Dogum Gününüzün Sifresi
 

Doğum Gününüzün Şifresi

AKREP (24 Ekim-22 Kasım)

24 Ekim Detaycı

25 Ekim Saf

26 Ekim Organizatör

27 Ekim Mesafeli

28 Ekim Araştırmacı

29 Ekim Yenilikçi

30 Ekim İleriyi gören

31 Ekim Pür dikkat

01 Kasım Saldırgan

02 Kasım Dönüştüren

03 Kasım Dünyevi

04 Kasım Kışkırtan

05 Kasım Gerçekçi

06 Kasım Enerjik

07 Kasım Kaşif

08 Kasım Çılgın

09 Kasım Cezbedici

10 Kasım Değişken

11 Kasım Gizli

12 Kasım Karizmatik

13 Kasım Yorumcu

14 Kasım Soruşturmacı

15 Kasım Tamamen Şansa Kalmış

16 Kasım Patron

17 Kasım Köprü

18 Kasım Huysuz

19 Kasım Yorumcu

20 Kasım Kafası karışık

21 Kasım Deli Dolu

22 Kasım Liberal

ASLAN (23 Temmuz -23 Ağustos)

23 Temmuz Is bitirici

24 Temmuz Değişken

25 Temmuz Kahraman

26 Temmuz Müjdeci

27 Temmuz Kararlı

28 Temmuz Şampiyon

29 Temmuz Gelenekçi

30 Temmuz Somut

31 Temmuz İnsancıl

01 Ağustos Özgün

02 Ağustos Çok yönlü

03 Ağustos Sorgulayıcı

04 Ağustos Rehber

05 Ağustos Soğukkanlı

06 Ağustos Essiz

07 Ağustos Temiz yüzlü

08 Ağustos Numaracı

09 Ağustos Hisli

10 Ağustos Kadife sesli

11 Ağustos Onaylayıcı

12 Ağustos Muhafazakâr

13 Ağustos Tuhaf

14 Ağustos Kopyacı

15 Ağustos Emredici

16 Ağustos Hararetli

17 Ağustos Öfkeli

18 Ağustos Dayanıklı

19 Ağustos Şaşırtıcı

20 Ağustos Gizemli

21 Ağustos Dışadönük

22 Ağustos Deneyimli

23 Ağustos Kusursuz

BALIK (20 Şubat-20 Mart)

20 Şubat İzlenimci

21 Şubat Candan

22 Şubat Evrensel

23 Şubat Tutarlı

24 Şubat Verici

25 Şubat Bahaneci

26 Şubat Uyandıran

27 Şubat Hakiki

28 Şubat Hoşlanılan

29 Şubat Delikanlı

01 Mart Sanatçı

02 Mart Tutsak

03 Mart Tasarımcı

04 Mart Soyut

05 Mart Cennet cehennem

06 Mart Güzel

07 Mart Somut

08 Mart Aykırı

09 Mart Astronot

10 Mart Psikolog

11 Mart Sezgili

12 Mart Atak

13 Mart Kaçınılmaz

14 Mart Görece

15 Mart Çok bilmiş

16 Mart Esin

17 Mart Havai

18 Mart Kararsız

19 Mart Israrcı

20 Mart Oyunbâz

BAŞAK (24 Ağustos-23 Eylül)

24 Ağustos Cin fikirli

25 Ağustos Kontrolsüz

26 Ağustos Yardımsever

27 Ağustos Sosyal

28 Ağustos Dilbaz

29 Ağustos Yapıcı

30 Ağustos Sert

31 Ağustos Gösterişçi

01 Eylül Mantıklı

02 Eylül İşkolik

03 Eylül Başına buyruk

04 Eylül İnşa eden

05 Eylül Hükümdar

06 Eylül Kaderci

07 Eylül Basarili

08 Eylül Titiz

09 Eylül Talepkâr

10 Eylül Azimli

11 Eylül Dramatik

12 Eylül Savaşçı

13 Eylül İhtirâslı

14 Eylül Kavrayışlı

15 Eylül Yönetici

16 Eylül Coşkun

17 Eylül Azimli

18 Eylül Ketum

19 Eylül İyi görünümlü

20 Eylül Amir

21 Eylül Zevkli

22 Eylül Yorulmak bilmez

23 Eylül Güncel

BOĞA (21 Nisan - 20 Mayıs)

21 Nisan Sorumlu

22 Nisan Sağlam

23 Nisan Ürkek

24 Nisan Korumacı

25 Nisan Maddeci

26 Nisan Terbiyeli

27 Nisan Yeterli

28 Nisan Sâdık

29 Nisan Hüzünlü

30 Nisan Vazifeşinas

01 Mayıs Alaycı

02 Mayıs İnceleyici

03 Mayıs İletişimci

04 Mayıs Dadı

05 Mayıs Kül yutmaz

06 Mayıs Fantastik

07 Mayıs Düşkün

08 Mayıs Dobra

09 Mayıs Mert

10 Mayıs Yalnız

11 Mayıs Gezgin

12 Mayıs Bağımsız

13 Mayıs Çekici

14 Mayıs Taşkın

15 Mayıs Hayâlci

16 Mayıs Becerikli

17 Mayıs Çetin

18 Mayıs Hareketli

19 Mayıs İknâcı

20 Mayıs Dışavurumcu

İKİZLER (21 Mayıs-21 Haziran)

21 Mayıs Yaratıcı

22 Mayıs Destansı

23 Mayıs Aktarıcı

24 Mayıs Görkemli

25 Mayıs Cüretkâr

26 Mayıs Anaç

27 Mayıs Fedâkâr

28 Mayıs Fevri

29 Mayıs Acar

30 Mayıs Çevik

31 Mayıs Kırıcı

01 Haziran Gözde

02 Haziran Çözücü

03 Haziran Edâlı

04 Haziran Eleştirici

05 Haziran Öncü

06 Haziran Hayalperest

07 Haziran Eğlendiren

08 Haziran Etkili

09 Haziran Israrcı

10 Haziran Yanar döner

11 Haziran Göçebe

12 Haziran İyimser

13 Haziran Maceraperest

14 Haziran Fırtınalı

15 Haziran Ayartıcı

16 Haziran Paragöz

17 Haziran Sanatçı

18 Haziran Cimri

19 Haziran Kışkırtıcı

20 Haziran Cazibeli

21 Haziran Keyifli

KOÇ (21 Mart-20 Nisan)

21 Mart Berrak

22 Mart Doğrucu

23 Mart Meraklı

24 Mart Sade

25 Mart Dinamik

26 Mart Güvenilir

27 Mart Başlatıcı

28 Mart Mâsum

29 Mart Gözlemci

30 Mart Uzlaşmaz

31 Mart İnatçı

01 Nisan Ağırbaşlı

02 Nisan İdealist

03 Nisan Dayanıklı

04 Nisan Kararlı

05 Nisan İş bitirici

06 Nisan Deneyci

07 Nisan Coşkulu

08 Nisan Vicdanlı

09 Nisan Ölçüsüz

10 Nisan Gözü pek

11 Nisan Politik

12 Nisan Sosyal

13 Nisan Kutsal

14 Nisan Gelenekçi

15 Nisan İnsancıl

16 Nisan Komik

17 Nisan Ciddi

18 Nisan Savunmacı

19 Nisan İrâdeli

20 Nisan Mücâdeleci

KOVA (21 Ocak-19 Şubat)

21 Ocak Lider

22 Ocak Bocalayan

23 Ocak Kişilikli

24 Ocak Ulaşılmaz

25 Ocak Kaderci

26 Ocak Faal

27 Ocak Gelişmiş

28 Ocak Dayanılmaz

29 Ocak Kavgacı

30 Ocak Mükellef

31 Ocak Şâir

01 Şubat Gönüllü

02 Şubat Kaliteli

03 Şubat Hakiki

04 Şubat Bükülmez

05 Şubat Hatip

06 Şubat Popüler

07 Şubat Ütopik

08 Şubat Müneccim

09 Şubat Canlı

10 Şubat Yürekten

11 Şubat Rahat

12 Şubat Birleştirici

13 Şubat Çevik

14 Şubat Hazır cevap

15 Şubat Mucit

16 Şubat Animatör

17 Şubat Sebatkâr

18 Şubat Dâhi

19 Şubat Kâşif

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)

22 Aralık Enerjik

23 Aralık Sarsıcı

24 Aralık Karmaşık

25 Aralık Doğal

26 Aralık Yılmaz

27 Aralık Yardımcı

28 Aralık Çokbilmiş

29 Aralık Üstün

30 Aralık Az ve öz

31 Aralık Estetik

01 Ocak Düzenleyici

02 Ocak Bencil

03 Ocak Yoğun

04 Ocak Formülcü

05 Ocak Kendini onaran

06 Ocak İçerikli

07 Ocak Sıra dışı

08 Ocak Fenomen

09 Ocak Hevesli

10 Ocak Görünmez

11 Ocak Değerli

12 Ocak Vahşi

13 Ocak Seyyar

14 Ocak Kaynasan

15 Ocak Çaresiz

16 Ocak Ergin

17 Ocak Ağırsiklet

18 Ocak Çocuksu

19 Ocak Hayalperest

20 Ocak Başıboş

TERAZİ (24 Eylül-23 Ekim)

24 Eylül Avare

25 Eylül Taslamacı

26 Eylül Sabırlı

27 Eylül Hırslı

28 Eylül Kalp kiran

29 Eylül Tepkisel

30 Eylül Gafçı

01 Ekim İz sürücü

02 Ekim Sivri

03 Ekim Modacı

04 Ekim Düzelmez

05 Ekim İlkeli

06 Ekim Bohem

07 Ekim Muhalefet

08 Ekim Romantik

09 Ekim Cüretkar

10 Ekim Ekonomik

11 Ekim Rahat

12 Ekim Edâlı

13 Ekim Zor

14 Ekim Ilımlı

15 Ekim Oyuncu

16 Ekim Yargıç

17 Ekim Dengeli

18 Ekim Lider

19 Ekim Pırıltılı

20 Ekim Modern

21 Ekim Benzersiz

22 Ekim Cazibeli

23 Ekim Çelişkili

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

23 Kasım Saygısız

24 Kasım Neşeli

25 Kasım Çabalayan

26 Kasım Özel

27 Kasım Heyecanlı

28 Kasım Çapkın

29 Kasım Öneren

30 Kasım Saldıran

01 Aralık Sen

02 Aralık Vurdumduymaz

03 Aralık Hünerli

04 Aralık Metanetli

05 Aralık Emin

06 Aralık Seçici

07 Aralık Ben merkezci

08 Aralık Terk edilmiş

09 Aralık Süslü

10 Aralık Arzulu

11 Aralık Yoğun

12 Aralık Narsist

13 Aralık Marifetli

14 Aralık Gösterişli

15 Aralık Olgun

16 Aralık Uçuk

17 Aralık Kimyager

18 Aralık İri

19 Aralık Bakici

20 Aralık Doğurgan

21 Aralık Muamma

YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz)

22 Haziran Alkışçı

23 Haziran Büyüleyici

24 Haziran Sihirbaz

25 Haziran Yenilikçi

26 Haziran Dirençli

27 Haziran Savunmacı

28 Haziran Duygusal

29 Haziran Havai

30 Haziran Güdümlü

01 Temmuz Kopmuş

02 Temmuz Baygın

03 Temmuz Vefalı

05 Temmuz Şovmen

06 Temmuz Arzulu

07 Temmuz Teshirci

08 Temmuz Pragmatik

09 Temmuz Şaşkın

10 Temmuz Dengesiz

11 Temmuz Dik kafalı

12 Temmuz İnandırıcı

13 Temmuz Fırsatçı

14 Temmuz Abartıcı

15 Temmuz Baştan çıkaran

16 Temmuz Gergin

17 Temmuz Profesyonel

18 Temmuz İçten

19 Temmuz Mekanik

20 Temmuz İstikrarsız

21 Temmuz Trajikomik

22 Temmuz Dalgalı

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Sümeyye, 13.11.2016, 18:19 (UTC):
Hangi konuda profesyonelim acaba çok merak ettim ha

Yorumu gönderen: Həbibə, 01.07.2015, 10:54 (UTC):
Uçuk neydi)) haha

Yorumu gönderen: Jane Doe, 04.03.2015, 08:09 (UTC):
4 Temmuz Yok

Yorumu gönderen: esra, 04.08.2010, 15:53 (UTC):
benimki doğru ama yani yay ama eşiminki saçma geldi bana,Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080802 ziyaretçi (142875773 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)