D OUOSVAVV M
 
D OUOSVAVV M

D OUOSVAVV M

Kategori: Gizli Semboller

Stafford yakınlarındaki bir mâlikânenin ücrâ bir köşesinde Shugborough Hall, ya da bilinen adıyla "Çoban Anıtı", 250 yıldır üzerindeki işaretlerle insanları şaşkına çeviriyor. Söylentilere göre anıtın üzerindeki bu kod, içinde İsa'nın çarmıha gerilirken yaralarından sızan kanın bulunduğu Kutsal Kâse'nin nasıl bulunabileceği konusunda bir bilgi saklıyor. Kimilerine göre ise bu işaretin temeli, Masonlar ve Afrikalı putperestlerle ilgili çok eski dini bir sembol olması.

Anıtın Üzerinde ünlü ressam Nicolas Poussin'in 17. yüzyılda yaptığı "Les Bergers d'Arcadie II" (Arkadya Çobanları) adlı bir tablosu var ve yine söylenenlere göre o (Poussin), Kâse'nin nerde olduğunu biliyor.

Bu yazı şu: D O.U.O.S.V.A.V.V. M [1]

Çoban'ın Anıtı, Çobanın Anıtı, Shepherd of the Monument, D OUOSVAVV M, Shugborough Çoban'ın Anıtı, Çobanın Anıtı, Shepherd of the Monument, D OUOSVAVV M, Shugborough

Shugborough Code: D OUOSVAVV M

Bletchley Park

"Kutsal Kase'nin Sırları" yazımızda Bletchley Park'tan söz etmiştik. Bletchley Park, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların şifreleme makinesi 'Enigma'yı çözen merkez. İngiliz uzmanlar, Staffordshire bölgesinde bulunan 'Çobanın Anıtı'nın üzerindeki harflerin sırrını çözebilmek için mayıs ayından beri çalışıyor. Anıtın üzerinde 'D OUOSVAVV M' harfleri bulunuyor ve bu harflerin taşıdığı gizin insanları Kutsal Kase'nin yerine götüreceğine inanılıyor. Yaklaşık altı aydır bu harflerin sırrını çözmeye çalışan Bletchley Park'ın şifre kırıcılarının 250 yıllık gizi çözdüğü düşünülüyor. Anıtın bulunduğu bölge, turist akınına uğrarken, dünyanın dört bir yanından deneyimli ve deneyimsiz şifre çözücüler de bu şifreyi çözebilmek için uğraşıyor.

Bletcley'deki uzmanlar, ünlü Enigma şifresini içeren ve oldukça karmaşık olan WWII kodunun bir kısmını kırmışlardı. Ama bu, onların sıradışı gözleri için oldukça karmaşık olacaktır. Bletcley, 2004'te tekrar çalışmaya başladı ve tarihi belgelerde ipuçları aramaya başladılar. Heyecanlı geçen bir 6 ay boyunca; tüm dünya, bu arayışlardan bir sonuç bekledi.[1]

Lawn, bu şifre için; "Enigma'dan bile daha zor." dedi. Eşi Sheila ise şifrenin Kutsal Kase ile ilgisi bulunmadığını, dul kalan Lord'un eşi için yazdırdığı duygusal bir cümle olduğunu öne sürüyor. Sheile'ya göre şifrenin çözümü Latince "Optima Uxoris Optima Sororis Viddus Amantissimus Vovit Virtutibus" (En iyi eş, en iyi kız kardeş, seni en çok seven dul sadakat yemini eder) cümlesinin kısaltılmışı. Oliver Lawn ise, "10 harfli bir şifre için minimum düzeyde çözülmüş bir şifreye sahip olmanız gerekiyor. Şifre yoksa 10 harfli bir kodu kesin bir şekilde çözmek mümkün değildir" diyor.[2]

