Ebced ve Cifir Ilmi Meseleleri
 

Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Cifir ve Ebced ilmi, Risale-i Nur'un az bazı yerlerinde maksud-u bizzat olarak değil, bir âlet ve bir vasıta olarak isti'mal edilmiş ve bulunmuştur. Bu ilmin gaybî, sırrî ve hatta edebî bir çıkarım âleti ve vasıtası olduğu, ehli olan ulema arasında mütearife bir hakikat halini almıştır. Bu ilmi esasıyla bilmeyen, içine girmeyen, dışarıdan ve uzaktan ona itiraz eden birtakım ulemalar da bulunmuş ve bulunabilir. Bir âlimin bu ilmi kabul etmemesi, dinî ve akidevî bakımdan bir günah, bir mahzuru olmadığı gibi; içine girip, onunla meşgul olmayı abes ve boş bir şey sayması dahi normal sayılabilir. Ancak içine girip tahkik yapmadan, mahiyet ve asliyetini iyice öğrenmeden, ona karşı bir çeşit ecnebî kaldığı halde, kökten itiraz edip reddetmesi ise, en azından bir cehalettir. Çünkü: "İnsan, bilmediğine düşmandır" hakikat ve kaidesi altına girmiş olur.

Şimdi bu ilmin, bazı İslâm âlimleri arasında özel şekilde mütedavil ve meşhur ve medar-ı çıkarım olduğu halde; öbür tarafta bir kısım ulemanın red ve itirazına hedef olmasıyla, hakikat ve mahiyeti nedir? diye bir araştırma yapacağız ve onun etrafında bulunabilen birkaç istifhamlı sualleri cevablandırmaya çalışmakla mahiyetine bakacağız:

Birinci Sual: Ebced nedir, Cifir Nedir?..

İkinci Sual: Bu ilmin esası nereden gelmiş? Kurân'ın ve menba-i Risaletin öz kaynağından mı? Yoksa hâriçten midir?..

3. Sual: Kurân-ı Hakîm'de bu ilme dair herhangi bir delâlet ve işaret var mıdır?..

4. Sual: Peygamber'in (sav) hadîslerinde ona dair herhangi bir ifade ve beyan var mıdır?..

Beşinci Sual: Hadîs-i şeriflerde ona dair ifadeler varsa, ona teşvik mi, yoksa red ve tenfir tarzında mıdır?..

Altıncı Sual: Sahabe ya da Tabiîn'den bu ilimle uğraşan olmuş mudur?..

Yedinci Sual: Sahabe ve Tabiîn'den sonra, hangi sınıf âlimler onunla uğraşmıştır?..

Sekizinci Sual: Hurûfîcilikle, Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet, bir bağlantı var mıdır?..

Dokuzuncu Sual: Bu ilimle meşgul olmuş olan âlimler, onu nasıl, nerede ve ne için kullanmışlardır?..

Onuncu Sual: Bu ilmin âletliği ve vasıtasıyla çıkarım edilen gaybî sırlar, tekellüflü bir sun'ilikle mi, yoksa ilhamlı ve ihtarlı bir hal ile midir?..

Onbirinci Sual: Esrar-ı huruf tabir edilen Tılsım ve Havas ilmiyle, Cifir ve Ebced ilmi aynı mıdır? Ayrı ayrı mıdırlar?..
Onikinci Sual: Bu ilim, İslâm'ın akidesi ve zarurî ilimlerine dâhil midir, değil midir?..

İşte tahmin ediyoruz ki; bu suallerin cevapları delilli ve ispatlı olarak verildikten sonra, hakikat meydana çıkacaktır. Hem eğer suallerin cevaplarında, onu menfîce reddeden bir durum meydana çıkmazsa; o zaman Cifir ve Ebced bir derece makbul olan ilimlerden de sayılabilir. Hiç olmazsa; merdud ile makbul arasında kalan, mubah bir ilim olur. Şayet kabul yüzü gösteren emare ve işaretler onun lehinde tezahür ederse, o durumda reddedilmesi mümkün olmayan, makbul amma özel bir ilim hâlini almış olur.

Tenbih: Cifir ve Ebced ilmi konusunda yapacağımız bu araştırma, herkesi ona davet etmek için değildir. Zaten böyle bir davetin ne icabı ve ne de imkânı vardır. Çünkü bu ilim hususîdir. Hassas ve ferasetli ve te'vil ilmine âşinâ ve mazhar bazı zâtların onunla hâs olarak bazı çıkarımları yapmaya mahsus sırlı bir ilimdir. Fakat araştırmamız inşâallah bazı kimselerin, bilmedikleri halde müstebidane ilimfuruşluk yaparak, boş yere olan itirazlarını onlara döndürüp ağızlarında bırakacak ümidindeyim.

Bununla beraber itirazlar, tenkidler bitmeyebilir. Fakat o itirazlar ve tenkidlerin gerçek bir asıldan gelip gelmediği konusunda, araştırmamız bir ölçü olacağını da ümid ediyorum. Tevfik ve hidayeti Allah'tan istiyoruz.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: gülpaze, 05.04.2010, 20:47 (UTC):
çok iyiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744764 ziyaretçi (144633066 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)