Eski Misir Hanedanlari
 

Eski Mısır Hanedanları

Eski Mısır Medeniyeti incelenirken genel olarak 9 gruba ayrılmıştır. Bunları;

  1. Hanedanlık Öncesi Dönem
  2. Arkaik Dönem
  3. Eski Krallık Dönemi
  4. İlk Ara Dönem
  5. Orta Krallık Dönemi
  6. İkinci Ara Dönem
  7. Yeni Krallık Dönemi
  8. Geç Dönem
  9. Yunan - Roma Dönemi

olarak sıralayabiliriz. Bu dönemlerde kurulan hanedanlıklar ilerleyen bölümlerde belirtilmiş ve kronolojik sıra takip edilmiştir.

A. Hanedanlık Öncesi Dönem (3500 - 3100)
B. Arkaik Dönem (3100 - 2650)

1. Hanedan (3100 - 2800)

Menes (Hor-Aha)
Iti
Djer
Djet
Den
Anendjib
Semerkhet
Oa'a (Qa-a)

2. Hanedan (2800 - 2650)

Hotepsekhemwy
Raneb (Reneb)
Nynetjer
Sekhemib (Seth-Peribsen)
Khasekhemwy

C. Eski Krallık Dönemi (2650 - 2140)

3. Hanedan (2950 - 2575)

Nebka (Sanakhte) (2650 - 2630)
Djoser (Netjerikhet) (2630 -2611)
Sekhemkhet (2611 - 2605)
Khaba (2605 - 2599)
Huni (2599 - 2575)
Zanakht
Oa'a – Hedjet

4. Hanedan (2575 - 2465)

Snofru (2575 -2551)
Khufu (2551 - 2528 )
Djedefre (2528 -2520)
Khafre (2520 - 2494)
Bakare (2494 -2490)
Menkaure (Mykerinos) (2490 - 2472)
Shepseskaf (2472 – 2468 )
Thamphthis (2468 – 2465)

5. Hanedan (2465 - 2323)

Userkaf (2465 - 2458 )
Sahure (2458 - 2446)
Neferirkare (2446 - 2426)
Shepseskare (2426 - 2419)
Neferefre (Raneferef) (2419 - 2416)
Niuserre (2416 - 2392)
Menkauhor (2396 - 2388 )
Djedkare (2388 - 2356)
Unas (Wenis) (2456 - 2323)

6. Hanedan (2323 - 2150)

Teti (2323 - 2291)
Userkare (2291 - 2289)
Pepi I (Meryre) (2289 - 2255)
Nemtimsaf I (2255 - 2246)
Pepi II (2246 - 2152)
Nemtimsaf II
Nitocris

7. & 8. Hanedan (2150 - 2130)

Netrikare
Menkare
Neferkare II
Neferkare III
Djedkare II
Neferkare IV
Merenhor
Menkamin I
Nikare
NeferkareV
Neferkahor
Neferkare VI
Neferkamin II
Ibi I
Neferkaure
Neferkauhor
Neferirkare

D. İlk Ara Dönem (2140 - 2040)

9. & 10. Hanedan (2134 - 2040)

Neferkare
Mery - Hathor
Merykare

11. Hanedan (2134 - 1991)

Antef I (2134 - 2118 )
Antef II (2118 - 2069)
Antef III (2069 - 2061)
Mentuhotep I (2061 - 2010)

E. Orta Krallık Dönemi (2040 - 1640)

11. Hanedan (devam ediyor) (2134 - 1991)

Mentuhotep II (Nebhepetre) (2040 - 2010)
Mentuhotep III (2010 - 1998 )
Mentuhotep IV (Nebtawyrel) (1998 - 1991)

12. Hanedan (1991 - 1783)

Amenemhat I (Sehetepibre) (1991 - 1962)
Sesostris I (1962 - 1929)
Amenemhat II (Nubkaure) (1929 - 1892)
Sesostris II (Khakhperre) (1897 - 1878 )
Sesostris III (Khakaur) (1878 - 1841)
Amenemhat III (Nimaatre) (1844 -1797)
Amenemhat IV (Maakherure) (1799 - 1787)
Nefersobek (1787 - 1783)

