Dolmabahce Sarayi
 
Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı’nın bugün bulunduğu alan, Osmanlılar döneminde kaptan paşaların donanmayı demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı doğal bir liman görünümündeki koydu. 17. yüzyıldan itibaren ise dönem dönem doldurulmuş ve Dolmabahçe adıyla padişahların Boğaziçi’ndeki has bahçelerinden biri konumuna getirilmiştir.

Tarih içinde çeşitli pâdişâhlar tarafından yaptırılan köşk ve kasırlarla donatılan Dolmabahçe, zamanla "Beşiktaş Sahil Sarayı" adıyla anılan bir saray görünümü kazanmıştır.

Beşiktaş Sahil Sarayı, Sultan Abdülmecid döneminde ahşap ve kullanışsız olduğu gerekçesiyle 1843 yılından başlayarak yıktırılmış ve o zamana değin tercih edilen klasik saraylar yerine ikâmet, sayfiye, misafir kabul ve ağırlama, devlet işlerini yürütme amacıyla Avrupai plan ve üslupta bir sarayın inşaatına karar verilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı, Avrupa mimarî üsluplarının bir karışımı olarak Ermeni asıllı Garabet A. Balyan ve oğlu Nigoğos Balyan tarafından 1843-1855 yılları arasında inşâ edilmiştir. Cephesi İstanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında 600 metre boyunca uzanmaktadır. Saray, 110.000 metre²’yi aşan bir alan üstüne kurulmuş ve ana yapısı 16 ayrı bölümden oluşmuştur. Bunlar saray ahırlarından değirmenlere, eczanelerden mutfaklara, kuşluk, camhâne, dökümhane, tatlıhâne gibi işliklere uzanan bir dizi içinde çeşitli amaçlara ayrılmış yapılardır. Bu yapılara Sultan 2. Abdülhamid Dönemi’nde Saat Kulesi ve Veliahd Dairesi arka bahçesindeki Hareket Köşkleri eklenmiştir.

Sarayın ana yapısı, Mâbeyn-ü Hümâyûn (Selâmlık), Muayede Salonu (Tören Salonu) ve Harem-i Hümâyûn adlarını taşıyan 3 bölümden oluşmaktadır. Mâbeyn-i Hümâyûn, devletin yönetim işleri; Harem-i Hümâyûn, Pâdişâh ve ailesinin özel yaşamı, bu iki bölüm arasında yer alan Muayede Salonu ise Pâdişâh’ın devlet ileri gelenleriyl bayramlaşması ve bazı önemli devlet törenleri için ayrılmıştır.

Günümüzde Dolmabahçe Sarayı’nın bütün birimleri restore edilmiş ve ziyarete açılmış bulunmaktadır. Sarayın değerli eşyalarının sergilendiği iki "Değerli Eşyalar Salonu", Milli Saraylar Yıldız Porselenleri Koleksiyonu’ndan örneklerin yer aldığı "İç Hazine Sergi Binası", genellikle Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu’nun bölüm bölüm ve uzun süreli sergiler biçiminde izleyicilere sunulduğu "Sanat Galerisi", bu galerinin alt katında sarayın çeşitli objeleri ve mimari süslemelerinden alınmış kuş motiflerinin fotoğraflarından oluşan sürekli serginin bulunduğu tarihsel koridor, Mâbeyn Bölümü’ndeki Abdülmecid Efendi Kütüphânesi, Solmabahçe Sarayı’nda sergilenen başlıca bölümlerdir.

Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde ikâmetgâh olarak kullanılan Dolmabahçe Sarayı’ndaki en önemli olay, 1938’de Atatürk’ün ölümüdür. Halkın ziyaretine açık tutulan Atatürk’ün naaşı, buradan Ankara’ya gönderilmiştir. Dolmabahçe Sarayı’ndaki tüm saatler, hâlen Atatürk’ün anısına, onun ölüm saatinde durdurulmuştur.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739698 ziyaretçi (134025256 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler