Fener Rum Patrikhanesi'nin Orta Kapisi
 
Fener Rum Patrikhanesi'nin Orta Kapısı

Fener Rum Patrikhanesi'nin Orta Kapısı

İstanbul Balat’ta bulunan Fener Rum patrikhanesinin orta kapısının neden yıllardır kapalı tutulduğunu bir parça anlatan bir yazı bu. Bugün tarih dersinde anlatılanlar sebebiyle sizlerle de bunu paylaşmak istedim.

Türk milletinin içine her türlü küfürlü söylemleri, fuhuşu, zamparalığı, kendine güvensizliği, sanatkârlıktan men-i yayan, Türke, Türkülüğe, Osmanlıya düşman Rum papazın sonu, Fener Rum Patrikhanesinin orta kapısı önünde idamla sonuçlanmış, bu idamla Osmanlı yönetimi tarafından, dünyaya şu mesaj verilmişti: Vatana, millete ve Osmanlıya ihanet edenlerin sonu, bir din adamı da dahi olsa ihaneti yaydığı kin yuvasında, ölümdür!

1821'de 2. Mahmut döneminde Patrikhane’ye bir baskın yapılmış. Dönemin patriğinin Mora İsyanı'nı kışkırttığına dair belgeler ele geçirilmiş. Ardından da o Patrik "Orta Kapı'nın önünde asılmış.

Kapı, O Günden Beri Kapalı

İddiaya bakılırsa, yemin edilmiş, "Bu kapı, ancak önünde bir Türk büyüğü asılırsa açılabilir" denilmiş. İşte, bu yüzden Orta Kapı'ya aynı zamanda "Kin Kapısı" da deniliyor.

O kapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı geldiğinde bile açılmıyor!

Patrikhane, elbette Orta Kapı'nın bir "Kin Kapısı" olarak kapalı tutulduğunu kabul etmiyor. Buna rağmen, 200 yıldır kapı açılmıyor. Kapının niye kapalı tutulduğuna dair makul ve mantıklı bir gerekçe de ortaya konulamıyor.

İkonomos Mektebi'nin 1884 yılına ait matbu ders programında Türkiye’yi yıkmaya yönelik şu esaslar yer alıyordu.

 1. Türkleri ezeli bir düşman olarak Rumlara tanıtmak

 2. Türklerin en ufak hatalarını büyüterek Avrupa’ya duyurmak, medeni âlemi

 3. Türklere düşman etmek

 4. Türkleri iktisaden çürütmek, bunun için zengin Türkleri sakat ticaret yollarına götürmek, bol faizli krediler açmak, ağır şartlara rehin kabul etmek

 5. Türk milletini ahlak, milliyet din ve gelenekleri bakımından çürütmek. Bu hususta;

  1. Küfürler öğretmek, küfürü Türkler arasında yaymak, laubalileştirmek.

  2. Türkleri zinaya diğer ahlaksızlıklara teşvik etmek. Bilhassa asil Türk aileleri arasına, genç güzel Rum kız ve kadınlarını hizmetçi, cariye olarak verip, bu aile ocaklarını yıkmak. Devrin büyük adamlarına yetiştirilmiş Rum dilberlerini yerleştirip, Rum emellerinin kolay elde edilmesine çalışarak milli dil ve duyguları bozmak

  3. Türk gençlerine apaş – külhanbeyi ruhu aşılayıp, Türk geleneklerini çürütmek. Gençler arasında kabadayılık ruhunu yayarak sevgi, saygı bağlılıklarını kırmak. Onları bir birine düşürmek. Milli terbiyeyi yok etmek.

  4. Argoya benzer bir küfür dilini Türkler arasında yayarak milli dil ve duyguları bozmak

  5. Türkleri dini bakımdan sarsmak. Hocalar Papazlara sokulmazlar, o halde onları Rum zenginler, tüccar, esnaf vasıtası ile elde etmek. Bol hediye veresiye vermekle pekâlâ elde etmek.

  6. Hocaları içkiye alıştırmak, onlara ilk kadehleri genç kadınların elinden içirip sarhoş rezil halde elalem içinden geçirip herkese göstermek, Rumlara dini bir zafer olur.

  7. Hocaları her türlü uydurma inançlara saptırmak

  8. Hocalara yalan yanlış vakalar anlatıp (Türk kadınlarının açık saçık gezdikleri, Türk erkeklerinin Rum kadınlarını rahatsız ettiklerini) söyleyerek, Türk ahali ile hocaların aralarını açmak,

Rum halkına verilen mukaddes vazifedir.

Bunlar ‘’Rum fesat programının’’ dini, milli değerlerimiz, örf ve adetlerimizin yıkılması ile ilgili takip edilecek esaslardır. Bir de, İkonomos mektebinin politik programı vardır ki o da şöyledir./p>

 1. Türk hükümranlığını baltalamak. Bu işi azar, azar geliştirip İstanbul’u ele geçirmek. Eski Konstantiniye’yi (Bizans) yeniden kurmak

 2. Türk halkı arasına daima fitne, fesat sokarak devletle milletin arasını açmak. İsyanlar organize edip, zamanında aradan çekilerek Türkler arasında kardeşkanı akıtmak, komiteler tertipleyip Türk köylerini basmak.

 3. Bir savaş sırasında Türk halkını sefalete götürecek her çareye başvurulacak. Türk topraklarındaki zahire (hububat, tahıl) ve en lüzumlu gıda maddeleri halkın elinden süratle gizlice toplanıp adalara (Ege adaları) sevk edilecek, komşu memleketlere satılacak. Rum tüccarlarının uğradığı zararlar, milli bankalar tarafından tüccara para olarak ödenecek.

 4. Doktor ve eczacı Rumlar, Türk hastaları ve bilhassa kimsesiz hastaları gizlice zehirleyip öldürecek, kör, sağır, sakat edecek, saf dışı bırakmaya çalışacaklar. Bu tavsiye gizli olarak tatbik edilecek.

 5. Ziraat politikasında Türk çiftçisi ağır faizlerle toprağından mahrum edilecek. Bu borçların kolayca gelişip kabarabilmesi için harman veresiyeleri, seneteyn, zeytin mahsulü satışları ile başlayan bu borç para vermeler, başka zaruri masrafları teşvik edilen Türk çiftçileri ilk borcun ödeme zamanında tamamıyla bunaltır ve elindeki toprağını kolay, ucuz şartlarla borçlu olduğu Rum tüccara satmak mecburiyetinde kalır.

 6. Kadılar, devlet idare amirleri rüşvet, ziyafet hatta kadın ikramları ile Eterya’nın (Yunan isyanını planlayıp yürüten terör örgütü Etniki Eterya) emrine alınmalıdır. Ancak bu işler tamamen akademiden (İkonomos mektebi) yetişmiş ajanların talimatına ve akademinin tayin edeceği şahıslarla bunların vereceği direktiflere göre tatbik edilecektir.

 7. Fırsat çıktıkça bilhassa resmi devlet binalarında yangın çıkarmak, ölümlü kazalar yapmak, harp teknelerinde yangın, yaralar açmak.

 8. Birer ileri karakol ve gözetleme yeri olan manastırlardaki azizlerin istekleri derhal yayılmalı, verecekleri mektupları kendi işlerinden evvel sahiplerine götürülüp teslim edilmelidir. Bu tavsiyelere aykırı hareket edenler hemen aforoz edilir, lanetlenir, kredileri kesilir, buradaki camiadan kovulur.

 9. Sanat politikası; Bütün Rum ustaları Türk çırak kullanmaktan suret-i katiyede men edilmiştir. (Kesin olarak yasaklanmıştır)

Politik düşüncelerle bir Türk almak icap ederse, Rum usta, bu Türk çırağı hizmetçi gibi kullanacaktır.

İçlerindeki hevesli gençleri de, ters muamele etmek, hırpalayıp iş yerinden uzaklaştırma çaresi aranacak, böylelikle şehirden bir Türk sanatkârın daha eksilmesi temin edilecek.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911555 ziyaretçi (142447077 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)