El Fali 5.Bölüm (Akil)
 

El Falı

5. Bölüm

Akıl Çizgisi

el, falı

Şekil 1

Akıl Çizgisi

Avucun hemen ortasından geçen dümdüz ve kuvvetli bir akıl çizgisi daima sağduyuyu ve meslekte, pratik meselelerde başarıyı gösterir. (Şekil 1)

Aşağıya, bileğe doğru ya da avucun öbür tarafına doğru inen bir akıl çizgisi daima hayal kurma, icat etme kabiliyetini hayal kurma arzusunu, ideale bağlılığı ve sanat kabiliyetini gösterir, (Şekil 2)

el, falı

Şekil 2

ŞİDDETLİ TEZATLAR İÇİNDE

Akıl çizgisi tıpkı bir tepenin etrafını çeviriyormuş gibi yuvarlak bir şekil alarak avucun öbür tarafına doğru iniyorsa, bellek çok kuvvetli ve hassasiyet aşırı bir şekil almış demektir. Bu tip insanlarda melankoli görülebilir. Bazen bunlar intiharı bile düşünebilirler. (Şekil 3)

el, falı

Şekil 3

Aksine akıl çizgisi küçük parmağa doğru kıvrılıyorsa, bu öfkeli bir karaktere alamet olabilir, ani bir sinirlenme anında böyle bir insan cinayet bile işleyebilir. (Şekil 4)

el, falı

Şekil 4

Akıl çizgisi hayat çizgisinden anlıyorsa, bu, bir insanın kendine güveni olduğunu, çabuk karar verdiğini, aceleci olduğunu gösterir. Hayat çizgisiyle akıl çizgisi arasında ne kadar çok mesafe varsa bu, o insanın o derece atılgan olduğunu gösterir. (Şekil 5)

el, falı

Şekil 5

Akıl çizgisi, hayat çizgisine hemen hemen bitişikse, bu, bir insanın kendisine güveni olmadığına, daima temkinli davrandığına ve her şeye karşı çok hassas davrandığını işaret eder. (Şekil 6)

el, falı

Şekil 6

ZEKİ İNSANLARDA BARİZ AKIL ÇİZGİSİ

Bir insanın akıl çizgisi avucunu baştan başa kat ediyorsa bu, genellikle büyük bir zihni kabiliyete işarettir. Fakat bu, zihni kabiliyet genellikle daha çok pratik meselelerde kendini gösterir. Aynı zamanda böyle bir çizgi aşırılıklara da işaret edebilir. Bununla beraber, akıl çizgisi bu kadar bariz ve düz olan bir insanın kalp çizgisi de kuvvetli ve derin ise, bu, o insanın pek o kadar merhametsiz olmadığını ve hislerini daima saklamadığını aynı zamanda yalnız mantığı ile hareket eden bir insan olmadığını gösterir. (Şekil 7)

el, falı

Şekil 7

el, falı

Şekil 8

Akıl çizgisi kalp çizgisiyle hemen hemen yan yana ve birbirine paralel olarak avucu baştan başa kat ediyorsa, bu, bir insanın his hayatında da, iş hayatında da ne istediğini gayet iyi bildiğini ve her iki sahada da son derece kararlı olduğunu gösterir. (Şekil 8 )

Bu insanlar aşık oldukları zaman, bütün varlıkları ile sevdiklerine bağlanırlar. Fakat kinleri de aşkları kadar büyüktür. Bu tip insanlar sevdikleri tek insana kavuşabilmek için senelerce bekleyebilirler. Fakat intikam almak için de aynı şekilde senelerce bekledikleri görülür. Aynı zamanda bu tip insanlar son derece içlerine kapanıktırlar. Kendilerini dış dünyadan soyutlarlar kendi iç dünyalarına kapanabilirler.

KÖTÜ BÎR İŞARET

Akıl çizgisi ile kalp çizgisi bu derece yakın ve birbirine paralel olan insanlar çok nadirdir, bu tip çizgiler ancak on bin insanda bir görülür. Bu tip insanların çok az gerçek dostu vardır.

Akıl çizgisiyle kalp çizgisi birbirine yakın ye aynı derecede uzun ise kader çizgisine ve başarı çizgisine bakmak gerekir. Eğer bu iki çizgi de gayet bariz ve uzun ise ki, bu da nadiren görülür, o zaman bu çizgilere sahip olan insan hem aşk hayatında da hem de meslek hayatında arzusuna kavuşacaktır.

Akıl çizgisi bazen adeta tersine dönerek yukarı doğru gider ve kalp çizgisini kat eder. Böylece his hayatını adeta yok eder. Böyle bir akıl çizgisi kısa, kalın parmaklı bir elde görülürse cinayet işareti olarak kabul edilebilir. Çünkü bu suretle iç dünyası adeta bir çizgi ile yok edilmiştir. Fakat böyle bir çizgiye rağmen, Zühre tepesi gelişmiş ise, egoizmine gem vurulabilir ve merhamete gelebilir.

Akıl, kalp ve hayat çizgisi birbirine karışmış olarak görülürse, bu genellikle ani bir tehlike, kaza ile ölüm gibi birtakım durumlara işarettir. Fakat ancak bir şartla, bu insan karakteri itibariyle tehlikeye atılan, tehlikeyi arayan bir insan ise.

el, falı

Şekil 9

HEYECANLI TİPLER

Akıl, kalp ve hayat çizgisi birbirine karışmış ise (Şekil 9) böyle bir insan daima soğukkanlılığını kaybeder ve genellikle kritik anlarda yanlış hareket edebilir.

Akıl çizgisi çok önemli bir çizgidir. Çünkü bir insanın zihni kabiliyetlerini, zekasının kuvvetini gösterir. Başka çizgiler bariz olmasa bile, bu çizgi daima mevcuttur. Bir insanın avucunda yalnız akıl çizgisi mevcut olup kalp çizgisi yoksa, bu, daima büyük bir egoizme, cimriliğe, merhametsizliğe, kendi menfaatleri uğruna başkalarının menfaatini derhal çiğneyebilecek bir karaktere işarettir.

Akıl çizgisi derin, uzun ve bariz ise, bu, zekanın kuvvetini belirtir. Kısa bir akıl çizgisi zihni kabiliyetin pek fazla olmadığını gösterir. Akıl çizgisi ve hayat çizgisi her ikisi de kısa ise bu hayatın da, ömrün de kısa olacağına işarettir. Bilhassa hayat ve akıl çizgisinin ucunda bir yıldız varsa hayatın kısa olması ihtimali daha kuvvetlidir, fakat bundan emin olmak için başka çizgilere de bakmak gerekir.

Bir insanın elinde basan çizgisi kuvvetli, akıl çizgisi zayıf ya da kırık ise, bu başarıya ulaşmak ihtimalini azaltır. Daha doğrusu başarıya ulaşmak için zekanın bir rol oynayamayacağını gösterir.

NORMAL VE ÖLÇÜLÜ HAYATA DAVET

Çok zayıf, ya da bir kısmı kalın bir kısmı ince aynı zamanda kesin istikameti değişiyormuş gibi görünen bir hayat çizgisi genellikle zihni kabiliyetlerde sık sık değişiklik olduğunu gösterir. Böyle bir çizgi üzerinde bir haç işareti ya da bir yıldız işareti varsa felç, hatta akıl hastalığı görülebilir. Böyle bir akıl çizgisi olan bir insan hiçbir zaman heyecana kapılmamalıdır, Bol bol uyumalı ve sağlığına çok dikkat etmelidir. (Şekil 10)

el, falı

Şekil 10

Akıl çizgisinden ayrılan çizgilerde daima istikamete dikkat etmek gerekir. Yukarıya doğru giden çizgiler daima yükselmek arzusuna yorumlanır. Aşağı doğru inen çizgiler ise hayal kırıklığına ve enerjiye ihtiyaç görülecek anların baş gösterebileceğine yorumlanır. Akıl çizgisinden ayrılan bu çizgiler çok uzun ve derinse bir insanın zihni kabiliyetleri de etki altında kalabilir. Akıl çizgisinden ayrılan bir çizgi Apollon tepesine kadar giderse ye bilhassa orada bir yıldız şekli olursa bu, parlak başarıya işarettir. Yıldız yerine bir ada ya da bir haç işareti varsa bu, başarısızlık belirtisidir.

ÇOK SEVEN BİR KARAKTERDE

Akıl çizgisinden ayrılan bir çizgi kalp çizgisine ulaşırsa, bu, sevginin çoğu zaman bütün düşüncelere tesir ettiğine ve genellikle sevginin etkisi altında hareket edildiğine işarettir. Bu tip insanlar daima hislerinin tesiri altında kalırlar (Şekil 11)

Akıl çizgisinin üzerinde ada seklinde küçük yuvarlak bir şekil görülüyorsa, bu, zihni kabiliyetlerin ada şeklindeki çizginin görüldüğü yaşta herhangi bir olay yüzünden azalacağını ve bu insanın dengesini kaybedeceğine işarettir. Eğer akıl çizgisi bu ada şeklinden sonra düz ve pürüzsüz olarak devam ediyorsa, bu, tehlikenin atlatıldığına yorumlanır. Bunun için her iki eldeki akıl çizgilerine bakmak gerekir.

el, falı

Şekil 11

TEPELERE DE DİKKAT ETMELİ

Akıl çizgisinin üzerinde birçok küçük çizgiler görülüyorsa, bunlar hastalığa, sinirliliğe, hayal kırıklığına yorumlanır. Fakat bu çizgilerin nasıl bir etkiye işaret olduğunu anlamak için onları sonuna kadar takip etmeli ve hangi tepeye ulaştığına bakmalıdır. O zaman akıl çizgisine hangi etkiler altında müdahaleler olduğunu ve neden birtakım sarsıntılar geçirdiğini gösterir.

Akıl çizgisi üzerinde yıldız daima bir tehlike işaretidir. Bu tehlikenin nasıl bir tehlike olduğunu anlamak için yıldızdan ayrılan çizgilere dikkat etmek gerekir. Bunlardan biri başka bir çizgiye doğru giderek ne çeşit bir tehlikenin olabileceğini belli eder. Aynı zamanda akıl çizgisi üzerinde bir yıldız bir ameliyata ya da ciddi bir rahatsızlığa da yorumlanabilir.

❮ 1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. Bölüm6. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mesut Güzeldere, 30.09.2020, 13:15 (UTC):
Sağ elimde akıl çizgisi elin ortasında 2 dala ayrılmış daha sonra o dallardan biri yine iki dala ayrılmış ne anlama geliyor çok araştırdım hiç bir şey bulamadım bununla ilgili ?
Cevaplarsanız sevinirim ,teşekkürler.

Yorumu gönderen: mehlika, 10.12.2015, 13:57 (UTC):
benim de hem sağ hem de sol elimde kalp çizgim yok.dümdüz 2 kat şeklinde sona az bi şey kala tek çizgiye düşmüş ve sona doğru dallar olan akıl çizgim var.yani sona kadar giden dümdüz akıl çizgisi var ama kalp çizgim yok.bunu ilk farkettiğimde orta 3'e gidiyordum.arkadaşlarım bana sen duygusuzsun deyip dalga geçmişlerdi.çok üzülmüştüm.o gün bugündür etrafımdaki insanların el çizgilerine dikkat ediyorum ama benim gibisini hiç görmedim.lütfen cevaplayın...lütfen...

Yorumu gönderen: menekşe, 11.03.2015, 11:28 (UTC):
merhabalar.. bebeğim doğdu ve sağ elindeki çizgiler oldukça farklı. bunun ne anlama geldiğini çok merak ediyoruz.. akıl ve hayat çizgisi normal şekillerde ama kalp çizgisi küçük ve akıl çizgisinin alt tarafında ve kısa ve ortalamış şekilde bu ne anlama geliyor

Yorumu gönderen: hayat cizgisi, 04.02.2015, 22:10 (UTC):
sag elimde akil cizgisi ve kalp cizgisi birbirine yakin,paralel ve ayni anda baslayip ayni anda bitiyor.Ayrica gercektende yazdigi gibi cok cok az gercek dostum var.Yaziniz icin tesekkurler.Ilgiyle takipteyim.

Yorumu gönderen: Ayşegül, 09.12.2010, 12:28 (UTC):
aynen sağ elimdeki kalp ve akıl çizgim aynı yerden başlamış ve avucumun küçük parmağın dibine kadar katetmiş ben de anlammıyorum ve dikkat ettim az insanın öyle,hayrolsun artık :D
ama aklımla mantığım hep bi kavga içinde ben buna yorumladım artık

Yorumu gönderen: gözde, 15.09.2010, 16:18 (UTC):
benim sağ elimde kalp ve akıl çizgim tamamen bitişik dümdüz öyleki hangisinin olmadığını anlayamıyorum acaba bu ne demek?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729966 ziyaretçi (144594804 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)