El Fali 4.Bölüm (Hayat)
 

El Falı

3. Bölüm

Hayat Çizgisi

Hayat çizgisi baş parmağın alt tarafında kavis şeklinde olan bir çizgidir. Kısa bir hayat çizgisi genellikle ömrün kısa olacağına işarettir. Aksine uzun ve Baş parmağın alt tarafını hemen hemen tamamen kavrayan, bariz, net bir hayat çizgisi uzun bir ömür işaretidir. (Şekil 1)

el, falı

Şekil 1

ELDEKİ ÇİZGİLER

a) Hayat çizgisine paralel çizgi.
A: Hayat çizgisi.
B: Akıl çizgisi.
C: Kalp çizgisi.
D: Kader çizgisi.
E: Başarı çizgisi.
F: Sıhhat çizgisi.
G: Evlilik çizgisi.
H: Venüs hilali.

(Bu çizgilerin hepsi bir el içinde bulunmayabilir. Yerleri biraz sağda, biraz solda, biraz yukarıda, ya da aşağıda olabilir.)

Hayat çizgisini kat ederek diğer çizgilere doğru giden çizgiler genellikle uzun seyahatlere ya da büyük değişikliklere işarettir. Fakat hayat çizgisi derin ise bu seyahatleri yapan, insan neticede daima memleketine döner.

Hayat çizgisi elin avuç kısmından dışarıya, üst kısmına kadar taşıyorsa, bu o insanın hayatının son yıllarını yabancı bir memlekette geçireceğine işaret edebilir. Kırık bir hayat çizgisinin kesildiği o noktada ölüm tehlikesi olduğunu gösterir. Hayat çizgisinin üzerindeki çeşitli kısımları, yaşlara göre ayarlayarak bu tehlikenin bir insanın hayatında ne zaman belirebileceğini tahmin etmek mümkündür. Kırık bir hayat çizgisi (Şekil 2) de gösterilmiştir.

Hayat çizgisini kat ederek diğer çizgilere doğru giden çizgiler genellikle uzun seyahatlere ya da büyük değişikliklere işarettir. Fakat hayat çizgisi derin ise bu seyahatleri yapan, insan neticede daima memleketine döner.

Hayat çizgisi elin avuç kısmından dışarıya, üst kısmına kadar taşıyorsa, bu o insanın hayatının son yıllarını yabancı bir memlekette geçireceğine işaret edebilir. Kırık bir hayat çizgisinin kesildiği o noktada ölüm tehlikesi olduğunu gösterir. Hayat çizgisinin üzerindeki çeşitli kısımları, yaşlara göre ayarlayarak bu tehlikenin bir insanın hayatında ne zaman belirebileceğini tahmin etmek mümkündür. Kırık bir hayat çizgisi (Şekil 2) de gösterilmiştir.

el, falı

Şekil: 2

Hayat çizgisi

HAYAT ÇİZGİSİ ZAYIF OLSA BİLE

Hayat çizgisi sol elde kırık, fakat sağ elde düzgün ise bu, o insan büyük ve tehlikeli bir hastalığa rağmen sağlığına kavuşacak demektir. Hayat çizgisi her iki elde de kırık ise, bu ölüme işarettir. Hayat çizgisi çok ender bir elde görülmeyebilir. Fakat böyle bir şey müşahede edilirse, yani her iki elde de hayat çizgisi yoksa, bu, Ölümün o insanı her an tehdit ettiğine işarettir.

Bununla beraber, şunu da söylemek gerekir ki, baş parmak kuvvetli, akıl çizgisi gayet net ve bariz ise, gayet zayıf bir hayat çizgisi olan bir insan dahi bütün tehlikelere rağmen, uzun ömürlü olabilir. Bu bakımdan, bir insanın kaç yasında öleceğini tahmin etmek zordur. Çünkü kuvvetli bir irade ve kuvvetli bir zeka çoğu kez bir insanı mutlak bir ölümden kurtarabilir. Hayat çizgisinin hemen altında ve ona paralel bir Merih çizgisi varsa, bu o insanın büyük bir hayatiyete ve enerjiye sahip olduğunu gösterir.

Bu çizgi hayat çizgisinin sona erdiği noktadan daha ileriye gitse dahi bir hastalığın ciddi olmasına rağmen atlatılacağına ve hayatın ne pahasına olursa olsun devam edeceğine işarettir.

Bu Merih çizgisinden hayat çizgisine doğru birtakım Çizgiler iniyorsa (noktalı çizgilere bakınız) bu, bir insanın düşüncesizliğine aceleciliğine ve atılganlığına işarettir. Çoğu kez bu çizgilerin hayat noktasına ulaştıkları noktada bir tehlike mevcuttur, bazen bu, ölüm tehlikesine de işaret olabilir. (Şekil 2)

KARAKTERİ YANSITAN ÇİZGİLER

Hayat çizgisi bir zincir şeklinde ise, ya da küçük küçük parçalardan ibaret ise bu, bünyenin nazik olduğuna işarettir. Bu zincir şekli hayat çizgisinin yalnız belirli yerlerinde görünüyor ve sonra hayat çizgisi tekrar net bir şekil alıyorsa, bu, hastalığın atlatılacağına ve ondan sonra sağlığının düzelmesine işarettir. Eğer hayat çizgisi bir zincir şeklinde devam edip gidiyorsa bu sıhhatin, hayatın sonuna kadar zayıf kalacağını belirtir. (Şekil 3)

el, falı

Şekil: 3

Hayat çizgisi

Hayat çizgisinden geçen ve başlangıcı Merih çizgisinde olan birtakım çizgiler avucun öbür tarafına kadar devam ederse bu, sağlığın sırf aşırıya kaçıldığı için, heyecana ya da tehlikeye olan eğilim yüzünden sarsılacağını gösterir (Noktalı çizgilere bakınız, Şekil 3)

Hayat çizgisi akıl çizgisiyle beraber ise ve avucun ortasına Kadar ondan ayrılmıyorsa, bu çok sinirli çok hassas bir karaktere işarettir. Hayat çizgisi, akıl çizgisiyle birleşik bir halde ise üstelik hayat çizgisi çok zayıf ise bu, o insanın üzüntüden yataklara düşebilecek bir mizaçta olduğunu ve bu yüzden sıhhatinin sarsıldığını gösterir. Böyle bir insan aynı zamanda çok çekingen, çok temkinli bir insandır hayatın realitelerine karşı cephe alabilecek cesareti yoktur. (Şekil 4)

el, falı

Şekil: 4

Hayat çizgisi

GÜÇLÜ

BÜNYELER

Hayat çizgisi akıl çizgisine çok hafif bir şekilde temas ediyorsa bu o şahsın hassas ve temkinli olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu hassasiyetin ve ihtiyatın yerinde olduğunu da gösterir. Hayat çizgisi baş parmağın hemen altında bulunan Venüs tepesine (Zühre tepesi) çok yakın ise ve bu yüzden avuçtaki bu bölüm daralmış ise, bu, o insanın beden gücünün çok az olduğuna ve hiçbir zaman kuvvetli olmayacağına işarettir. (Şekil 5)

el, falı

Şekil: 5

Hayat çizgisi

Bu gibi insanlar aşklarında ihtirassızdırlar, evlendikleri zaman da, çocuklarının olma ihtimali çok azdır. Aksine baş parmağın altındaki Venüs tepesi (Zühre tepesi) çok geniş ve bariz ise, bu, daima kuvvetli bir ihtirasa ve kuvvetli bir bünyeye işarettir. Bu gibi insanların çok ateşli bir kişiliği vardır.

HAYAT ÇİZGİSİ YOKSA

Hayat çizgisi ender görülmez. Herhangi bir insanın avucunda hayat çizgisi çok belirsiz ise, bu, her an ölüm tehlikesine işaret olabilir. Fakat baş parmak gayet kuvvetli ve akıl çizgisi de çok derin ve bariz ise, hayat çizgisi zayıf da olsa ömrü uzun olacaktır. Bir insanın hayat çizgisine bakarak kaç yaşında öleceğini tahmin etmek zordur. Çünkü kuvvetli bir irade, çok güçlü bir bellek genellikle ölüm tehlikesi olsa dahi hayatın uzamasına olanak verir.

Bazı insanların elinde hayat çizgisini "kader çizgisi" ismi verilen Satürn çizgisi (Zuhal çizgisin)den ayırmaya imkan yoktur. Yahut hayat çizgisi Merih çizgisiyle birleşmiş bir halde görülür. Onları birbirinden ayırmak zor olur. Fakat şunu bilmek gerekir ki. Hayat çizgisi Venüs tepesinin (Şekil 5) etrafında olmalıdır. Üzerinde olmamalıdır.

YÜKSELME HIRSINI TAŞIYANLAR

Hayat çizgisi genellikle Jüpiter tepesi (Müşteri)'nin hemen altından başlar. Bu, hayatın başlangıcını gösteren yerdir ve buradaki çizgiler genellikle hayatın başlangıcında cereyan etmiş olaylara aittir. Hayat çizgisi Jüpiter tepesi (Müşteri tepesi)'nin hemen üzerinden başlıyorsa, bu büyük bir hırsı göstermektedir. Böyle bir insan başarıya, servete ve şöhrete susamıştır, daima amacına ulaşmak için en küçük bir fırsattan istifade eder.

Genellikle bir insanın Hayat çizgisi ne kadar uzun ise, ömrü kadar uzun olur. Ne kadar kısa ise, ömrü de o kadar kısa olur. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, hayat çizgisi genellikle bir insanın enerjisini, sağlığını gösterir. Ölüm ise yalnız hayat çizgilerinde görünmez, akıl çizgilerinde kalp çizgisinde ve Mercur (Utarit) tepesinde de görülebilir. Aynı zamanda hayat çizgisinin ne anlam ifade ettiğini anlamak için her iki eldeki hayat çizgisine bakmak gerekir. Hayat çizgisinden birtakım çizgiler ayrılıyorsa ve bu çizgiler yukarıya doğru gidiyorsa bur bir insanın gelecekte yükseleceğine işarettir. Aksine hayat çizgisinden ayrılan çizgiler aşağıya doğru iniyorsa, bu hayatın belirli bir safhasında bir insanın başarısızlığa doğru gideceğine ya da hayat seviyesinin daha çok olumsuza doğru gideceğine işarettir. Bu çizgiler herhangi bir tepeye doğru gidiyorsa hangi tepeye doğru yönelmişse hayatın o aşamasında o tepenin yükseldiği anlam etkisini gösterecektir.

TEHLİKE İŞARETLERİ

Hayat çizgisinden ayrılan çizgiler güçlü, derin ve uzun ise, bu, hayatın tamamen değişeceğine ve başka bir istikamet takip edeceğine işarettir. Hayat çizgisinden ayrılan bir çizgi bütün avucu kat ederse bu, bir insanın deniz aşırı bir ülkede uzun zaman kalacağını gösterir. Böyle bir çizgi Satürn (Zuhal) tepesinde (Şekil 6) sona ererse, bu mesleğin değişeceğine işaret olabilir. Fakat tam bilgi edinmek için Satürn (Zuhal) çizgisine ya da Apollon tepesine bakmak gerekir. Hayat çizgisinin sonunda bir çatal seklinin bulunması sağlığın, hayatın sonuna doğru sarsılacağına işaret olarak kabul edilir. Bu çatal şekli ne kadar geniş ise sağlıkta o kadar zayıflar. Hayat çizgisinin üzerinde haç ya da yıldız işaretlerinin görülmesi işaret olabilir.

Hayat çizgisinin nelere işaret ettiğini anlamaya çalışmadan önce çizginin kendisine çok dikkatle bakmak gerekir. Hayat çizgisi derin, pürüzsüz ve düzgün ise, bu, hayatın gayet iyi geçeceğine, bünyenin çok kuvvetli olduğuna işarettir. Böyle bir hayat çizgisi olan insanlar her çeşit hastalığa tahammül ederler. İnce ve belirsiz bir hayat çizgisi daima zayıf bir bünyeyi işaret eder. (Şekil 7)

el, falı

Şekil: 7

Hayat çizgisi

Hayat çizgisi bir merdiven şeklinde kısa kısa çizgilerden ibaretse o zaman sağlık zayıf demektir. Bununla beraber böyle bir merdiven şekli daha çok küçük hastalıkların belirtisidir. (Şekil 8 )

el, falı

Şekil: 8

Hayat çizgisi

Zincir şeklindeki hayat çizgisi (Şekil 9) daima nazik bir bünyeye işarettir. Bu zincir şekli ne kadar devam ederse o kadar zaman sağlık zayıf olacak demektir.

el, falı

Şekil: 9

Hayat çizgisi

Hayat çizgisinde ada biçiminde birtakım yuvarlak çizgiler de hastalığa işarettir. Bu yuvarlak şekillerden sonra hayat çizgisi düz olarak devam ediyorsa, bu, hastalığın atlatılacağına işarettir. (Şekil 10)

el, falı

Şekil: 10

Hayat çizgisi

Hayat çizgisinin üzerinde her çeşit pürüz, her çeşit sekil genellikle birer rahatsızlık belirtisi olarak kabul edilir. Kesik hatlar, zincir şekilleri, merdiven şekli daima bir hastalık ya da herhangi bir rahatsızlık belirtisi olarak kabul edilir. Kesik hatlar, zincir şekilleri, merdiven şekli daima bir hastalığın ya da herhangi bir rahatsızlığın habercisidir. Bazı falcılar, hayat çizgisinden çıkan bazı çizgilerin hangi hastalıklara işaret ettiğini tahmin etmeye çalışırlar. Örneğin: hayat çizgisinden çıkan bir çizginin kalp çizgisini kat etmesi ve Apollo tepesinin altına kadar gitmesi, bir kalp hastalığına işaret olarak sayılmıştır.

Haç şeklinde, ya da daha doğrusu parmaklık şeklinde birtakım çizgilerin hayat çizgisinden çıkıp Mercure (Utarit) tepesine kadar girmesi dolaşım hastalıkları belirtisi sayılır.

Bunlar gösteriyor ki, hayat çizgisine bakılarak bir insanın sağlık durumunu anlamak mümkündür. Fakat bunun için çok daha detaylı bir araştırma gerekir ki, bunu böyle küçük bir eserde yapmaya imkan yoktur.

Özellikle yıldız şekilleri daima önemli bir anlam taşır. Hangi çizginin üzerinde olursa olsun, yıldız şekline daima önem vermek gerekir.

Hayat çizgisinin üzerinde yıldız daima ani ölüm, ya da maddi ya da manevi herhangi bir darbe anlamı taşıyabilir. Bütün bunlar gösteriyor ki, hayat çizgisi genellikle bir insanın sağlık ve beden durumu ile bazı önemli olayları işaret eder. Hayat çizgisi üzerinde bir kare şekli daima bir 'tamir' işaretidir. Böyle bir şekil daima bir kaybın ya da bir felaketin 'tamir' edileceğine işarettir.

❮ 1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. Bölüm6. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: neslihan, 01.06.2017, 17:57 (UTC):
cok guzel bir meslegim var ve yukselmek istiyorum mumkun nudur ?

Yorumu gönderen: serhan, 10.01.2017, 12:41 (UTC):
dedıgınız gıbı baktım da gercekten bır cok sey uyusuyor bu konuyu baya arastırıp hayata gecırecegım tesekkurler

Yorumu gönderen: Selma, 16.05.2016, 09:12 (UTC):
İnsan ömrünün kısa yada uzun olmasını sadece Rabbim bilir...Bize düşen görev tevekkül etmektir... Rabbim en doğrusunu bilir..

Yorumu gönderen: (.?.), 10.12.2010, 23:12 (UTC):
kim ne derse desin bir hayatınız varsa oda kalpinzdeki yoldur.bu yolda olan sende olabilirsin hayatında.inan kalpine.(SEN).

Yorumu gönderen: ömer ay muş, 03.11.2010, 09:07 (UTC):
bu baktığınız para kazanma ve kız tavlama taktiğinin öncüsü çingene tarzı yaşayan insanların az buçuk atmazizasyonudur, ve çoğunlukla tutar :))

Yorumu gönderen: burcu, 31.10.2010, 11:03 (UTC):
kessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssin yaaaaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: gurup, 13.06.2010, 06:17 (UTC):
hiç de saçma falan değil.. bu dünyada her şeyin bir anlamı vardır, elinizdeki çizgilerin dahi... ellerimiz çizgisiz de olabilirdi..

Yorumu gönderen: deli, 26.05.2010, 16:20 (UTC):
insanın psikolojisi bozuluyor resmen.

Yorumu gönderen: KrOnıq CaDıCIk, 07.04.2010, 14:58 (UTC):
amaaannn çoookkk şaçmmaaaa

Yorumu gönderen: ibrahim, 26.11.2009, 08:12 (UTC):
bunu bır fal olarak degıde eldeki işaretlerin bi takım seylere işaret edebilecegini düşünmek haakkaten ilgilenmesı gereken bır konudur. ben bunu ılk kez okudum ve ılgılenecegim

Yorumu gönderen: ABBAS ALMUS, 20.10.2009, 12:38 (UTC):
BİLMİYORSUNUZ BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLE UĞRAŞMAYIN

Yorumu gönderen: eLiF_, 14.10.2009, 17:50 (UTC):
bence bunlar saçmalık.en azından bizim kültürümüze ve dini düşüncelerimize çok zıt.bi ülkeye göre normal olabilirken bizim toplumumuzun düşüncelerini sömüren ilgiyi başka yöne çeken şeyler.kimse inanmasın oyun tuzaqta diebiliris.ingilizler yapmıştır kesin.zamanında az casuzluk yapıp aramıza sızıp bizi ve dinimizin zayıf noktalarını bulmaya çalışan ingilizleri çok gördü bu toplum!halada aramızdalar!uyan türkiye kanma!sadece bu basit sey için diil her konuda onların etkisindeyiz farkettirilmeden...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687485 ziyaretçi (144483299 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)