El-Mubdi Ism-i Serifi
 
el Mubdi

El-Mubdî İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

El-Mubdî ismi, Kurân-ı Kerîm'de bizzat açık olarak zikredilmemiş; fakat "bir şeyi ilk olarak yapmak" anlamındaki "b-d" ya da "b-d-e" şeklinde yazılabilir kökünden birçok fiilin kullanıldığı pek çok ayet-i kerîmede kullanılmıştır. Ancak Esma'ül-Hüsna içinde belirtilen isimlerden biri olup "mahlukatı maddesiz, örneksiz, ilk olarak yaratma" anlamına gelmektedir. Hemen arkasından gelen muîd, mubdî ismi ile beraber değerlendirilmekte ve açıklanmaktadır.[1][2]

Bu ismin manası, Mucid (icad edici) demektir. Ne var ki, icad bir benzeri ile mesbuk değilse ibda tesmiye edilir. Benzeri ile mesbuk ise iade tesmiye edilir.

Başlangıçta insanları halk eden, şüphesiz ki Allah'tır. Onları haşretmek sûretiyle tekrar iade edecek (yaratacak) olan yine O'dur. Eşyanın hepsi O'ndan olmuştur, yine ona avdet edecektir. O'nunla başlamıştır, yine onunla avdet edecektir.[3]

El-Mubdî ismine delalet eden bazı ayet-i kerîmelerin meallerini verelim:

"Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah, bunu bir gerçek olarak va’detmiştir. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükâfatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kâfirlere gelince, inkâr etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır." [4]

"O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı." [5]

el-Mubdî İsminin Havas ve Esrârı

Rabbani ve nurani bir gizliliği olan bu adı çokça zikreden kimseler, Allah'ın gizlilik kapılarının kendilerine açıldığını görür ve bu hikmeti kendi dilleri ile de ikrar ederler.

Bu fani dünyada bir kimsenin işi ancak yüce Allah'ın adlarını anmakla yerine getirilebilir.

Yeni bir işe başlayacak olan bir kimse, Allah'ın bu yüce adını anarak ilk adımını atarsa, o işten hayır ve bereket görmüş olur.

Bu ad, özellikle ilahi ilim alanında yeni eser telif edenler tarafından anılırsa, yazdıkları kitaplar ömürlü olur ve hayırlı sonuç verir.

Bilim dalında çalışanlar, bu öğüdü hiç unutmamalı ve bu adı çokça anmalıdır. Ancak böylelikle başarıya ulaşabilirler.[6]

Her gün 56 defa "Ya Mübdi" okuyan kimse, başladığı bütün işlerinde Allah'ın izniyle başarılı olur.[7]

Bu adın dörtlü vefki, aşağıdadır:

٨۱۳۲۳۱
۳۳۲٧۱٧
۳۳٦۱۱۱٦
٧٤۱٩٩۱

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] el-Maksad, s.94.
[2] Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, "Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s. 156-157.
[3] İmam-ı Gazali, "Esma'ül Hüsna Şerhi", Merve Yayın Dağıtım, s.173.
[4] Kurân-ı Kerîm, Yunus 4.
[5] Kurân-ı Kerîm, Secde 7.
[6] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maârif", cilt: 1-2, Seda Yayınları, s.s. 710-711.
[7] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Havasul Kurân Kenzül Havas", Esma Yayınları, s.127.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: gülgülgül, 27.06.2018, 08:00 (UTC):
ALLAH CC. razı olsun.Emeğinize teşekkürler.

Yorumu gönderen: Huseyin alkan, 02.11.2016, 03:42 (UTC):
Dine ve islama yaptığınız hizmetten dlayı çok tessekkur hizmetinizin devamını dilerim

Yorumu gönderen: Ahmet , 23.04.2016, 23:20 (UTC):
Ya mübdi e beraye ve müidehe beğde fenaihe bi gudretihi ya mübdi u.
Çaresi olmayan hastalıklar için okuyunuz her gün 120 defa

Yorumu gönderen: yazana, 02.04.2016, 18:37 (UTC):
teşekkürler...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996126 ziyaretçi (134790793 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler