Diger Bir Niyet Bakmak Usulü
 

Diğer Bir Niyet Bakmak Usulü

Kategori: Yıldızname

Bu materyalin güvenliği: bakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulübakmak, bir, diğer, niyet, usulü (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.)

Gaybı ancak Allah bilir. Cenâb-ı Hak'kın insanlara mâlum etmesiyle insanlar biraz gelecekten haberdâr olabilirler. İnsanın geleceği görebilmesi için keşfinin tam manası ile açık olamsı gereklidir. Yüce peygamber ve veliler, istikbâlden bahsetmişler ve dedikleri de çıkmıştır, çıkmaktadır. Bizim bu bahsetmiş olduğumuz niyetler, karınca kederince teselli olabilmemiz içindir. Peygamberimiz, sıkıntıda ve tereddütte kalan insanlara istihare'yi ve hacet namazını tavsiye etmiştir.

Şimdi eski kitaplarda görülen bir tâlihe bakma usulünden bahsedelim:

Aynı boyda 28 tane kâğıt kesilir. Bunlardan her birine bir harf yazılır ve bu kağıtlar, bir torbanın içine konulur. Niyeti yapılıp (fln iş olacak mı, olmayacak mı; hayırlı mı değilmi vs.) Cenab-ı Hak'ka niyaz ederek (yalvararak) Besmele ile bir kağıt çekilir ve hangi harf yazılı ise aşağıdaki yazdığımız listeye bakılarak hüküm verilir. (Her) niyete (sadece) bir kere bakılmalı.

ا - Hayırdır. Tâlih ve bahtın açıklığına, muvaffâkiyete (başarıya) ve murâadın olacağına işarettir.

ب - Hayırlıdır. İşinin, isteğinin yakın zamanda olacağı bildiriliyor.

ت - Hayır değil. Murâdın olmaz. Zahmet ve meşakket dolu. Bu işten vazgeç.

ث - Hayır ve şer arasındadır. Bu muradın. Geç hasıl olur. İşin tez, tam ve mükemmel olmayacağına, ümit ettiğin kadar faide görmeyeceğine işaret eder.

ج - Hayır değildir. İşin olmaz. Beklenilen ele geçmez. Teşebbüs edeceğin işte hayır yoktur. Çekin!!!

ح - Hayra delalet eder. Bu dileğin sahibi mesut ve mesrur olur. Muradı hasıl olur (gerçekleşir). Başladığı ya da başlıyacağı bu işe muvaffakiyeti vardır.

خ - Bu da hayırlıdır. İşlerin olur. Ele mal geçer.

د -Hayır yoktur. Muradın hasıl olmaz. Ümit ettiğin faide ve kazancı göremezsin. Ticarette zarar olur.

ذ - Hayırlıdır. İstediğin her ne ise hasıl olur. Teşebbüsün hayırlı oloacaktır.

ر - Hayır ile şer ortasıdır. İsteğinin kısmen hasıl olacagına, fakat istifadenin senin ümit ettiğin kadar olmayacagına, niyet ettiğin şeyin sabır ile geç olacağına işarettir.

ز - Bu, tamamen hayırsızdır. Muradın olmaz. Fayda ve ümit ettiğin şeyden zarar geleceğine işarettir.

س - Hayırlıdır. Sahibinin muradı hasıl olur. Tuttuğu işte hayır görür. Neye teşebbüs ederse muvaffak olur.

ش - Sabır ve sebatla işi olur.

ص - Hayırlı değildir. Acele ederse zarar görür. Ümit ettiği şey, geç hâsıl olur. Sabretsin.

ض - Hayırlı değildir. Eline bir mal ya da fayda geçmez. İşi olmaz. Zarar-ziyân görükür. İşten vazgeçmeli.

ط - Hem hayır, hem de şer. Istediği geç olur.

ظ - Belirtilmemiş.

ع- Muradı tamam olur ama geç. Çok çalışırsa olur.

غ - Hayır değildir. İsteği, yerini bulmaz (gerçekleşmez). (Bu) işten vazgeç!!!

ف - Maksadın olur. Kârlıdır. Faidelidir.

ق - Hayırlıdır. Cümle işin hasıl olur.

ك - Hayırlı değildir. İşin olmaz. Teşebbüs etme.

ل - Pek hayırlı. Toprak tutarsan altın olur. Ümidinden fazlasını bulursun.

م - Karanlıktan aydınlığa, zaruretten refaha, darlıktan genişliğe çıkarsın. Eline çok mal geçer.

ن - Hayırlı değildir. Ekseriya zarar görünüyor. Niyeti olmaz. Sıkıntı var.

و - Hayırlıdır. Büyük bir sadete, bahtiyarlığa ereceksin.

ه - Hayırlıdır. Erken ya da geç, muradın olur. Çalış.

ى - Hayırlı değildir. İsteğin olmaz. Niyetten vazgeç.

Kaynaklar

[1] "Kenzü'l Dua-ı Fethiyye Fi Esrâr'ül Hurufiyye"

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Pinar, 06.07.2016, 13:08 (UTC):
Nasl olcak

Yorumu gönderen: yüksel, 16.04.2015, 21:42 (UTC):
Ask

Yorumu gönderen: ömer, 08.07.2014, 13:19 (UTC):
tombala usulü bir değerlendirme ve görüş mantık dışı. yani torba yasa gibi. ne çıkarsa bahtına...

Yorumu gönderen: serpil, 28.01.2014, 18:12 (UTC):
eşimin hayatında biri varmı

Yorumu gönderen: cahil, 15.09.2010, 11:45 (UTC):
aynı iş için bir gün hayırlı diğer gün hayırsız çıkarsa ne yapmalı acabaaa.?

Yorumu gönderen: esra, 18.07.2010, 15:44 (UTC):
yaptım ama ne iiçin çeksem hayırsız çıktı ..ekseriyetle zarardayımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741098 ziyaretçi (144623360 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)