13. Hanedan (1783 -1640)

Wegaf
Amenemhat
Sekhemre
Amenemhat V (Sekhemkare)
Sehetepibre I
Iufni
Amenemhat VI
Semenkare
Sehetepibre II
Sewadjkare
Nedjemibre
Sobekhotep I (Kha'ankhre)
Reniseneb
Hor I
Amenemhat 7 (Sedjefakare)
Sobekhotep II
Khendjer
Imira-mesha
Antef IV
Seth
Sobekhotep III
Neferhotep I
Sihathor
Sobekhotep IV (Kha'neferre)
Sobekhotep V (1720 - 1715)
la-ib
Ay (Merneferre) (1704 - 1690)
Ini I
Sewadjtu
Ined
Hori

1 Thebes Prensleri
Sobekhotep VI
Dedumes I
Ibi II
Hor II
Senebmiu
Sekhanre I
Merkheperre
Merikare

F. İkinci Ara Dönem (1640 - 1540)

14. Hanedan (?)

Nehesy
Khatire
Nebfaure
Sehabre
Meridjefare
Sewadjkare
Heribre
Sankhibre
Kanefertemre
Neferibre
Ankhkare

15. Hanedan 1 (?)

Salitis
Sheshi
Yakubber
Khyan (Apachnan)
Apepi I (Apophis)
Apepi II

16. Hanedan (?) (Hyksos Kralları)

Anat - Her
User - Anat
Semqen
Zaket
Wasa
Qar
Pepi III
Bebankh
Nebmaatre
Nikare II
Aahotepre
Aaneterire
Nubankhre
Nubuserre
Khauserre
Khamure
Jacob - Baal
Yakbam
Yoam

17. Hanedan (? -1540)

Antef V
Rahotep
Sobekemzaf I
Djehuti
Mentuhotep VII
Nebirau I
Nebirau II
Semenenre
Suserenre
Sobekemzaf II
Antef VI
Antef VII
Tao I (Seakhtenre)
Tao II (Sekenenre)
Kamose (1545 - 1540)

G. Yeni Krallık Dönemi (1540 - 1078 )

18. Hanedan (1540 - 1292)

Ahmose I (Nebpehtyre) (1540 - 1515)
Amenhotep I (Djeserkare) (1515 - 1494)
Thutmosis I (Akheperkare) (1494 - 1482)
Thutmosis II (Akheperence) (1482 - 1479)
Hatshepsut (1473-1458 )
Thutmosis III (Menkhepere) (1479 - 1425)
Amenhotep II (Akheperure) (1427 - 1401)
Thutmosis IV (Men-khepru-Re) 1401 - 1391
Amenhotep III (Nebmaatre) (1391 - 1353)
Amenhotep IV (Akhenaten) (1353 - 1335)
? (1335 - 1334)
Semenekhkare (1334 - 1333)
Tutankhamen (Tutankhamun) (Nebkheperoure) (1333 - 1323)
Ay (1323 - 1319)
Horemheb (Djeserkheperure) (1319 - 1292)

19. Hanedan (1292 - 1190)

Ramses I (Menpehtyre) (1292 - 1290)
Seti I (Menmaatre) (1290 - 1279)
Ramses II (Usermaatre) (1279 - 1213)
Merneptah (1213 - 1204)
Amenmesse (1203 - 1200)
Seti II (1204 - 1198 )
Siptah (1198 - 1193)
Twosret (1193 - 1190)

20. Hanedan (1190 -1078) (Thebes Prensleri)

Sethnakhte (1190 - 1187)
Ramses III (1187 - 1156)
Ramses IV (1156 - 1150)
Ramses V (1150 - 1145)
Ramses VI (1145 - 1137)
Ramses 7 (1137 - 1129)
Ramses VIII (1129 - 1128 )
Ramses IX (1128 - 1110)
Ramses X (1110 - 1106)
Ramses XI (1106 - 1078 )
H. Geç Dönem (1078 - 332)

21. Hanedan (1078 - 945)

Smendes I (1078 - 1044)
Amenemnesoe (Amenemnisu) (1044 - 1040)
Psusennes I (1040 - 992)
Amenemope (993 - 984)
Osorkon I (984 - 978 )
Siamun (978 - 945)

22. Hanedan (945 - 712)

Shoshenq I (Sheshonq I) (945 - 924)
Osorkon II (924 - 889)
Shoshenq II (Sheshonq II)
Takelot I (889 - 874)
Osorkon III (874 - 850)
Takelot II (850 - 825)
Shoshenq III (Sheshonq III) (825 - 773)
Pami (773 - 767)
Shoshenq V (Sheshonq V) (767 - 730)
Osorkon V (730 - 712)

23. Hanedan (828 - 712)

Petubastis (Pedibastet) (828 - 803)
Iuput I
Shoshenq IV (Sheshonq IV) (803 - 797)
Osorkon III (797 - 769)
Takelot III (774 - 767)
Rudamun (Rudamon) (767 - 764)
Iuput II (764 - 715)

24. Hanedan (724 - 712)

Tefhakht (727 - 720)
Wahkare (Bakenrenef) (720 - 715)

25. Hanedan (770 - 657) (Nubye Hanedanları)

Kashta (770 - 750)
Piji (Piye) (Piankhi) (750 - 712)
Shabaka (712 - 698 )
Shebitku (698 - 690)
Taharqa (Taharka) (690 - 664)
Tanutamun (664 - 657)
Nekau I (Necho I) (672 - 664)

26. Hanedan (664 - 525)

Psamtek I (Psammetic I) (664 - 610)
Nekau II (Necho II) (610 - 595)
Psamtek II (Psammetic II) (595 - 589)
Wahibre (Apries) (589 - 570)
Ahmose II (Annasis) (570 - 526)
Psamtek III (Psammetic III) (526 - 525)

27. Hanedan (525 - 404)

Cambyses II (525 - 522)
Darius I (521 - 486)
Xerxes
Artaxerxes I (465 - 424)
Darius II (423 - 405)
Artaxerxes II

28. Hanedan (404 - 399)

Amyrtaios (Amyrtaerus)
(404 - 399)

29. Hanedan (399 - 380)

Nepherites I (Nefaarud) (399 - 393)
Hakoris (Hakor) (393 - 380)

30. Hanedan (380 - 343)

Nectanebo I (380 - 362)
Djedher (Djedhor) (362 - 360)
Nectanebo II (Nakhtharehbe)

31. Hanedan (343 - 332) 2

Artaxerxes III (343 - 338 )
Arses (338 - 336)
Darius III (336 - 332)

H. Yunan - Roma Dönemi (332 - 30)

Mısır'ı Yönetmiş Makedonya Kralları

Alexander “Muhteşem Alexander” (332 - 323)
Philip Arrhidaeus (323 - 317)
Alexander IV (317 - 304)
Ptolemaic (Batlamyus' a ait) Hanedanlık
Ptolemy I Soter (305 - 282)
Ptolemy II Philadelphus (282 - 246)
Ptolemy III Euergetes I (246 - 222)
Ptolemy IV Philopator (222 - 205)
Ptolemy V Epiphanes (205 - 180)
Ptolemy VI Philometor (180 - 164)
Ptolemy 7 Neos Philopator (164 - 165)
Ptolemy VIII Euergetes II
Ptolemy IX Soter II
Ptolemy X Alexander I
Ptolemy XI Alexander II
Ptolemy XII Neos Dionysos
Kraliçe Bernice IV
Ptolemy XIII
Kraliçe Cleopatra VII
Ptolemy XV

1 İlk Pers Hanedanı

2 İkinci Pers Hanedanı


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729996 ziyaretçi (144594898 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)