Eski Cagin Sasirtan Ileri Teknolojisi (1.Bölüm)
 
1.bölüm, eski, ileri, teknolojisi, çağ'ın, şaşırtan

Eski Çağ'ın Şaşırtan İleri Teknolojisi, 1.Bölüm

Babil'in şaşırtıcı pili

Babil'in Şaşırtıcı Pili ve Gümüş Kaplama Çömlekleri

1938 Yılında Avusturyalı Arkeolog Dr. Wilhelm Konig, bir müze oluşturmaya çalışıyor ve durmaksızın kazı yapıyordu. Kazı sırasında, 15 cm yüksekliğinde parlak sarı renkte kilden yapılmış 2000 yıllık bir çömlek buldu; çömleğin içinde bakır levhadan yapılmış, 3.81 cm. çapında ve 5 cm. Yüksekliğinde bir silindir vardı.

Silindirin kenarları, 60/40 oranında kurşun / kalay alaşımıyla kaplanmıştı ve bu oran, günümüzde kullanılan en iyi orandı. Tepesinde şapka gibi duran katlanmış ve bakırın içine gömülmüş mühre benzer zift ya da asfalt bir parça ya da katman görülüyordu. Bu katmanın içinden çıkan bir demir çubuk, bakır silindirin içine doğru asılı duruyordu. Daha ilk bakışta demir çubuğun paslanmış olduğu, yani asitlendiği anlaşılıyordu. Bir mekanik uzmanı olmayan Dr. Konig, bu garip cisme önce uzun uzun baktı; ama fazla düşünmesine ve uzman olmasına hiç gerek yoktu. Çünkü kil çömlek, antik pilden başka bir şey olamazdı.

Bu pil, şu anda Bağdat Müzesi'ndedir ve resmi tarihlemesi ise M.Ö. 248 ile M.S. 226 arasındaki Part / Pers işgâlidir. Yani o dönemden kaldığı bilimsel olarak kabul edilmiştir. Dr. Konig, bu garip çömleğin dışında yine şu anda aynı müzede bulunan gümüş kaplı başka bakır çömlekler de bulmuştu. Tüm çömleklerin bulunduğu yer, Güney Irak'taki Sümer kazılarıydı ve bu alanın arkeolojik tarihi, M.Ö. 2500 olarak belirlenmişti. Fakat tutucu müzeciler, inatla kendi bildikleri tarihi çömleklerin yanına yazmaktan geri kalmadılar.

Bugün, özellikle gümüş kaplı çömleklere baktığınızda, yüzeydeki parlak mavimsi rengi görebilirsiniz; bu renk gümüşün elektro kaplama yöntemiyle bakıra kaplanması halinde ortaya çıkan karakteristik renktir. Bir an için müzecilerin haklı olduklarını kabul edelim; öyleyse Persler, bildiğimiz en eski uygarlık olan Ortadoğu uygarlığının dışında ve ötesindeydiler çünkü pil kullanıyorlar ve elektro kaplama yapabiliyorlardı. Ya da Sümerler bunu yapıyordu; yapan ya da sahibi kim olursa olsun; sormamız gerekmiyor mu?

Biz neden pil yapmayı ve elektrolizi 4000 yıl sonra hatırladık? Ya diğer unuttuklarımız?

Dendera'daki Elektron Tüpleri

Electron Tubes

Electron Tubes

Electron Tubes" from Dendera

Dendera'daki Elektron Tüpleri

Mısır'da Dendera'da bulunan geç ptolemik dönemden kalma Hathor tapınağı'nın farklı yerlerinde Eski Mısır uzmanlarının bir türlü geleneksel dinsel-mit terimiyle açıklayamadıkları garip duvar resimleri vardır ama elektrik mühendisleri için bu resimleri hemen tanımlamak çok kolaydır.

17 no'lu geçitteki üst panelde, Mısırlı rahiplerin ellerinde boyu eninden fazla olan tüpler görülmektedir, rahipler ne olduğu anlaşılamayan bir uğraş içindedirler ve her tüpün içinde, tüp uzunluğunda bir yılan bulunmaktadır.

İsveçli mühendis Henry Kjellson, "Forvunen Teknik/Kayıp Teknoloji" adlı kitabında, hiyerogliflerin bu yılanları parlayan ve ışık saçan olarak tanımladıklarını yazarken, tanımın bir tür elektrik akınını kastettiğine inanmaktadır.

Yine aynı sahnede, sağda üst köşede bir Mısır Tanrısı olan Atum-Ra oturmaktadır ve ellerinde enerji kaynağına benzer bir kutu tutmaktadır. Kutunun saç örgüsüne benzer bir uzantıya ya da kabloya bağlı olmasını elektromanyetik mühendisi Alfred D. Bielek, bir mühendislik çiziminin kopya edilmesi olarak yorumlanmakta ve bugünün elektrik kablolarının yönlendirilmesi bu şekilde gösterildiğini söylemektedir. Kablo kutudan çıkıp, resmin tabanına kadar uzanmakta ve uçları tüp cismin dibinde kaybolmaktadır.

Resimlerdeki cisimlerin her biri bir sütun üzerinde durmaktadır ve Bielek'e göre bu sütunlar birer yüksek voltaj kaynağıdır. Tüp cisimler TV resim tüplerine de benziyorlar, elektronik teknisyeni N. Zecharius, cisimleri Crookes ya da elektron tüplerine benzetmiştir ama bunlar modern TV tüplerinin çok ötesindedirler.

Ne yazık ki, daha üst geçit'te bulunan resimler harap olmuştur ama içerde Kutsal Bölmede bulunan bir papirüs çok iyi durumda bulunmuştur ama buna bakıldığında garip tüplerin gizemi daha da artmaktadır. Yazmada sadece çalışır durumda olan tüpler değil, amaçları da görülmektedir. Birçok örnekte, kadınların ve adamların tüplerin yanına oturmuş oldukları ve uzatmış oldukları ellerini ya da avuçlarını doldurdukları resmedilmiştir yani bir şey almamaktadırlar.

Nedir o bir şey ve o insanlar ne tür bir enerjiden yararlanmaktadırlar? Dendera resimleri eşsizdir ve kesin olarak geçerli bilimsel mantıkla açıklanmaktadır ve eğer bu bir teknoloji ise, bizim teknolojimizin çok ötesindedir.

Ashoka Sütunu, Pillar, Column

1.bölüm, eski, ileri, teknolojisi, çağ'ın, şaşırtan

Ashoka Sütunu Bilmecesi

Antik bir metalürji harikası arıyorsak, Hindistan'a Delhi'ye gitmemiz yeterlidir. Çünkü Ashoka Sütunu oradadır; boyu 23 m. çapı 40 cm., ağırlığı 6 tondur. İşlenmiş demir şaft olan sütunun, kaynakla birleştirilmiş disklerden yapıldığı belirlenmiştir.

Bir iddiaya göre, M.S. 413'te ölen Kral 2. Chandra Grupta'nın mezar taşıdır. Böyle olsa dâhi, sütunun 1500 yıldan beri aynen kaldığı ve hiç bozulmadığı gerçeği değişmeyecektir. Sütunun yüzeyi yumuşak ve pirinçle kaplı izlenimini vermektedir, hava koşullarından etkilendiğini gösteren birkaç iz bu kaplama yüzeyde görülebilir. 1600yıllık süreç içerisinde, Hint yağmur ormanlarına, muson ikliminde, sert rüzgarların ve yüksek nemli ısının altında eşdeğer bir demir kütlesinin paslanıp, çürümemesini düşünmek ancak bir hayaldir.

Demir yapımı ve paslanmaya karşı korunma teknikleri bilindiği kadarıyla ancak 5. yüzyıldan sonra geliştirilmeye başlanmıştır ama bu bilgi Ashoka Sütunu'nda geçerli değildir.

Bu garip sütunu yapan gizemli metalürjistler kimlerdir ve onların uygarlıklarına ne oldu?

Ve neden onlardan kalan başka bir ize ulaşamıyoruz ?

Yoksa, geçmişin tarihini yazarken, atalarımızı ilkel insanlar sanıyor ve saçmalıyor muyuz.

Antikyhera'da Bulunan Yıldız Hesap Makinesi

Antikyhera'da Bulunan Yıldız Hesap Makinesi

Antikyhera'da Bulunan Yıldız Hesap Makinesi

1900 Yılında Paskalya'dan birkaç gün önce, Yunanlı bir grup sünger avcısı, Antikyhera adlı küçük bir adanın yakınında su altına dalış yaparken, antik bir geminin kalıntılarına rastladılar.

Kalıntıların arasında M.Ö. 50 yılından kalma bronz ve mermer heykeller vardı, dalgıçlar bunları çıkarmaya çalışırken şekilsiz garip bir cisme rastladılar, bu cisim sonradan incelenmek üzere Atina Müzesine yollandı. Sonrası malum, cisim temizlendi ve çürümüş bronz ve tahta kalıntılarının arasında modern bir saatin dişli çarklarına benzeyen dişliler bulundu.

1958'de Dr. Derek J. de Solla Price, uzun bir çalışma sonucunda cismin bir taslağını yaptı, bu bir makineydi. Dişlilerin çalışması sonucunda Ay'ın ve Güneş'in hareketleri hesaplanabiliyordu.

Bir saat değildi ama bir tür hesap makinesiydi ama en önemlisi yıldızların geçmişteki ve gelecekteki konumlarını gösteriyordu. Büyük olasılıkla Antikyhera aygıtı, Eski Yunan'ın çok öncesinde yapılmıştı; gizem hala çözülmüş değil; aygıt müzede duruyor ve bir benzerine hala rastlanmadı.

Göksel Hesap Makinesini yapanların kimliğini şu ana kadar öğrenmiş değiliz. Kimdi onlar?

Antic Aircraft at Pa-Di-Men

Eski Mısır'da Uçak

Eski Mısır'da Havacılık

Eski Mısır'da Havacılık

1898 Yılında, Mısır'da Kuzey Sakkara'da, M.Ö. 200'den kalan Pa- di-Imen'in mezar kazılarında garip kanatları olan bir cisim bulundu. O yıllarda, daha henüz uçak ve uçuculuk kavramı gelişmemişti, olsa olsa bir kuş olabilirdi.

Cisim, Kahire Müzesine yollandı ve kataloglara alındıktan sonra diğer açıklanamayan eşyaların arasında yerini alarak tozlanmaya terk edildi. 70 yıl sonra Mısırılog ve arkeolog Dr. Halil Messiha, müzedeki kuş figürleri üzerinde çalışırken, Sakkara cismi ile karşılaştı, daha ilk bakışta cismin kuş olmadığına karar verdi, önünde modern bir uçak dizaynı duruyordu.

İşin ilginç yanı Dr. Messiha'nın, bir model uçak meraklısı olmasıydı, kısa bir çabadan sonra Mısır Kültür Bakanlığını bir araştırma yapılması için ikna etmeyi başardı. Cismin son derece hafif bir maddeden yapılmıştı, ağırlığı 14 gramdı, kanat açıklığı 17.78 cm.'ydi ve aerodinamiği mükemmeldi. Kanatlar modern bir makette olduğu gibi, özel olarak açılmış bir deliğe monte edilmişti ve arka kuyruğu tam anlamıyla modern bir uçağa benziyordu.

Yapılan tasarım sonucunda ortaya çıkan uçak modeli düşük hızlı bir yük uçağına benziyordu, hızı ancak saatte 45-65 mil olabilirdi ama tabii ki güç kaynağının ne olduğu bilinmiyordu.

Mükemmel bir planör olarak da düşünülebilirdi ama bu cisim 2000 yıllıktı ve planör olarak uçabilmesi için, bir jet uçağının çekişine ihtiyacı vardı. Messiha, Eski Mısırlıların günlük yaşamlarında her şeyin modelini yapmaya bayıldıklarını biliyordu; mezarların tapınakların gemilerin arabaların hizmetçilerin hayvanların ve hemen her şeyin küçük modellerini yapmışlardı.

Sonuç olarak bir uçak modeli bulunmuştu; Dr. Messiha, şimdi çok daha öte bir hayal kuruyor; acaba çöllerin kumlarının altında daha neler gizli ve Eski Mısırlılar uçuyor muydular?

Ancient İnca Aircraft, İnkaların Jet Uçağı

İnkaların Jet Uçağı

1954 Yılında, Colombia Hükümeti, antik altın eserlerden oluşan bir koleksiyonu, ABD'ye sergilemeye gönderdi.

Amerika'nın önde gelen mücevher uzmanlarından Emmanuel Staubs, sipariş üzerine cisimlerin altı tanesinin röprodüksüyonlarını yapacaktı.

15 yıl sonra bunların bir tanesi analiz için biyolog-zoolog Ivan T. Sanderson'a verildi. Sanderson kısa bir çalışmadan sonra, bir grup danışmanı toplayarak vardığı sonucu açıkladı; bu model en azından bin yıllıktı ve yüksek hızda uçabilen bir uçak modelinden hatta bir jet başka bir şey değildi. Modelin uzunluğu 5cm.'di ve bir zincirin ucuna takılıp, kolye olarak kullanılmıştı.

Tahminen M.S 500-800 arasında, Sinu Bölgesi'ndeki İnka öncesi dönemden kalmaydı. Sanderson ve New York Aeronotik Enstitüsü'nden Dr. Arthur Poyslee, bu tür bir kanatlı hayvanın olmadığı sonucunda birleştiler, cisim biyolojik olmaktan öte mekanikti.

Örneğin ön kanatları delta şeklindeydi, kenarları çok belirgindi ve bir hayvana hiç benzemiyordu arama daha da ilginci bir dümen vardı. Bütün bunların ötesinde, cismin üzerinde Aramaik yani eski İbrani alfabesindeki " B " harfinin bulunması inanılmazdı yani cismin kökeni Colombia değil, Ortadoğu olmalıydı ama orada ne arıyordu?

Gerçekten bu bir uçak modeli mi ?

Harfin şekli bir rastlantımı?

Yoksa eski Ortadoğulular uçmanın sırrına sahip miydiler?

Atlantis'ten Gelen Kristal Kafatası

Atlantis'ten Gelen Kristal Kafatası

Kuşkusuz ki, en ünlü en gizemli kristal parçası 1927 yılında F.A. Mitchell Hedges tarafından eski İngiliz Honduras'ı şimdiki Belize'deki antik Maya kenti Lubaantum'da bulunan kafatasıdır. Kafatası tek parça berrak kuartzdır; yüksekliği 12.7 cm., eni 32 cm., genişliği 12.7 cm.'dir yani küçük bir insan kafatası büyüklüğündedir ve ayrıntıları mükemmeldir.

1970 yılında Frank Dorland tarafından Hewlett-Packard Laboratuarlarında yapılan testlerde kafatasının normal ötesi bir cisim olduğu sonucuna varılmıştır. Kafatasının normal ya da doğal kristal olduğu ve karakteristik olarak moleküler yapısına dokunulmadığı anlaşılmıştır ve bu oluşum modern kristalografide henüz denenmemiş ve bilinmemektedir.

Hiçbir metal kullanılmamıştır, Dorland herhangi bir ize rastlayamamıştır, üzerinde görülen bazı çizgiler kazı sırasında ve sonrasında oluşmuştur ve yine Dorland'a göre büyük olasılıkla kafatası elmas kesici kullanılarak şekillendirilmiş ve mükemmel bir perdahlama ve parlatma işlemi yapılmıştır.

Bir diğer ilginç saptama kafatasındaki su ve silikon - kristal kum izlerinin bulunmuş olmasıdır ve bu oluşum için gereken süre 300 yıldır. Sonuç olarak bütün bunlar bize inanılmaz bir başarıyı ya da bilinmeyen bir tür kayıp teknolojinin kullanıldığını göstermektedir.

Modern bilim, kristal kafatasına uygun bir açıklama getiremiyor, insanoğlu Ay'daki dağlara tırmanabiliyor ama bu cismi açıklayamıyor.

Hewlet - Packard'dan bir kristalografın dediği gibi, bu kristal varolmamalıdır. Yüzlerde yıl öncesinin kuartz kristal ustaları acaba kimdi? Yoksa kafatasını, başka birilerimi düşürdü?

2000 Yıl Öncesi Kalp ve Beyin Nakli

2000 Yıl Öncesi Kalp ve Beyin Nakli

Yine Peru'dayız; Ica'da; burada 20.000 taş tablet ve beysbol topuna benzer kaya parçası bulunmuştur, hepsi resimlerle süslenmiştir tüm kayaların sahibi amatör bir arkeolog ve jeolog olan Dr. Javier Cabrera Darquea'dır.

Kayalar gri andesit ve yarı kristalize sert granit'tir yani kazılmaları çok güçtür ama Dr. Cabrera'nın belirlediğine göre bu kayalar oyulmuş olarak çok uzun zamandan beri buradadırlar. İlk kez, 1525'te kaşif ve katil Pizarro'nun yanında bulunan Rahip Simon adlı Jesuit misyoner tarafından görülmüş ve keşfedilmişlerdi.

1562'de bazı örnekler Avrupa'ya taşınmıştı. Taş portreleri yapanlar anatomiyi iyi biliyorlardı, hatta günümüzdeki anlayışın daha ötesindeydiler.

Bazı yerlerde, böbrekler ve akciğerlerdeki kan akışkanlığı ve akupunktur iğnelerinin anestezik olarak kullanılacağı noktalar gösterilmiştir, bu teknik Avrupa'da ancak 1970'ten sonra kullanılmaya başlanmış ve kanserojen tümörler üzerinde denenmiştir.

Daha ayrıntılı resimlerde açık kalp ve açık beyin ameliyatları görülmektedir, hatta bir yerde adım adım bir kalp nakli resmedilmiştir. Bu huzur kaçırıcı keşif, sanki günümüzün teknolojisi ile rekabet etmektedir.

Dr. Cabrera resimlerde bir beyin naklinin dahi görüldüğü düşüncesindedir.

Tarih, öncesi cerrahi düşüncesinin, modern cerrahinin daha ötesinde olması çok etkileyici ve çarpıcı bir kuramdır. Kısacası, tarih öncesi cerrahlar kimlerdir ve bu denli bilgiye nasıl ulaşmışlardır?

Milyarlarca Yıl Önce Üretilen Demir Tüpler

Milyarlarca Yıl Önce Üretilen Demir Tüpler

30 Yıl önce güney Afrika'da Batı Transvaal'da bulunan Wonderstone Gümüş Madeninde çalışan madenciler, kuyu açma çalışmaları sırasında metal kürelere rastladılar.

Kürelerin sayısı 200'ü aşıyordu, 1979'da kürelerin birkaçı Johannesburg, Witwaterstand Üniversitesi'nden Jeoloji uzmanı Prof. J.R. Mclver ve Potsshefstroom Üniversitesi'den Prof. Andries Bisschoff tarafından incelendi, metalik küreler biraz basıktılar ve çapları 1 ile 10 cm. Arasındaydı.