Kutsal Kâse, nereye saklandı? Bu sorunun cevabı kuşkusuz tarihin en büyük gizemlerinden biridir. Birçok insan Kutsal Kase'yi yüzlerce yıldır aramaktadır. Araştırma çalışmam 2004 yılının Kasım ayında Shugborough Şifresi'nin Kutsal Kase ile ilişkisi hakkında yayınlanan bir BBC haberini okumamla birlikte başladı. BBC haberinde, Kutsal Kase ile gizli tarikatların (Sion Tarikatı, Tapınak Şövalyeleri, İlluminati vs.) bağlantısı olduğuna inanıldığı ve Shugborough Şifresi'nin, Çoban Anıtı'nı yaptıran Anson ailesinin üyelerinin Tapınak Şövalyeleri'nin büyük üstatları ile ilişkileri olmasından dolayı Kutsal Kase'nin yerini işaret ettiği belirtilmekteydi. İlave olarak, Nicolas Poussin'in (Çoban Anıtı'nın rölyefi temasını onun ünlü "ET IN ARCADIA EGO" isimli tablosundan almıştır.) bir Tapınak Şövalyesi büyük üstadı olduğu yine aynı haberde iddia edilmekteydi. Tapınak Şövalyeleri'nin Haçlı Savaşları sırasında Kudüs'ü ele geçiren ve Kutsal Kase'nin koruyucusu olarak kabul edilen askeri bir tarikat olduğu haberde vurgulanmaktaydı. Çoban Anıtı'nda yer alan gizemli kitabe'de (Shugborough Şifresi) yer alan harfler üzerine yapmış olduğum ve iki yıl civarında süren araştırmalarımı tamamladım.

Shugborough Şifresi Kutsal Kase'nin saklandığı yeri göstermektedir. [3]

D O.U.O.S.V.A.V.V M

Kutsal Kase'nin Saklandığı Yeri Öğrenmeye Hazır mısınız?

Çoban Anıtı ve Gizemli Kitabe (Shugborough Şifresi)

Çoban Anıtı, İngiltere'nin Staffordshire şehrinde, Shugborough Malikanesi'nin (Lichfield Kontluğunun atalarından kalma evleri) kuzey tarafındaki bahçeler içinde yer almaktadır. Bir mezar üzerindeki yazıtı inceleyen üç erkek çoban ve bunları izleyen bir kadın çobanı gösteren bir rölyef taşıyan Çoban Anıtı 1748 yılında zamanın kontu olan Thomas Anson (Daha sonradan Baron ünvanı verilen Amiral George Anson'un kardeşi) tarafından inşa ettirilmiştir. Anıtın rölyefinin altındaki kitabe aşağıdaki gizemli harfleri içermektedir:

D O.U.O.S.V.A.V.V M

Çoban Anıtı ismini Hollandalı sanatçı Peter Scheemakers'in yapmış olduğu rölyeften alır. Rölyefin teması, Fransız ressam Nicolas Poussin'in yapmış olduğu ve "ET IN ARCADIA EGO" olarak bilinen tablodan (tablonun bir diğer ismi ise "Arkadyalı Çobanlar" dır) alınmıştır. Rölyef, orjinal tablonun aynada görüntüsü olarak hazırlanmıştır.

Anıt Thomas Wright tarafından tasarlanmış ve sütunlar ile süslemeler büyük bir olasılıkla 1755 yılında James (Athenian) Stuart tarafından anıta eklenmiştir. Anıtın rölyefinde yer alan mezar üzerinde Latince olduğu kabul edilen "ET IN ARCADIA EGO" (ve ben de Arkadya'da.) cümlesi okunmaktadır. Rölyef üzerinde orjinal tabloda olmayan bazı farlılıklar bulunmaktadır; 1. Bunların en dikkati çekeni rölyefin yatay olarak ters yapılmasıdır. 2. Diğer bir fark ise bir çobanın parmağı ile tabloda ARCADIA kelimesinde bulanan R harfini, rölyefte ise IN kelimesinde yer alan N harfini işaret etmesidir. 3. İlave bir lahit mezar üzerine yerleştirilmiştir. Rölyef'in altında yer alan mermer plaka aşağıda yer alan gizemli ve şifreli kitabeyi içermektedir:

O•U•O•S•V•A•V•V
D• M•

250 yılı aşkın bir süredir İngiltere'nin en iyi din bilimcileri, tarihçileri ve aralarında Charles Darwin ve Josiah Wedgwood'ın da bulunduğu bilim insanları şifreli kitabeyi çözmeye çalışmış ancak başarılı olamamışlardır. En son olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların ünlü Enigma şifresini çözen Bletchley Park'ın şifre çözücüleri gizemin aydınlatılması için görevlendirilmiş, ancak yine bir netice elde edilememiştir.[3]

SHUGBOROUGH ŞİFRESİNİN ÇÖZÜMÜ

Shugborough Şifresi'ni çözebilmek için öncelikle "ET IN ARCADIA EGO" cümlesi üzerine düşünmeye başladım. Bu cümlenin Latince olduğuna inanılmaktaydı. Ancak fiili eksikti. Bu nedenle de özel bir mesaj ya da (anagram olarak hazırlanmış) bir şifreyi içerdiği yönünde tahminler yapılmaktaydı. "ET IN ARCADIA EGO" cümlesi Nicolas Poussin'in iki tablosunun ismidir. Çoban Anıtı'nın rölyefi Poussin'in ikinci versiyonundan esinlenerek yapılmıştır. Ancak rölyef, tablonun aynada görüntüsü olarak hazırlanmıştır. Poussin'in mektuplarını Latince "Tenet Confidentiam" yani "Sırların Koruyucusu" cümlesini içeren bir mühür ile mühürlediği söylenmektedir.

Öyleyse Poussin'in koruduğu sır nedir ?

"ET IN ARCADIA EGO" cümlesini gizemi çözmek için başlangıç noktası olarak kabul ettim ve çalışmalarıma başladım. Nicolas Poussin'in tablosu 4 insan figürü içermektedir. Tabloda 3 adet asa vardır ve dikkat edildiğinde bunların "IV" şeklinde resmedildiği görülebilir. Roma rakamları ile "IV", 4 sayısına eşittir. 4 sayısının işaret edilmesinin nedeni nedir? 4 sayısı üzerine yoğunlaşarak "ET IN ARCADIA EGO" cümlesini incelemeye başladım.

"ET IN ARCADIA EGO" cümlesinin 4 adet Roma rakamı içerdiğini gördüm.[3]

4 Sayısının Sembolizmi

1. Tanrının ismi (Yahweh) 4 harf ile yazılır (Tetragrammaton):
İbrani'ce YHWV, İngilizce YHWH, YHVH, JHWH ya da JHVH, Almanca JHWH

2. İncil'in Apocalypse'inde (Book of Revelation) Mahşerin 4 atlısı vardır: Savaş, Kıtlık, Salgın Hastalık (Veba), Ölüm

3. Ana kan grubu adedi 4 dür: A, B, O, AB

4. Eski Yunan medeniyetine göre 4 ana element bulunmaktadır: Ateş, hava, su, toprak

5. 4 mevsim: ilkbahar, yaz, sonbahar, kış

6. Günün 4 bölümü vardır: gece, sabah, öğleden sonra, akşam

7. Ana yönlerin sayısı 4 dür: kuzey, güney, doğu, batı

8. 4 Havarinin yazdığı 4 adet İncil bulunmaktadır: Matta İncili, Mark İncili, Luka İncili, John İncili

9. Maddenin 4 temel hali vardır: katı, sıvı, gaz ve plazma

Bu liste daha uzayıp gitmektedir. Ancak görülmektedir ki 4 sayısının özel bir anlamı vardır. "ET IN ARCADIA EGO" cümlesi de 4 adet Roma rakamı içerir. Cümle içinde yer alan Roma rakamları "I”, “C", "D" ve “I" dır. "I”, “C”, “D” ve “I" Roma rakamlarının sayısal değerleri:

I - C - D - I = 1 - 100 - 500 - 1

bulunan sayıların ilk haneleri:

1 - 100 - 500 – 1=1151
Elde edilen 1151 sayısını Roman rakamları ile "MCLI" olarak yazabiliriz."ET IN ARCADIA EGO" cümlesinde yer alan "ICDI" karakterlerinin yerine "MCLI" karakterlerini yerleştirdiğimizde; "ET MN ARCALIA EGO" cümlesini elde ederiz. "ET MN ARCALIA EGO" cümlesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri 866 dır.

Keşif 1: Nicolas Poussin'in tablosu ile 866 sayısı arasında bir ilişki vardır.[3]

866 Sayısı

866 sayısının işaret ettiği nedir ?

Çoban Anıtı bu sorunun cevabını vermektedir.

Anıtta yer alan kitabe'nin ikinci satırı "D.M." karakterlerini içerir. Nostradamus'un 866 numaralı kehanetinin ilk satırında "D.M." karakterlerini kullanılmaktadır.

Not: Nostradamus'un kehanetleri 4 satırdan oluşmaktadır ! 866 numaralı kehanet 1 kadın ve 3 erkekten bahseder (Kral, Kraliçe, Prens Ulpian ve Dük). Nicolas Poussin'in tablosunda da 1 kadın ve 3 erkek figürü vardır.

866 numaralı kehanet bir kitabenin bulunmasına değinir. Çoban Anıtının da gizemli ve çözülememiş şifreli bir kitabesi vardır.

Keşif 2: 866 sayısı Nostradamus'un 866 numaralı kehanetini işaret etmektedir.

Nostradamus bağlantısı ve keşif 2 yi doğrulayan diğer kanıtlar:

Kanıt 1: "ET IN ARCADIA EGO" cümlesinde yer alan "I", "C", "D" ve "I" Roma rakamlarını, Roma sayı sistemine göre düzenleyelim:
DCII DCII Roma rakamı 602 sayısına eşittir.602 ve 206 (602 nin tersi) nin toplamı:
602 + 206 =808 Nostradamus'un kitabında 7. yüzlükte sadece 42 adet kehanet vardır ve 58 adet kehanet eksiktir. 866 numaralı kehanet 8. yüzlükte yer alır. 866 numaralı kehanet eksik olan 58 kehaneti dikkate alırsak sıralama olarak 808. kehanettir: 866 – 58 =808
Not:Nostradamus'un kitabının kapağında (Benoist Rigaud 1568 Lyon Basımı) 5 yıldız ve küre üzerinde 8 rakamı yer alır. 5 yıldız ve 8 sayısı 58 sayısına işaret eder.

Tapınak Şövalyeleri dağıtıldığında Paris karargahlarında üzerinde CAPUT LVIIIM (58m) yazısı olan gümüş bir kafatası bulunmuştur.
Gizemli 58 sayısı Tapınak Şövalyeleri için önemli bir sayıdır. Bu sayı ile ilgili incelemelerimi ileriki bölümlerde bulabilirsiniz.

Kanıt 2: Çoban Anıtı'nda yer alan "DOUOSVAVVM" kitabesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri 503 dür.503 ve 305 (503 ün tersi) sayılarının toplamı yine 808 sayısını verir:503 + 305 = 808

Kanıt 3: Çoban Anıtında yer alan rölyef panelin ebatları (National Recording Project of Public Monument and Sculpture Associationkayıtlarına göre):

Genişlik: 1.45 m.
Yükseklik: 1.8 m.
Derinlik: 6cm (0.06 m.)

Rölyef panelin hacmi:

1.45 x 1.8 x 0.06 = 0.1566 Nostradamus 1566'da ölmüştür. Bir sayıyı tersiyle toplamak ana yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

866 ve 668 (866 ın tersi) sayılarının toplamı:866 + 668 =1534 Nostradamus 1534 yılında Rönesans döneminin meşhur filozoflarından biri olan Jules Cesar Scalinger tarafından Agen'e davet edilmiştir. Jules Cesar Scalinger, Nostradamus'un tıp, bilim ve metafizik alanlarında gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Hatta daha sonraları Nostradamus kendi oğluna Jules ismini bile verecektir. 1534 yılı Nostradamus için gerçekten de bir dönüm noktasıdır.

Ayna'dan okunacak şekilde yazma stili Sion Tarikatının kullandığı yöntemlerden biridir. Leonardo da Vinci de not defterlerini bu yöntemle kaleme almıştır.

Kanıt 3: 808 sayısı da Nostradamus'un 866 numaralı kehanetini işaret etmektedir. Nicolas Poussin'in tablosu, Çoban Anıtının kitabesi ve Nostradamus'un 866 numaralı kehaneti arasında bir ilişki vardır.[3]

Kutsal Kase Bağlantısı

Daha önceki bölümde "ICDI" harf dizgesinden yola çıkarak "MCLI" harf dizgesinin bulunduğunu belirtmiştim.

"MCLI" harf dizgesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri 140 dır.140 sayısı Roma rakamları ile "CXL" olarak yazılır."CXL" harf dizgesinde yer alan harflerin yerlerini değiştirsek "CLX" harf dizgesini elde ederiz.
"CALIX" kelimesi Latince'de kase, kadeh anlamlarına gelmektedir. "CLX" ise bu kelimenin sessiz harflerini içermektedir.866 ve 668 sayısının farkını alalım:

866 - 668 = 140 ("MCLI" harf dizgesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri)

Çoban Anıtı'nın rölyefinin resmini baş aşağı çevirip, diz çöker durumda resmedilmiş yaşlı çobanın sandaletlerine bakıldığında iki gizli yazının gizlendiği görülür:"LI" ve "CAX" [3]

"LICAX" kelimesi "CALIX" kelimesinin anagramıdır.

Keşif 4: "ET IN ARCADIA EGO" cümlesi, 866 numaralı kehanet and 668 numaralı kehanet Kutsal Kase'yi işaret etmektedir.

TEORİM: Asıl şifre 3 parçadan oluşmaktadır:

1. "ET MN ARCALIA EGO" cümlesi

2. 866 numaralı kehanet

3. 668 numaralı kehanet

"ET MN ARCALIA EGO" cümlesini tamamlayan harfler 866 ve 668 numaralı kehanetler içinde gizlidir. "O.U.O.S.V.A.V.V" yazıtı ise gizlenmiş harfleri bularak, şifreyi çözmemizi sağlayacak olan anahtar dizgedir.

4 sayısının gizemi burada da karşımıza çıkar. Nicolas Poussin, tablosunda, 4 sayısını 3 adet asa kullanarak, Roma rakamları ile "IV" olacak şekilde resmetmiştir. 3 asa asıl şifrenin 3 parçadan oluştuğunun ve 4. parçanın ise anahtar olduğunun göstergesidir.

Kehanet 8, 66 (Benoist Rigaud 1568 Lyon Basımı)
QUAND L'ESCRITURE D.M. TROUVEE,
ET CAVE ANTIQUE A LAMPE DESCOUVERTE,
LOI, ROI, & PRINCE VLPIAN ESPROUVEE
PAVILLON ROGNE & DUC SOUS LA COUVERTE.

Türkçe'si:
D.M. kitabesi bulunduğu zaman
bir lamba ile aydınlatılan kadim mağarada
Kanun, Kral ve Prens Ulpian yargılandı.
Kraliçe ve Dük galeride koruma altında

Kehanet 6, 68 (Benoist Rigaud 1568 Lyon Basımı)
LORS QUE SOULDARTS FUREUR SEDITIEUSE.
CONTRE LEUR CHEF FERONT DE NUICT FER LUIRE:
ENNEMY D'ALBE SOIR PAR MAIN FURIEUSE,
LORS VEXER, ROME, & PRINCIPAULX SEDUIRE.

Türkçe'si:
Askerler öfkeyle ayaklandıkları zaman
Kendi liderlerine karşı çelik geceyi aydınlatacak.
Düşman Alba öfkeli taraf ile antlaşma yapacak,
Roma'nın canını sıkmak ve önemli birilerini kışkırtmak için [3]

"Arkadyalı Çobanlar" Tablosu ile Kehanetler Arasındaki Bağlantılar

Nicolas Poussin'in tablosunda (Arkadyalı Çobanlar II) yer alan insan figürlerini soldan sağa doğru “A”, “B”, “C” ve “D” harflerini vererek kodlayalım.

C figürü, sağdan ikincidir ve bir kolu ile sol yönü göstermektedir.

B figürü parmağı ile mezar üzerindeki yazıtı işaret eder. Nicolas Poussin bu figürün sağ kolunu "V" biçiminde resmetmiştir. "V" şeklinin Kutsal Kase'nin sembollerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Soldan ikinci olarak görünen bu figür, aynı zamanda sandaletlerinde "CALIX" (kase, kadeh) yazısı gizli olan yaşlı çoban figürüdür.

"V" harfi, 866 numaralı Kehanetin üçüncü satırında yer alan "VLPIAN" kelimesinin (sağdan ikinci kelime) ilk harfidir ve bu kehanette "V" harfi ile başlayan başka bir kelime bulunmamaktadır.

B figürü, Çoban Anıtı'nın rölyefinde sağdan ikinci olarak yer alır ve burada sol yönü işaret eder. Çoban Anıtı'nın rölyefi 866 numaralı kehaneti işaret etmektedir.

866 numaralı kehanet içinde yer alan kişiler, "V" harfinden başlayarak ve kehanet metnini sağdan sola ve aşağıdan yukarıya okuduğumuz zaman aşağıdaki şekilde sıralanır:

PRINCE VLPIAN (Prens Ulpian),
ROI (Kral)
DUC (Dük)
ROGNE (Kraliçe)

Bu sıralama rölyefte yer alan figürlerin sıralaması ile uyumludur. Kraliçe figürü soldan sağa doğru bakıldığında ilk figürdür.

"V" harfi, 668 numaralı kehanetin dördüncü satırında yer alan "VEXER" kelimesinin (soldan ikinci kelime) ilk harfidir ve bu kehanette "V" harfi ile başlayan başka bir kelime bulunmamaktadır.

B figürü, "Arkadyalı Çobanlar II" tablosunda soldan ikinci olarak yer alır ve burada sağ yönü işaret eder. "Arkadyalı Çobanlar II" tablosu 668 numaralı kehaneti işaret etmektedir.

"V" harfi, 866 ve 668 numaralı kehanetler içinde gizlenmiş olan harfleri bulabilmemizi sağlayacak olan başlangıç noktasıdır.

866 numaralı kehanetin üçüncü satırı 5 (Roma rakamları ile "V") kelime (“&” işaretini dikkate alırsak 6 kelime) içermektedir.

