Cinlerin Cesitleri ve Cin Kabileleri
 

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

Hazırlayan: Akhenaton

A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına "Mir" denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına "ervâh", bunların çirkeflik yapanlarına "şeytan", şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine "mârid", eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise "ifrît", bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa "melek" adını almaktadır.[2]

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. "Afarid", çoğul halidir. Türkçesi "ifritler" olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]

Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe ya da zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir parça şirazeden çıkmıştır, gözü hiçbir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]

Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]

Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. Dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]

Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izniyle çok kolaydır.[4]

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle "gulyabani" diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7] Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah’ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]

Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne ya da unutturmaya çalışır.unutulan ya da yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allah’ın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]

Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan; suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]

B. Cin Kabileleri

Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯❯

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, "Kurân Ansiklopedisi", cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, "Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri" (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] "Kütüb-ü Sitte", c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, "4. Boyutun Sakinleri: Cinler", Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, "Türk Mitoloji Sözlüğü", 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: A.., 23.08.2022, 12:33 (UTC):
Merhaba,
Beş vakit namaz kılmam ama inançlı bir insanım.43 yaşında 10yildir evliyim ancak 3kez düşük oldu.ikisini ilk iki ayda diğerini 6.ayda kaybettim.artik şüphe duymaya başladım.bende birşey mi var diye.cunku 3.dusukte 5.ay ultrasonunda çok sağlıklı bir bebekti.ultrasondan sonra suyum geldi ve bir ay susuz hastanede yatt.dogdu ama yaşamadı.herhangi bir şey olabilir mi .


Yorumu gönderen: Ece, 04.11.2020, 14:52 (UTC):
Benimle iletişime geçerseniz sevinirim

Yorumu gönderen: İsmail , 27.07.2019, 09:25 (UTC):
S. A ben bundan 19 yıl önce her aksam başımın üstünde davul zurna sesi duyuyordum ve enson odama kuran astım sesleri duymam kesildi bunun sebebi ne olabilir ve enson da kulağıma sesler gelmeye başladı eyer zenginlik istiyorsan şeytanla anlaşma yap diye bunun sebebi nedir

Yorumu gönderen: Adsız, 13.03.2019, 12:49 (UTC):
Avatar, Venom gibi filmlerde de görüldüğü gibi cinler insanların vücuduna yerleşip kontrolü ele alıyor. İnsan+cin=voltron. Bakalım Allah razı mı? (En'am 128) Gösterdikleri vizyonlara ve yaşattıkları rüya deneyimlerine tav olunuyor. Getirdikleri haberler gerçek-yalan belli değil. Sanal gerçeklik gözlüğü ile bir farkı yok. Tecessüs, dedikodu, gıybet, fesat üretici. (Hucurat 12)

Yorumu gönderen: Adsız, 19.12.2018, 21:00 (UTC):
Youtube: "Musallat Nedir? Neden Olur?" Hesap: Son Saat

Yorumu gönderen: Adsız, 11.12.2018, 12:07 (UTC):
Youtube: "Deccal ve Şeytanların Üçüncü Göz Oyunları"

Yorumu gönderen: zerretülzerre , 03.11.2018, 21:33 (UTC):
inanmazdım, böyle şeyler olmaz derdim.... kara kediler, kara büyüler.... kuş ölüleri, vida, ip, kıl, ansızın yanımdan biri geçmiş gibi, ölen bir kişinin aniden yanımda belirmesi falan olmaya başlayınca dedim bu ne iş.... yazdığınız yazı, ve okuyucuların yazdıkları yorumlar daha da ilgimi çekti. doğruluğunu teyit etmiş oldum. Kur'an da var okuyoruz, dinliyoruz. Ama çoooooook uzak anlamlar yüklüyoruz. oysa onlar içimizde, yanıbaşımızıda, hemen her yerde.... her an tesbihatta bulunmak, kuran okumak, ve namaza başlayıp bırakmamak gerekiyor....

Yorumu gönderen: Emel, 09.09.2018, 23:33 (UTC):
Sayin Hocam
..

Yorumu gönderen: Tevrat, 29.08.2018, 16:08 (UTC):
İnternette gördügünüz herşeye inanmayın..size "Çare" diye sunulan şey aslında "cinlerin musallat" olmaları için yapılması gereken söz ve davranışlar olabilir..tütsü vs. gibi..Onlarla işbirligi içinde olan sözüm ona "Hoca"lar var...Vesvesenize Çare ararken başınıza iş açmayın...Lütfen karşılaştıgnız her zorluguda cinlere bağlamayın.

Yorumu gönderen: Ahmet, 25.08.2018, 10:31 (UTC):
abilerim ablalarım rukye süresi dinleyin sıkça bakara süresi dinleyin okuyun!
cin mektubu işinize yarayabilir cin mektubu:
Dücane (r.a.) ALLAH Resulü (s.a.v.)´nün huzuruna gelip: "Ya Resulullah! Yatağıma yattığım zaman değirmen sesi, arı vızıltıları gibi sesler işitiyorum. Simşek parıltısı gibi şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin orta yerinde siyah ve uzun gölge gibi bir şeyin olduğunu görüyorum. Yakalamak için elimi uzattığımda derisinin üzerinde ki kılların kirpi kılları gibi olduğunu ve ağızından yüzüme doğru ateş parçaları attığını görüp beni yakacağını zannediyor, uyuyamıyorum, korkuyorum." dedi.

Resülü Ekrem (s.a.v.) buyurdular: "Ey Ebu Dücane, evinize gelen korkunç bir mahluktur. Bana bir kağıt ve kalem getiriniz." Getirilen kağıt ve kalemi Hazreti Ali (k.v.)´ye verdi ve "Bismillah diyerek yaz." buyurdu. Ebu Dücane (r.a.) diyor ki: "Resulü Ekrem (s.a.v.)´in yazdırdığı bu mektubu götürüp yastığımın altına koydum ve yattım. Gece yarısı uyanmıştım. Kulağıma şöyle bir korkunç ses geldi: Lat ve Uzza´ya yemin ederim ki bizi yaktın. Bu mektubun sahibi hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine bir daha gelmeyeceğiz." Ebu Dücane (r.a.) diyor ki: "Sabahleyin erkenden kalkıp Resulü Ekrem (s.a.v.)´in arkasında sabah namazı kıldım. Cinlerin feryadını Resulü Ekrem (s.a.v.)´e haber verdim." Resulü Ekrem (s.a.v.) bana şöyle buyurdu: "Ey Ebu Dücane! O mektubu kaldır. Beni hak peygamber olarak gönderen ALLAH´a yemin ederim ki eğer o mektubu kaldırmazsan onlar kıyamete kadar azap içinde kıvranırlar."

Yorumu gönderen: En'am/128, 11.07.2018, 16:06 (UTC):
"Hepsini bir araya topladığı gün, “Ey cinler topluluğu! der. Siz insanlarla çok uğraştınız.” Onların insan dostları derler ki: “Rabbimiz, birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık.” Allah buyurur ki: “Durağınız ateştir. Allah'ın dileyip affetmesi hariç, orada sürekli kalacaksınız.” Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir; bilendir."

Yorumu gönderen: Bilinmez , 20.06.2018, 17:07 (UTC):
Anneme bi kere müsallat oldular ve annem bizi kızlarını onlardan biti sanıyodu ve baya zor günler geçirdik ama suan iyiyiz annemi 3 hocaya götürür ve bn bebekken beşigimi dişarı bizim merdivenin yanındaki o kocaman büyük taşın üstüne koymuslar beşik de bn varmisim tahta beşik miş ve akşama dogru beşigim havaya kalkıp döndüm ve yere geri inmiş ama beni hemen götürmüşler hocaya ve okumuş boyayla yazılı kuran vermişler ve suya koyun bana boyalı suyu içirmişler ve suan 16yasındayım

Yorumu gönderen: Beytullah, 11.06.2018, 13:47 (UTC):
Hocam ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama benim üvey nenem annem ve babamın ayrılması için defalarca buyu yaptırmış annemler her seferinde bulup büyüyü bozdurmuş ama bi hoca anneme kocanın ay başları olur yani normal olursunuz ama belirli zamanlarda sürekli kavga edersiniz etkisi geçmez demiş bu sebepten evde sürekli kavga çıkıyor bizim ne yapmamiz gerekiyor bu durumu nasıl sonlandirabiliriz.Birde ben cinleri falan çok merak ettiğimden sürekli araştırıyorum ve her onlardan bahsedisimde bisiler hissediyorum bi soğukluk falan bi sorun olur mu?

Yorumu gönderen: Ahmet, 03.06.2018, 20:28 (UTC):
Selamın aleyküm hocam son zamanlarda rüyamda çok pislik şeyler görüyorum ve uyuyamiyorum ben erken kalkan birisi degilim ama geç yatmama rağmen erken saatte utanıyorum unutkanlık ve herseye çabuk sinirlenmeye başladım yapmam dediğim herseyi yapıyorum en ufak şeye bile kavga çıkarabilecek duruma geliyorum. Sanki ben ben değilmisin gibi rüyalarım çok saçma ama benim uykularimi kesiyor resmen büyü olaylarına inanmam normalde bir hoca bana büyü yapıldığını söyledi 1 yıl 8 ay önce yapılmış bir büyü ve ben son zamanlar da bunun etkisini daha çok hissediyorum eskiden de vardı bu hissiyat ama suan çok kötü olduğumu farkına varıyorum ve bir cin musallat olduğu söyledin bana bu büyüden dolayi ara sıra sanki arkamda benimle beraber yürüyor gibi arkadaşlarımdan uzaklaşmaya yemek yemem azalmaya ailemle sürekli sebebsiz kavga etmeye başladım sakin kalmaya çalışıyorum ama bazen çabaları yetmiyor sizce ne yapmalıyım yardım edin hocam daha 20 yaşındayım ve bu benim tüyleri diken diken ediyor her yöntemi deniyorum araştırıyorum kurtulmak için

Yorumu gönderen: kerime, 03.06.2018, 17:28 (UTC):
Merve yazdığın yorumların hepsini okudum bende sen gibi kabuslar görüyodum rüyamda sürekli birşeylerin varlığını hissedebiliyorum ve sanki bana bir nefes kadar yakındı bunlar rüyamda dua ettirmiyordular gündüz bile çevremde geçen karaltılar bulanıklılık bunlari hissedebiliyordum fakat dua herşeyin kiliti nas felak suresini sürekli oku ayetel kürsiyi sürekli oku Allah'a sığın unutma onlar biz insanlardan güçlü değiller hatta yanında küçük kur'anı kerim taşı bol bol kur'an oku namazını kıl kesinlikle aksatma benden böyle yendim olan herşeyi içinü ferah tut Allah yardımcın olsun kardeşim

Yorumu gönderen: Merve, 23.05.2018, 12:08 (UTC):
Devamı->
Gittiğmde yine herkes bana bakıyor ama kimseden çıt çıkmıyor. korkuyorum koşmaya kalksam üzerime atlayacaklar gibi. Bende koşar adımlarla uzaklaşıyorum oradan biraz uzaklaştığımda ise koşmaya başlıyorum. Sonra çok insanın olduğu yerde bana birşey olmaz diye düşünerekten çarsıya gitmeyi düşünüyorum ama bu seferde yolda kim varsa gözlerini bile kırpmadan bana bakıyorlar gözleri hele o kadar kötü ki insan bi saniyeliğine görse korkar... daha sonra ben koşmaya başlıyorum onlarda peşmden koşuyor nefessiz kalıyorum ciğerlerimin acıdığını, bacaklarımın acısını hissedebiliyorum arkama dönüp baktığımdaysa koskoca bi ordu olmuş neredeyse o bakışları bir saniye uzerimden cekmeden pesimden koşyorlar. Kösede bi bakkal gorüyorum ufak burada bulamazlar diye oraya giriyorum bi bakıyorumki bakkalcıda aynı şekilde üstüme geliyor arkada onlar dibimde sayılır o sırada hoca geliyor koşarak beraber koşmuşuz gibi sanki ben ondanda korkuyorum önce ama beni kollarmdan tutup sarsiyor merve kendine gel merve aynı anda besmele çek merve besmele çek diye hızlı hızlı tekrar ediyor beraber devamlı besmele çekiyoruz. Ve sıçrayarak uyandım. Rüyalarım genellikle bu şekilde ama bu en ağırıydı. Bir keresindede gece dısarıdan eve dönüyordum istisnasız her arabadan biri bana bakıyor gibi bakıyorum içine saniyelik birini göruyorum sonra yok hiçbirsey. Bugün en son bi hocayı aradım ruhi yel mi öyle birşey söyledi onlar 3 5 kisi değiller çok kalabalıklar dedi sağ kulağına okuyacağım dedi. Bekledim birşeyler okudu rahatladın mı yoksa kötü mü oldun dedi nefesimin daraldığinı ayakta duramadığimı kötü olduğumu söyledim cuma günü birdaha ara dedi. Ne yapmalıyım? Birşeyler soyleyin nolur delirmeme ramak kaldı.

Yorumu gönderen: Merve, 23.05.2018, 11:18 (UTC):
İyi günler
Ben uzun zamandır kabuslar görüyorum ve etkisinden çıkamıyorum. Uyandığımda nefes nefese oluyorum zaten sıçrayarak uyanıyorum. Önceden evde çok rahat yalnız kalabilirken şimdi kendi odamda yalnız kalamıyorum karanlıktada aynı önceden ışık sevmezdim gece lambasının altında, gündüzleri perdeler çekili otururdum şimdi karanlıkta nefes alamıyo boğuluyo gibi oluyorum. Her an izlendiğimi hissediyorum sağıma dönsem solumda önüme dönsem arkamda hissediyorum. Yerimde duramaz oldum. Mesela dolapta ufak bi aralık var ordan birisi bana bakıyo gibi oluyo. Bikaç tane ölü hayvan gördüm son zamanlardada. Devamlı saçmasapan seylere kızıp sinirleniyorum aşırı agresif biri oldum. Kalabalık ortamlarda duramıyorum. Kabusumun birinde birisi ölüyor yanımdaki kişinin tanıdığı ama ben gitmek istemiyorum ama gidiyoruz. Cenaze evine geldiğimizde eski bi köy evinin içine giriyoruz gelir gelmez bahçede divan var kapının önünde orada oturan herkes bana bakıyor ama nasıl bir bakış anlatamıyorum... içeriye giriyorum o bakışlardan ürkerek bi bakıyorum bir sürü siyah giyimli birileri var halka kurmuşlar başları önde olduğu için siyah örtüleri yüzlerini saklıyor göremiyorum ama oradada duramıyorum gittikçe daha kötü hissediyorum bana bakmasalar bile hepsinin eğildikleri yerden alttan alttan bana baktığını görebiliyorum. Sonra oradan uzaklaşmam gerektiğini düşünüyorum çünkü ortamın iyice gerildiğini hissediyorum. Yanımdakine ' ben bi su içeyim' diyerek çıkıyorum tedirgin bir şekilde az önceki divanın oraya gidiyorum.
Devamı->

Yorumu gönderen: Y.E, 19.05.2018, 00:39 (UTC):
Hocam son zamanlarda uykuya dalarken konuşma ve gülme sesiyle tekrar uyanıyorum.unutkanlaştım kendi kendime konuşmaya başladım 2,3sn sonra kendimi susturuyorum.Yaşadığım olayları tek başımayken tekrar tartışıyorum.kalabalık ortamdan tekbaşıma biyere gittiğimde tüğlerim diken diken oluyor ve hemen odaya hızla geliyorum. Gece en son yaşadığım olayda ben uyurken kedi miyavluyor arkamda bn dönemiyorum sonra kendimi topladım kendimi yastığı attım döndüm karşıda gri büyük bi kedi gece lambasının ışığı gözlerine vuruyodu dış kapıyım açtım çıksın diye geri geldim kedi yok.

Yorumu gönderen: M. Ç, 11.05.2018, 22:59 (UTC):
Merhaba hocam ben30 yaşında bir bayanım ve rüyada benimle babamın abimin eşimin kılığında ilişkiye giriyorlar bir kere rüya degil gerçekten nezih bir şekilde çıplak gördüm 2. Evliliğim ve eşimi çok seviyorum ama ona karşı çok acımasız oluyorum çok asabi sinirli sabırsız hantal ve ani parlamalarım var ani çıkışlarım var sürekli kabus sürekli uykuda felç dedikleri ağırlıkkanma oluyor bende hep uyumak istiyorum evden çıkamıyorum çıktığım zaman girmek istemiyorum ve kendi kendime konuşuyorum 3yada5 insan daha varmış gibi durup dururken ağlıyorum sonra gülüyorum yardım edin Allah rızası için lambaları söndüremiyorum ve hep korkuyorum seslerini de duydum

Yorumu gönderen: sıla, 29.03.2018, 18:39 (UTC):
Selamun aleyküm hocam. Hocam rüyamda kuran okuyorum ve kuran okuyan bir insan değilim ve kuran okurken kendimi bir ortamda buldum , ortamda ben hariç herkes siyah giyinmişlerdi yüzleri çok çirkindi, ben kuran okumaya devam ettikçe o yüzler güzelleşmeye başlıyordu daha sonra kuran okumam hızlı bir hal aldı ve yaşadığım herşey biran için gözümün önünden geçmeye başladı kesit kesit hayatımı görüyordum sanki o esnada birden uyandım uyandığımda nefes nefeseydim hocam bu rüyanın anlamı nedir yardımcı olabilirmisiniz

Yorumu gönderen: kerime, 29.03.2018, 17:54 (UTC):
Selamun Aleyküm hocam. Hocam rüyalarımda sürekli onları görüyorum eşyaların uçtuğunu varlıklarını hissedebiliyorum rüyamda. Korkuyorum artık delirmek üzereyim birde rüyamda hocam ben bekar bir bayanım Çocuğumun olduğunu gördüm ismi can dı ve daha buna benzer birsürü rüya hocam bana çözüm önerirmisiniz yoksa delireceğim

Yorumu gönderen: yusuf, 25.01.2018, 00:46 (UTC):
Selamun aleykum sayin hocam 17 -18yil once babam evimizin bacesine on ve ve arka kismina gomulmus taze kanli koc basi bulmus bana yeni soylediler bunu yapani bulablirmiyim arastirdim tam emin degilim galiba dort boynuz buyusu yapilmis Allah a sukur bol kuran okudugum icin ozellikle bakara suresini okudugum icin birde sihir buyu bozma dualarini okudugum icin ya kismen bozuldu yada saldiran cinler etkisiz hale geldi. Ama o zamnlarda evimiz huzursuzdu aulem cok kotu durumdaydi simdi duzeldi bu konuda beni aydinlatirmisiniz

Yorumu gönderen: Cansel, 29.12.2017, 13:06 (UTC):
Hocam çok teşekkür ediyorum Allah sizden razı olsun burdaki tüm kardeşleriminde Rabbim yar ve yardıcısı olsun Allaha emanet olun selam ve dua ile...

Yorumu gönderen: Sabir, 29.12.2017, 11:08 (UTC):
CANSEL KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM...AŞAĞIDA CEMİL VE BUSE KARDEŞİME YAZDIKLARIMI UYGULA SENDE ALLAH'IN İZNİYLE HİCBİRSEY KALMAYACAK SABIRLI OL...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Cansel, 28.12.2017, 23:47 (UTC):
Hocam selamün aleyküm ben çok sinirli bi insan oldum önceden çok dindar birisiydim namazımı kılardım dua etmeden uyumazdım ama artık çok günahkar oldum ailemle abimle hep aram bozuk aşık olduğum insan için hep tartışıyoruz ama bu olanlardan babamın haberi yok biraz sakin ve huzurlu biri olmak istiyorum ailemle iyi olmak istiyorum sevdiğimle kavuşmak istiyorum oda bıktı bu sorunlardan bana yardım edin lütfen fevri ve günahkar olmaktan bıktım eskisi gibi olmayı istiyorum abdest alıyorum ama bi türlü namazımı kılamıyorum bana yarımcı olurmusunuz şimdiden Allah razı olsun

Yorumu gönderen: Ömer, 28.12.2017, 07:54 (UTC):
Bu sayfa sayesinde birçok faydalı bilgi öğrendim teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Sabir, 19.12.2017, 16:42 (UTC):
CEMIL KARDEŞİM...O MUSKALARİ ATIN KARDEŞİM MUSKA TAŞIMAYIN MUSKA İYİ DEĞİL...BAK O MUSKAYİ TAŞIMAKLA NELER GELDİ BAŞINIZA NERDEN BİLİYORSUNUZ GİTTİĞİNİZ HOCA DEDİĞİNİZ İNSANIN BİR SARLATAN OLMADIĞINI TEKRAR ÇIKARI İÇİN SİZE MUSKA YAPMADIĞINI NERDEN BİLİYORSUNUZ KARDEŞİM PARA KAZANMAK İÇİN SİZİN TEKRAR YANINA GİTMENIZ İÇİN YAPMİŞ BU ŞARLATAN KARDEŞİM. ..MUSKAYİ TAKSAYDINIZ BUNLAR BAŞINIZA GELİR MİYDİ BİRAZ DUŞUN O COCUGUNUZDA BİLE RUHSAL BOZUKLUK OLDUĞU GİBİ SİZE MUSALLAT OLACAKLAR VE BAŞINIZA BELA OLACAKLAR HABERİNİZ OLSUN TABİKİ ALLAH KORUSUN. ..HEMEN O MUSKAYİ ACİN BESMELE ÇEKİN BİR AKARSUYUN İÇİNE ATIN...AYRICA ASAÇIDAN BUSE KARDEŞİME YAZDIKLARIMI EVDE UYGULAYIN...HEMEN AKTARDAN GÜL TÜTSUSU AL ONU YAKIN EVİN HER TARAFINA BIRAKIN ÇOK FAZLA YAKIN EV DUMAN OLACAK OLSUN O DUMAN GİDER O KOKUDAN KAÇACAKLAR...AŞAĞIDA AYETLERİ CD YE DOLDURT AKŞAMDAN SABAHA KADAR BİLGİSAYAR DA ÇALSIN HERGÜN YÜKSEK SESLE DİNLE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇİN DUVARLAR SESİ DUYSUN BAKARA SURESINI DİNLEYİN YÜKSEK SESLE FATİH COLLAK HOCADAN 1.CUZ 2.CUZ 3.CUZUN ORTASINA KADAR...BUNLARI YAPARKEN SİZİ COK SIKINTI BASACAK DAYANIKLI OLUN ONLAR SIZLERI TERK ETMEMEK ICIN SIZE SIKINTI VERECEK SONRA DEFOLUP GIDECEKLER...ALLAH YARDIMCINİZ OLSUN...

Yorumu gönderen: Cemil, 19.12.2017, 10:50 (UTC):
Selamünaleyküm hocam. Benim hikayem şu şekilde gelişti. Biraz sinirli bir yapım var ve eşimle sürekli kavga ediyorduk. Birgun boşanma aşamasına geldik aileler geldi baristirdi. Kayinvalidem benim çok sinirli olduğum için seni hocaya götürecem sinir için dua okusun dedi ve işten sabaha izin aldım hocaya gittik. Hoca bana okudu sonra eşime okudu ve eşimde büyü olduğunu bizim ayrılmamız için sürekli kavgalara sebebiyet verdiklerini söyledi. Muska yazdı eşime ve eşim o akşam bunları görmeye başladı. Kimi zaman küçük çocuk kimi zaman yakışıklı erkek kimi zaman da bize bakıp gülen çekirdek aile şeklinde görmeye başladı. Eşimin durumu tam düzeldi derken 4 yaşındaki cocugumunda gördüğünü fark ettim. Çocuk beni görünce uyumak istemediği için ayrı yatıyoruz. Ama gece uyanırsa yanıma gelip tabletten çizgi film izleyip annesinin yanına gidiyordu. Son bir haftadır annesinin yanına giderken odadan dışarı adım atmadığını fark ettim. Ne oldu diye sorduğumda ise bana korktuğunu söyledi. Elinden tuttum gel göster neden korktun diye bana mutfak lavabosunu gösterdi ve bak orda dedi. Sabah eşime anlattım oda doğruladı. Gece wc kaldirinca yine mutfak lavabosunu göstermiş ve bak orda demiş. Eşim bakmış balkonda sırtı dönük bir çocuk görmüş. Bu arada ev yüksek giriş felan değil yüksek katta oturuyoruz. Sizce durum nedir hocam ne yapmalıyız

Yorumu gönderen: Mehmet, 11.12.2017, 18:47 (UTC):
Rukayya kardeşim konuşmak isterim bi şekilde yada yazışmak

Yorumu gönderen: Sabir, 06.12.2017, 11:41 (UTC):
NUR KARDEŞİM...HEMEN AKTARDAN GÜL TÜTSUSU AL ONU YAK EVDE HER YERİ O KOKUNA İLE DOLDUR BİR KUTUSUNUN TÜMÜNÜ YAK EVDEN HİÇ EKSİK ETME GÜL TÜTSUSUNU BAKARA SURESİNİ NETTEN AÇ YÜKSEK SESLE DİNLE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN HERGÜN DİNLE VE AŞAĞIDA BUSE KARDEŞİME YAZDIKLARIMI EVDE HERKESE KENDİN DAHİL UYGULA...RABBİMIN İZNİYLE HERŞEY DÜZELECEK...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Nur, 04.12.2017, 12:32 (UTC):
Hocam bizim evimize yakaza cinleri musallat olmuş deniliyor. Eve gelen durmak istemiyor. Birkaç ay önce perdenin arkasında büyü bulduk. o büyü annem ve babamın ayrılması icin yapılmış yakaza cinlerini musallat etmişler. Sadece orda değil yatağın içinde muska dolabın arkasında domuz yağı çıktı. Eve hoca geldi duramadı. Dualar okudu ev sallandı ağırlık çöktü köpek var 2 tane havlamaya başladılar bir anda hocanın sol kolu uyuştu kalkmadı fenalaştı hoca, Evin karşısında yıkık dökük biyer var ordan sizi izliyorlar dedi hoca. Evde tek erkek kardeşim kalıyordu ara sıra gelen oluyor ama ev terkedilmiş akıl verin hocam nolur

Yorumu gönderen: Adsız, 26.11.2017, 13:47 (UTC):
Allah şeytan, şeytan cinleri ve şeytanlaşmış insanlarrın şerrinden insanlığı korusun.

Yorumu gönderen: Adsız, 25.11.2017, 14:02 (UTC):
Rukayya hanım Sabir hocam ne yapayım? Fısıltı değil sinek vızıltısı ve rüzgar esintisi gibi oluyor. Bazen çınlama. Düşünce okuma var. Kimisi tehdit ediyor kimisi telkin ediyor (sosyal medyada). Kim iyi kim kötü artık anlayamıyorum. Onlara katılmam isteniyor. Ne olacağını kestiremediğim için karar veremedim. Rüyada anlık görüntü gönderip korkutuyorlar. Alt üst olduğum doğru. Düşündüklerim bir şekilde insanlar ya da tv-internet yolu ile karşıma çıkıyor. İletişim kurduğum insanları da farkında olmadan kontrol edip onların aracılığıyla mesaj verebiliyorlar. Ayetleri bilgisayardan dinliyorum. Gece uyandığımda beyaz parıldamalar ve başımda uyuşmalar gitti. Eskisi kadar korkularım kalmadı ama endişeliyim halen. Namaz, dua, zikir ile korunmaya çalışıyorum. Ulvi mi sufli mi bu olaylar anlayamadım? Allah rızası için yol gösterin.

Yorumu gönderen: rukayya, 23.11.2017, 23:52 (UTC):
Son olarak bu pis işi yapanların hepsinin canı cehenneme.yaratıcının hepsini öldürmemesini sadece kıyamete kadar süründürmesini diliyorum.umrumda bile değilsiniz artık.herkese selamlar.dikkat edin kendinize cevrenize ve görüştüğünüz kişilere çok garip davranan birisi varsa hayatınızda uzak durun sadece tavsiye

Yorumu gönderen: rukayya, 23.11.2017, 23:36 (UTC):
Birde şimdi ismini hatırlamadıgım bir arkadaş düşüncelerin okunmasıyla ilgili bişey yazmış.bu konu gerçek nasıl okundugu ayrı bir konu ama doğru .düşüncelerin okunması kolay değil ama.birisinin düşüncesini okuyabilmek için o kişinin canını cıkarıyolar önce kişi alt üst oluyo karmakarışık.uzun mevzu .sadece dikkat etmesini söyleyebilirim.birde dikkat etsin kafasının içinde fısıltı varmı yoksa hissetmiyo demektir.duyuyosa işi daha zor demektir.herşeyi anlatamayacak kadar çok şey biliyorum bildiğimi bilenlerde var ne yapmaya çalıştıklarını anlamam 5 yılımı aldı.herkes kendine dikkat etsin.

Yorumu gönderen: rukayya, 23.11.2017, 23:23 (UTC):
Sayfanız fena değil.tesekkür ederiz

Yorumu gönderen: Sabir, 23.11.2017, 18:09 (UTC):
BUSE KARDEŞİM DEVAMLİ EVİNDE GÜLSUYU TÜTSUSU YAK AKTARDA VAR EVİN HER TARAFINA BIRAK YANSIN HER GÜN İHMAL ETME VE HER GÜN EVİNDE BAKARA SURESINI AÇ NETTEN YÜKSEK SESLE DİNLE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ EVDE ÇALSIN BU SÜRE AŞAĞIDA YAZDIM KARDEŞLERİME AYETLERİ CD YE DOLDURT AKŞAMDAN SABAHA KADAR BİLGİSAYAR DA ÇALSIN VE ZEMZEM SUYU SİNAMEKİ ZEYTİNYAGİ İLE İLGİLİ OLANI YAP BUYU DURUMU OLURSA AMA GÜL TÜTSUSU BAKARA SURESİNİ VE O AYETLERİ CD YE DOLDURT BİLGİSAYARA TAK AKŞAMDAN SABAHA KADAR ÇALSIN BUNLAZIM YAP BU UCUNU YAP MUTLAKA VE NİYET ETTİM NE KADAR ÜZERİMDE GÖZ NAZAR KÖTÜ ENERJİ ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN RUHUMDAN BEDENİMDEN EVİMDEN DEFİ NİYETİNE SÖYLE EUZUBESMELE ÇEK BAŞLA BÖYLECE BUYU YAPSAN BİLE NE SANA NE EVİNE TESİR EDECEK ÇÜNKÜ BUNLARLA EVE MELEKLER GELECEK BUYU İLE ŞERLİ VARLIKLAR NE SANA NE EVE GELECEK ALLAH'İN İZNİYLE...HİÇ KORKMA RAHAT OL...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: buse, 23.11.2017, 16:14 (UTC):
Erkek arkadaşımın yengesi büyüyle falan uğraşıyor hatta kendi öz oğluna bile büyü yaptı. Erkek arkadaşım sürekli kendine dikkat et diye uyarıyor, korunmak için ne yapabilim bu durumdan çok endişeleniyorum yardımcı olabilir misiniz.

Yorumu gönderen: Sabir, 22.11.2017, 20:52 (UTC):
ELIF KARDEŞİM AŞAĞIDA İSMAİL KARDEŞİME YAZDIKLARIMI SENDE UYGULA ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 22.11.2017, 19:49 (UTC):
KERIME KARDEŞİM ALLAH'A YÖNEL KARDEŞİM. ..

Yorumu gönderen: elif, 21.11.2017, 17:06 (UTC):
Selamun aleyküm kardeşim. Sabah ezanına yakın uyandım ben ama sanki böyle uyku sersemi bişeydim ağzımdan 2 3 defa cühenna dedim nasıl dedim niye dedim hatırlamıyorum ama dedim yani yadımcı olabilirmisiniz

Yorumu gönderen: kerime, 21.11.2017, 16:58 (UTC):
Selamun aleyküm sabir kardeşim. Bana yardımcı olmanız lazım sabah uyandığımda vücudumun bir yerine kına yakılmıştı. Kokladığımda kına kokuyordu fakat kına falan yakmamıştım ben. Ne anlama geliyor bu kına. Lütfen yardımcı ol bana

Yorumu gönderen: Sabir, 09.11.2017, 22:34 (UTC):
İSMAİL KARDEŞİM AŞAĞIDA YAZDIKLARIMI YAPACAK VE DİRAYETLİ OLACAK O DİRAYETLİ OLMADIKÇA KURTULAMAZ ÇÜNKÜ ONLARİN ÜZERİNE ÜZERİNE GİTTİKÇE ONLAR ONDAN KACAÇAK VE SU DEDİKLERİMİ YANİ AŞAĞIDA SÖYLEDİKLERİMİ MUTLAKA YAPSIN...EN BAŞTA EVDE GÜL TÜTSUSUNU YAKSIN 1 TANESİNİN İÇİNDE 20 TANE VAR VE EVİN HER TARAFINA BIRAKSIN EV DUMAN OLSUN VE FATİH COLLAK'TAN BAKARA SURESINI 1.2.CÜZ VE 3.CUZUN ORTASINA KADAR YÜKSEK SESLE DİNLESİN VE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇSİN VE DAYANSIN BİR SÜRE SIKACAKLAR ONU DAYANSIN SONRA KENDİNE GELECEK DEDİĞİM GİBİ NE KADAR CESUR OLURSA O KADAR ONLAR ONDAN UZAKLASIR...O YÜZDEN BUNU YAPSIN VE SONRASINDA GERİ KALANINI AŞAĞIDAN BAKIP YAPSIN AMA MUTLAKA HERGÜN EVDE GÜL TÜTSUSU YAKSIN HİÇ İHMAL ETMESİN VE HER GÜN BAKARA SURESINI DİNLESİN...

Yorumu gönderen: ismail, 09.11.2017, 17:40 (UTC):
hocam benim arkadaş bugn daha da kötü oldu arkadaşım cini çizmeye başladı ve bir şeyler yazzdı bazılarını tek okuyabildim ondan da arkadaşımı cin kendi yanına çağıyordu . arkaşım bütün sureleri ve duaları unutmuş ona nas suresini yazdım nas suresini okuyamadı hata görmedi daha sonra adımı ve arkadaşın adını yazdım okuyabildi yani gördü daha sonra yine yazdım ama sadece bir cümlesini okuyamadım bende başına adım yazdım sonra nas suresini bir cümlesini yazdım arkadaş adımı okudu sonra şekiller var dedi nas suresi görmedi şekiller yazdı sonra dersin ortasında akullu tahtada taha suresi açıktı ve arkadaş akıllı tahtayı camını kırık göemüş .. sizce şuan ne yapmalı ve geçen sene başaladığı zamn 6 tane görüyormuş bir tne hoca 5 ni yok etmiş 6 ncısı kaybolmuş ve işte 1 2 haftadır yine geldi ve cin aynen kpeğe benziyormuş hep arkaadaş uykuya daldığında oluyor ve sık sık uykuya dalıyor

Yorumu gönderen: Sabir, 08.11.2017, 08:10 (UTC):
İSMAİL KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM...ARKADAŞINDA AŞAĞIDA FATMA KARDEŞİME YAZDIKLARIMIN AYNISINI YAPSIN RABBİMİZİN İZNİYLE HİCBİRSEY KALMAYACAK SABIRLI OLSUN VE DİRAYETLİ OLSUN...ALLAH YARDIMCINİZ OLSUN...

Yorumu gönderen: İsmail, 07.11.2017, 18:41 (UTC):
Selamün aleyküm hocam benim sınıftan yakın bir dostum var . dostum cin görüyor cinin şekli yüzü köpeğe benzer vucudun alt kısmı ise duz . dostum işte geçen yıl okulda takla açmış ve kafasını kırmıştı daha sonra bu olaylar başlamış 3 hafta sürmüş . bu sene yine başlımamış 1haftadır . geçen sene istemdiği şeyler yapmış mesela gözünüaçmış okula gitmesi gerekirken başka şehire gitmiş orayada bulunumuş. evlerin orayada park var bie gün babası ve polisler yanına gitmiş ellerini kan içinde ama arkadaş acı hissetmemiş ve bir debir gün cin yine vucduna girmiş ve evlerin oradaki bir duvara git yazzmış ama yabancı biri dilde . dostum şuan korkuyor sizce ne yapmalı ve bi de geceleri uyamıyor 1 haftadır hep kalkıormuş ve sabaha kadar yatmıyormuş . inşallah kısa süre de dönersiniz ve teşekkürler......

Yorumu gönderen: Sabir, 03.11.2017, 16:07 (UTC):
FATMA KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM...Sende de bu kafirler var sende aşağıda ELİF kardeşime yazdığımin aynısını yap...AYETLERİ CD YE DOLDURT VE YAZDIĞIM ŞEKİLDE DİNLE...AYRICA ACVE HURMASI YE VE ZEMZEM SUYUNU İÇ 21 GUN TEK BUNLARİ TUKET VE 21 GÜN DEN SONRA KAN GRUBUNA GORE BESLENME KİTABINI AL MEHMET ALİ BULUT VE ONA GÖRE BESLEN. .21 GÜN EVDE TELEVİZYON SEYRETME GÜL TUTSUŞU VAR AKTARDA ONU AL VE SÜREKLİ EVDE YAK EV GÜLSUYU KOKSUN KARDEŞİM...GÜNLÜK ZİKİRLER ÇEK NAMAZLARINI KİL İNŞALLAH DÜZELECEK RABBİMİZE SIĞIN VE DİRAYETLİ OL ONLAR SENDEN KORKUP KACAÇAK...ACVE HURMASINA VE ZEMZEM SUYUNA OKU AŞAĞIDA YAZILI 17 AYETEL KURSI VE DEVAMİ ORDA NİYETİNİ GETİR 21 GÜN BOYUNCA HER GÜN AKŞAMDAN 2 LİTRE SUYUN İÇİNE 2 CAY KAŞIĞI ZEMZEM SUYU DÖK AKŞAMDAN SABAHA KADAR MAYALANSIN BUNU YAP OKU İÇİNE İNE VE EMEREK AKŞAMA KADAR İÇ...DİĞERLERİNDE AŞAĞIDA YAZILI ONLARI DA OKU ONA GÖRE UYGULA...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: fatma t., 03.11.2017, 15:40 (UTC):
Selamün aleyküm sabir hocam.ben yillardir icinde bulundugum durumu size danismak istiyorum ama burada yazmama neden olan ise son birkac aydir yasadiklarim.cevremde cok goze batan biriydim dikkat cektigimi soylerdi herkes birden yapmiycagim sanki aklimi benligimi yitirmiscesine gunahlar isledim ve hastalandim cesitli hastaliklar ortaya cikmaya basladi .ve o zamanlar uyku problemim basladi hic uyuyamaz bir halde butun gun oyle dolasiyorum gunduz uyuyordum birsey bana sahip olmaya calisiyordu gece saldirdigi oluyordu bogazimi sıktigi sonra annem eli sifali agzi duali bir kadindir normal biri size dua okusa belki bedeninizde hissetmezsiniz ama annem okudugunda herkesin soyledigi su okuduguda nazar duasi falandir insanin bedeninde bir rahatlama oldugu.Annem bana tabi ne oldugunu bilmadigimiz icin anneannesinden kalma uhruc duasini okudu.annemin soyledigi uzerime bisey cikti sirtima dedi.sonra bende boyle yine uykusuz ama sinirli huzursuz bi sekilde yillardir geciriyordum.baska bir yere tasindik.buraya geldigimizden beri uzerimde garip seyler bi his farkettim sanki uzerimde ellerimde kollarimda bisey boyle kalp gibi atiyo titriyo vucudumda elektiriklenmeler oluyo annem okudu bana senmisin okuyan her tarafim da hissetmeye basladim bunlari sanki cogaldilar.4 5 gundur annem muminun suresi 97. 98 .ayetlerini 41 ayetel kursi 3ihlas serif 11 nas 11felak 7 fatiha okuyo .su okudugu gunlerde bedenimda ellerimde sirtimda cigerlerimde sanki damarlarimi ayiriyolar sis sapliyolar gibi acilar agrilar hissediyorum.namaz kilmaya calisiyorum ama bu acilarin agrilarin bide ustune migde bulantisi basladi.yanlis mi yapiyorum nie boyle agrilar oluyo ne olur yardim edin .

Yorumu gönderen: Sabir, 25.10.2017, 21:51 (UTC):
ELIF KARDEŞİM neden umudunu kaybediyorsun bizim RABBİMİZ var sen RABBİMİZE SIĞIN ne kadar guclü durursan o kadar senden korkacaklar bunu unutma özellikle DINE sarılacaksın sevdiklerine saldıracaklarsa onlarda DİNE sarılsın sen RABBİMİZİN İZNİYLE KURTULANA KADAR...Şimdi öncelikle evini çok güzel köşe bucak temizle her tarafı ve baharatcilarda GÜL TÜTSUSU VAR ONDAN AL.her tarafa 3 yada 4 tane bırak ev duman olsun sonra evini GÜL KOKACAK VE O KOKUNA ONLAR DAYANAMAZ.ÇÜNKÜ KACAR...INTERNETTEN YÜKSEK SESLE FATİH COLLAK 1.CÜZ 2.CÜZ 3.CUZUN ORTASINA KADAR DİNLE BU BAKARA SURESIDIR VE BÜTÜN KAPILARI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN NAMAZLARINI KİL EZANDAN HEMEN SONRA KIL Kİ RABBİMİZİN KORUMASINDA OLACAKSIN...AYRICA SENİN KANINI DA TEMİZLE MEN LAZIM BAHARATCIDA ACVE HURMASİ VAR BU ÇOK PAHALI KARDEŞİM ALABİLİRSEN ÇOK İYİ OLUR ÇÜNKÜ BU HURMA SENİN BEDENİNDEN ALLAH'IN İZNİYLE BU KAFİRLERİ DEFEDECEK .YALNİZ BU HURMA Yİ SABAH VE AKŞAM YİYECEN..SADECE MAYALANMIS ZEMZEM SUYU İÇECEN...SABAH 6 DA 7 TANE ACVE HURMASİ AKŞAM 6 DA 7 TANE ACVE HURMASİ YIYECEN VE ÜZERİNE OKUYACAN...21 GÜN SADECE BU HURMA Yİ YİYECEN ÇÜNKÜ ZATEN SENİ BU TOK TUTACAK...MAYALANMİS ZEMZEM SUYUNU İSE GÜNDE 2 LİTRE SUYA 2 ÇAY KAŞIĞI ZEMZEM SUYU DÖK AKŞAMDAN SABAHA KADAR MAYALANSIN...VE ACVE HURMASİ İLE ONU İÇ YALNİZ SUYU AKŞAMA KADAR EMEREK OTURARAK KIBLEYE DOĞRU OTURUP İÇ EMECEKSIN UNUTMA...SIZMA ZEYTİNYAGİNA OKUYUP 2 SAATTE BİR BÜTÜN VÜCUDUNA GÜNDE 3 KEZ SÜR 21 GÜN BOYUNCA BUNU YAP.. 4 SU BARDAGI SU SICAK SUYUN ICINE YARIM PAKET SINAMEKI DOK OGLENDEN SONRA YAP SONRA BIRAK DISARI SOGUSUN AKSAM 9 DA AYETI OKU SABAH 5 TE KALK IC AC KARNINA BU SENIN ICINI TEMIZLEYECEK KARDESIM SONRA ACVE HURMASINI YE KARDESIM.AŞAĞIDA AYETLER VAR O AYETLERİ CD YE DOLDURT NET CAFEDE TAK AKŞAM BİLGİSAYARA ÖYLE AYARLA SABAHA KADAR ÇALSIN HER AKŞAM UNUTMA...GÜNLÜK ZİKİRLERINI ÇEK NAMAZLARINI KİL...AYET İSE AŞAĞIDA ÇETİN KARDEŞİME YAZDİM ONA BAK 17 AYETEL KURSI DEVAMI ORDA YAZIYOR.AYETİ OKUMADAN ÖNCE NİYETİNİ ŞÖYLE GETİR (NİYET ETTİM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA ELİFE BU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE NE KADAR RUHUMDA BEDENİMDE SEYTAN CİN ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN DEFİ NİYETİNE OKUYORUM SOYLE BAŞLA OKUMAYA KARDEŞİM...HURMAYA ZEMZEME SIZMA Z.YAGINA BU AYETİ OKU.KENDİNEDE VUCUDUNA GÜLSUYU SIK COCUGUNUDA KARDEŞİM DEVAMLİ AYRICA ACVE HURMASİNI YEDİĞİNDE ÇOK İYİ ÇİĞNE Kİ İYİCE SINDIRESIN VE ETKİSİNİ GÖRESİN...BAKARA SURESINI AÇTIĞINDA NİYETİNİ GETİR NİYET ETTİM NE KADAR RUHUMDA BEDENİMDE EVİMDE SEYTAN CİN ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN DEFİ NİYETİNE SÖYLE AÇ EVDE DİNLE BUNLARİ YAP KARDEŞİM BUNLARİ ANCAK DİNLE YOLU İLE DEFEDERSİN DAYANIKLI OL İNAN RABBİM DE SANA YARDIM EDECEK...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Elif , 25.10.2017, 16:19 (UTC):
Lütfen bana yardım edin...
4 yaşımdan beri sahıplıyım suan 26 yasındayım artık dayanamıyorum bulundugum şehırde gitmedigim hoca kalmadı bana bakmak istemiyorlar korkuyorlar başkasını bulmamı soyleyıp kestirip atıyorlar yapacak hiç bir seyım kalmadı dinle alakadar olmaya kalkıssam sewdıklerme zarar verıyorlar son bır aydır intiharı dusunuyorum dustugum bu durumdan kurtulmak için özellikle bayan yakknlarıma bulaştırıyorm ruyamda kimi gorsem o kısıde benı o gun ruyasında goruyor ve aynı konuda genelde cınler hakkında oluyor bıktım artık piskolojık olmadıgna eminim kendımı bı an onlara kapılıp öldurmek istemıyorm cocugum var bana yardım edın lütfen goruyor ve konusabılıyorum hiç tanımadıgım yada tanıdıgım insanların yuzlerınde suretlernı gorebiliyorum gecelerı hiç uyumuyorum lütfen yardım edın lütfen insanlara sebeb olup sahıplendıryorum dusuncesı benı mahvedıyor herkesle bagımı koparmaya başladm yapayanlız kalıp kafayı yemeyı goze aldım son bır care olarak yazıyorum cevap vermezsemızde sorun degil umudumu tamamen kaybettım zatenBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56439926 ziyaretçi (143813151 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)