Esrarengiz Bilincalti II
 
bilinçaltı

Esrarengiz Bilinçaltı

2. Bölüm

Rüyaları tarafından rehberlik edilen ve dünyaya ellerinden geleni veren tanınmış şairler, düşünür ve sanatçılardan başka birkaç örnek daha vardır. Büyük Alman şairi, bilim insanı ve filozofu Johann Wolfgang Goethe, uykusunda birçok problemi çözmekle kalmadı. Aynı zamanda rüyalarından aldığı ilhamlar ile pek çok şiir de yazdı. Samuel Taylor Coleridge'nin ünlü kitabı "Kubla Han"ı rüyasında yazdığı rivayet ediliyor. "Bilinçaltı'nın rolü burada açıkça görülebiliyor.

Şimdi "Bilinçaltı'nı psiko-analiz alanının öncüsü Dr. Sigmund Freud'un bakış açısıyla ele alacağız. Freud, bize bilinçaltını oluşturan "baskı" fikrini sunuyor.

Uyanıklıkta arzular, bilinçaltı dünyasına inerler ve orayı mesken edinirler. Bilinçaltı dünyasına giden arzuların birçoğu, toplum düzenine aykırıdır ve toplumumuz, onların açık ifadesine ve gerçekleştirilmesine izin vermez.

Freud, iki katlı bir evle çok ilginç bir benzerlik kuruyor. İlk katta oturanlar saygın insanlarken zemin katta yaşayanlar, uygarlık ve görgü kuralları standartlarına uymayanlardır. Bilincimiz, 1. katta yaşayan uygar insanları temsil ederken, bilinçaltımız, zemin katta yaşayan insanlara benziyor. Başka bir deyişle bilincimiz, genellikle topluma uyum sağlamıştır ve toplum tarafından oluşturulmuş davranış kanunuyla uyum içerisinde işler. Bilinçaltı ise aksine toplumsal kurallar ve geleneklerden dolayı yerine getiremediğimiz tüm bu tatmin edilmemiş arzuları içerir.

Freud'a göre "bastırılmış" arzular, genel olarak özünde cinseldir. Hiç kuşkusuz "cinsellik" terimini bütün her şeyin, şefkat duygularına ve sevgi hislerine bağlı olduğu alanını kapsamak için çok geniş bir manada kullanıyor. Hatta öyle ki, bu güdünün ilk başlangıçlarının küçük bir bebeğin baş parmağını emmesinde olduğunu saptıyor. Bastırılmış arzular, özünde cinseldir ve uyku ile rüyalarda işleyen çok güçlü güdülerdir.

Bazen bizim "bastırılmış" arzularımızın ön plana çıkma fırsatını bulamaması ve yıllar boyunca bilinçaltında kalması söz konusu olabilir. İnsanların bilinçli ve mantıklı kişiliği, toplumsal kurallardan dolayı arzusunu tatmin etmesine izin vermez ve arzular, bilinçaltında kalmaya devam eder. Genellikle insan, arzularına kılıf uydurmaya ve arzularını toplum tarafından hoş görülebilir bir tavırda tatmin etmeye çalışır. Fakat bunun mümkün olmadığı koşullarda bastırılmış arzu, bireyin gerilimle karşılaşmasıyla sonuçlanan bir zihinsel çatışma şeklini alır.

Zihinsel çatışma, endişe, kaygı ve mani'den diğer ciddi akıl hastalıkları ve sinirsel bozukluklara kadar birçok zihinsel soruna sebep olur. Bu tür zihinsel hastalıkların tedavisi için hastalığımızı tespit etmeye çalışan bir ruh hastalıkları uzmanına gitmeliyiz.

Freud, bir de mevcut hastalığın kökenine inilmesi gerektiğini ileri sürdü ve birçok olayda mevcut hastalığın kökeninin, hastanın çocukluğunda yattığını buldu. Hastanın çocukluğunu araştırmak durumunda olduğumuz zaman, muhakkak toplumsal kurallar ve ahlâkî yaptırımlardan dolayı tatmin edilmemiş birçok arzuyu bulacağız.

Bu yüzden bilinçaltı, insan zihninin çok gizemli bir bölümüdür. İçerdiği fikirler, düşünceler, hisler ve duygular, davranışımızı idare eder. Bilinçaltımız bazen çok büyük yardımlarda bulunmuş ve fen, matematik ve felsefe alanlarındaki birçok keşifte yükümlü olmuştur.

Bilinçaltı, aynı zamanda psiko-analizin ana çalışma alanı olan "bastırılmış arzular" ve yerine getirilmemiş isteklerin kaynağı olarak araştırılmıştır. Bilinçaltının sırrına varılamaz gizemleri, gitgide bize kendilerini daha da fazla gösteriyor.

1. Bölüm2. Bölüm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244578 ziyaretçi (143294161 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)