Ebced ve Cifir Ilmi Islam'in Akidesine ve Zaruri Olan Ilimlerine Dahil Midir Degil Midir?
 

Ebced ve Cifir İlmi, İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?

Az üst tarafta da arz etmişiz ki; bu ilim, hâs ve sırlı bir ilimdir. Onu öğrenmenin bir zarureti ya da kat'î lüzumluluğu olmadığı gibi, i'tikad etmenin de bir mecburiyeti yoktur.

Bir insan ya da bir âlim, bu ilimle hiç alâkadar olmayabilir, hatta ona inanmayabilir de. İnanmadığı için İslâm dini ona "Niçin inanmadın?" diye bir mes'uliyet suali söz konusu olmaz. Lâkin böyle bir adam, kendi özel âleminde onunla uğraşmayıp kabul etmediği halde, ona ilişmeye ya da mollalık yapıp, islâm dini adına onu red ve inkâr etmeye de hakkı yoktur. Çünkü red ve inkâr, hususan dine ait bir mes'eleye dair olsa din adına ona itiraz ise, elbette bir ilme ve delile dayanması gerekir. İslâm dininde ise, Cifir ve Ebcedi red ve inkâr eden bir ilim, bir delil yoktur. O halde, en azından ona ilişmeyip yerinde bırakması icap eder.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ARSLAN, 06.07.2010, 06:20 (UTC):
EBCET DEYERİ NEBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56449928 ziyaretçi (143846670 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)