Cinlerden Korunmak Icin Okunacak Dualar 1
 

Cinlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

1. Bölüm

Enes (ra)’ten: Allah Resûlü, şöyle buyurdu: Ademoğullarının avret (yerler)i ile cinlerin gözleri arasındaki engel, Müslüman’ın elbisesini çıkarırken şöyle demesidir:

Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânür-rahîm.

Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah, esirgeyendir, bağışlayandır.

Bir diğer rivayette ise bu sözün tuvalete girmeden önce okunması tavsiye edilmiştir.[1]

Enes (ra)’ten: Allah Resûlü, şöyle buyurdular: Kim evinden çıkarken;

Bismillâhi tevekkültü alellâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billâh

Allah’ın ismi ile Allah’a güvendim. Güç ve kuvvet, ancak Allah iledir. Derse, ona bir melek tarafından şöyle denilir:

"Hidâyet edildin, garanti altına alındın, korundun."

Ve cin ya da şeytan, ondan uzaklaşır.[2]

Ebu Davud’un rivayetinde kişi besmele çekince bir şeytan’ın ya da cinin diğer şeytana ya da cine şöyle dediği rivayet olunmuştur:

"Hidâyet edilen, garanti altına alınan ve korunan bir kimseye ne yapabilirsin ki!"

Cabir bin Abdullah’tan: Allah Resûlünden şöyle işittim: Adam, evine girdiği vakit ve yemek yerken Allah’ı anarsa, şeytan ya da cin, kendi kendine şöyle der:

"Sana burada ne yemek ne de yatacak yer var!"

Şâyet evine girerken Yüce Allah’ı anmaz ise, şeytan ya da cin, diğer şeytan ya da cinlere şöyle der:

"Evde gecelemeyi garanti ettiniz."

Yemek yerken besmele çekmezse, şöyle der:

"Hem gecelemeyi hem yemeği garanti etiniz." [3] Cabir’den: Allah Resûlü şöyle buyurdular:

"Büyücü, şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için ezan okuyun." [4] Abdurrahman bin Ebu Leyla, bir adamdan o da babasından bildirmiştir. Bir adam, Allah Resûlü’ne gelip şöyle dedi:

"Kardeşimin ağrısı var!"

Allah Resûlü, "Kardeşinin neresi ağrıyor?" dedi. Adam, "Onda psikolojik bir rahatsızlık var." dedi. Allah Resûlü, adama

"Kardeşini yanıma getir." dedi.

Kardeşi gelince Allah Resûlü’nün önüne diz çöküp oturdu. Resûlullah, ona Fatiha sûresini okudu. Sonra Bakara sûresinin evvelinden dört âyet, ortasından da iki âyet okudular. Sonra Ayetel Kürsi’yi okudular. Ardından Al-i İmran sûresinden

"Şehidallâhu" diye başlayan âyeti okudular. Mu’minun sûresinin sonundaki

"Feteaalellâhu" diye başlayan ayeti okudular. Cin suresinden

"Ve ennehû teâlâ" ile başlayan âyeti okudular. Saffat sûresinin başından on ayet ve Haşir sûresinin son üç âyetini okudular. Ardından İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okudular. Sonra adam kalkıp gitti. Sanki o, daha önce hiç rahatsız olmamış gibi idi.[5]

Vücuda Girmiş Olan Cinnî’ye Ayet Okuyarak Azap Etmek ve Onu Bedenin Dışına Atmak

Bunun için okunacak âyetler şunlardır:

Ayetel Kürsi, Nisa sûresi 167-173, Maide 33-34, Enfal 12, Hicir 16-18, İsra 110-111, Enbiyâ 70, Hac 19-22, Nur 39, Furkan 23, Saffat 98, Ğafir 78, Fussilet 44, Duhan 43-50, Casiye 7-8, Ahkaf 29-34, Rahman 33-36. ayetler.

Şayet bu âyetler okunduktan sonra cinnî, girmiş olduğu insan vücudunu terke yanaşmazsa; o vakit rukye ve 6 şifa âyeti, Yasin ve azaptan bahseden âyetler bir suya okunur ve hasta bu su ile yıkanır. Yıkanma işlemi, günde 1 defa olmak üzere bir hafta devam eder. Ancak yıkanma işleminde kullanılan su, tuvalete dökülmez. Bir ağaç dibine ya da pislikten uzak bir yere götürülüp boşaltılır. Suya okuma işlemi esnasında sağ elin avuç içi suya değdirilir ve ağız, suya yaklaştırılır. Okunan her âyet sonrasında suya üfürülür.

Okuyan kişi, hastanın alnına elini koyar ve sağ kulağına tavsiye edilen şifa ayetlerini okur. Okuma esnasında şayet cinnî, hastanın ağzı ile konuşursa, ona ismi, dini ve niçin insan vücuduna girdiği sorulmalıdır. Acaba bu cin bir büyücü tarafından mı bu vücuda yönlendirilmiştir? Büyünün türü nedir? Bu husus da cine sorulmalıdır.

Şayet cin, Müslüman olduğunu söylerse, ona yaptığı bu işin haram olduğu hatırlatılmalıdır. Allah ve onun azabını göz önüne alması sağlanıp yaptığı hatayı tamir etmesine imkan verilmelidir. Eğer cin Müslüman değilse, İslam’a davet edilmelidir. Kabul ederse ne âlâ, etmezse zorlanmaz. Sonra eza vermeden vücudu terk etmesi söylenir. Hastanın koltuk altından, göbeğinden, gözünden ya da karnından çıkmasına izin verilmez. Bilakis, iğne ile bir delik açıldıktan sonra el ya da ayak parmaklarından birinden çıkmasına müsaade edilir.

Şayet cin, vücuttan çıkmaya yanaşmazsa; yavaşça hastanın omuzlarına, yanlarına ve boynunun iki yanına vurulur. Sonra da azaptan bahseden âyetler, tavsiye edilen sûrelerle birlikte okunur. Okuma işlemi, cin çıkıncaya ya da yanıncaya kadar devam edilir.

Mü’minin vücudundan zorlama ve tehdit sonucu çıkan cin, bir kenardan onu takip eder. Şayet bu mü’min, güzel bir gidişata sahip olup Allah’a tevbe etmez, günahlara dalarsa, fırsat kollayan cin, tekrar onun vücuduna girebilir.

❮ 1. Bölüm2. Bölüm ❯

Kaynaklar

[1] Tirmizî, İbni Sünnî.
[2] Ebu Davud, Tirmizi, Nesai.
[3] Müslim.
[4] Ahmed, Bezzar, Taberani, İbni Sünni.
[5] İbni Mace, İbni Sünni, Abdullah bin Ahmed, Hakim
[6] "Şifa Veren Dualar", Pamuk Yayıncılık, s.131-149.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Zeynep, 08.10.2017, 03:27 (UTC):
Böyle güzel bir konu paylaştığınız için teşekkür ederim

Yorumu gönderen: Eyüp, 26.07.2015, 10:58 (UTC):
o vakit rukye ve 6 şifa âyeti, Yasin ve azaptan bahseden âyetler bir suya okunur bu ayetler hangisi Bilgi verir misiniz ?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56449919 ziyaretçi (143846635 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)