Eski Halk Inanislarinda Burclar
 

Eski Halk İnanışlarında Burçlar

1. Hamel Burcu (Koç)

Hamel burcunun sıfatı hemen hemen koyun koçuna benzer. Sekli üstteki suret üzerinedir. Ebu Ali Sina derki: Kamer Hamel burcuna geldiği zaman işlere başlamak, beylerin yüzünü görmek, ava gitmek, yeni biçmek ve yolculuk yapmak iyidir.

2. Sevr Burcu (Boğa)

Sıfatı Öküze benzer. Sekli üstteki suret üzerine tasvir olunmuştur. Kamer Sevr burcuna geldiği zaman islere başlamak, bina yapmak, nikah kıymak, yeni elbiseler giymek, mülk ve davar satın almak, ekin ekmek ve davet yapmak iyidir.

3 Cevza Burcu (İkizler)

Bir koz ağacı seklindedir. Yemiş yerine iki baslı insan seklinde insan biter. Göbeğinden kırk gün asılı kalır. Kırk gün tamamlanınca bittiği budaktan düşer. O ağacın budağı yılın on iki ayı seyir edip yürür. Yani civarında gezer. Uzun bir zamandan sonra, Allah'ın emriyle badi haran gibi bir rüzgar eser. O iki insan baslı sıfatlı melek olup yedinci kat göğe gider. Orada Allah'ı tesbih eder. O ağacın bir yaprağı yere düşse alemi örterdi. Sıfatı üstteki tertip üzerinedir. Kamer Cevza burcuna geldiği zaman kitaplar okuyup mütalaa etmek, aşır okumak, haber göndermek, mektup yazmak, hesap isleri yapmak, vekil tayin etmek ve vezirler yüzünü görmek iyidir.

4. Seretan Burcu (Yengeç)

Üstatların sözüne göre bain Yengece benzer. Söyle ki: Yedi deryayı bir gözüne koysalar dolmaz. Ebu Ali Sina der ki: Kamer Seretan burcuna geldiği zaman hamama gitmek, yeni kesip giymek, mektup yazmak, elçi göndermek, ava gidip su kuşlarını avlamak ve şerbet içmek iyidir. Sıfatı bu tertip üzerinedir:

5. Esed Burcu (Aslan)

Kesinlikle Aslana benzer. Onun büyüklüğü yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri bir lokmada yutar. Kamer Esed burcuna geldiği zaman davet yapmak, islere başlamak, padişah yüzünü görmek, ileri gelen büyüklere dileğini söylemek, ahd-ü peyman kılmak, ateş islerini yapmak, düşman üzerine azmetmek, şiddetli cenk etmek, harp aleti yapmak ve tılsımatı yazmak iyidir. Sureti üstteki gibidir.

6. Sünbüle Burcu (Başak)

Sıfatı aynı insan gibidir. El ve ayak parmakları başağa benzer. Vücudunda ne kadar kıl varsa onlarda başağa benzer. O kadar büyüktür ki, elindeki orağı dünyadan büyüktür derler. Biçme zamanı gelince elindeki orakla vücudundaki basakları biçerek saçar. Kamer Sünbüle burcuna geldiği zaman ilim öğrenmek iyidir. Hat, geometri ve yıldız ilmi öğrenmek çok iyidir. Şiir dinlemek ve şiir söylemek, ileri gelen büyüklerin yüzünü görmek, nakış tasviri yapmak, düşman malını yağmalamak, mektup yazmak, hacet dilemek, davet yapmak ve yeni elbiseler giymek iyidir. Tasviri üstteki gibidir.

7. Mizan Burcu (Terazi)

Sıfatı aynı Terazi gibidir. Kefesine yedi kat yerleri koysan dolmaz. Kamer Mizan burcuna geldiği zaman yolculuk yapmak iyidir. Yeni elbiseler giymek, mektup yazmak, elçi göndermek, kadınlarla işret etmek, çocuğu okula göndermek ve düğün yapmak iyidir. Sad ile zarb etmek iyi değildir. Cenk etmek ve mal satın almak iyi değildir. Tasviri üstteki gibidir.

8. Akreb Burcu (Akrep)

Sekli Akrebe benzer. O kadar büyüktür ki, bir gözüne dünya sığar. Sekli üstteki gibidir: Kamer Akrep burcuna geldiği zaman çocuğu okula göndermek, ilim öğrenmek, hat yazmak, geometri ve nücüm ilmi öğrenmek, cima' yapmak, şiir dinlemek, ileri gelen büyüklerin yüzünü görmek ve imaret yapmak iyidir. Ama hamama gitmek iyi değildir.

9. Kavs Burcu (Yay)

Bunun sekli insan bası gibi bası, At gibi gövdesi ve Ejder gibi kuyruğu vardır. Bazen adamına hamle yapar ve adamını ok ile vurur. Yine hamle yapar ve bu minval üzere kıyamete kadar cenk eder. Sekli üstteki gibidir: Ebu Ali Sina der ki: Kamer Kavs burcuna geldiği zaman darılar içmek ve hamama gitmek iyidir. Doğan avına gitmek, düşmana kast etmek, kimya yapmak, cima' etmek, bina ile imaret yapmak ve düşmana mektup yazmak iyidir.

10. Cedi Burcu (Oğlak)

Keçiye benzediği için ona mâ Keçisi derler. Büyüklügü öyle azametlidir ki, Kaf dağlarını iki boynuzunun arasına koysan, bir sahrada bir tabak konulmuş gibidir, derler. Yohannes Hakim der ki: Kamer Cedi burcuna geldiği zaman mesayihi izam yüzünü görmek, imaret yapmak, yolculuk yapmak, kus avına gitmek, ata binmek, mektup yazmak, elçi göndermek, büyüklerin yüzünü görmek ve sözlerini dinlemek iyidir. Sıfatı üstteki gibidir:

11. Delv Burcu (Kova)

Sıfatı büyük bir kuyudur ki, o kuyunun içi tatlı su ile doludur. Üzerinde bir makara ile bir kova vardır. O kova urgan ile asılıdır. Kovası su çıkarsa büyük denizler onun yanında katre kadar kalır. O kovanın ağzı yedi kat göklerden büyüktür. Kamer Deliv burcuna geldiği zaman bostan ekmek, ziraat yapmak ve işret etmek iyidir.

12. Hut Burcu (Balık)

Şekli balık biçimindedir. Ama öyle büyüktür ki, yedi kat gökleri bir pulunun üzerine koysalar bazı yerleri bos kalır. Sureti üstteki gibidir. Kamer Hut burcuna geldiği zaman darılar içmek, hamama gitmek, ulema ve mesayih yüzünü görmek, narı necat yazmak, beylerin yanına gidip hacet dilemek, ibadet edip Allah'a münacat etmek, ziraat yapmak ve dost davet etmek çok iyidir.[1]

Kaynaklar

[1] Firdevsi Tavîl, "Dağvetnâme", s.13-21


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56439742 ziyaretçi (143812696 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)