Eski Misir'dan Kabala'ya
 
eski, kabala'ya, mısır'dan

Eski Mısır'dan Kabala'ya

M.Ö. 1000 yılına ait bir plaka. Eski Mısır öğretilerinin Yahudi gelenekleri kadar masonik öğretiler üzerinde de büyük etkisi vardır. Masonluğun en önemli sembolerinden olan 'göz' sembolü, Mısır yapıtlarında da sıkça kullanılmaktadır.

İsrailoğulları henüz Hz. Musa hayatta iken dahi Eski Mısır'da gördükleri putların benzerlerini yapıp onlara tapınmaya başlamışken, Hz. Musa'nın vefatının ardından daha ileri sapmalara kaymaları zor olmamıştır. Kuşkusuz tüm Yahudiler için aynı şey söylenemez, ama aralarından bazıları Mısır'ın putperest kültürünü yaşatmış, dahası bu kültürün temelini oluşturan Mısır rahiplerinin (Firavun büyücülerinin) öğretilerini sürdürmüş, bu öğretileri Yahudiliğin içine sokarak onu tahrif etmişlerdir.

Eski Mısır'dan Yahudiliğe devrolunan öğreti, Kabala'dır. Kabala da, aynı Mısır rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik (gizemli) bir öğreti olarak yayılmış ve yine Mısır rahipleri gibi temelde büyü ile ilgilenmiştir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi, "Kabala, Tradition of Hidden Knowledge" (Kabala, Gizli İlmin Geleneği) adlı kitabında Kabala'yı şöyle tanımlamaktadır:

"Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur."

Kabala'nın en önemli özelliği, büyü ile yakından ilgili olmasıdır. Kabala'yı tanıtan en tanınmış kitaplardan biri "Die Kabala" (Von Papus) da, Kabala-büyü ilişkisini şöyle vurgular:

"Kabala'nın teorisi, büyünün genel teorisine bağlanır."

Kabala'nın dikkat çekici bir yönü ise, Tevrat'taki yaratılış anlatımından çok farklı bir anlatım içermesi, Eski Mısır'ın maddenin sürekliliğine dayalı materyalist görüşünü korumasıdır. Türk masonlarından Murat Özgen Ayfer bu konuda şunları yazmaktadır:

"Tevrat'ın ortaya çıkışından çok daha eski bir tarihte oluşturulmuş bulunduğunu göstermektedir. Kabala'nın en önemli bölümü, evrenin oluşturulmasına ilişkin kuramıdır. Bu kuram, teist dinlerde benimsenen yaratılıştan pek farklıdır. Kabala'ya göre, yaratılışın başlangıcında, "daireler" ya da "yörüngeler" anlamına gelen ve SEFİROT olarak anılan, hem özdeksel (maddi) hem de tinsel (manevi) nitelikli oluşumlar doğmuştur. Bunların toplam sayısı 32'dir; ilk onu Güneş Sistemi'ni, diğerleri ise uzaydaki öteki yıldız kümelerini temsil ederler. Kabala'nın bu özelliği, eski astrolojik inanç sistemleriyle yakın bir bağlantısının bulunduğunu ortaya koyar. Böylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklaşır; Doğu'nun eski gizemci inanç sistemleriyle. çok daha bağdaşır." [1]

Eski Mısır'ın materyalist, büyüye dayalı ezoterik öğretilerini devralan Yahudiler, Tevrat'ın bu konudaki yasaklamalarını tamamen göz ardı ederek, diğer putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişler ve böylece Kabala Yahudiliğin içinde ama Tevrat'a muhalif bir mistik öğreti olarak gelişmiştir. İngiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Tradition" (Antik Gizli Gelenek) adlı makalesinde, bu konuyu şöyle açıklar:

"Büyücülük, bildiğimiz kadarıyla, Filistin'in İsrailoğulları tarafından işgal edilmesinden önce, Kenanlılar tarafından uygulanıyordu. Mısır, Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa Yasası'nda (Tevrat'ta) büyücülük aleyhinde yapılmış lanetlemelere karşı, Yahudiler, bu uyarıları göz ardı ederek, bu öğretiye kendilerini bulaştırdılar ve sahip oldukları kutsal geleneği, diğer ırklardan aldıkları büyüsel düşüncelerle karıştırdılar. Aynı zamanda Yahudi Kabalası'nın spekülatif yönü, Perslerin büyücülüğünden, neo-Platonizm'den ve yeni Pisagorculuk'tan etkilendi. Dolayısıyla, Kabala karşıtlarının, Kabala'nın saf bir Yahudi kökenden gelmediği şeklindeki itirazlarının haklı temeli vardır." [2]

Kuran'da bu konuya işaret eden bir ayet bulunmaktadır. Allah, İsrailoğulları'nın, kendi dinlerinin dışındaki kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini şöyle haber vermektedir:

“Ve onlar, Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi, ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme" demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi.” (Bakara Suresi, 102)

Ayette bazı Yahudilerin, ahirette kayba uğrayacaklarını bilmelerine rağmen, büyü öğrendikleri ve uyguladıkları haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle, söz konusu Yahudiler, bu şekilde Allah'ın kendilerine indirdiği şeriattan sapmış ve putperestlerin kültürüne (büyü öğretilerine) özenerek "kendi nefislerini satmış", yani imandan vazgeçmişlerdir.

Bu ayette haber verilen gerçek, Yahudi tarihindeki önemli bir mücadelenin de ana hatlarını göstermektedir. Bu mücadele, Allah'ın Yahudilere gönderdiği peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Yahudiler ile, Allah'ın emirlerine isyan eden, çevrelerindeki putperest kavimlere özenerek Allah'ın şeriatı yerine onların inanç ve kültürlerine eğilim gösteren sapkın Yahudiler arasındadır.

İşin ilginç yanı, bu mücadeleye bazı Yahudi olmayan kimselerin de katılmasıdır. Kabala ve ona dayalı pagan öğretiler, sadece Yahudiler içinde değil, Yahudi olmayanlar arasında da yankı bulmuştur.

Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlarının örgütü ise, masonluktur.

Kaynaklar

[1] Masonluk Nedir ve Nasıldır?, Murat Özgen Ayfer, İstanbul, 1992, s. 298-299
[2] Ancient Secret Tradition, Secret Societies And Subversive Movements, Nesta Webster, Boswell Publishing Co., Ltd., London, 1924

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Volkan çelik, 24.07.2019, 10:58 (UTC):
İçerikler dolu ve güzel yöneticileri tebrik ederim.
1 - Kabala öğretisine sadece "FELSEFİ" demek çok yanlış, ki değil.
Üst katmanda felsefik açıklamalar ile sizi kendine çekerken orta ve alt katmanlarda mistik ideolojisi ile sizleri sarıyor tam anlamıyla.
2- Bu öğretide yabancı kaldığımız o kadar çok teknik bilgi varki. İşlenen konular ise tamamiyle batıl bize göre yani Allah'ın yüzü, yaratma nedeni, yaratma şekilleri, yaratma aşamaları, yaratırken içinde olduğu gerçek düşünce, boyutlar, boyutların ne olduğu, alemler ve sahipleri görevlileri amaç.ları, şekilleri, yaradışılışları, vs...

Unutmayın ""Gaybın biligisi Allahın yanındadır "" ayetimizin varlığını bile bile sanki, Kabalacılar çok biliyorlarmış gibi bu soruların cevaplarını, çok kesinmiş gibi insanlara öğretmeye çalışıyor olmaları kesinlikle sapkınlıktan başka bir şey değildir.
Bu araştırma sürecimde bir çok makale bir çok konu ile ilgili döküman inceledim, özellikle filozof ve araştırmacıların Kabala geleneğinin tarihsel olarak tam, net, ne zaman başladığını bilmiyorlar, bir yerde Musa ile, bir yerde zamanın başından beri vardı, bir yerde Hz ibrahimle, bir yerde babilde başladı, sümerlerden gelir vs gibi karışık ve kararsız yoruma dayalı yanlış bilgiler vardı.

E o zaman şöyle bir soru çıkmaz mı ?

Sayın kabalacılar, madem Allah'a ait gayb ile ilgili her şeyi biliyorsunuz, boyutlar, melekler, şeytanlar cinler, yaratıcı gücün mekanı hakkında ""bu kadar net somut bilgimiz var"" diyorsunuz ok tamam inandık.

Peki kabalanın başlangıç tarihi gibi, çıktığı yer gibi, yazan kişinin kimliği gibi basit bir saptamayı neden yapamıyorsunuz demezler mi adama ?

Cevap ?? Yok

Kabala kitabı zamanında yasaklanmıştı yahudiler tarafından, yüzyıllarca. Sadece belirli olgunluğa ulaşmış 40 yaşın üzerindeki yahudi erkekleri öğrenebiliyordu sadece, gençler kadınlar veya diğer din mensuplarına yasaktı, ele geçirenler işkencelerle öldürülüyordu, tarihlerde yer alan Kabala eğitimi veren kurumlarda tarihsel bilgi olarak yazar bu.

E ozaman, ne oldu da şimdilerde dünyanın dörtbir tarafında bütün ülkelerde gayet resmi bir şekilde 7den 77 ye herkese kabala eğitimi vermeye başladınız ? Ne oldu da ? Amacınız nedir ? E önceki dönemde Kabala için öldürülen yüzbinlerce insan ne olacak ?

Şu an değişen nedir ? Kabalayı parlatmaya çalışan bu planın şu an tıkır tıkır işlediğini söyleyebilirim dostlar, ne yazık.

Tabi kitapta yer alan tüm gayb bilgileri Din alimlerinin meditasyonları neticesinde edinilmiş deneyimler olduğunu da söylemem gerekli, bizzat kabalanın içinde yazıyor !!!

Böyle mi gerçeğe ulaşılıyor peki ?
Ulaşılan yer neresidir ?

Saygılar.

Yorumu gönderen: Akhenaton, 05.12.2017, 10:59 (UTC):
Merhaba Adsız. İslam inancında kabalaya yer yoktur. Kabalanın büyü değil Yahudi tasavvufu olduğunu ama hakikatten uzak bir öğreti olduğunu söyleyebilirim. Bir Müslüman olarak ben de alternatif şifa uygulamalarıyla ilgilenirim (Hipnoz, reiki, meditasyon, yoga ya da bioenerji vb) Bana göre bu uygulamalar şirk değil; alternatif sağlık felsefeleridir. Şifa ve şirk ne zaman yanyana gelir: Muska gibi hurafelerle cinlerden medet umduğunuz zaman ya da kendini medyum, cinci diye adlandıran kişilere gidip onlardan yardım istediğiniz zaman. Çünkü muska ya da medyumluk, hocalık vs, dini kullanan, arka planını dine dayandıran fakat medet beklenilenin Allah değil başka varlıklar olduğu yollardır. Kabala ise bozuk, tahrif edilmiş Yahudiliğin felsefesidir. Değişmez hakikat olan Kuran ve İslam ile yozlaşmış ya da tahrif edilmiş insan felsefeleri bir arada bulunamaz. Çünkü hak gelmiş, batıl ise zail olmuştur.

Yorumu gönderen: Adsız , 02.12.2017, 19:15 (UTC):
Kabala, reiki, bioenerji vb ilimleri öğrenmek ve şifa amaçlı kullanmak büyü ve şirke girer mi?

Yorumu gönderen: bilirkişi, 13.02.2017, 17:18 (UTC):
kabala büyü amacı ile kullanılmış olabilir,fakat bu kabalanın büyü metni olduğunu ispatlamaz..büyü için bez bebek kullanılması, bez bebeği büyü ile ne kadar alakalı kılar..
kabalistik sistem, eski astronomi anlayışına dayalı bir sistemdir...beş gezegen sistemine dayalı,4element teorisine
dayanır.bilinen kabalistik yaşam ağacı,tam değildir,asıl form üç
boyutlu merkabah kabalistik sistemindedir,piramit formundadır....keter kısmı gökyüzünde kutup yıldızına tekabül eder..piramitlerinde kutup yıldızına göre ayarlı olduğunu belirtmemiz lazım...gezegenler,yıldızlar vb...bunların hepsi insan
psikolojinin katmanlarını açıklamakta kullanılan benzetme ve sembollerdir...yukarısı aşağısı gibidir,içerisi dışarısı gibidir...buna kuş dili denir..biz kuş dilinden anlamıyoruz diyorsak o dili ne diye konuşmaya çalışıyoruz ki?

Yorumu gönderen: Bnei Baruch, 03.08.2010, 17:39 (UTC):
Selamlar.
Sitenize arama motorlarından ulaştım ve Kabala hakkında sitenizde yer vermiş olduğunuz bilgileri okudum. Buna istinaden size bu maili yollamak istedim.
Bnei Baruch uzun yıllardır Raşbi, Ari, Haim Vital, Baal Şemtov ve son neslin son Kabalistleri Baal HaSulam ve Rabaş’ın bırakmış oldukları kaynakları çalışarak Kabalistlerin oluşturduğu bir çerçeve ve prensiplerde Kabala çalışmaktadır.
Kabala hakkında doğru olmayan bilgilerin kaynağına baktığınızda söz konusu kişilerin Kabalist olmadığını görebilirsiniz. Bunun yanında az önce ismini saydığım Kabalistlerin kaynaklarına baktığınızda bu tip asılsız bilgilerle ilgili tek bir satır geçmez. Bu Kabalistlerin eserleri hala günümüzde ve tüm insanlığa kitapları açılmıştır. Karşılaştırmak, kontrol etmek hiç de zor değildir.
Bnei Baruch ise Kabala Bilgeliğini tüm insanların istifadesine sunmak için herhangi bir ticari amaç gütmeden tüm kaynakları parasız ve din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalışmaya devam etmektedir.
Tavsiyemiz; okuyun ve tekrar değerlendirin.
Türkçe Ana sitemiz: kabbalah.info/tr/

Selam ve sevgiler.

Yorumu gönderen: asas, 23.07.2010, 09:22 (UTC):
asas

Yorumu gönderen: şakirt, 11.02.2010, 19:22 (UTC):
komik olan nedir abi yahudi değil ama kabala hayranı bunlar masonların yaptığı şeyler bunu biliyoruz sen neye güldün ben anlamadım

Yorumu gönderen: kocadede, 14.01.2010, 16:45 (UTC):
maalesef birçok fahiş hatalar içeren bir metin olmuş. evet kabala siyonistlerce, hatta büyü yollu istismar edilmiştir ama aslında teolojik bir felsefedir. bunları bir kenara bırakarak böyle bir metin hazırlanması çok yanlış bir yaklaşımdır. hele "yahudi olmayan kabala hayranlarının örgütü ise, masonluktur" ifadesi komikten öte amacını aşan bir yargıdır. Oysa teolojik açıdan ele alınırsa kabalanın islâm tasavvufu ile çoğunlukla örtüştüğü görülür. Örnek mi inceleyin bakalım mihrap mimarisi ve de seccadelerde ki sembolizmi karşınıza ne çıkar, yahudinin kippasını takke, shalom alachem 'ini selam aleyküm yapmak ile adom kamonu / insanı kâmil yapmak arasında hiçbir fark yoktur. lütfen bilmeden yanlış anlatımlara girmeyelim. "Kabalaya dayalı pagan öğreti" eh Saçmalamak her insanın hakkı da o saçmalamayı herkes kabul edecek diye birşey yok tabii....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53619159 ziyaretçi (136531380 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler