Dua Konusunda Ümitsizlige Düsmeyin
 

Dua Konusunda Ümitsizliğe Düşmeyin

Bu materyalin güvenliği: dua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğedua, düşmeyin, konusunda, ümitsizliğe (Orta. Okunması tavsiye edilir.)

1. "Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten hayâ ederim."

2. "Ben, kulumun zannı üzereyim. Artık dilediği gibi düşünsün!.."

Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünürseniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!..

3. "Bir şeyi istemek, ona nâil olmak demektir; Çünkü Allâh-u Teâlâ kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez."

Duanın ısrarla devamına müsaade olunması, o duaya icabet edileceğinin de göstergesidir. Çünkü Allâh, kabul etmeyeceği duaya ısrarla devam şansı tanımaz.

Kişi, bir konudaki duasında ısrarlı değilse, o Dua'nın yerine gelme şansı da son derece düşüktür. Dua'da en önemli yardımcı faktörlerden biri de istenilen şey konusunda ısrarlı olmaktır. Herhangi bir konuda bir iki defa dua edip arkasını bırakmak son derece yanlıştır.

4. "ALLAH İSTEMEDİKÇE SİZ İSTEYEMEZSİNİZ !."

— Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?.. Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allâh istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır!.. Eğer, Allâh istememiş olsaydı, siz dahi o şeyi isteyemezdiniz.

5. Yüce Allah söyle buyurur: "Başına bir bela geldiği zaman bana sığınan kulun, daha o hiçbir istekte bulunmadan, dilediği yerine getirir ve daha yalvarmadan duasını kabul ederim. Buna karşılık başına bir bela geldiği zaman bana değil de varlıklardan birine sığınan kulun yüzüne bütün gökyüzü kapılarını kilitlerim."

6. Dahhak der ki: "her 40 gecede bir başına ya bir bela ya bir keder ya da bir musibet gelmeyen kimsenin hesabına, Allah katında hiçbir hayır yazılmaz."

7. Resulullah buyuruyor:"Herhangi bir kul, koltuğunun altı görülecek şekilde ellerini kaldırır ve Allah'tan bir dilekte bulunursa; acele etmediği takdirde kesinlikle duasına icabet edilir.- Acele nasıl olur yâ Resulullah?..- Dua ettim ettim, kabul olmadı, der" (de vazgeçer)... İşte bu yanlıştır; dua yerine gelene kadar ısrar etmek gerekir." Resulullah, "şeksiz - şüphesiz, kabûl olacağından emin olunarak" dua edilmesini tavsiye etmiştir.

8. Ayrıca, dua konusunda, Şeytan vasfıyla bilinen cinlerin insana çok yanlış fikirler telkini de söz konusudur; ki, bu da insanı bu çok etkili silâhı kullanmaktan mahrum bırakır. Tam içinizden dua etmek gelmişken, Şeytan ismiyle, şeytâniyet vasıfları dolayısıyla lakaplarmış olan Cinler, hemen bir vesvese verirler.

"Aman canım niye dua edeyim, nasıl olsa kaderde varsa olur!"

Dua etsem de etmesem de iş olacağına varır, ne diye dua edeyim."

Ve, böylece siz, dua etmekten vazgeçip; en güçlü silah olan Duadan mahrum kalırsınız. Dua'dan mahrum kalmak, dua etmemek suretiyle de nelerden mahrum kaldığınızı asla hayâl bile edemezsiniz. İşte bu yüzdendir ki, Hz. Resulullah aleyhi's-elâm bakın bize ne tavsiye ediyor:

"Nalınınızın tasmasına, koyununuzun otuna kadar her şeyi Allâh'tan isteyiniz."

"Allâh'ın fazlı kereminden isteyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır."

"Şüphesiz ki Allâh, ısrarla dua eden kullarını çok sever'

"Hassas olduğunuz saatlerde dua etmeyi ganimet biliniz. Çünkü bu hâl rahmet saatinin hâlidir".

Gönderilen Bu Yazı Hakkında Akhenaton'un Yorumu: İslam’da en çok yanlış anlaşılan konulardan birisi de duadır. Öncelikle dua, eylem’in tamamlayıcısıdır. O’nun sünnetullahı, değişmez yasadır. Bu sünnetullahta yardım, eylemsiz bir şekilde “Allah’ım, şu olsun, bu olsun, şu dileğim gerçek olsun!” demek değil, o dua ve ricasında cehd edene, o isteği için eylemde bulunan ve gayret gösterenedir. Bunun tersi, O’nun sünnetullahına aykırıdır.

Allah’ın sünnetullahında her sonuç, kulun eylemine bağlanmıştır. Dua ise bir işte kulun gücünün yetmeyeceği yerlerde Rabbine sığınması ya da kulun bu eylemlerinden hayırlı sonuçlar alabilmesi için kulun rabbine münacatıdır. Ahzab 62, şöyle der: Sünnetallâhi fîllezîne halev min kablu ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ (O’nun sünnetullahında, kanunlarında asla değişme bulamazsın.)

Dua, çocuğunuz hasta olduğunda onun hastalığı için hiçbir şey yapmadan Allah’ım çocuğumu iyileştir demek değil; onun hastalığı için her şeyi yaptıktan, hastaneye götürdükten, ilaçlarını çocuğuna verdikten, yani sebeplere yapıştıktan sonra Rabbinden bu işi hayırla sonuçlandırmasını dilemek, yani kendi üstüne düşeni yaptıktan sonra geri kalanı için rabbine sığınmaktır.

Oturduğunuz yerden sadece dua ederek çocuğunuz iyileşmez. Oturduğunuz yerden sadece zenginlik dileyerek Allah size zenginlik vermez. Oturduğunuz yerden size zulmeden düşmanlarınız için lanet okumakla, kahrolsun İsrail diye bağırmakla ne İsrail kahrolur ne de zulümden kurtulursunuz. Bu, Allah’ın sünnetullahında yani kanunlarında yoktur.

Kısaca dua, eylemlerimizin tamamlayıcısıdır. Çünkü İslam, ruhbanlık dini değildir. Müslüman’ın yaşamı, sadece dua değil; eylem+dua üzerine kuruludur.

İkincisi, Allah, Alaaddinin sihirli lambasından çıkan ve her dileğini yerine getirmek zorunda olan cin değildir. Allah, sizin emir eriniz de değildir. Allah, alemlerin rabbi, meliki, ilahı ve sahibidir. Dua ise okunduklarında Allah'ın gerçekleştirmek zorunda olduğu sihirli sözler, tılsımlı kelimeler değil; rabbinize içten yakarıştır.

Kuran’da insanın sadece hayrı değil şerri istemede de acele ettiği anlatılır. Dilediğiniz şey ve sonuçları, sizin için hayırlı olmayabilir. Şer zannettiğiniz şeyler bazen hayır, hayır zannettiğiniz şeyler de aslında şer olabilir. Allah bilir siz bilmezsiniz der Kuran. Bu yüzden el-Latif sıfatının tezahürüyle size o duanızın yerine başka bir hayırla cevap verir.

Sonuncusu ise bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu unutmaktır. Bu dünya dertsiz-tasasız, bela ve gamsız mutlak mutluluğun yaşandığı bir yer değil; edebi ve sonsuz mutluluk olan ahiret yurdunun tarlasıdır. İmtihanın anlamıysa bu imtihanda Allah’tan gelen her şeye sabretmek, rabbinden ümit kesmemek ve mücadele etmektir:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât (semerâti) ve beşşiris sâbirîn (sâbirîne).

“Muhakkak ki, ölüm tehlikesiyle ve açlıkla, dünya malının, canın ve (alın teri) ürünlerinin kaybı ile sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredenlere iyi haberler müjdele.” (Bakara 155)

Akhenaton, 5 Ekim 2017.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Dertli kul, 11.10.2020, 17:17 (UTC):
Sual: En kıymetli tesbih yani zikir nedir?
CEVAP
En kıymetli tesbih, namazlardan sonra çekilen Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber’dir.

Bu tesbihten sonra en kıymetli tesbih ve zikir La ilahe illallah demektir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(En üstün tesbih Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber’dir.) [Müslim]

(La ilahe illallah demek 99 belayı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.) [İ.Asakir]

(Temcid, yani La havle ve la kuvvete illa billah, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.) [Hakim]

(Zikirde "La ilahe illallah"dan, efdali yoktur.) [Taberani]

(Zikrin efdali, La ilahe illallah, duanın efdali de elhamdülillahtır.) [Tirmizi]

(Allah indinde en kıymetli söz, "Sübhanallahi ve bihamdihi"dir.) [Müslim]

("Sübhanallah" diyen Uhuddan daha büyük sevaba kavuşur. "La ilahe illallah" ve "Allahü ekber" demek de böyledir.) [Beyheki]

(Gece ibadeti zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir) [Taberani]

(Zor bir duruma düşen, "Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" derse, Allahü teâlâ, onu her türlü bela ve musibetten korur.) [Deylemi]

(Cennet hazinesi olan, "Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" demeye devam edenin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Ramuz]

(Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle: "Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim") [Müslim]

Yorumu gönderen: Dertli kul, 16.09.2020, 12:33 (UTC):
Allahim sen foyasini meydana çıkart bana yaptiklarini sen biliyorsun ikisine de ahimi koyma rezil rusva et icleri yansin bana yaptıkları yanlarina kar kalmasin birbirlerinden bulsunlar ettikleri yanlarina kalmasın beter olsunlar

Yorumu gönderen: Dilek, 25.03.2020, 11:00 (UTC):
Allahim icimde bulunduğum durumdan sen kurtar yarabbi o kizinda suratini dahi gormek istemiyorum sen benden uzak et boylesini ikisinim de belasini ver kapima dusur intikamimi al Allahim cok amin

Yorumu gönderen: dilek sun, 03.08.2019, 12:00 (UTC):
allahım bize kötülük edenler neden başkasıyla mutlu olurlar anlamış değilim allahım aylar geçiyor ama içimin yangını dinmiyor böyle olmamalıydı üzenler üzülmeliydi mutlu olmamalılardı bunu hak etmedim hayatımın değişmesi için neler vermezdim

Yorumu gönderen: Dilek sun, 17.07.2019, 15:58 (UTC):
Allahim su yanan yüreğime bir su ver kalbim alev alev cok mutsuzum umitle umitsizlik arasindayim sen yardim et

Yorumu gönderen: güneş, 28.04.2019, 10:40 (UTC):
allahım içinde bulunduğum durumdN SEN KURTAR KLBİM PARAM PARÇA SEN BİR KAPI AÇ ÇOK ŞKR DUAM KABUL OLDU DEDİRT KADİR GECESİNDE DUALARIMIZI KABUL BUYUR SABRIMIZI ARTTIR BİR AY SONRA DAHA KÖTÜ ŞEYLERLE KARŞILAŞMAYALIM SEN YARDIM ET SEN BAĞIŞLA DELİRİCEM MUTSUZLUKTAN HEP AĞLIYORUM

Yorumu gönderen: dilek sun, 21.03.2019, 15:14 (UTC):
seninde kalbin parça parça olsun beni ne hallere koydun bana yaptığın şerefsizlikleri sana da yapsınlar yanına kar kalmasın hastanelere düştüm senin yüzünden di şerefsiz pislik ciğerin ağzına gelsin beni ne hallere koydun dünyamı başıma yıktın

Yorumu gönderen: dertli kul, 16.11.2018, 12:04 (UTC):
çok mutsuzum geceleri uyuyamıyorum çıldırma noktasındayım deliricem sanırım defalarca kez intiharı düşündüm napacağımı bilmiyorum hem işşizim hem de sevdiğim adam bir başkasıyla beraber beni her yerden engelledi kızı ailesiye tanıştırmış ne hallere düştüm üzüntüden kafayı yedim kıza da benim hakkımda yalan yanlış iğrenç şeyler söylemiş ben bu haldeyken onlara mutluluk verme allahım kimsenin yapmayacağı iyilikleri ona yaptım usandım üst üste aldatılmaktan kandırılmaktan yaşama gücüm kalmadı annem kanser hastası ve üvey gibi bir babanın elinde büyüdüm çok zor durumdayım napacağımı bilmiyorum Allahım sen her şeye şahitsin tükendim param yok hep evdeyim çok kötü durumdayım

Yorumu gönderen: Allah Büyük, 23.11.2017, 23:46 (UTC):
Allahtan başka hicbir ilah yoktur O neyi dilerse o olur Rabbim merhametlilerin en merhametlisidir Rabbim zorda kalan kullarina yardim et.Amin

Yorumu gönderen: derya, 21.05.2016, 23:30 (UTC):
Kardeslerim Allah tan baska calaacak kapimiz yok gazabindanda. Yine rahm3ti. İle Allah a siginiriz ki biz sadece gunahkar kullaruz bir seyin olmasini istedigi zaman kun fe yekun older ve olur. Kulli sey in muktedir diledigi herseyi yapmaya malik ve muktedirdir her seye gucu yetendir celal ikram izzet sahibidir onun icin rabbimizden umit kesmeyelim isteyelim veren buyuk oluncâ istenilen seyin buyuklugu ne onemi var biz sadece samimi olalim rabbimiz vAllahi billahi kendine siginanlari boslukta birakmaz Allah kerimdir kullarinin asiligine gunahina isyankarligina bakmadan rahmeti merhameti ile lutfeden ve ihsan edendir rabbimiz bize kabul edecegi dualar ettirsin inseAllah benimde olmasini istedigim bir duam var bana imkansiz geliyor ama rabbimin kadirligini gorunce vAllahi olacagina inaniyorum sıkca dua ediyorum sizde kabul olmasi icin Allah rizasi icin duama amin deyin rabbim umutsuzluga dusurmesinel mucib ismi serifi ile duanuzi kabul etsin inseAllah Amin..

Yorumu gönderen: mehmet, 27.12.2015, 21:25 (UTC):
allaha yakınlasmanın en iyi yolu dua etmektir istedigimizi almamız içindeyakınlasmamız gerekir allaha yakınlaşıp O na bolca du edelim

Yorumu gönderen: Akhenaton, 16.12.2014, 09:22 (UTC):
Nazir Alperen Çiğdem, "Tanrı ve ATM Makinesi" başlıklı yazımı iyi okuyun. Allah, Alaaddin'in sihirli lambası gibi dilekleri gerçekleştiren bir cin değildir. Dua da sihirli sözcükleri okuduğunda anında gerçekleşmek zorunda olan sihir ya da büyü gibi bir cadılık ritüeli değildir. Allah, bizim dileklerimizi yerine getirmek zorunda olan emir erimiz de değildir.

Yorumu gönderen: nazir alperen çiydem, 16.12.2014, 07:41 (UTC):
Bu yazılar yalan çünkü allah kabul etmeyeceyi duayi kulunu istetmez mantiyi çikiyor eyer öyleyse benim ettiyim dua ßu anda imkasiz oldu bana dua ettiren allah sa allah ta istiyorsa bunu o zaman allahinda gücu ywtmiyor demektir bu eee allahin herşeye gucu yettiyine gore demekki yazdiklariniz yalan sizin ayetlede açiklayayim size ' insan her kurduyu hulyaya ulasacayinimi sanir' geyet açiklayici oldu siZe tavsiyek kimseye boş umut veripte gunaha girmeyin tovbe edin

Yorumu gönderen: fuska, 28.10.2014, 14:12 (UTC):
6.maddeyi anlıyamadım birisi açıklayabilirmi?

Yorumu gönderen: nihat, 24.07.2010, 23:40 (UTC):
şüphesizki allah a açılan eller asla boş dönmez yürekten isteyip sebat edebilene ne mutlu allah c.c tüm müminlerin dualarını kabul eylesin.kovulmuş şeytandan sana sığınırız rabbim amin

Yorumu gönderen: defne, 24.07.2010, 08:53 (UTC):
duayı zaten yüce Allah asla reddetmezmiş ya kabul olurmuş ya günahları azaltırmış ya da öbür dünyada sevap kazandırırmış dua burda kabul olmasa bile ahirette mutlaka kabul olurmuş

Yorumu gönderen: zuhal, 09.06.2010, 11:54 (UTC):
ne zamandır belki de 8 9 yıldır aynı duayı etmekteyim umutsuzluğa kapıldığım olmayacak dediğim zamanlarda oldu ama şimdi içimde garip bir his var bu sene 2 defa çok yoğun birr şekilde dua ettim olmadı her zaman içimde bir kıgınlık olurdu ama bu iki seferdir sanki allahım bana teselli veriyor

Yorumu gönderen: mehmet üstek, 17.05.2010, 16:47 (UTC):
Allahım beni ailemi dürüst olan bütün ümmeti muhammedi din kardeşlerimi sağlık sıhhat işlerinde hayırlı kazancı ahirette imanlı cennette kendini gösterdiğin kullarından et yarabbi.AMİN

Yorumu gönderen: TEVFİK, 17.05.2010, 02:09 (UTC):
dua etmek allaha daha yakın olmak demektir.duamızı etmeli,düzgün bir hayat sürmeliyizBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56730023 ziyaretçi (144594974 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)