Eski Ahid'de Son Peygamber
 
Eski Ahit, Old Testament

Eski Ahid'de Son Peygamber

Bülent Şahin Erdeğer

Rab, Musa'ya Tesniye kitabında Son Peygamber'i müjdeler:

Son Peygamberin Nitelikleri ise Eski Ahid'in Çeşitli yerlerinde anlatılır. Tesniye 18:15 te Son Peygamberin İsrailoğulları'nın Kardeşlerinden çıkacağını belirtir. Lütfen “Tesniye 18:15-22”yi dikkatle okuyalım:

15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.
16 Horev'de toplandığınız gün Tanrınız RAB'den şunu dilemiştiniz: 'Bir daha ne Tanrımız RAB'bin sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim, yoksa ölürüz.'
17 RAB bana, 'Söyledikleri doğrudur' dedi.
18 'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.
19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni Ben cezalandıracağım.
20 Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü Benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.'
21 "'Bir sözün RAB'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz?' diye düşünebilirsiniz.
22 Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur ve konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın."

Peki İsrailoğulları'nın Kardeşleri Kimlerdir?

Bu soruya yine Kutsal Kitap, “Tekvin 21:13”te cevap veriyor: “Ve Cariyenin (Hacer'in) Oğlunu da bir millet edeceğim; çünkü o senin zürriyetindir.” Kutsal Kitab'ın belirttiğine göre İshak'ın Zürriyeti İsrailoğulları İsmail'in yani Cariyenin oğlunun Zürriyeti de Araplardır. Tekvin 21:13 devamla okunduğunda görülecektir ki “Tekvin 21:21”de Hacer, Paran'a yerleşmiştir. Yani Mekke'ye.

13 Cariyenin oğlundan da bir ümmet yaratacağım. Çünkü o da senin soyundur."
14 İbrahim sabah erkenden kalktı, biraz yiyecek, bir tulum da su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı, çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer, Beer-Şeva Çölü'ne gitti, orada bir süre dolaştı.
15 Tulumdaki su tükenince, oğlunu bir çalının altına bıraktı.
16 Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp, "Oğlumun ölümünü görmeyeyim" diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağladı.
17 Tanrı, oğlanın sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e, "Nen var, Hacer?" diye seslendi, "Korkma! Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu.
18 Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ümmet yapacağım."
19 Sonra Tanrı, Hacer'in gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi.
20 Çocuk, büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu.
21 Paran Çölü'nde yaşarken anası ona Mısırlı bir kadın aldı.

Rab “Paran” için Ne Diyor?

Rab,Hacer'in yerleştiği ve Zürriyetinin büyük bir millet olacağı (Tek.21:13) Paran için “Tesniye 33:2”de şöyle der: “Ve dedi Rab Sina'dan geldi ve onlara Seir'den doğdu, Paran Dağı'ndan parladı” Rabb'in müjdesi, Musa'yla gelmiş, İsa'yla Seir, yani Suriye'den doğmuş, Muhammed ile vahyin ışığı Paran'da (Mekke'de) Hira Dağı'ndan parlamıştır.

Hacer'in Soyu Kimdir?

Tanrı, bu soruya da “Tekvin 16:6-13”te cevap verir. Bu bölümde Zemzem Kuyusu ve İshak'la İsmail'in doğumları ve çocuklukları anlatılır:

6 Avram (İbrahim) Saray'a, "Cariyen senin elinde." dedi, "Neyi uygun görürsen yap." Böylece Saray, cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer, onun yanından kaçtı.
7 RAB'bin meleği, Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu.
8 Ona, "Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hacer, "Hanımım Saray'dan kaçıyorum" diye yanıt verdi.
9 RAB'bin meleği, "Hanımına dön ve ona boyun eğ" dedi,
10 "Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak.
11 "İşte hamilesin, bir oğlun olacak, Adını İsmail koyacaksın. Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti.
12 Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak, O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak."
13 Hacer, "Gerçekten beni gören Tanrı'yı gördüm mü?" diyerek kendisiyle konuşan RAB'be "El-Roi " adını verdi.
14 Bu yüzden Kadeş'le Beret arasındaki o kuyuya Beer-Lahay-Roi adı verildi.
15 Hacer, Avram'a bir oğlan doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu.
16 Hacer, İsmail'i doğurduğunda, Avram seksen altı yaşındaydı.

Rab, Son Peygamber için bilgi vermeye devam eder;

“Tesniye 32:21”'de İsraeloğullarının Allah'a ortak koşarak Allah'ı Kıskandırdıklarını Allah'ın da bunun üzerine Kendilerine verdiği vahiy nimetini Yahudi olmayan bir kavme vererek İsraeloğulları'nı kıskandıracağını belirtir. Aynı bilgi Son Ahit Kurân'da da geçer. (Kurân-ı Kerîm 2:109)

Tesniye 32:21:

Tanrı olmayan ilahlarla Beni kıskandırdılar;
Değersiz putlarıyla beni öfkelendirdiler.
Ben de halk olmayan bir halkla
Onları kıskandıracağım.
Ümmi olan bir kavimle
Onları öfkelendireceğim.

Kurân 2:109:

Ehl-i Kitap'tan birçoğu, benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi, imanınızdan sonra kafirler (Gerçeği görmemeye şartlanmış olanlar) haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi. Hem de gerçekten kendilerine ayan-beyan olduktan sonra. Allah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörün. Allah, her şeye gücü yetendir.

İsrailoğulları, Eski Antlaşmaya Göre Neden İsmail'in Soyunu yani Arapları Kıskanacaktır?

Tanrı, bu Soruya da “Tekvin 17:20”de Cevap verir: İsmail'e gelince, seni işittim. Onu kutsayacağım; onu verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. On iki beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ümmet yapacağım.

İsmail'in Semereli büyük bir milletin Babası olacağı belirtilir. “Çünkü terk edilmiş kadının çocukları, kocası olanın çocuklarından çoktur." İşaya 54:1. Aynı bilgi, Son Ahid Kurân'da da Geçer.

Kurân 2:128:

Rabbimiz, ikimizi sana teslim olanlardan yap. Soyumuzdan da sana teslim olan bir topluluk çıkar. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster, sana yönelmemizi kabul et, kuşkusuz sen yönelişleri kabul edensin, Rahimsin."

Ancak Tanrı'nın Eski Ahit'te “Tekvin 15:13-14”te verdiği bilgilere göre Son Ahid'in verileceği bu topluluk yine Tanrının Öngörüsü uyarınca Göç edecekler ve Göç ettikleri yerde garip olacaklardır:

13 RAB Abram'a şöyle dedi: "Şunu iyi bil ki, soyun yabancı bir ülkede garipler gibi yaşayacak. Dört yüz yıl kölelik edip baskı görecek.
14 Ama soyuna kölelik yaptıran milleti ben cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığıyla ayrılacak.

Hacer ile İsmail

Eski Ahid Tekvin Bab :16

1 Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı.
2 Saray, Avram'a, "RAB çocuk sahibi olmamı engelledi." dedi, "Lütfen, cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim." Avram Saray'ın sözünü dinledi.
3 Saray, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da on yıl yaşadıktan sonra oldu.
4 Avram, Hacer'le yattı ve Hacer hamile kaldı. Hacer, hamile olduğunu anlayınca, hanımını küçük görmeye başladı.
5 Saray, Avram'a, "Bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi!" dedi, "Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında RAB karar versin."
6 Avram, Saray'a, "Cariyen senin elinde." dedi, "Neyi uygun görürsen yap." Böylece Saray, cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer, onun yanından kaçtı.
7 RAB'bin meleği, Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu.
8 Ona, "Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hacer, "Hanımım Saray'dan kaçıyorum" diye yanıt verdi.
9 RAB'bin meleği, "Hanımına dön ve ona boyun eğ" dedi,
10 "Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak.
11 "İşte hamilesin, bir oğlun olacak, Adını İsmail koyacaksın. Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti.
12 Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak, O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak."
13 Hacer, "Gerçekten beni gören Tanrı'yı gördüm mü?" diyerek kendisiyle konuşan RAB'be "El-Roi" adını verdi.
14 Bu yüzden Kadeş'le Beret arasındaki o kuyuya Beer-Lahay-Roi adı verildi.
15 Hacer, Avram'a bir oğlan doğurdu. Avram, çocuğun adını İsmail koydu.
16 Hacer, İsmail'i doğurduğunda; Avram, seksen altı yaşındaydı.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080848 ziyaretçi (142875874 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)