Domuz Gribi Asisi Domuzlastirma Operasyonu Olmasin?!
 
aşısı, domuz, domuzlaştırma, gribi, olmasın, operasyonu

Domuz Gribi Aşısı, Domuzlaştırma Operasyonu Olmasın?!

Mehmet Ali Bulut / Haber 7

Haberi Gönderen: Ayşegül Uysal

Dünyada haysiyet sahibi bilim insanlarından aşıya ciddi tepkiler var. ‘Bu aşı, bir hastalığı yok etmek için üretilmedi, aksine insanlığa yeni bir hastalık taşımak için üretildi.' diyorlar.

“Aşı, en büyük çocuk katilidir… Sağlıklı doğan çocuk, aşılarla hasta ediliyor. Hepimiz uygulamalarda, en ağır hastalıkların aşı sonrası nasıl başladığını gördük… Dünyada milyonlarca ebeveyn aşıların sadece bir tek amaca hizmet ettiğini artık anlamış durumdadır: çocuğun bağışıklık sistemini tahrip ederek ilaç üreticileri ve doktorlar için iyi birer müşteri olmalarını sağlamak! Kendi tecrübem ve diğer ailelerin tecrübeleri sayesinde biliyoruz ki, hiç aşı olmayan çocuklar hastanenin ne olduğunu bilmezken, aşılanan çocuklar hastaneden nerede ise hiç kurtulamıyorlar…”

Bu sözler, dünyaca ünlü ‘Homeopat' Dr. Prafull Vijayakar'a ait… Konuyu nereye getireceğimi anladınız. Aşılar. Ama biraz sabredeceksiniz. Asıl sözü sonra söyleyeceğim çünkü.

Kanatlı İnsanlar Çağı

Dabbetü'l-Arz, malum kıyamet alametlerindendir. Ne olduğu ancak, ortaya çıktıktan sonra anlaşılacağı için henüz kimse tam olarak ‘o şöyle bir şeydir' diyemiyor. (Gerçi ortaya çıktığında bile tam bilinmeyecek ya ne ise…) Sadece onun, olduğu ifade ediliyor.

Genetiğin ne olduğunu bilmeyen eski âlimlerin onun hakkında isabetli tahmin yapmaları beklenemez elbet. Çağımız âlimlerinden Elmalılı ve benzeri bazı müfessirler, onun yerden çıkma bir yaratık olması üzerinde hemfikirdirler. Bediuzzaman da ekstradan onun, insanın iliğiyle beslenecek bir yaratık olacağını söyler. Yazık ki bugün konuyu, aklın kabul edeceği biçimde izah edebilecek kimse yok. Kimisi diyor, kimisi televizyon, kimisi şimendifer gibi insan elinden çıkma bir yaratık sanıyor vs. Bana göre en isabetli tahmin, olduğu yönündeki tahminidir. (Bknz. Kıyametin Alametlerinin Gizli Kodları 1)

Çünkü yeryüzünde debelenen her canlıya Kurân diliyle ‘dabbe' denmiş ve hiçbir dabbe, yoktur ki, Allah'a ait olmasın. Ama Kurân, kıyamet alameti sayılan bu yaratığı ‘yerin yaratığı' diye isimlendiriyor, onu ‘halkallah (Allah'ın yarattığı mahluklar)'ın dışına atıyor… Demek bu dabbetü'l-arz, -ki insanlığın başına gerçek bir bela olacak- yeryüzünde yapılan çalışmalar neticesinde üretilecek ya da kontrolden çıkıp çoğalacak bir canlı, bir yaratık….

Bugün az çok bilimsel makaleler okumuş, genetik çalışmalardan haberdar her insan, artık biliyor ki, eğer kanuni maniler ortadan kalksa, insanoğlu, yapay insan üretebilecek duruma gelmiş. Nitekim böylesi bir insanın sosyal hayat içindeki konumunu tartışıyor bugün hukukçular ve din âlimleri tarafından. Artık, kentavr ve minotavrlar (yari insan yarı at, yarı insan yarı boğa ya da balık) sadece efsanelerin konusu değil; geleceğin düşleri arasına da girmiştir ve maalesef artık sadece birer hayal değil imkanı dahiline girmiş ihtimallerdir. (Bknz. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar - Genetically Modified Organisms (GDO-GMO))

Günümüz bilimkurgu filmlerine bakılırsa önümüzdeki 20 -25 yıl içinde Tevrat'ın haber verdiği hakikat zahir olacak. Yıllar önce okumuştum ve çok şaşırmıştım. Şöyle diyordu: “…ve sonra ‘kaf'ta rûhlar biter. Ama insanlar, gelmeye devam ederler”. Evet, bugün rûhu olmayan, yani, tanrının eseri değil de, bilimsel çalışmalarla meydana getirilmiş hayvan ve insan müsveddeleriyle karşılaşmak an meselesi! Esasında Kurân-ı Kerîm, bunun olacağını haber veriyor. Üstelik de doğurganlığı temsil eden ‘Nisa/Kadın' suresinde… Şeytanın, insanı aldatıp teşvik ederek, yaratma usullerini değiştireceğini ve ilahi kudreti taklit ederek, eşyanın genetiğiyle oynayıp onları başka başka şekillere dönüştüreceği uyarısında bulunuyor. Şimdi şu ayeti bir de bu bilgiler ışığında okuyun:

“Allah ona (Şeytan'a) lânet etmişti, o da demişti ki: Andolsun ki kullarından bir kısmını, ayartacağım; onlardan pay alacağım. Onları yoldan (senin kulların olmaktan) çıkaracağım, asılsız kuruntulara daldıracağım, kendilerine hayvanların kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yaratıklarını (halkkalahi)değişikliğe uğratmalarını emredeceğim” demiştir…. (Nisa, 118-119)

Şu ayet, bugünkü bilimsel veriler ışığında tefsir edildiğinde; genetik yapı ile oynanacağını, mevcut yapıların değiştirilebileceğini, hayvanlar üzerinde operasyonlar yapılıp bunun insanlara tatbik edileceğini, birçok şeyin yaradılışının değiştirileceğini açık ve net ortaya koyuyor. Özellikle ‘hayvanların kulaklarını yaracaklar' ifadesi, açık bir şekilde genetik çalışmalara işarettir. Çünkü bir insanın/hayvanın pürüzsüz, embriyonun içine konulabilecek, kılsız tüysüz hücreleri sadece kulağın arkasında mevcuttur.

Tabii Kurân-ı Kerîm, meseleyi şeytan ile izah ettiği için biz meseleye salt günah sevap perspektifinden bakıyoruz, asıl manalara ulaşamıyoruz. Çünkü Şeytanın iğvasının sadece günah işlettirmek olduğunu sanıyoruz. Oysa bugünkü medeniyetin büyük bir kısmı onun iteklemeleri ve sürüklemeleri sayesindedir…

‘Ne yani, sen şu çalışmaları yapanlara şeytan mı diyorsun?” dediğinizi duyuyorum. ‘Hayır, şeytan demiyorum; ‘şeytan bu çalışmaların sonuçlarını, insanlığı, insanlıktan uzaklaştıracak şekilde kullanılmasını sağlıyor” diyorum… Müslümanların bile teoride şeytanın her türlü desiseyi yapabileceğine inandıkları halde, bir bilim insanını da kendisine hizmetkâr edebileceğine inanmamalarını anlayamıyorum.

Bir zamanlar, kadın-doğumcu bir doktor arkadaşıma, “neden normal doğum varken sezaryen öneriyorsunuz? Bu konuda yapılan araştırmalar, sezaryen doğumlarda birtakım genlerin aktifleşmediğini, nesli bozduğunu ve bu sebeple ölümcül bir durum yoksa bu yönteme başvurmanın çok hatarlı olduğunu iddia ediyor” demiştim de nerede ise beni 31 Mart vakasına sebebiyet veren ‘mürteci' (!) yapacaktı… Hemen matbaanın geciktirilmesinden, Müslümanların gericiliğinden söz etti.

Meseleyi açtığıma açacağıma pişman olmuştum… Oysa bugün çok iyi biliyoruz ki, sezaryen doğumlarda çocuk çok, ama çoook şeyden mahrum olarak doğuyor. Konu beni aştığı için detaylara girmeyeceğim… Merak edenler bu konuda yapılan araştırmaları detaylıca tetkik edebilir; indigo ve kristal çocuk vakalarının temel sebeplerini anlayabilirler.

Zülkarneyn'in Duvarı Yıkılıyor!

Biliyorsunuz, Kurân-ı Kerîm'de, ilâhî yasaklara uymayan bir kavmin (İsrailoğullarından bir kavim), domuzlara dönüştürüldüğü, bir başka yerde de maymunlara ve domuzlara dönüştürüldüğü hatırlatılır. (2/65; 5/60) Biz bunu, geçmişte olmuş bitmiş bir hadise zannediyoruz. Halbuki Kurân, bize eşyadaki prensiplere uyulmadığı takdirde neler olabileceğini, başımıza ne büyük belalar açabileceğimizi hatırlatmak için veriyor o misali. Bakın şu ayete!

“Deki: Size Allah katında cezaca daha fenasını, daha beterini haber vereyim mi? O kimseler ki Allah kendilerine lânet etmiş, gadabına uğratmış, onlardan maymunlar, hınzırlar ve tağuta tapanlar yapmış, işte bunlar mevkice daha fena ve düz yoldan daha sapkındırlar” (Maide/Sofra, 60)

Çok açık ve net bir şekilde, maymunlaştırma ve domuzlaştırma operasyonlarının çıkış zamanını veriyor ‘tağut' kelimesiyle. Tağut, atası mümin olan sapkınlardır. Tam bu çağın tanımı…

Biliyoruz; geçmişte, yarı at yarı insan, yarı insan yarı balık, yarı insan yarı kuş mahlûklar tasvir edilmiş. Biz de bunları hep ya hayâl mahsulü, ya da geçmişte olup bitmiş hadiseler gibi algılayıp geçiyoruz.

Doğrudur, belki de o resimler, o yaratıklar, yaptıklarıyla sonlarını getirmiş kavimlerin çalışmalarının ürünleridir. Çünkü Kurân gaybın dili olduğu gibi bütün zamanların da tanığıdır. O daima her hadisenin yanı başında bir tanıktır ki bütün zamanları bize bir sayfa gibi aktarır. O yüzden olayları bize övyle aktarıyor ki, bazen geçmişte mi olmuş yoksa gelecekte mi olacak anlayamıyoruz. Tıpkı “Sizin zürriyetinizi ‘meşhun' gemide taşıdık' âyetinden hep Hz. Nuh'un gemisinin anlaşıldığı gibi. -Oysa o, bizim atamızdır; zürriyetimiz değil- Bugün o yüzden çoğumuz, domuzlaştırma ya da maymunlaştırma operasyonunu manevi bir mesh gibi anlıyor ve bunun tarihte bir zamanlar olup geçmiş bir hadise olduğunu sanıyoruz. Gelecekte de bunun insanlığın başına gelebileceğine ihtimal vermiyoruz. Çünkü alışılagelmiş yaklaşımlar ve manalar, o ayetleri doğru anlamasızı önlüyor.

Oysa âyet, hemen hemen da tam bu zamanlara bakıyor. Çünkü insan tabiatı üzerinde oynama imkanı hiçbir zaman bu kadar mümkün olmamıştır. Varsa yoksa bir ‘ahlak'a takılmışız. Hâlbuki şu sıralarda insan tabiatı mesh ediliyor. İnsan başka bir yaratığa dönüştürülüyor. Tam da şeytanın ifadesiyle, bu çalışmalar insanların büyük kısmını, ‘Şeytan'ın payı' haline getiriyor.

Elbette Nobel, dinamiti yaparken, insanlığa büyük bir hediye armağan ettiğini sanıyordu. Aynı şekilde maddenin en küçük parçası olan atomu parçalayan insan da insanlık adına büyük bir adım atmıştı.

Aynı şekilde, bugün Allah'ın mülkünde tağyir ve tebdil yapmanın bir türü olan genlerle oynama işi de nerede ise ‘Allahın yarattıklarını değiştirme' aşamasına gelmiş bulunuyor. Genleri değiştirip ‘eşyanın içindeki kader' programlarıyla oynayan bilim insanları elbette ki, insanlığa hizmet ettiklerini sanıyorlar. Ama geri planda büyük bir şeytani zeka var ki, bu bilimsel sonuçları kullanarak (tıpkı atomun parçalanması gibi muhteşem bir buluşun, atom bombası yapılarak insanlığın imhası adına kullanılması gibi) insanlığı hızla insan olmaktan çıkmaya sürüklüyor. Bugün artık genetik çalışmaların nerede duracağı asla tahmin edilememekte ve bu yüzden de doğuda ve batıda ciddi eleştirilere de maruz kalmaktadır. Bu çalışmaların, aslında neyin önünü açtığını, hangi bentleri, hangi Zülkarneyn duvarını yıktığını bilmiyoruz.

Ama şunu iyi biliyoruz ki, insan geninin çözmenin en kestirme yollarından biri de aşılama tekniğidir. Aşılarla tarasgenik virüsleri içimize atıyoruz onlar da genetik kodlarımıza saldırıp değiştiriyorlar.

Gen Ayarlarıyla Oynanıyor

Cenab-ı Allah, her bir şeyde eşikler/sınırlar yaratmış ve eşyayı, bize yararı dokunacak formda sabit kılmıştır. Elbette o formun altı ve üstü de vardır. İşte insanlar, ‘bu ayarı bozup ileriye götürsem ne olur geriye götürsem ne olur' diyerek, o eşiklerle oynarlar (ABD'li Gazeteciden İstenilmeyen Irkları Kısırlaştırma Planı İddiası)

Şimdiye kadarki çalışmalar ‘mukadderât' dediğimiz eşyanın dış görünümüne müdahale etme şeklinde idi. Şimdi ise gen mühendisliği sayesinde doğrudan ‘kader' dediğimiz programlara ve genlere müdahale ediliyor. O yüzden, kabak bedeninde karpuz, domates içinde köpek balığı eti, patates gövdesinde akrep eti yiyoruz da farkında değiliz. Hepimiz ufak ufak başkalaştırılıyoruz. Adım adım domuzlaştırılmaya maymunlaştırılmaya doğru götürülüyoruz belki de. Ama farkında değiliz.

Konuşmalarımda zaman zaman, “Bu âlem, bir oyun hamuru gibi, insanın iradesine boyun eğer şekilde yaratılmıştır ama insan doğacak sonuçlardan mesuldür” diyorum. Allah insana adeta “Ey kulum! Eşya ve imkânlarıyla istediğin gibi oynayabilir, değiştirebilir ve bundan kendine saadete ya da şekavete gidecek bir yol bulabilirsin. Uyarılarıma uyarak hareket edersen, rahat ve emin yaşarsın. Uymazsan, öyle neticelerle karşılaşırısın ki o yapıp ettiklerin senin hayatını cehenneme dönüştürür.” diyor…

İşte dabbetü'l-arz dediğimiz de böyle insan elinden çıkma bir türdür ki, sonunda insanın iliklerini emerek beslenecek bir bela olacak. İnsanoğlu daha ölmeden cehennemin acılarını, kabuslarını, korkularını yaşayacak…

Domuz Aşısı mı Grip Aşısı mı?

Yakın bir zamana kadar, DNA, içine girilmez bir alandı. Ama bugün çok net biliyoruz ki, genetik sarmallar rahat açılabiliyor ve istenildiği gibi kromozom dizilişine eklemeler, çıkarmalar yapılabiliyor…

Genetik yapısıyla oynanmış gıdalar, doğrudan genetik yapıyla ilintilenen aşılar, tıpkı bilgisayarımıza şu ya da bu şekilde giren virüs programları gibi, kendini sistemle entegre eden programlarla pekala insan genini değiştirebiliyor, yapısını bozabiliyor ve hatta yavaş yavaş ölümüne yol açabiliyor…

Dolayısıyla, bugün pratikte yapılmasa da, kanatlı atların, insan formunda hayvanların, domuzlaştırılmış varlıkların, yarı maymun yarı insan yaratıkların ortaya çıkması an meselesidir… Çünkü bunun mümkün olabileceği artık biliniyor. Yapılmıyorsa sebebi; İsrail'deki din adamlarının gücü, Hıristiyan rûhânîlerinin ahlâkî istinat duvarlarıdır…

Yakında, insan beden malzemelerinin üretildiği laboratuarlardan söz edilirse şaşmayın. Bunların dînî ve hukûkî boyutları yıllardır tartışılıyor. Hızla o yöne doğru gidiyoruz… Bunun için şeytan da elinden gelini yapıyor. Dünyadaki sürgün hayatı bir an önce bitsin diye, saklı ve gizli telkinlerle insanlığı yıkıma sürüklüyor. Siyâsî tabirle insanları kışkırtarak, “tanrıyı kıyamete zorluyor”…

İşte domuzlaştırma operasyonu da bu çalışmalardaki son merhaledir… Bu kadar açıklamanın hülasasına gelince…

Biliyorsunuz son olarak Domuz Gribi diye bir hastalık gündemde ve tabii aşısı da… Dünyada haysiyet sahibi bilim insanlarından aşıya ciddi tepkiler var. ‘Bu aşı, bir hastalığı yok etmek için üretilmedi, aksine insanlığa yeni bir hastalık taşımak için üretildi.' diyorlar.

Hayır, sizi temin ederim bu aşı sadece hastalık getirmiyor, transgenetik ‘terminatör genler' de içeriyor. İnsan tabiatını yavaş yavaş meshedecek ve onu başka bir varlığa dönüştürecek genler…

Beni şaşırtan ve kahreden ise, Türkiye'nin, Sağlık bakanımızın eliyle bu belaya sürüklenmesidir. Bu belayı insanlığın başına biz sarmışız gibi, aşı uygulamasında pilot bölge yapıldık. Efendim bilmem kaç milyon insan risk altındaymış da aşı yapılmazsa bilmem kaç bin insan ölecekmiş de… İnsaf be, insaf. Allah'tan korkun. Bu işlere hangi mantık ve vicdan ile bakıyorsunuz?

Yani bakanın dürüstlüğüne inanmasam diyeceğim ki, birilerinin zenginleştirilmesi için Türk milleti kobay yapılıyor… İktidarın en başarılı bakanı olduğuna inandığım Recep Akdağ nasıl bu yalana inandırıldı anlayamıyorum. Pekala herhangi bir grip gibi savuşturulacak bir hastalığı bu kadar büyük bir panikle lanse etmesi hakikaten akıllarda soru yaratıyor…

Bu nasıl bir panik böyle? Yoksa birileri bu ülkeye girip virüsü serpti de bizim haberimiz mi yok.

Ben açık söylüyorum, bu kadar açık ikaz ve uyarılara rağmen aşı dayatılacak olursa bu millete ihanet edilmiş olur! Florası, genetiği temiz, hala insan varlıkların yaşadığı Anadolu'ya işgalden beter bir darbe indirir. Düşünün bu toprakları, tohumları, damızlıkları. Tahıl öldü, çeltik öldü, meyve öldü hayvan öldü. Arı öldü bal öldü. Karpuz öldü kavun öldü buğday öldü…

Bir zamanlar da nüfus planlaması adı altında bu milleti kısırlaştıracak aşılar yaptılar ve bugün biliyoruz ki, Türkiye'de kısırlık son on yılda ' oranında artmış durumda.

Ben, bu konuda yazacak belki de son insanım. Lütfen hamiyet sahipleri ortaya çıksınlar ve şu meseleyi millete izah etsinler. Özellikle aşılarla, genlerin nasıl tahrip edilebileceği konusunda insanları aydınlatsınlar. Çoğu Siyonist baronlara ait olan ilaç fabrikalarını zengin edeceğiz diye, milletin kanıyla geniyle oynatmayalım!

Mehmet Ali Bulut,
14 Ekim 2009.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Hasanova, 18.12.2016, 19:13 (UTC):
yazilariniz cok dogru!!!

Yorumu gönderen: Kaan, 13.07.2016, 06:49 (UTC):
Valla lanet olsun bunları yapanlara inşallah hepsi büyük acılar çekerek ölür

Yorumu gönderen: Mıstık, 14.09.2010, 08:55 (UTC):
Nedir çektiğimiz bu siyonistlerden, Allah bizi kurtarsın bu belalardan. Olan masumlara oluyor, nasıl koricaz kendimizi bilmiyorum. Yurtdışında herşeyde birşey var. Bari türkiyemiz korunsaydı.

Yorumu gönderen: **, 29.10.2009, 18:38 (UTC):
o ne ya kim yapmıs o kısırlastrma asısını

Yorumu gönderen: paşa 41, 25.10.2009, 22:46 (UTC):
teşekkür ederim bilgilerinizi paylaştıgınız için.türk insanını kobay yaptıranlar utansın.birde gerçek var kobay yaptıranları bu halk seçti kerkes kaderine razı olucak ama ben tanıdıgım herkese bunu anlatacagım

Yorumu gönderen: şakirt, 25.10.2009, 16:18 (UTC):
neyse özrün kabul edildi :P olay çok pis ya adamlar bizim üzerimize değil 1 oyun binlerce oyun çeviriyorlarda haberimiz yok ALLAH(cc) yardımcımız olsun

Yorumu gönderen: ayşegül, 25.10.2009, 15:28 (UTC):
özür dilerim çooook çooook özür dilerim benim hatam yanlış hatırladığımı hatırladım:)aşağıdaki yazıyı dikkate almayın lütfen...

Yorumu gönderen: ayşegül, 25.10.2009, 15:17 (UTC):
yorum neden silindi öğrenmemde bir sakınca varmı?yani sakıncalı olan yanını merak ettimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073714 ziyaretçi (142853361 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)