Esma-i Hüsna Nedir?
 

Esm-i Hsn Nedir?

Esm-i Hsn, Allah'ın gzel isimleri demektir. Bir yet-i kermede; "En gzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (el-Haşr, 24) buyurulmaktadır. Diğer bir yette de; en gzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-A'rf, 180).

Allah'ın isimleri, tevkifdir. Yni, Allah hakkında ancak yet ve hadslerde zikri geen ve sylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izfe edilemez.

Esm-i Husn ile ilgili olarak Buhr ve Mslim'de: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (man eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur. Tirmiz, İbn-i Hibban ve Hkim'in bu konudaki rivyeti ise, şyledir: "Kim bunları (Esm-i Husn'yı) mnlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

Şh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadsle ilgili olarak buyurur ki: "Bu hads-i şerfteki Ahs kelimesinin bir mnası, saymaktır. Diğer bir mnası ise, bu ism-i şerfleri ğrenip bilmektir. Bir mnası da, bu esm-i şerfin mcibince amel etmektir. Mesel: Rezzk ismini sylediği zaman, rızkı iin asla endişe etmemeli. Mtekebbir ismini syleyince, Allah Tel'nın azametini ve kibriysını dşnmelidir."

Hadslerde zikri geen 99 isim şunlardır:

Allah, er-Rahmn, er-Rahm, el-Melik, el-Kudds, es-Selm, el-M'min, el-Mheymin, el-Azz, el-Cebbr, el-Mtekebbir, el-Hlık, el-Bri', el-Musavvir, el-Gaffr, el-Kahhr, el-Vehhb, er-Rezzk, el-Fetth, el-Alm, el-Kbıd, el-Bsıt, el-Hfıd, er-Rfi, el-Muiz, el-Mzill, el-Basr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Ltf, el-Habr, el-Halm, el-Azm, el-Gafr, eş-Şekr, el-Aliyy, el-Kebr, el-Hafz, el-Mukt, el-Hasb, el-Cell, el-Kerm, er-Rakb, el-Mcb, el-Vsi', el-Hakm, el-Vedd, el-Mecd, el-Bis, eş-Şehd, el-Hakk, el-Vekl, el-Kaviyy, el-Metn, el-Veliyy, el-Hamd, el-Muhs, el-Mbd, el-Mud, el-Muhy, el-Mmt, el-Hayy, el-Kayym, el-Vcid, el-Mcid, el-Vhid, es-Samed, el-Kdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-hir, ez-Zhir, el-Btın, el-Vli, el-Mtel, el-Berr, et-Tevvb, el-Mntakim, el-Afvv, er-Raf, Mlik'l-Mlk, Z'l-Celli ve'l-İkrm, el-Muksit, el-Cmi', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mni', ed-Drr, en-Nfi', en-Nr, el-Hdi, el-Bed', el-Bk, el-Vris, er-Reşd, es-Sabr.

Allah'ın Diğer İsimleri

Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. yet ve hadslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izfe edilmiştir. Allah'a izfe edilen diğer bzı isimler şunlardır:

el-Vhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhr'ın yerine el-Khir, eş-Şekr'un yerine eş-Şkir; el-Kfi, ed-Dim, el-Mnevver, es-Sıddık, el-Muht, el-Karb, el-Vitr, el-Ftır, el-Allm, el-Ekrem, el-Mdebbir, er-Ref', Zittavl, Zlmeric, Zlfadl, el-Hallk, el-Mevl, en-Nasr, el-Glib, el-Hannn, el-Mennn.

Kur'n-ı Kerm'de Allah ism-i şerfi 2800 defa zikredilmiştir. Allah isminden sonra Kurn'da en ok zikri geen isim, Rab ismidir. 960 yerde zikredilmektedir. Rab isminden sonra, Kurn'da en ok yer alan isimler ise; Rahmn, Rahm ve Mlik isimleridir. Ftiha sresinde "Allah" isminden sonra sıra ile zikredilen bu drt ism-i şerfe, Cenb-ı Hakk'ın Rubbiyet Sıfatları adı da verilmektedir. Terbiye etmek, bytmek, yetiştirmek mnalarını ihtiva eden Rab kelimesinin asıl mnası: "Bir şey'i derece derece ykselterek, gayesi olan en mkemmele erişinceye kadar kollayan" demektir.

İsm-i A'zam Nedir?

Allah Tel'nın Kurn ve hads-i şerflerde zikredilen isimlerinin en byğdr. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri iinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının btn Esm-i Husn'ya rağbetini sağlamak, kendisine btn isimleriyle dua edilmesini temin etmektir. İsm-i A'zam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terk ederlerdi. nk İsm-i A'zam'ın Allah katında byk bir değeri vardır. Bu isimle yapılan duaların mutlaka kabl edildiği rivayet olunmuştur.

İsm-i A'zam'ın Esm-i Husn'dan hangi isim olduğu hakkında, İslm limleri ayrı ayrı kanatler ileri srmşlerdir. Byk ekseriyetin kanaati, İsm-i A'zam'ın, lfza-i Cell yani Allah ismi olduğudur. Hz. Ali Efendimize gre İsm-i A'zam tek isim değildir. Ferd, Hayy, Kayym, Hakem, Adl, Kudds'tan ibaret 6 isimdir.

İmam-ı A'zam'a gre, İsm-i A'zam, Hakem ve Adl olmak zere iki isimdir. Gavs-ı A'zam'ın İsm-i A'zam'ı, Hayy ismidir. İmam-ı Rabbn'ye gre de İsm-i A'zam, Kayym'dur. Grldğ gibi İslm bykleri, İsm-i A'zam'ı farklı isimlerde bulmuştur. Belki de her birinin hususi lemine tecell eden İsm-i Azam değişik olmuştur.

Esm-i Hsn iinde bir İsm-i A'zam olduğu gibi, her isim iin de azam bir mertebe vardır. Bzen bir ismin a'zam mertebesi, İsm-i A'zam ile karıştırılır; o isim a'zam mertebedeki tecellsi sebebiyle İsm-i A'zam sanılır. İsm-i Azm'ın her lime gre değişik olmasının bir sebebi de budur.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56272312 ziyaretçi (143371936 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)