Deccal Ile Ilgili Hadisler
 
deccal, hadis

Deccal ile İlgili Hadisler

a. Ümmet İçinde Çıkacak Yalancılar

RE. 324/6. “Ümmetimde yirmi yedi tane yalancı ve deccal olacak ki, onlardan dördü kadındır. Ben peygamberlerin sonuyum. Benden sonra hiçbir peygamber yoktur.” (Hz. Huzeyfe)

RE. 518/3. “Deccal'den evvel, yetmiş küsur deccal olacaktır. (73-79 kadar)” (Hz. Enes)

RE. 477/10. “Yetmiş tane yalancı çıkmadan kıyamet kopmaz.” (Hz. İbn-i Amr)

RE. 346/8. “İslâm'ın usulleri (tutanakları) teker teker bozulacak ve halkı dalâlete düşürücü hükümet adamları çıkacak ve ondan sonra da onların izi üzerine üç deccal gelecek.” (Hz. Huzeyfe)

b. Peygamberlerin Kavimlerini Deccal'e Karşı İkazları

RE. 143/1. “Hz. Nuh'tan sonra hiçbir peygamber olmadı ki, kavmini Deccal ile korkutmuş olmasın. Şüphesiz ben de sizi onunla korkutuyorum. Olur ki, beni görüp sözümü işitenlerden ona yetişen bulunur. Ashab dediler ki: "O zaman kalplerimiz nasıl olur?" Buyurdu ki: "Şimdiki gibi ya da daha hayırlı".” (Hz. Ebû Ubeyde)

RE. 373/8. “Hz. Adem'in yaradılışı ile kıyametin kopması arasındaki zamanda Deccal'den büyük hadise yoktur.” (Hz. Hişam ibn-i Amir)

RE. 362/1. “Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek. Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsâ AS geliyor, Allah onları hor etmez.” (Hz. Abdurrahman ibn-i Cübeyr)

c. Deccal'in Çıkacağı Zaman

RE. 236/18. “Melhame-i Kübra, Kostantıniye'nin fethi ve Deccal'in çıkması yedi ay ya da (sene) içinde olur.” (Hz. Muaz)

RE. 319/11. “Beyt-i Makdis'in mâmur olmasını, Medine'nin harab olması takip eder. Onu da Melhame'nin çıkışı ve onu da Kostantıniyye'nin fethi takip eder. Onu ise Deccal'in çıkması takip eder.” (Hz. Muaz)

RE. 258/4. “Dört fitne olacak; kan, mal ve ırz mubah kılınacak ve dördüncü ise Deccal fitnesi olacak.” (Hz. İmran ibn-i Husayn)

RE. 485/9. “Bir Müslüman'a, canının çıkmasından hoş bir şey olmadıkça (canından bezmedikçe) Deccal çıkmaz.” (Hz. İbn-i Mes'ud)

RE. 485/11. “Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz.” (Hz. Saab ibni Cessame)

d. Deccal'in Çıkacağı Yer ve Kendisine Tabi Olacak Kimseler

RE. 508/5. “Şark tarafından bir cemaat meydana gelir. Kurân okurlar hançerelerinden aşağı geçmez. Onlardan bir taife inkiraz ederse diğer taife zuhur eder. Son partileri Deccal ile beraber olurlar.” (Hz. İbn-i Amr)

RE. 207/8. “Deccal şarkta, Horasan denilen yerden çıkar ve ona katmerli yüzü olanlar uyar.” (Hz. Ebu Bekir)

RE. 506/9. “Deccal'e Isfahan Yahudilerinden 70.000 Yahudi tabi olur. Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır.” (Hz. Enes)

RE. 508/2. “Deccal, Horasan denilen yerden çıkar. Ona bir kavim tabi olur ki, yüzleri meşin gibidir.” (Hz. Ebubekir)

RE. 97/7. “Deccal şarktan, Horasan'dan çıkar ve ona kalkan yüzlüler tabi olur. (Yahudiler ve Moğollar vs.)” (Hz. Ebubekir)

e. Deccal'in Vasıfları ve Yapacağı Bazı İşler

RE. 207/7. “Deccal'in sol gözü şaşıdır. Saçları çoktur. Yanında da cennet ve cehennemi vardır. Onun cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir.” (Hz. Huzeyfe)

RE. 97/6. “Deccal'in sol gözü kör ve alnında "kâfir" diye yazılıdır. Gözlerinin üzerinde de kalın bir perde vardır.” (Hz. Enes)

RE. 140/11. “Benden evvelki peygamberlerden ümmetini Deccal ile korkutmayan hiç kimse olmadı. Onun sol gözü şaşı, sağ gözü ise perdelidir ve alnında "kâfir" diye yazılıdır. Yanında cennet, cehennem diye iki vadi olur. Cennet dediği cehennem, cehennemi ise cennettir. Yanında peygamber kıyafetinde iki melek bulunur; biri sağında, biri solundadır. Bu beraberlik insanları imtihan içindir. Deccal onlara sorar: "--Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diriltiyorum, öldürüyorum." Meleklerden biri: "--Yalan söylüyorsun!" der. Fakat bu sözü yanındaki melekten başkası duymaz. İkinci melek diğerine: "--Doğru söylüyorsun." der. İkinci meleğin sözünü insanlar işitir ve zannederler ki, Deccal'i tasdik etti. Bu da imtihan içindir. Sonra Medine'ye yürür. Giremeyince, "Bu onun ülkesidir!" der. Sonra Şam'a yürür Orada "Akabetü Efik" mevkiinde Allah onu helâk eder.” (Hz. Sefine)

RE. 507/10. “Deccal çıkar ve beraberinde bir nehir ve bir de ateş hendeği bulunur. Kim onun nehrine girerse, günahı sabit olur, ecrini ise kaybeder. Kim ki ateş hendiğine girerse, ecri sabit olur, günahı ise sükût eder. Bundan sonra işte o kıyamet saatidir.” Hz. Huzeyfe)

f. Deccal'in Varamayacağı Yerler

RE. 97/8. “Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Medine, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur-i Sinâ.”

RE. 486/5. “Deccal Mekke ve Medine'ye giremez.” (Hz. Aişe)

RE. 486/4. “Medine'ye Deccal korkusu girmez. O günü Medine'nin yedi kapısı vardır ve her birinde de ikişer melek duracaktır.” (Hz. Ebubekir)

g. Hz. İsâ'nın Deccal'i Öldürmesi

RE. 512/12. “Sizin kalanlarınız, Ürdün nehri üzerinde Deccal'la mukatele edeceksiniz. Siz nehrin doğusunda, onlar ise batısında olduğu halde.” (Hz. Nuheyk ibn-i Sarimin)

RE. 97/5. “Hiç şüphe yok ki Deccal çıkacaktır. Onun sol gözü kördür ve üzerinde beyaz bir ben vardır. Gözsüzleri ve abraşı iyi eder. Ölüleri diriltir ve "Ben Rabbinizim!" der. Kim onu tasdik ederse, fitne-i Deccale düştü. Kim de "Rabbim Allah!" der ve böyle ölürse, o zaman Deccal'in fitnesine düşmemiş olur. Ona bir daha fitne ve azab yoktur. Deccal yerde Allah'ın dilediği kadar kalır. Sonra İsa AS gelir. O bana vekil ve benim dinim üzere gelir. Deccal'i öldürür ondan sonra kıyamet kopar.” (Hz. Sumre)

RE. 201/2. “Gazâ geçerlidir; benim baas olunduğum günden, Deccal'le yapılacak gazaya kadar. Onu zalimin zulmü, adilin adaleti kaldıramaz.” (Hz. Enes)

h. Beklenen Yedi Şey Dolayısıyla Amellere Acele Etmek Lüzumu

RE. 243/1. “Beklemekte olduğunuz şu yedi şey için amellere müsâraat (acele) ediniz:

  1. Unutturucu fakirlik,
  2. Azdırıcı zenginlik,
  3. Hayatınızı ifsad edici hastalık,
  4. Bunaklık verici ihtiyarlık,
  5. Ani ölüm,
  6. Deccal ki, o beklenen şerdir.
  7. Kıyamet ki, hepsinden daha büyük ve daha dehşetlidir.” (Hz. Ebû Hüreyre)
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: 543, 17.08.2021, 14:06 (UTC):
türklerde deccalin askerleri orduları olacak orta asya türk devletleri ve rusyadaki özerk türk devletleri deccale dabbetül arza sufyana kahtana tabii olacaklar hadislerle sabittir

Yorumu gönderen: ömer, 04.12.2010, 21:24 (UTC):
neden paylasım gereçlerı yok.orneğin face de yada farklı bloklarda sıtelerde paylasılabılır??

Yorumu gönderen: samed, 08.10.2010, 23:27 (UTC):
Allah razı olsun

Yorumu gönderen: kenan, 24.05.2010, 19:58 (UTC):
mehdi deccalla büyük bir savaş verecek deccalin ördüsü yenilecek deccal kaçaçak küdüse mehdi küdüste deccala esir düşecekBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55912079 ziyaretçi (142448357 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)