Es-Settar Ism-i Serifi
 
es Settar

Es-Settâr İsm-i Şerîfi

Esmâü'l-Hüsnâ hadisinde yer alan 99 isimden biri olmayan Settâr, sözlükte "örtme, kapama, gizleme" anlamlarına gelirken ıstılahta Allah'ın bir ismi olarak örten, gizleyen, kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan anlamına gelmektedir.

Gafâr isminin açıklandığı yerde belirtildiği üzere bu ismin "settâr" anlamına geldiği görülmektedir. Nitekim bu kavram, Kurân-ı Kerîm'de beş âyette "settâr" (günah ve kusurları örten) anlamında Allah'ı vasıflandırmaktadır.[1]

Bazı rivayetlerde "yâ settâru'l-uyûb!" (Ey ayıpları örten!) şeklindeki niyazların da olduğu bilinmektedir. Çeşitli hadislerde "setr" kökünden türetilmiş fiiller, Allah'a nispet edilmiştir. Bu rivayetlerden biri şöyledir:

"Kim bir Müslüman'ın ayıbını örter, kusurunu bağışlarsa Allah da onun kusurlarını örter ve bağışlar." [2]

Settar ismiyle ilgili geniş açıklamalar için "gaffâr" ve "gafûr" isimlerinin geçtiği yerlere bakılabilir. Nitekim orada zikredildiği üzere "gfr" kökünden türemiş bulunan isimlerin ortak özelliklerinin "günahkârın günahlarının teşhir ve ilân edilmemesi" olduğu üzerinde durulmuştu. Bu ismin keyfiyetini açıklayan başka bir rivayet de Abdullah b. Ömer'den nakledilen ve birçok kaynakta yer alan bir hadistir. Bu hadis-i şerife göre ahiret gününde Allah, affettiği mümin kuluna dünyada yapmış olduğu bütün günahları kimsenin görüp duyamayacağı şekilde teker teker hatırlatıp ikrâr ettirecektir. Bu durum karşısında mahvolduğuna hükmedecek olan bu kula Allah, "Ben senin yaptıklarını dünyada gizlemiştim, bugün de bağışlıyorum" buyuracak ve bu kula sadece sevap defteri verilecektir.[3]

Kurân-ı Kerîm'e şöyle buyrulur:

"Şu da muhakkak ki, ben, tövbe eden, inanana ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım." [4]

"Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan Allah), üstündür, çok bağışlayandır." [5]

Kaynaklar

[1] bknz. Tâhâ 82, Sâd 66, ez-Azümer 5, el-Gâfir (el-Mü'min) 42, Nûh 10.
[2] Buhârî, "Mezâlim", 3; Müslim, "Zikr", 38.
[3] Buhârî, "Mezâlim'i 2İ "Edeb", 60; Müslim, "Tevbe", 52, İbn Mâce, "Mukaddime", 13; "Müsned" II, 74.
[4] Kurân-ı Kerîm, Tâhâ 82.
[5] Kurân-ı Kerîm, Sa'd 66.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ..., 05.01.2017, 17:16 (UTC):
Cinleri doverken dendigi gibi ya settar ya gaffar ...

Yorumu gönderen: Gonca, 09.10.2016, 00:55 (UTC):
Allah ın esmalarındandır fakat El Esma ül Hüsna da bulunmamaktadır. Mana olarak vardır fakat isim olarak geçmemektedir.

Yorumu gönderen: defne, 28.09.2016, 17:46 (UTC):
Settar Allah ın ismidir din öğretmeni söyledi XD

Yorumu gönderen: Abdüssettar, 19.06.2016, 00:42 (UTC):
Settar ismi Allahın isimlerindendir.Fakat Esma ül hüsnü hadisinde geçmemektedir.

Yorumu gönderen: Papatya, 13.06.2016, 16:08 (UTC):
Allahın ismi olan YA SEDDAR ismini günde nekadar zikretmeliyiz ki gizli gunahimiz ortaya çıkmasın
Tabi sadece zikir değil yararlı işlerde bulunup ibadetimize devam etmeliyiz
Hemen cvp yazarmisiniz

Yorumu gönderen: feraceli, 12.03.2016, 19:27 (UTC):
Ne yani şimdi el settar ismi Allah ın esmalarından değilmidir?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996131 ziyaretçi (134790812 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler