Edebiyat Programlari ve Bilinmesi Gereken Tebligler Dergileri
 

EDEBİYAT PROGRAMLARI VE BİLİNMESİ GEREKEN TEBLİĞLER DERGİLERİ

1 - LİSE HAZIRLIK SINIFLARI (TÜRKÇE)

Karar Tarihi: 5.9.1983 Karar Sayısı : 148 Tebliğler Dergisi : 2149, 2386, 2405, 2492, 2493

2-TÜRK DİLİ EDEBİYATI DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI

T.D.09.11.1992/2370
Karar Sayısı: 293 Karar Tarihi: 18/9/1992
Değişiklik : 2375, 2381, 2393, 2455, 2470 3-EDEBİ METİNLER DERSİ PROGRAMI (10-11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.4.1998 tarih ve 64 sayılı Kurul Kararı)

Lise, Anadolu, Yab. Dil Ağır. Liselerinin Sosyal Bil., Türkçe-Mat., Sanat (Müzik) Alanlarının 10 ve 11. Sınıflarında: Alan Dersi, Yab. Dil, Sanat (Resim), Spor Alanlarının 10 ve 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, A.G.S.Liselerinin Sanat (Resim) Bölümünün 10 ve 11. Sınıflarında:

Alan Seçmeli Ders, Sanat (Müzik) Bölümünün 10. Sınıfında: Alan Seçmeli Ders
EDEBÎ METİNLER 1, 2, 3 (Program Kılavuzu 92, syf: 137-140) Tebliğler Dergisi: 2455

4-TÜRK EDEBİYATI TARİHÎ DERSİ PROGRAMI (10-11. SINIF)

AÇIKLAMA:


Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır. (Prog. Kıl.92 Sayfa 135) Tebliğler Dergisi :
Lise, Anadolu, Yab. Dil Ağır. Liselerinin Sosyal Bil., Türkçe-Mat. Alanlarının 10 ve 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Dersi

5-DİL BİLİM DERSİ PROGRAMI (10-11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır.
Lise, Anadolu, Yab. Dil Ağır. Liselerinin Yab. Dil Alanının 10 ve 11. Sınıflarında: alan Dersi, Türkçe-Mat. Alanının 10. Sınıfında: Alan Seçmeli Dersi, Sosyal Bil. Alanının 11. Sınıfında: Alan Seçmeli Dersi
Karar Sayısı: 20 Karar Tarihi: 11.1.1994 T.D.:31.1.1994/2400

6-GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA DERSİ PROGRAMI (10-11. SINIF )

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır.

Lise, Anadolu, Yab. Dil Ağır. Liselerinin Türkçe-Mat. Yab. Dil Alanlarının 10. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, Sanat (Müzik), Spor Alanlarının 10. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Türkçe-Mat. Alanının 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, Sanat (R/M) Alanlarının 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders, A.G.S. Lisesinin Resim Bölümünün 10 ve 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Müzik Bölümü 11. Sınıfında: Seçmeli Ders

Türk Dili ve Edebiyatı programı esas alınacaktır. (Prog. Kıl.92 Sayfa 140-143)
Tebliğler Dergisi:

7- HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİ PROGRAMI (9-10-11 SINIF)

TD: Aralık 1997-2483 Karar Tarihi: 06/10/1997 Karar Sayısı : 151

AÇIKLAMA:

Lise, Anadolu, Yab. Dil Ağır. Liselerin tüm Alanları 9. Sınıflarında: Seçmeli ders, Türkçe-Mat. Alanının 10 ve 11. Sınıflarında:Alan Seçmeli, Yab. Dil, Sanat (Resim) Alanlarının 10. Sınıflarında:Seçmeli Ders

8- KÜTÜPHANECİLİK DERSİ PROGRAMI

Karar Tarihi : 13/01/2000 Karar Sayısı : 6 Tebliğler Dergisi :

Kurulumuzda görüşülen Lise Kütüphanecilik dersinin, 19/08/1998 tarih ve 174 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgelerinin alan seçmeli ya da seçmeli dersleri arasında yer aldığı biçimiyle "1" ders saati olarak okutulması,

Lise Kütüphanecilik Dersi Öğretim Programının 2000-2001 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü.

Kurulumuzun 06/02/1992 tarih ve 30 sayılı; 24/01/1997 tarih ve 5 sayılı Kararları ile kabul edilen Lise Kütüphanecilik 1 ve Lise Kütüphanecilik 2 dersleri öğretim programlarının uygulamadan kaldırılması, kararlaştırıldı.

9- ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI (9, 10, 11)

Karar Tarihi : 16/05/2000 Karar Sayısı : 87 Tebliğler Dergisi: 2140, 2201
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02/10/1997 tarih ve 3127 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Orta Öğretim Kurumları Sınıf Öğretmenleri için 9, 10, 11. Sınıf Rehberlik Programının 2000-2001 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere kabulü kararlaştırıldı.

10- ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ

(01.10.1981 tarih ve 17.475 sayılı Resmi Gazete) Tebliğler Dergisi:

11- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 05/09/1995-22395
Değişiklik; Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 6/09/2000 - 24162
Tebliğler Dergisi : 2516

Not Düzeni, Ortak Genel Kültür –Alan ve Seçmeli Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme Ve değerlendirme, Yazılı Sınavlar, Sözlü Sınavlar,Öğretmen Not Defteri, Yıl Sonu Başarısının Tespiti, Devam – Devamsızlık

12- ORTOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK( ÖDEV)

Resmi Gazetede yayım tarihi ve Sayısı: 08/11/1989-2O336 Tebliğler Dergisi : 2300–2348(ek)

13- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Tebliğler Dergisi : 2426
Resmi Gazete’de : 31.01.1995 –22188
Değişiklik : 26.02.2002 – 24679
Öğrenciden beklenen davranışlar, Ödüllendirilecek davranışlar, Onur Kurulu, Disiplin Cezaları,Okul Disiplin Kurulu

14- LİSE VE DENGİ OKULLAR YÖNETMELİĞİ

Yayın Tarih ve Sayısı : Resmi Gazete : 28.11.1964 / 11.868
Tebliğler Dergisi : 07.12.1964 / 1333, 2400

FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 10/01/1999 – 23.579 Tebliğler Dergisi: 2497
Fen Liseleri Yönergesi, Tebliğler Dergisinde Yayım Tarihi ve Sayısı : Ekim 1999 – 2505

ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ :

Tebliğler Dergisi : 2507

İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETMELİĞİ :

Tebliğler Dergisi : 2365, 2386, 2492

15-OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Tebliğler Dergisi'nde yayım tarihi ve Sayısı : 2O/O6I1983-2141

16- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1982, No: 8/5105
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25.10.1982, No: 17849
Tebliğler Dergisi :

ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.7.1981, No: 8/3349
Dayandığı Kanunun Tarihi : 3.12.1934, No: 2596
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 7.12.1981, No: 17537
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 21, S.498
Tebliğler Dergisi :

17- ÖZEL OKULLAR YÖNETMELİĞİ

Tebliğler Dergisi : 2472
Resmi Gazete ’de : 21847

18-ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

Tebliğler Dergisi : 2488 (Lise )
Tebliğler Dergisi : 2457 (İlk Öğretim )

2504 (Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken Atatürkçülük Konuları )
19-TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

Tebliğler Dergisi : 1739 20-GÜNLÜK VE YILLIK PLANLAR

Tebliğler Dergisi : 2089 – 2141 21-ZÜMRE KARARLARI

Tebliğler Dergisi : 2104

22- DERS İŞLENİŞ METODLARI

Tebliğler Dergisi : 2370

23- İLK ÖĞRETİM TÜRKÇE MÜFREDATI

Tebliğler Dergisi : 2098, 2470
İlköğretim Okullarındaki Yazı Dersi Programı : 2482 24- OKUL KÜTÜPHANESİ YÖNETMELİĞİ

Tebliğler Dergisi : 2354 25- STAJYER ÖĞRETMENİN YETİŞTİRİLMESİ

Tebliğler Dergisi : 2423

26- EĞİTİCİ ÇALIŞMALAR YÖNETMELİĞİ
Tebliğler Dergisi : 2140
Kol Faaliyetleri, Törenler, Milli Bayramlar ve Belirli Gün ve Haftalar,Okullarda Çıkarılacak Dergi – Gazete ve Yıllıklar, Okullarda Gösterilecek Filmler

27-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tebliğler dergisi : 2455, 2492

28- NÖBET GÖREVİ

Tebliğler Dergisi : 2141, 2156 29- ÖĞRETMEN KURULU

Tebliğler Dergisi : 2322

30- ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN EK DERS SAATLERİ

Tebliğler Dergisi : 2496
Resmi Gazete ’de: 23555


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966821 ziyaretçi (134702152 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler