El Fali 2.Bölüm
 

El Falı

2. Bölüm

El Falının Üstadı Cheiro

Dünyanın en tanınmış falcılarından biri olan Cherio senelerce birçok meşhurun el fallarına bakarak onların gelecekleri hakkında kehanetlerde bulunmaktaydı fakat, belirli bir dönem sonra emekli olup inzivaya çekilmeye karar vermişti. Amacı bu dönemini boş geçirmek değildi.

Geriye kalan yıllarının pek az olduğunu, zamanın onun aleyhine işlediğini anlayan bir insan olarak birçok eserler kaleme almaya karar vermişti. Çünkü biliyordu ki, artık yaşayacak pek az zamanı kalmıştı. Her geçen gün onun yapabileceği daha birçok şeyin olduğunu hatırlatıyordu.

Cherio, sıradan bir falcı değildi. Sadece mevcut evlilikler ve iş hayatıyla ilgili gelişmeler hakkında "Kehanetlerde" bulunan bir insan değildi. "Bir insan, kendisini ne kadar çok bilirse, bilgisi o derece derindir prensibini savunan bir falcıydı."

Bunun içindir ki, insanlara her şeyden önce kendi kendilerini bilmeyi öğretmek üzere geri kalan yıllarını yazarak geçirdi. Bitmek bilmeyen bir enerji ile sürekli hayattaki deneyimlerini ve yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını kağıda döküyordu. Her gün bilgisine bir şeyler daha ilave ediyordu ve birtakım notlar alıyordu. Sonunda ölüm eserlerinin altına 'Son' kelimesini yazıncaya kadar çalışmaya devam etti.

Böylece, hayatı boyunca birçok kralların, kraliçelerin, prenslerin ve kontların fallarına bakmış olan Cheiro gelecek kuşağa kalan bir 'Bilgi' bırakmış oldu. Yazmış olduğu eserler öncelikle El Falı ve Numeroloji adlan verilen; rakamların esrarı hakkındadır.

Bunlardan bazıları gerçekten bu konuda bilgi sahibi olanlar için yazılmıştır. Bu bakımdan kolay anlaşılır şeyler değildir. Fakat bazı eserleri de basit bir dille yazılmıştır ve böylece bu konuya meraklı olanlara ya da bildiklerinden biraz daha fazla detaylı bilgi edinmek isteyenlere yöneliktir.

Cheiro'ya göre: "Fırsat insanın kapısını hiçbir zaman iki kez çalmaz." Onun yazmış olduğu bu eser sayesinde insan, kendi kendini ve çevresini çok iyi tanıma fırsatını buluyor.

CHEİRO'NUN KEHANETLERİ

Cheiro zamanının en meşhur kahinlerinden biriydi. Son derece güçlü bir şahsiyet sahibiydi. Birçok kabiliyeti vardı. Muhakkak ki, istemiş olsaydı, herhangi bir başka alanda da menşur olabilirdi. Fakat gençliğinde Doğu ülkelerinde yaşamış ve Hinduların, Çinlilerin ye Perslerin Felsefesini okumuş olması, onda derin bir tesir bırakmıştı.

Batı medeniyetinin hüküm sürdüğü batı alemine döndüğü zaman kendi kendine bir söz vermişti: Batıda geçireceği yirmi yıl zarfında, aydın ve yüksek şahsiyetler arasında en az yirmi kişiye Doğuda öğrenmiş olduğu manevi ilimleri öğretecekti.

Bu amaçla Avrupa'nın birçok önemli şahsiyetlerinin, krallarının ve cumhurbaşkanlarının el fallarına bakmıştı. Sanayide ve ticarette büyük şöhret sahibi kimselerin de el fallarına bakmıştı. Etrafında bulunanları hayretler içinde bırakan tahminleri genellikle doğru çıkmıştı.

El falına baktığı kimseler arasında bilhassa şu şahsiyetlerin geleceği hakkında yaptığı tahminler dikkati çekmiştir: Kraliçe Victoria'nın ölüm tarihini söylemiştir. Kral 7. Eduard'ın hangi yıl ve hangi ayda öleceğini haber vermiştir. Rus Çarı'nı bekleyen korkunç sonu haber vermiştir. İtalya Kralı Umberto ya yapılacak olan suikast teşebbüsünü bilmiştir. Sabık İran Şahı'nın Paris'te bulunduğu bir sırada ona yapılacak olan suikasti bilmiştir.

TİTANİK FACİASINI BİLMİŞTİ

Bütün bu olanlar Cherio'nun haber verdiği şekilde ve tarihlerde cerayan etmiştir. Bunların arasında bilhassa bir falı çok dikkati çekmiş ve zamanında gürültü koparmıştı. Cherio, Lord Kitchener'e ölümünden 22 yıl önce onun el falına bakarak tahminen kaç yasında ve nasıl öleceğini söylemiştir. Cheiro'ya göre Lord Kitcher altmış alti yaşında ve bir askerden beklenecek şekilde, bir savaş alanında değil, denizde, muhtemelen büyük bir fırtına esnasında bir düşman tarafından esir alınarak ve sürgün edildiği yerde hastalanıp Ölecekti. Cheiro, Lord Kitchener'in falına baktığı sırada Lord Kitchener albay rütbesinde bile değildi.

Lord Kitchener bu falı hiçbir zaman unutmadı, Birinci Dünya savaşı sırasında da bu fal meselesini General de Ballincour'a ve diğer subay arkadaşlarına anlattı. Bilahare "Hampshire" savaş gemisi battığı zaman içinde bulunan Lord Kitchener 63 yaşındaydı.

BÜYÜK BİR AŞK

Cheiro tanınmış bir gazeteci olan W.T. Stead'in de aynı şekilde falına bakarak bir deniz kazası esnasında denizde boğulacağını haber vermişti. Bilindiği gibi Stead, Titanic faciasında boğulmuştur. Cherio, Windsor Dükü'nün el falına baktığı zaman da: "Windsor Dükü'nün elinde gördüğüm çizgilere göre, büyük bir aşk yaşaması, hatta bu aşk uğruna herşeyı bırakması muhtemeldir. Belki de bu aşkı taht'a tercih edecektir." demişti.

El fallarına bakarak dünyaca meşhur olan Cheiro, Londra'da, Paris'te, New York'ta, Chicago'da, Lening-rad'ta, Roma'da el çizgileri hakkında sık sık konferans vermiş ve bu çizgilerin hayatta önemli olaylarla ilişkili olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Bu kısa, fakat çok yalın bir dille yazılmış eserde Cheiro eldeki çizgilerin anlamını detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

❮ 1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. Bölüm6. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741600 ziyaretçi (144625681 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)