668 numaralı kehanetin dördüncü satırı da 5 (Roma rakamları ile "V") kelime (“&” işaretini dikkate alırsak 6 kelime) içermektedir.[4]

"O.U.O.S.V.A.V.V" Anahtar Dizgesini Kullanarak Kehanetlere Gizlenmiş Harflerin Bulunması

QUAND L'ESCRITURE D.M. TROUVEE,
.---- V S O

Not: "V" harfi için "LDNAU" ve bu harfin nokta işaraeti için "Q"

ET CAVE ANTIQUE A LAMPE DESCOUVERTE,
U

LOI, ROI, & PRINCE VLPIAN ESPROUVEE
O

PAVILLON ROGNE & DUC SOUS LA COUVERTE.
—--- V.- ---V A

Not: "V" için "SUOSC" ve bu harfin nokta işareti için ise "U" harfi,

son "V" harfi için "DENGO"

Sonuç olarak, bu kehanette gizlenmiş harfler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkar:

RORELDNAUQLSUOSCUDENGO

Burada toplam 22 harf vardır ve 22 sayısı Kabala'nın kutsal sayısıdır.

866 numaralı kehanet de yer alan boşlukları silelim:

QUANDLESCRITURED.M.TROUUEE
ETCAUEANTIQUEALAMPEDESCOUUERTE
LOYROY&PRINCEVLPIANESPROUUEE
PAUILLONROYNE&DUCSOUSLACOUUERTE

“S” ve “P” harfleri dikey olarak görünür.
“S” harfi ikinci satırda soldan 22. harftir.
“P” harfi üçüncü satırda soldan 22. harftir.

“PS” harfleri Sion Tarikatı'nı (Prieure de Sion) temsil etmektedir.

668 Numaralı Kehanet

Arama Yöntemi: soldan sağa ve yukarıdan aşağıya
Başlangıç Noktası: dördüncü satırda yer alan ve “VEXER” kelimesinin ilk harfi olan "V" harfi

“O”, “U”, “O”, “S” ve “A” harflerinden sonra gelen nokta işareti için bir sonraki harfi alalım. "V" harfi için ise sonraki 5 harfi ve "V" harfinden sonra gelen nokta işareti içinde bulunan en son harfi takip eden 1 harfi alalım.

Not: Anahtar harflerde son "V" harfinden sonra nokta işareti yoktur. Bu harfi takip nokta işareti olmamasından dolayı sadece sonraki 5 harf alınacaktır.

LORS QUE SOULDARTS FUREUR SEDITIEUSE.
A V- ---.V- ---

Not: "V" için "TSFUR" ve bu harfin nokta işareti için "E"

Son "V" harfi için "URSED"

CONTRE LEUR CHEF FERONT DE NUICT FER LUIRE:
V----.

Not: "V" harfi için "CONTR" ve bu harfin nokta işareti için "E"

ENNEMY D'ALBE SOIR PAR MAIN FURIEUSE,
O S

LORS VEXER, ROME, & PRINCIPAULX SEDUIRE.
O U

Sonuç olarak, bu kehanette gizlenmiş harfler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkar:

MLIECONTRERTSFUREURSED

Burada toplam 22 harf vardır ve 22 sayısı Kabala'nın kutsal sayısıdır.

Gizlenmiş harfler “M” ile başlar ve “D” ile biter.

Bu kehanette ilk üç satırın ilk harflerini yan yana yazalım: "LCE"

“LCE” kelimesi, “CLE” kelimesinin anagramıdır.

Fransızca “CLE” kelimesi "anahtar" anlamına gelir.[5]

Asıl Şifre ve Çözümü

"MLIECONTRERTSFUREURSED RORELDNAUQLSUOSCUDENGO ETNARAAEGO MCLI"

Asıl şifre 58 adet harften oluşur. Gizemli 58 sayısı burada da karşımıza çıkmaktadır. Asıl şifreyi oluşturan harflerin anagramı Fransızca olarak aşağıda yer almaktadır:

"ENRICO DANDOLO A ÉCRIT CLEF MONTRÉ SUR MUR SOUS LUNE QUE GARDÉ ST GRAEL"

Türkçe'si:

“ENRICO DANDOLO, GÖSTERİLEN ANAHTARI KUTSAL KASE'Yİ KORUYAN AY'IN ALTINDAKİ DUVARA YAZDI”

KUTSAL KASE AYASOFYA'DA SAKLANMIŞTIR
[6]

Kaynaklar

[1] Helen Thomas, "The Shugborough Code", çev. Akhenaton (Gizliilimler.tr.gg Admin), www.bbc.co.uk/stoke/content/articles/2005/05/17/shugborough_code_feature.shtml
[2] 27 Kasım 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi
[3] www.gradale.com/
[4] www.gradale.com/quatrains-painting-tr.htm
[5] www.gradale.com/hidden-characters-tr.htm
[6] www.gradale.com/real-code-tr.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: memo, 19.06.2010, 00:13 (UTC):
Çok emek gerektiren bir çalışma olmuş, elinize, emeğinize sağlık. Bende böyle şifre olaylarına çok ilgi duyarım. Onun için baştan sona kadar okudum. Enteresan tespitler var, en azından hepsi doğru olmasa da nazı tespitler doğru olabilir. Hiç bu çalışmayı bir bilim adamıyla veya bu şifreyle ilgilenen bir profesörle paylaştınız mı peki?

Yorumu gönderen: HuguesDePayens, 28.05.2010, 17:48 (UTC):
kutsal kasenin yerini hiç bişi gosteremez cunku kutsal kase dıye bır kase yok...aslında isanın kutsal kase dıye bahsettiği sey kendı ogludur..İsa olmeden once 12 havarisinin içinden sectıgı karısı Maryla Magdelena hamileydi ve isa kutsal kaseye kanımı akıttım derken Maryle Magdelena ya dölümü akıttım demek ıstemıstır...Tanrı soyunun devam edıcenı anlatmıstır

Yorumu gönderen: nry, 21.05.2010, 00:46 (UTC):
burdaki bazi islemlerde hata var örnegin 866 ve 668 in farki 140 degil 198 dir eger baska bir matematikle yapildiysa bilemiycem ayrica hangi ayasofya oldugu konusunda arkadasa katiliyorum. bu sifreleme isinde nosturudamus ile kase arasinda ne iliski var merak ettim.ama üstüne cok kafa yorulmus bir konu heralde daha da yoranlar olucak. paylasim icin tesekkürler...

Yorumu gönderen: AYASOFYA, 11.03.2010, 15:38 (UTC):
Kutsal kase falan hikaye olabilir arkadaslar. Hikaye derken hurafe anlamında söylemiyorum. Ayasofya ama hangisi ? iznik te ki mi ? istanbulda ki mi ? İznik olabilir bence çünkü Bizans kralı konstantin ve diger delegeler tarafından isanın tanrının oglu oldugu iznikte yapılan bir konferansta kabul görmüştü. O masadan tek bir incil kabul görmüştü.. A

Dediğim gibi gidip görmek lazım..

Yorumu gönderen: ATEŞ, 27.01.2010, 14:01 (UTC):
bence bu yapının üzerindeki şifreli mesaj hiç bir şekilde kutsal kasenin yerini gösteremez.bunun nedeni kutsal kasenin yerini gösteren tek şey KİLİT TAŞI dır.araştırmalarlada kanıtlanmıştır bu.ancak bu şifre ve yapı kilit taşının yerini gösteriyor olabilir.

Yorumu gönderen: petra, 22.01.2010, 16:02 (UTC):
harika..!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yorumu gönderen: ıp sizde var, 17.01.2010, 12:03 (UTC):
metin içeriğinizde yer alan dört element yani ateş/hava/toprak/su sizin yunan dediğiniz greklerden çok daha önce Sümerde vardı. Zaten batının anlatmakla bitiremediği Grek mitolojisi de tamamen Sümer Gılgameş efsanesinden çalmadır. Olaylar bu olayların akışı bire bir aynıdır. Sadece isimler Grekçedir. Tıpkı bizim cacığın caciki olması gibi. Eh adamların adı grek zatenBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53623743 ziyaretçi (136543921 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler