İsa Mesih zannedebilir. Oysa erbabı onun sahtekâr ve zararlı olduğunu bilir.

Burada en büyük zevk ise, onu kendine tabi kılan cine aittir. Çünkü o kişi sayesinde artık binlerce kişiyi kendisine bağlamış ve isteklerini yaptırmaya başlamıştır. Bu durumda o kişinin itibarını arttırmak için, bazı kimselerin rüyasına dahi girip ona bağlanmalarını ve yardım etmelerini telkin eder. Bu arada o kişiye dini bazı bilgiler de vererek onu bir din alimiymiş gibi gösterir. Bilmeyenler onu kendilerine dini lider seçer.

Artık bu kişi bilir bilmez kendinden birtakım fetvalar verip bazı helalleri haram, ya da bazı haramları helalmiş gibi gösterir. Bunu da çevresine, kendisini bir müceddit gibi gösterip güya zamana göre içtihatlar yapıyormuş gibi empoze etmeye çalışır. Netice olarak, hem o kişi etrafında birçok insan toplamış ve onları müctehid edasıyla aldatmış, hem de onu kendine tabi etmiş olan cin bir saltanat kurmuş olur. Hatta bu başarısıyla kendi akranları arasında sivrilip temayüz ettiği ve onlara karşı marifetiyle öğündüğü de söylenebilir.

Bütün bu hallere giriftar olarak, pek çok insan saptıranlar, ülkemizde, bilhassa İstanbul'da çoktur. Ama biz burada başka birini misal vereceğiz.

Ahmet Kadiyani, sözde İslam'a bağlı, fakat aslında sapık bir mezhep olan Kadıyaniliğin kurucusu olarak dünya çapında şöhrete sahiptir. Gençlik yıllarından itibaren cinlerden birisinin tabii olarak yaşamıştır. Bizzat kendisinin kaleme aldığı hal tercümesine göre, Hindistan'da Kadyan kasabasında "doğmuştur. Yaradılıştan, inzivaya meyyal, hassas yapılı birisidir. Sık sık yalnız bir köşeye çekilerek nefs muhasebesi yapmakta iken bir gün gizliden bir ses işitir. Sadece kendisinin duyabildiği bu ses ona babasının akşam ezanından sonra öleceğini söyler. Ahmed bu sesi duyunca çok üzülür ve korkar. Ses devam eder:

"Allah kuluna yetmez mi?"

Gerçekten babası o akşam üstü vefat eder. Gerisini kendisinden dinleyelim:

"O sesi ondan sonra çok duydum. Bana pekçok şey öğretti. Beni dünyaya tanıttı, meşhur yaptı. Fakr-u zaruret içinde iken, hayra harcamam için beni servete gark etti. Kulağıma gelen seslerin Rahmani olduğundan asla şüphe etmedim. Çünkü şeytan benimle alay etse, içimdeki fenalıklar dile gelse, mutlaka fark ederdim.

Bazen o sesleri uzaktan işitiyordum, bazen de onlar benim ağzımdan çıkıyor, fakat söyleyeni ben olmuyordum. O kadar ki, bazen hiç bilmediğim lisanları konuştuğum olurdu. Bir ruhun bana hulul ettiğine (içime girdiğine) de inanmıyorum. Bu iş bambaşka bir iş, başkalığını seziyorum ya, bu bana ve bana tabi olanlara yetişir."

Evet, şimdi de şeytanın nihayet iğfal ederek saptırdığı Ahmed Kadiyani'nin yaptığı işi görelim. Birgün ortaya çıkıp şöyle diyecektir:

"Ben Meryem'in oğlu mesih isa'yım. Muhammed'den (sav) sonra peygamber gelmeyecek, yalnız bir kişi O'nun hilat-i fahiresine bürünecektir, işte ben O'yum. Kadyanlı Ahmed, efendisi Muhammed (sav)'in son peygamberliğine halel gelmeden nebi olmuş, Allah (cc)'dan mukaddes vazife almıştır."

Birinci dünya savaşından sonra ölen asıl ismiyle kadyanlı Mirza Gulam Ahmet'ten keramet zannedilen birçok haller de zahir olmuştur.

Binlerce kişinin gördükleri rüyalarla kendisine bağlanmaları, yanında kırk gün kadar kalan kimsenin semavi işaret olarak inkarlarından sıyrılmaları, kötürümleri birkaç el temasıyla yürütüp, hastaları birkaç söz ile iyileştirmesi, hatta kendisi ile tartışmaya giren birinin aniden ölmesi, şöhretinin büsbütün artmasına sebep olmuştur.

Kendisinin Mehdi olduğunu söyleyen ve Mehdi ile ahir zamanda yeryüzüne inecek olan İsa Mesih'in aynı şahıs olduğunu ve bunun da kendisi olduğunu belirten Mirza Gulam Ahmet Kadiyani, kaba bir görüşle her ne kadar İslamiyet'i yaymış ve genişletmeye çalışmış ve bunda da kısmen muvaffak olmuşsa da, mesele inceden inceye tetkik edildiğinde görülür ki, bu olayda da şeytan, evvela bir kişi, sonra da onun vasıtasıyla binlerce kişiyi kendi kaydı altına almış, bu amaçla İslamiyet'i de koz olarak kullanmıştır.

Muhyiddin Arabî'nin beyanına göre, bu gibi kişilerin en büyük özelliği kibir ve gururdur.

Cinlerden yardım istemek de caiz değildir. Allah (cc) kâfirleri bu sebeple kötülemiş ve şöyle buyurmuştur: mealen;

"Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınıyorlardı da cinlerin kibir ve azgınlıklarını arttırıyorlardı." (Cin:6)

Bu konuda daha geniş izahatı EI-Mütenebbi-ül Kadiyani isimli kitapta bulabilirsiniz.[1]

Kaynaklar

[1] www.selam.org

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: bahri , 08.04.2015, 19:38 (UTC):
yukardaki makaleyi zevkle okudum ve gerçekten gözel bir tahlil ama

cinlerden geçmişle ilgili bilgi almak onlara sığınmak olarak adlandırılmaz ben allahın ayetlerini okuyorum ve olara sesleniyorun sorular soruyorum ve cevaplarını alıyorum zatan müslüman cinler size yanlış yapma şansı yoktur dolayısıyla bunlardan faydalanmak gerekir diyorum ama eyer faydalanacaksak bunu doğru dürüst yapmamız lazım eyer bir bilgi alacaksak onuda toplumun hayatını kolaylaştırmak için almaklazım ama daha ünceki yazılarımdada yazdım ben sadece ailem için bu ilimden faydalandım mecbur kaldıkça baş vurdum bazen bir yıl boyunca istediğin kadar çağır gelmezler bazende hemen gelirler onlardan geçmişle ilgili kayıplarla ilgili hastalıklarla ilgili bilgi aldım ama bunu toplumla paylaşmadım çünkü adımın cinci hocaya çıkmasını istemıyordum ben yeteri kadar ilgilen medim esnaflık yapıyordum ve bu yoldan gelir elde etme gibi bir gayemde olmadığı için bu ilmi kimseyle paylaşmadım am bu ilim vardır ve cinlerle iletişim kurula bilr onlardan temizlenmek te kolaydır ve bunun yollarınıda kendileride zaten söylüyorlar

Yorumu gönderen: eylul, 23.03.2015, 10:34 (UTC):
ilk once ben cinlerin bizim gibi yiyib icdiklerini dorusu bilmiyordum.ama sizin sayenizde oyrenmis oldum cok saolunda ben fotoraflari tam anlamadim yinede saolun

Yorumu gönderen: handan, 09.11.2010, 15:42 (UTC):
valla bende çok kokrtum resimden bianda geldiler deidm :(

Yorumu gönderen: Ulee, 15.10.2010, 05:04 (UTC):
Lann sayfa açılır açılmaz tırstımm korkumdan argo konuşuyorum bu ne lan böyle Allah allahhhh :D

Yorumu gönderen: ayşenur, 18.08.2010, 12:18 (UTC):
bu resimde nedir. bunu buraya koymak hiçde uygun deil.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54799706 ziyaretçi (139650435 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)