Erken Kalkmak Icin
 

Erken Kalkmak İçin

Bir de her kim gece yatarken:

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Bismillēhirrahmēnirrahîm. Lē te'[k]huzuhû sinetüv-velē nevm. Allâhümme sehhir aynî venevvir galbî vedfağ annî kes[peltek]raten-nevmi ve ğilzatel ğafleti. Okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise Allah’ın izniyle dilediği saatte uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar.

Uykusu olmayan ve uyuyamamaktan dolayı muzdarip olan kimse abdestli olarak yatağa yatarken:

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Allâhümme ğâratin-nucûmu ve hedeetil uyûnü ve entel hayyül gayyûmullezî lē te'[k]huzuhû sinetüv-velē nevm. Yē Hayyü yē Gayyûmü ihdi leylîveenim ayneyye. Deyip Muavvizeteyn sûrelerini okuyup yatmalıdır. Buhâri'nin Berâ bin Âzib'den rivâyet ettiğine göre Resulullah, şöyle buyurmuşlardır:

"Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir >abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de;

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechiye ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbetev-ve rahbeten ileyke, lē melcee ve lē mencē minke illē ileyke ēmentü bikitēbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.

Anlamı

"Ey Rabbim bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân ettim ey Rabbim!"

Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen, fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun."

Yine Buhârî'nin Ebû Hüreyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Sizden herhangi biriniz yatağına vardığı vakit libasının içine elini koyarak yatağının üzerini silkelesin, yani temizlesin çünkü o vakte kadar ne olduğunu bilmez; yani yatağında akrep ve sâir gibi ezâ verici şeyler bulunmuş olabilir. Sonra yatağına girince şöyle desin:

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Bismike Rabbî vedağtü cenbî ve bike erfeuhû in emsekte nefsî ferhamhē ve in erseltehe fehfazhē bimē tehfezu bihis-sâlihîn.

Anlamı

"Senin isminle ey Rabbim yanımı yere koydum. Yine senin yardımınla kaldırırım. Eğer ruhumu alıkoyarsan rahmet eyle, eğer tekrar verirsen onu sâlihleri muhafaza ettiğinle muhafaza eyle."

Yine Buhârî'nin Hüzeyfe'den rivâyet etdiğine göre, Hüzeyfe şöyle demiştir: "Resulullah, yatağına vardığında şöyle derlerdi;

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Allâhümme bismike emûtü ve ehyē.

Anlamı

"Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ya Allah!"

İbn-i Abbâs'tan mervîdir ki: Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Eğer bir kimse kendi haremine yaklaşırken besmeleden sonra,

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Allâhümme cennibnîş-şeytâne ve cennibiş-şeytâne mē razegtenē.

Anlamı

"Ya Rab beni şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize in'âm ve ihsân buyurduğun şeyden uzaklaştır" demiş olsa, sonra o zevceyn arasında evlat takdîr olunursa o çocuğa ebediyyen şeytan zarar veremez."

Resulullah, gece bir tarafından diğer tarafına dönünce:

erken, için, kalkmak

Okunuşu

Lē ilēhe illallâhul vâhidül gahhâru rabbüs-semâvâti vel ardi ve mē beynehümēl azîzül ğaffâr. Derlerdi.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hamza, 10.03.2010, 12:28 (UTC):
bu arapça yazıların okunuşunu türkçe ile yazarsanız memnun olurum bir çok kişi memnun olacaktır

Yorumu gönderen: mavi, 26.01.2010, 12:58 (UTC):
arkadaşlar yazmış yapılacak yorumu

Yorumu gönderen: elvan, 19.11.2009, 20:43 (UTC):
evet bencede türkçelerini eklerseniz çok daha fazla kişi anlayabilir

Yorumu gönderen: hayri, 04.10.2009, 22:43 (UTC):
bunlarin okunusunu eklerseniz memnun olurum arapcam yok kusura bakmayin allahin selametiyleBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687478 ziyaretçi (144483283 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)