Fizikokimya (Fiziksel Kimya - Physical Chemistry)
 
cassini neutre

Fizikokimya (Fiziksel Kimya, Physical Chemistry)

Fizikokimya (Alm. Pysikalische Chemie (f), Fr. Physico-chimie (f), İng. Physical chemistry), organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki [1] kimyâsal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını incelemek amacıyla fiziksel teorilerin ve tekniklerin uygulandığı bir bilim dalıdır.[2] Bu genel tanım altında, fizikokimyayı bazen moleküllerin doğasını açıklamak, bazen bu moleküllerin birbirleri ile etkileşimlerini ve bu etkileşimler sırasında meydana gelen enerji alış verişlerini anlayabilmek için kullanırız. Karışımların, hetorojen sistemlerin doğasını anlamak ve kontrol altında tutabilmek için, hiç şüphesiz, bizim en iyi yardımcımız fizikokimyasal yasalardır. Bununla beraber; fizikokimyasal yasaların neler olduğunu anlayıp, makro alemde meydana gelen olayları anlamak ve yeni durumlara uygulayabilmek için genellemeler yapabileceğimiz maddelerle çalışmamız gerekir.[3]

Fizikokimya, kısaca kimyasal değişim içermeyen Kimyayı tasvir eder.[4]&[5] Fizikokimyânın amacı kimyâsal maddelerin ölçülebilen bütün özelliklerini incelemek, ölçüm yapmak için gerekli olan deneylerin metotlarını ve cihazlarını tasarlayıp geliştirmek, yapılan ölçümleri yorumlayıp, matematiksel ifâdelerle verilebilecek bağıntı ya da teoriler geliştirmektir.[2]

Yoğun fazların bulunduğu sistemlerde moleküller arası etkileşmeler büyüktür ve farklı moleküllerin benzer yoğunluktaki sistemlerinde, moleküler yapının farklılıkları maddenin doğasını önemli ölçüde etkiler. Bu da ölçülmek istenen büyüklüğe diğer parametrelerin etki etmesi anlamına gelir ve istenen yasayı aradan çekip çıkartmak zorlaşır. Bu nedenle moleküler etkileşmelerin en az olduğu sistemlerle işe başlamak en iyisidir. Maddenin üç hali olan katı sıvı ve gazı düşünürsek; moleküler etkileşmelerin en düşük olduğu sistem maddenin gaz halidir. Örneğin 1 atm ve 25 oC de sıvı haldeyken 1 molü 17.946 cm3 kaplayan su, aynı şartlarda gaz haldeyken yaklaşık olarak 24.000 cm3 hacim kaplar. Suyun bu her iki fazında moleküllerin tamamen homojen olarak davrandığını düşünürsek gaz fazdaki yoğunluk sıvı fazdakine göre 1300 kat daha düşüktür. Bu nedenle; fizikokimyasal yasaları öğrenip daha sonra özel durumlara uygulayabilmek için, gaz fazında fizikokimyasal yasaları öğrenmek işimizi kolaylaştıracaktır.[3]

Makro planda işleyen klasik fizik sonrası modern fiziğin kimyaya olan ihtiyacı bu bilimdalının oluşma nedeni olarak gösterilebilir. Kimyasal tepkimelerin ve nükleer değişimlerin yoğun fizik+ matematik gereksinimini karşılayan fizikokimya başlıca Isı Kimyası, Kuvantum Kimyası, Parçacık Kimyası, Çözelti Kimyası, Elektrokimya gibi bölümlerden oluşmaktadır.[4]&[5]

19. yüzyılın ikinci yarısında fizikokimyâ ayrı bir bilim dalı olduktan sonra saf ya da karışım hâlindeki maddelerin incelenmesinde daha gelişmiş matematik metotlar ve ölçme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün bu bilim dalı artık eskiden olduğu gibi fizikle kimyâ arasında bir köprü vazîfesini gören katı kurallar olmaktan çıkmış, kendine has metot ve konuları ile organik, inorganik ve biyokimyânın her bölümünde yer almıştır. Maddelerin yapısı ve analizi, bileşiklerin mikro yapılarının incelenmesi, reaksiyonların kademelerinin ortaya çıkarılması fizikokimyânın gelişmesiyle gerçekleşmiştir.

Fizikokimyânın temel ilgi sahaları yüzey kimyâsı ve kolloitler; katalizörler ve reaksiyon kinetiği; fazdengesi, kimyâsal denge ve çözeltiler; kimyâsal termodinamik ve termokimyâ; kristalleşme ve kristal yapı; elektrik ve manyetik özellikler; absorbsiyon (soğurma), emisyon (yayma), yansıtma yâhut manyetik rezonans tayfı ve diğer optik özellikler; fotokimyâ, ışıma kimyâsı, elektrokimyâ ve nükleer kimyâdır.[2]

Alanları

 1. Yüzey kimyası
 2. Koloitler
 3. Katalizler ve tepkime kinetiği
 4. Kimyasal denge ve çözeltiler
 5. Termodinamik
 6. Termokimya ve ısıl özellikler
 7. Kristalleşme ve kristal yapı
 8. Elektrik ve magnetik özellikler
 9. Soğurma
 10. Salma
 11. Fotokimya
 12. Işıma kimyası
 13. Elektrokimya
 14. Nükleer kimya [1]

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Fiziksel_kimya
[2] Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Fizikokimyâ" maddesi, Türkiye Gazetesi, İstanbul 1994, c.7, s.228.
[3] kimya.uzerine.com/index.jsp?objid=2587
[4] ansiklopedi.turkcebilgi.com/Fizikokimya
[5] www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=rnthntu9gk


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53623809 ziyaretçi (136544072 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler