Cinlerden Korunmak Icin Okunacak Dualar 2
 

Cinlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

2. Bölüm

Vücuduna cin girmiş olan mü'min kardeşimize gerekli âyetler bir kasete/CD'ye çekilir ve günde 3 saat bir kulaklık ile dinlemesi sağlanır. Dinlenmesi gerekli olan sûreler, şunlardır:

Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Enam, Hud, Kehf, Hicir, Secde, Ahzab, Yasin, Saffat,Fussilet, Duhan, Fetih, Hucurat, Kaf, Zariyat, Rahman, Haşir, Saf, Cuma, Münafikun, Mülk, Mearic, Cin, Tekvir, İnfitar, Büruc, Tarık, A'la, Gaşiye, Fecir, Beled, Zelzele, Gariya, Hümeze, Kafirun, Mesed, İhlas, Felak ve Nas.

Vücuduna cin dokunmuş olana sabahleyin şu sûreler okunur: Yasin, Rahman, Cin.

Akşam uyumadan önce de şu sûreler okunur: Saffat, Duhan, Cin.

Eğer hasta okuma biliyorsa kendisi okur. Bir okuyan da bulamazsa; bu sûreleri tarif edildiği şekilde bir kasetten/CD'den dinler.

Allah Resûlü'nün duasını sıkça okumalıdır:

Euzü bivechillâhil kerîm ve bi kelimâtllâhit-tâmmâtillerî lâ yücâvizühünne berrün velâ fâcir min şerri mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya'rucü fihâ ve min şerri mâ zerae fil ardi ve min şerri mâ yahrucü minhâ ve min fitnetilleyli vennehâri ve min tavârigilleyli vennehâri illâ târigan bi hayrin yâ Rahmân.

Anlamı: Allah'ın keremli yüzüne sığınırım. Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. O kelimeler ki, ne iyi ne de kötü o kelimeleri öte geçebilir. Gökten inenin şerrinden, göğe çıkanın şerrinden, yaratıkların şerrinden, yerden çıkanların şerrinden, gece ve gündüzün şerrinden, gece ve gündüz -hayırla kapıya gelen hariç- kapımı vuranların şerrinden sana sığınırım ey Rahmân.

Bir başka rivayette ise şöyle denilmiştir:

"Yaratmış olduklarının şerrinden, gökten inenlerin şerrinden. Allah'ın tam kelimelerine sığınırım."

Cini Yakmak

Şâyet bir insan vücuduna girmiş olan cini yakmak istiyorsan, hastanın sağ kulağına 7 defa ezan, 1'er defa da Fatiha, Felak, Nas, Ayetel Kürsi, Saffet, Haşir sûresinin sonunu ve Tarık sûrelerini oku. Cin, sanki bir ateşin içine düşmüş gibi yanacaktır. Okuma esnasında hastanın gözlerine açılmış bir Kuran tut ki cin, oradan çıkıp hastayı kör etmesin. Allah, her şeye şâhittir.

Kim uyumadan önce Ayetel Kürsi'yi 11 defa okursa, şeytan ya da cin, asla ona yaklaşamaz. Ayetel Kürsi, 11 defa sara hastasının başına okunup üflenirse, Allah'ın izniyle hasta ayılıp kendisine gelir.

Cin ve evlerde oturan "ummar" / "ammar" nâmındaki cinleri defetmek için şu ayet yazılıp duvara asılır. 8 defa Ayetel Kürsi yazılıp bu âyete ilave edilir. Söz konusu âyet-i kerime şudur:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً

"Ve izâ gara’tel Gur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yü’minûne bil âhireti hıcâbem mestûrâ ve cealnâ alâ gulûbihim ekinneten en yefgahûhü ve fî âzânihim vagrâ ve izâ ze- kerte rabbeke fil Gur’âni vahdehû vellev alâ edbârihim nüfûrâ."

Kurân’ı okuduğun vakit, seninle ahirete inanmayanlar arasına örtülü bir perde koy­duk. Kalp ve kulaklarına onu anlamamaları için engeller koyduk. Sen Kurân’da rabbini tek başına andığın vakit, arkalarını dönüp nefret duyarak kaçtılar.

Cinlerden korkup çeşitli hayaller görene yukarıdaki âyet okunursa ve Fein tevellev fe gul… âyeti ile birlikte yazılıp üstünde taşıttırılırsa Allah’ın izniyle rahatsızlığı sona erer.

Şeytan ve cinlere şayet kasem okunursa çok faydalı sonuç alınabilir. İşte söz konusu kasem ve yemin: “Allah’ın en büyük ismi ile yemin ederim ki bu isimle kendisine dua edil­diğinde kesinlikle kabul eder. Bu isimle bir şey istenildiğinde verir. O isim Allah katında malumdur. Onun katında saklıdır ve o isim bir hazinedir. Alemlerin Rabbi adına bu mekanı- vücudu terk edin ve bir daha oraya dönmeyin! Allah’ın izzeti hakkı için…

Bir türlü ayılmayan ve mecnun için şu ayetler yazılır ve hastanın sağ pazusu üstüne asılır. Allah’ın izniyle korunacaktır.

Lev enzelnâ hâzel Gur’âne alâ cebelin lera- eytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Gul ûhiye ileyye ennehüstemaa neferun minel cinni fe gâlû innâ semi’nâ gur’â- nen acebâ yehdî ilerrüşdi fe âmennâ bihî velen nüşrike birabbinâ ehadâ ve ennehü tealâ ced- dü rabbinâ mettehaze sâhıbetev velâ veledâ ve ennehü kâne yegûlü sefîhünâ alallâhi şetatâ.

"Biz bu Kurân-ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu, baş eğmiş, çatlamış görür­dün. Bu misalleri insanlara, düşünsünler diye veriyoruz. De ki: Cinlerden bir topluluğun Kurân dinleyip sonra şöyle dedikleri bana vah- yolundu: “Biz harikulade güzel bir Kurân dinle­dik, doğru yola iletiyor. Ona inandık. Artık Rab- bimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğ­rusu Rabbimizin şanı yücedir. O ne eş ne de ço­cuk edinmiştir. Meğer bizim beyinsizlerimiz Al­lah hakkında yalan şeyler söylüyormuş.”"

❮ 1. Bölüm2. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741434 ziyaretçi (144624946 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)