Dış yüzeyleri genelde çelik mavisiydi, dışarıya vuran kızıl yansımalar görülüyordu ve metale gömülü minik benekler vardı, benekler beyaz fiberden yapılmış izlenimini veriyorlardı. Alaşımın nikel/çelik olması doğal değildi çünkü bu kompozisyon kurallarının dışındaydı, ancak metorik bir köken böyle olabilirdi.

Bazılarında bir ya da iki cm.lik ince bir kabuk belirlendi ve küreler kırılarak açıldığında içlerinin garip süngerimsi bir madde ile dolu olduğu anlaşıldı ama kısa bir zaman sonra hava ile temas eden bu maddenin küle dönüştüğü gözlemlendi.

Kürelerin analitik yapısı, kayaların özgün yapısı ile hiç ilgili değildi, radyo-izotop teknikleriyle yapılan tarih belirlemelerinde kürelerin en azından 2.8 ya da 3 milyar yıllık oldukları belirlenince herkes şok oldu. Güney Afrika Klerksdrop Müzesin'den Roel Marx, bu garip ve gizemli olaya bir gizem daha kattı; küreler kendi eksenleri etrafında döndürüldüklerinde dışarıya serbest bir tür enerji yayıyorlar ve durdurulduktan sonra çok uzun bir süre aynı enerjiyi yaymaya devam ediyorlardı.

Kürelerin yaydığı enerjinin türü belirlenemedi, neden yapıldıkları anlaşılamadı, amaçları bilinmiyor ve de kimlerin yaptığı tahmin dahi edilemiyor.

Kim bilir belki de Transvaal Küreleri'ni de, model uçakları, kristal kafatasını, çömlekteki pili ve yıldız hesap makinesini kullananlar düşürmüşlerdi; kim bilir belki de bütün bunlar akıl ötesi bir zekanın çocuklarının oyuncaklarıydılar; belki de Neandertal insan avına bir lazer silahıyla çıkan, beyin naklini başarabilen babaları, odalarını (dünyayı) kirlettikleri için onlara kızıyorlardı.

Neandertal Adamı Tüfekle Kim Vurdu?, Neandertal man

Neandertal Adamı Tüfekle Kim Vurdu?

Eğer yolunuz Londra'daki Doğal tarih Müzesi'ne düşecek olursa, arada Paleolitik Dönemden kalma 38.000 yıllık bir kafatası daha göreceksiniz "Kristal kafatası da oradadır" Bu kafatası 1921 yılında, şimdiki Zambia'da bulunmuştur ve sol tarafında yaklaşık iki santimlik bir delik bulunmaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, deliğin bir ok ya da mızrak tarafından açılmadığı anlaşılmıştır çünkü deliğin kenarlarında mikroskobik düzeyde dahi en küçük bir çatlak yoktur yani delik sesten daha hızlı bir cisim tarafından açılmıştır.

Deliğin karşı yanı yani çıkış noktası parçalanmış ya da kırıktır, buda kafatasının içerden dışarıya doğru patladığını göstermektedir yani özetle bu tür bir delik izi ancak bir tüfek atışı sonucunda açılabilir.

Ateşli silah uzmanlarına göre, bu tarih öncesi kurban, kasıtlı bir atışla yani çok yüksek hızlı bir silahın kurşunuyla öldürülmüştür ama bu silahı onbinlerce yıl öncesinde kullanan kimdi ? İki varsayım var; kafatası sanıldığı kadar eski değildir yani ortada ciddi bir bilimsel yanılgı vardır ya da deliğin nedeni başkadır.

Ama bu Paleotik kafatası 1.820 m. Derinlikte kaya blokları içinde bulunmuştur yani çok eskidir. Peki ama 38.000 yıl önce kim barut kullanıyordu?

Elbetteki Taş Devri insanı değildi, öyleyse bir başka ırk vardı. Ya da başka bir dünyadan gelen birileri vardı ama uzayı aşan bir zeka, barutlu tüfek mi kullanıyordu ? Acaba deliğin bir lazer ışını olabilir mi? Yoksa aramızda ya da geleceğimizde, Neandertal insan avcılığına meraklı zaman yolcularımı var? Sonuçta soru şudur; o tüfeği kim taşıyordu?

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Ersoy , 12.11.2019, 17:45 (UTC):
Şimdiki insanlar ile binlerce yıl önce yaşamış insanlar arasında zeka ve akıl yönünde n hiç bir fark yoktur onlarda medeniyet kurdu teknoloji geliştirdi.her dönemin kendine göre bir teknolojik gelişimi vardır eski insanlar kesinlikle ilkel değildi ilkellik bir yaşam biçimidir şimdi bile ormanlarda yaşayan teknolojiden habersiz kabileler yaşamakta.

Yorumu gönderen: Muro, 06.01.2018, 09:14 (UTC):
Bence insanligin tarihi defalarca silbastan olusmustur. Yoksa ortalama 15 20 bin yil gecmisi olan insanligin mecut teknolojiye bu und gec ulasmis olmasi normal degil. Bu hem bilimsel olarak, hem dini kaynak olarak bu tezi destekler. Hz nuh dönemindeki teknolojinin sifirlandigi gibi.

Yorumu gönderen: Adm Tok, 07.09.2017, 10:58 (UTC):
Arastirma ve özel yorumlariniz icin tesekkurler. Gelecek yarinlarimiz icin ulusumuzun istikbali icin daha cok okumali ve arastirmaliyiz. Gencler harika buluslara imza atiyor fakat buna sahip cikamadigimiz icin beyin gocu yasiyoruz. Bu durumda tarih sahnesi agir agir bizleri seyirciliktende uzaklastiracaktir. Saygilarimla.

Yorumu gönderen: M.akyildiz , 04.09.2017, 16:36 (UTC):
Gerçekten gizemleri çok büyük olaylar bunlar
Ama ya yanlış yere bakıyorsak , aslında bunlar sadece bizi oyalamak içinse
Bence hala bakılmamış bulunmayan ve hala ortaya çıkaramadığımız şeylerden alıkoyuyor
Yada biz hala gerçekleri bula bilecek kadar gelişemedik .

Yorumu gönderen: Mstf, 12.08.2017, 21:58 (UTC):
Araştırmadım ama bildigim kadarıyla Kuran da tam olarak bòyle degil ama "gökyüzune bakın şüphesiz orda sizin için nimetler var" ve " göklerdeki ve yerdeki " diyerek başlayan ayetler var. Dünyanın yaşını tahmini olarak biliyoruz ve dünyanın 6 kez battıgınıda. Herseferinde insanlık aynı teknolojilere tekrar ve tekrar ulaşıp kaybolmuş.yine ulaştık yine dünya dışında yaşam arıyoruz ve yine dünya batmanın eşiginde bukez bir fark var artık güneşte yaşlandı. Sonuç : tarıh tekerrür edip duruyor. En büyük kanıtlar ortada. Ozamanki aletler ve tıbbi gelişimleri ve helak olan kavimleri inceleyin bugunle kıyaslayın ve kurana bakın. 1400yıl önce herşey anlatılmış. Anlamak isteyene. Saygılar

Yorumu gönderen: Mücahit, 11.08.2017, 22:22 (UTC):
Daha birsürü şeyler ortaya çıktı ben zaten hissediyorum uzaylılar var eskiden zeki insanlar vardı teknoloji kaç yılda bulundu 1900-2000 100 yılda bu kadar ilerlendiyse sizce o dönemlerde neler olmuştur neler bide böyle düşünün

Yorumu gönderen: Coksiradanbiradam, 01.06.2017, 17:19 (UTC):
Anlamak mı istemiyorsunuz? Tarih öncesi insanlar belli ki bizden çok daha ileriydiler. Tek tanrılı dinleri yayan atalaranıza sorun bi isterseniz, pagan inancına ait ne varsa yakıp yıkan, iskenderiye kütüphanesini de ateşe veren onlardı. Şimdi de Iraktaki ve Yemendeki tarihi medeniyetlerin bıraktığı eserler aynı şekilde bombalanıyor.

Yorumu gönderen: Gerçekler ve Gizlenenler, 23.03.2016, 09:10 (UTC):
Tabiki de atlantis öncesi yaşayan insanların bıraktıkları ya da lemurya zamanının izleri. aslında taş devrinden öncede yaşam vardı. taş devri insanlığın düşüş dönemi ama başlangıç dönemi değil.büyük tufan dan sonra çoğu şey yerin altında kaldı ve atalarımız bizden çok daha ileri teknolojilere sahipti büyük savaş ve büyük buhran hepsinin dna sını bozdu. oysa dna yapısı 12 sarmallı olmalıydı ve suan 2 sarmallı.dna mız tekrar eski yapısına dönecek ve kutsal dinlerde örneğin kuranda bahsedilen cenneti yaşayacağız. ve 3. boyutu aşacağız.
Sevgiyle kalın

Yorumu gönderen: ümit, 23.10.2010, 14:55 (UTC):
mılyarlarca yıl öncesinden kalma aletler insanlara ait olmadıpı belli,yer yüzü insanlar ve cinlerden evvel başka varlıkların yuvasıydı sanırım sonra onlar gitti yada gitmek zorunda kaldı ve Allah insanı yarattı kuran-ı kerimde pek bu konulara değinmiyor sanırım Allah normal günlük hayatımıza devam etmemizi istiyor gerçektede uzaylılar var olması bizim hayatımıza ne gibi yenilikler katacak acaba şayet şimdi yaptıkları gibi sadece uzaktan seyretmeye devam edeceklerse ha var olmışlar ha olmamışlar hiç bir önem arz etmez tabiki ama yine de bilmek öğrenmek keşfetmek isterdim

Yorumu gönderen: W1Ru5, 05.09.2010, 10:33 (UTC):
maya uygarlıgı dünyada görülen ve gizemini koryuan uygarlıklardan biri ama teknik arastrmada bu kdar ileri bi teknolojiye sahip olan uygarlık nasil bi baska uygarlık tarafından yıkabilir bunuda arastırmak gerekir

Yorumu gönderen: moz, 31.08.2010, 10:53 (UTC):
Evet en ilginç ve gerçeten bir açıklama getirilemeyen 3 konu var bana göre.
1.Kristal Kafatası
2.Ashoka Sütunu
3.Demir bilyalar olayı.
Gerçekten 3 harfilere bunların ne olduklarını sormak isterdim.

Yorumu gönderen: Nurdan, 02.07.2010, 08:15 (UTC):
biliyorum bizim ufo dediğimiz ve onu kullanan uzaylılar tarih öncesi dünyada yaşayan ve teknolojik olarak bizden(şu an ki teknolojimizden)çok çok ötede olan mayalar ve inkalardan başkası değil artık gerisini siz düşünün....o zamanlarda teknolojileri ile neler neler yapmışlar şimdi kim bilir bizim teknolojimizin neresindeler ve kim bilir bizden ne kadar ilerdeler düşünün o zaman ki icraatlarını piramitler helikopter resimleri ameliyatlar vs... ufo diyoruz ve hayretle bakıyoruz şekline şemaline görünüp yok oluyorlar saniyesinde ve biz şaşkınlık içerisinde izliyoruz bütün olan biteni kim bilir onlar şimdi bizden ne kadar ilerideler her konuda belki ışınlanıyorlar belki saniyeler içinde ameliyat adı altında kusurlu organları ışınla iyileştiriyorlardır aklıma çok şey geliyor yani bize hayal gelen her şey şu anda onlar tarafından yapılıyor.Kim bilir belki aramızda geziyorlardır.BELKİ BİZİ İZLİYORLAR KİM BİLİR dünyada olup biten herşeyden haberleri var. Daha çok yazılacak şey var ama bugünlük bu kadar....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56464768 ziyaretçi (143892578 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)