Eski Türkce ve Hakaniye Türkcesi
 
Eski Türkçe ve Hakaniye Türkçesi

Eski Türkçe ve Hakaniye Türkçesi

Hakâniye Lehçesi dendiği zaman akla Kaşgarlı Mahmut'un en çok beğendiği, öyle ki "Kaşgâr Dili","Kaşgar Türkçesi" olarak da adlandırılan, bir diğer şekilde "Karahanlı Türkçesi" (Karahanlıca)dilinin devirlerinden biri gelir.

Kaşgarlı'nın, şivelerle karşılaştırılırken "Türkçe" diye adlandırdığı Hakâniye Lehçesi, ilk Türk yazı dilidir. Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük kısmı Uygur yazısı ile yazılmış olduğundan bu döneme Uygur dönemi (devri), bu yazı diline de Uygurca denilebilir.

Fakat Türkoloji ve Türk dili öğretiminde Türkçe'nin bu ilk devresi için biz "Eski Türkçe" adlandırmasını yapıyoruz. "Eski Türkçe" dönemini incelerken bu dönemin kapsadığı Hakâniye Lehçesi'ni ve özelliklerini de inceleyebiliyoruz.

Türkçe'nin ilk devirlerinden olan Eski Türkçe devresi, dilimizin diğer evrelerindeki gelişmelerin kaynağıdır. Kısacası, Türkçemizin bütün şekillerinin kökenine inecek olursak Eski Türkçe dönemini incelemeliyiz. Türkçe'nin ana devresi ve temel yapıları bu dönemde temellenmiştir.

Eski Türkçe döneminde Göktürk Yazısı (6-8. yy.), Uygur Türklerinin kullandığı Uygur Yazısı (8-13. yy.) ve Müslüman olan Karahanlı Türklerinin Uygur Yazısı ile birlikte Arap yazısını da kullanmaya başladıkları Karahanlıca (10-13. yy.) dediğimiz birbirine çok yakın ağızlarda olan üç yazı dili meydana gelmiştir. Üç ayrı alfâbe kullanılmış olmasına rağmen, yazı geleneğimizin izleri üçünde de aynı özellikler gösterir.[1][2][3]

Kaynaklar

[1] Muharrem Ergin, "Türk Dil Bilgisi".
[2] Tahsin Banguoğlu, "Türkçenin Grameri".
[3] www.turkdiliveedebiyati.com

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mustafa feyzioğlu, 11.02.2010, 16:35 (UTC):
_osmanlı_"aşığına krdeş,başka yeri bilmem ama,kayseri'nin medresesinde
vardı öyle bir sözlük.ikametin yakında ise,yoksa bile tedarik ederler

Yorumu gönderen: __osmanlı;-__!''^ aşığıı, 09.11.2009, 13:57 (UTC):
ya bana eski türkçe-yeni türkçe sözlük lazım nerden bulabilirm acaba yaa...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996083 ziyaretçi (134790584 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler