Fringe'nin Gizli Sembolleri
 

Fringe'nin Gizli Sembolleri

Hazırlayan: Akhenaton

elma, Fringe, apple

Elma

Fringe dizisinin yarım elma sembolünde elma çekirdeğinin yerinde insan embriyosu vardır. Elma, bir "discordia" (kaos) sembolüdür. Üstteki Fringe sembolünde de insanın kaos içinde doğduğu sembolize edilmiştir. Elma, aynı zamanda da 5 köşeli pentagram'ın (Davut yıldızı, pentacle) sembolüdür.

Bunun dışında şekil değiştiricilere (shapeshifter) de bir gönderme de olabilir.

elma, Fringe, apple, pentagram
Elma ve Pentagram.

İki çocuk ve elma, Adam ve Eve (Adem ile Havva)'ya referans olabilir. Bilindiği gibi hem doğu hem de batı teolojisinde elma, Cennet'teki yasak meyvedir. Adem ve Havva, bu yasak meyveden yiyerek ilk günah'ı işlemiş; ilk günah, kaosu getirmiş, ölümse bu ilk günah yoluyla insan bedenine yerleşmiştir.

fringe, join, para
"Her şeyden iki tane vardır."

Elma yarısı, simetrik bir şekil olarak insanın ruh ikizi'ni sembolize etmektedir. Fiziksel bir kuram olaraksa paralel evrenleri, yaşadığımız dünyadan farklı ama bu dünyayla da ilişkisi olan farklı dünyaları ve bu dünyalardaki bize tıpatıp benzeyen benzerlerimiz bulunduğunu çağrıştırmaktadır. Öyle ki bütün sezon boyunca Gözcü'nün de Walter'e söylediği "Her şeyden iki tane vardır." önermesinin ve ikiz nesnelerin üzerinde durulmuştur. Walter, hasta oğlunu iyileştirememiş, diğer paralel evrendeki oğlunun benzeri olan diğer Peter'i iyileştirmek için kendi dünyasına getirmiş ve bu iki evren arasındaki kaosun başlamasına neden olmuştur.

Da Vinci'nin Şifresi'nde saklanılan şifrenin ELMA olduğunu hatırlayın. Elma, bu kez doğurganlığın ve hayatın devamlılığının sembolüydü. Burada da yine Adem ile Havva'ya atıf vardır. Tevrat'ın ilk Yaratılış kitabında Tanrı, Adem ile Havva'yı Cennet'ten kovarken şöyle demişti:

"Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın." (Tevrat, Yaratılış, 3:16)

Elmadan birçok mitolojik metin masallarda da bahsedilmiştir. Herkül'e, “dünyanın ucunda, güneşin battığı yerde, Atlas'ın gök kubbeyi taşıdığı yerde bulunan bir bahçedeki ağaçtan elma alıp gelme görevi” verilmişti. (Herkül'ün 12 ödevinden biri) Herkül, "Akşam Kızlarının Bahçesi – Bir tür cennet betimlemesidir" denen bu yere gelmiş ve bahçeyi koruyan yüz başlı ejderle savaşmıştır. Atlas'ı ikna ederek bu bahçeden 3 elma alabilmeyi başarıp dönmüştür.

Apple, logo
Üstte seçilmişliği simgeleyen Apple'nin elma logosu.

Elma, bilinen en ünlü masalların değişim öncesi kahramanı olarak da kullanılmıştır. Tercih edilmenin arkasında yatan kandırılmanın, değişime uğramanın ölçüsü olarak. Tevrat ve Kuran'da yılan tarafından aldatılıp yasak meyveyi yiyen ve ölümlü olan Adem ile Havva'yı bir cadı-kraliçe tarafından aldatılıp zehirli elmayı yiyen ve ölüm uykusuna yatan Pamuk Prenses sembolize etmektedir. Elma, önce ödül, sonra tercih sebebi olmuştur. Yine "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" masalında, Cadı-Kraliçenin ödül olarak sunduğu kırmızı elma, onun hayatını değiştirecek olaylara sebep olmasını sağlamıştır ve masalların sonunda gökten düşen üç elma vardır. Biri anlatana, biri dinleyene diğeri de masalın gerçek sahibine…

fringe, butterfly, kelebek

Kelebek

Fringe'nin 2. sembolü olan kelebeğin kanatlarında dikkatlice incelendiğinde falanks (tüm parmak kemikleri) görülebilir. Elma ve kelebek, içinde gizledikleri insan embriyosu ve parmak kemikleri simgeleriyle ortak bir noktada buluşur ve hem "insan kopyalama'ya hem de dini öğelere referanslar verir. Bilindiği gibi Hıristiyan inancında İsa Mesih, el ve ayaklarından çarmıha gerilmiştir. İslam inancında ise çarmıha gerilen İsa değil onu ele veren Yahuda İskaryot'tur. Yine sembolde kelebeğin simetrik yapısıyla çarmıh (haç) arasında benzerlikler vardır. Fakat buradaki gariplik, parmak sayılarının 5 değil 6 olmasıdır.

Bir kelebek röntgenine benzeyen bu sembolde, kelebeğin kanatları ve insan el ve ayakları, klasik "yansıma" sembolüdür. Biyolojideki molekülleri temsil ederler. Sağ taraf, daha çok fizikselliği ve dış dünyayı karşılarken sol tarafsa spiritüalizm (ruhaniliği) ve iç dünyayı sembolize eder.

fringe, machine, makine, Peter, Olivia
Peter, dizide bir makinede deyim yerindeyse çarmıha gerilen insanlığın kurtarıcısı olarak lanse edilmiş, inanlığı kurtaracak şeyin din değil bilim olduğu fikri insanlığın zihin altına işlenmeye çalışılmıştır.

Dizide Peter, insanlığı kurtarmak için kendini feda eden İsa'nın ta kendisidir. 3. sezonun sonunda makinenin içine girip bütün kaosun başlamasına neden olan kendisini feda edecek, böylece bu iki evreni (spritüel olarak Tanrı ve insanı) barıştıracak, ilerleyen bölümlerde ise yine İsa'ya referans yapılıp tekrar bedenleşecektir. Altta, Peter'in makine ile arasındaki bağla ilgili kehanet'te çarmıha gerilen bir insan figürü açıkça görülmektedir.

fringe, machina, makine, Peter, observer, gözcü

Yine kelebek sembolüyle "kelebek etkisi'ne referanslar vardır. Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Edward N. Lorenz'in çalışmalarından biri olan Kaos Teorisi ile ilgilidir. Daha sonralarda hava durumuyla ile ilgili verdiği şu örnek ile ünlenmiştir:

"Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD'de fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, Dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir."

fringe, dr. Bishop, kaos

Fakat daha çok yaratılan bir kaosun büyüyerek artmasını ifade eder. Dizinin ileriki bölümlerinde Gözcü, Walter'in Peter'i kurtarırken bencillik edip diğer insanların hayatını tehlikeye attığı ile ilgili bir ders verir. Peter, birgün küçük bir kızın yakalaması gereken bir ateş böceğini yakalamış, küçük kız, başka bir ateş böceği yakalamak için evinden daha da uzaklaşmış, onu aramaya çıkan babası ise yolda bir kaza yapıp başka bir çocuğun hem de kendisinin ölümüne sebep olmuş, küçük kız çocuğu babasız kalmış, ölen diğer çocuğun babası ise akıl hastanesine yatırılmıştır. Semboller, dikkatlice incelendiğinde, sarı renkli ateş böcekleri hemen gözümüze çarpacaktır:

fringe'nin, gizli, sembolleri

Dizide geçen kelebek etkisine diğer bir örnek de Walter'in Peter'i kurtarırken diğer alternatif evreni yok oluşun kıyısına getirmesidir. Alternatif evren, büyük bir yıkım sürecine girmiş, çatlaklar, kehribarla kapatılmaya çalışılsa da yeterli olmamıştır. Bütün bu kaosun nedeni ise Walter'in açtığı o geçittir ve Peter, bunu düzeltmek için makineyi 2. kez kullanmasında işte Walter'in bu hatasını düzeltmeye çalışmıştır.

fringe, flower, çiçek, glyph

Çiçek

Fringe'de 3. sembol olan çiçeğin sol üst köşesine gizlenmiş bir Anisoptera (Yusufçuk) kanadı vardır. Çiçeğin diğer papatyalar gibi merkezi Fibonacci sekansı oluşturacak şekilde ters yönde spirallere sahiptir. Aslında çiçeğe daha dikkatle baktığınızda iki deri kaplı yaprak daha göreceksiniz. Toplamda üç kanat olan bu yapraklar, aslında bir yusufçuğun kanadının evrimini temsil ediyor. Bunun dışında çiçeğin merkezindeki polenlere ortadan bir çizgi çizdiğimizde, 2 tarafında ne kadar simetrik olduğunu göreceksinizdir. Bu da Fibonacci diziliminin doğadaki kusursuz örneklerinden biri.

Fibonicci, dizi, sequence
Fibonacci dizisi (Fibonacci sequence)

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan sayı dizisidir. Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir. Dizinin birçok bölümünde Lost'un meşhur sayıları gibi bu sayılar karşımıza çıkar. Fibonacci sayıları, Walter'in çoğu kez kolayca hatırlamak için kullandığı bir şifredir ve uyumak için koyun saymak yerine bu sayıları sayar. DENİZ ATI sembolündeki deniz atının kuyruğunda da aynı spiralleri görüyoruz.

fringe, mandelbrot, galaxy, holographic
Mandelbrot set

Ayrıca yine polenlerin olduğu yerde bir maçaya benzer simge vardır. Ama o maça değil "Karmaşık Analiz" de yer alan "Mandelbrot set" adındaki kümelerden bir tanesi. Bu kümeye doğada, ağaçların yapraklarının dizimi gibi yerlerde rastlamak mümkündür.

fringe'nin, gizli, sembolleri, hand, el

El

İlk bakışta fark etmemeniz ya da yadırgamamanız olası. Çünkü fazla olan parmak hiç göze batmıyor. Evet resimdeki el sembolünde serçe parmağın yanındaki parmak fazla. Yine bu resim de Fibonacci'nin dizilimi ve Pisagor üçgeniyle ilgili olduğu söylenmiş.

Gerçek hayatta da bu tarz 6 parmaklı insanlar yaşamaktadır. İnsanların el ya da ayaklarında doğuştan fazla olarak meydana gelen parmak yapısındaki anormal durumdur. İnsanlarda altı parmaklılık kalıtsal olup anne ve babadan çocuklara geçer. Bu gibi durumlarda normal olan altıncı bir parmak diğer beş parmağın yanında yer alır.

fringe'nin, gizli, sembolleri

İlk insanların da 6 parmaklı olduğuna dair fosiller bulunmaktadır. 1895 yılında İrlanda'da Dyer tarafından mineral araştırmaları sırasında bulunan bir dev fosili buna bir örnektir. Boyunun karşılaştırılması amacıyla bir tren vagonunun önüne koyulmuştur. Yüksekliği 3 metre 70 santimetre ve ağırlığı 2050 kg.dır. Sağ ayağı 6 parmaklıdır. Ancak daha sonra bu dev fosiline ve sahibine ne olduğunu kimse bilmiyor.

fringe, Sam Weiss, the first book, ilk insanlar, kitap
Sam (Semus) Weiss, "The First People" (İlk İnsanlar)

Kelebek ve el sembollerindeki 6 parmak, yine dizi kahramanı Sam Weiss'in atalarının yazdığı 1897'de yayınlanan "İlk İnsanlar" kitabına bir referanstır. Kitapta dinozorlardan önce evrimleşmiş bir insan ırkından bahsedilir. Kitabın sadece bir kez basılmış olduğu düşünülmektedir.

fringe, deniz atı, sea horse

Deniz Atı

Fringe'nin "deniz atı" filigranına yakından baktığımızda, çiçek sembolündeki Fibonacci spiralini burada da görürüz. Spirali çevreleyen altın oranla çizilmiş bir "altın dikdörtgen" vardır. Altın dikdörtgen, kenarları arasında altın oran bulunan dikdörtgendir ve 1: (1 + √5) / 2 = 1: 1.618 orantısına sahiptir. Matematikçi Mario Livio, 1509'da Luca Pacioli'nin "Divina Proportione" kitabında birçok sanatçı ve mimarın, altın dikdörtgenin estetik olarak göze hoş geldiği düşüncesinden büyük oranda etkilendiğini "Pacioli'nin kitabıyla, Altın Oran, çok matematiksel olmak yerine teorik uygulamaya dönük, sanatçıların yararlanabileceği bir hal aldı." şeklinde belirtmiştir.

altın oran, golden ratio
Golden Ratio (Altın Oran)

Deniz Atı sembolünün kuyruk kısmı, yine ustaca yerleştirilmiş bir Fibonacci spiralidir. Tam adı Fibonacci Dizisinin sembolize hali olan spiraldir. 1202’de üremeyle ilgili olarak İtalyan Leonardo Fibonacci tarafından ortaya konulmuştur. Biraz daha aşağıya baktığımızdaysa kuyruğunun girdap gibi olan halini görüyoruz. Bu da yine Fibonacci'nin "Altın Oran"ından gelmektedir. Simgesiyse fringe'nin, gizli, sembolleri olarak gösterilmektedir. Doğada ve mimaride birçok yerde altın oran ve Fibonacci dizisine rastlamak mümkündür. Papatya, ayçiçeği hatta Süleymaniye ve Selimiye Camileri'nin minarelerinde bile bu dizi bulunmaktadır.

Freinge, deniz atı, sea horse
2. sezon 14. bölümde Alman nazisi Alfred Hoffman'ın Walter Bishop'un imzasını taklit ettiği deniz atı sahnesi.

"Deniz Atı", Fringe dizisinde çok iyi bir yüzücü olduğu için Walter'in babasının takma adı ve imzasıdır. Dizinin 2. sezon 14. bölümünde babasının çalışmalarını çalan bir Alman nazisi Alfred Hoffman, bu çalışmaları değiştirerek günümüz komplo teorisine konu alan ve sadece belirli bir ırkı, kitleyi ya da mavi göz, kahverengi göz gibi ortak özellikteki insanları hedef alan kitle imha silahına çevirmiştir.

fringe, seahorse, denizatı
Denizatı simgesi, Fringe'nin birçok sahnesinde ustalıkla gizlenmiştir.

Deniz atı, dizinin birçok bölümünde üstteki resimdeki gibi SAKLI FİLİGRAN olarak dekorun içine de gömülmüştür. Deniz Atı, özel olarak Bishop ailesiyle ilişkilendirilmiştir. Armacılıkta, denizatı bir atın ön tarafı ve bir balığın arka tarafının birleşiminden oluşmuş bir yaratık olarak resmedilir. Wight Adası Arması'nın sağ tarafı, Newcastle upon Tyne şehir armasının her 2 tarafı ya da Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi'nin armasında kullanılmaktadır. Denizatı Waterford Crystal'in de önemli bir logosudur ve illüstratör William Wallace Denslow tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

Mitolojide, kıyılara vuran ölü denizatları, deniz tanrısı Poseidon’un masmavi derinliklerdeki arabasını çeken dev aygırların yavrularıdır. Poseidon, orkinoslarla yunus balıklarının dostudur. Denizatlarının çektiği arabasına binerek kasırgalar estirir, denizleri allak bullak eder. Gemiciler yolculuklarının kazasız belasız geçmesi için Poseidon'a yakarırlar. Kıyılarda bu denizatlarını gören balıkçılar, Poseidon’u hoşnut etmek için denize içi şarap dolu kupalar atarlar.

fringe, kurbağa, frog

Kurbağa

Fringe'nin "kurbağa" filigranında, kurbağa'nın üzerine gizlenmiş Greek (Yunan) alfabesinin 21. harfi olan Φ "PHI" (okunuşu fi) harfi gizlidir. Phi, aynı zamanda matematiksel bir sayıdır. Üstteki sembollerde de gördüğümüz altın oran'ın sayısıdır. Bu sayı, Eski Mısır ve Eski Yunan düşünürleri tarafından kullanılmıştır Fakat Fi sayısını kimin tanımladığı kesin olarak belli değildir.

phi number, fi ayısı, formul, Φ
Φ Phi Number (Fi Sayısı) formülü.

Phi, Pi (π) ile karıştırılmamalıdır. Phi, CB / AC = AB / CB = 1.618'e yakın bir sayıdır. Fibonacci'nin altın oranında Fi'nin önemi büyüktür. Yine doğada bu sayıya örnek olacak işaretler vardır. En büyük örnek ise Mısır'daki Keops Piramitleri'ndedir. Bu sayı, Fringe'nin daha ilk bölümde yer almıştır.

Phi, bir sayının insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynadığı inanılmaz bir roldür. Phi, evren ve yaşamı anlama konusunda bizlere yeni kapılar açmaya devam etmektedir. 1970'lerde Roger Penrose, o güne kadar olanaksız olduğu düşünülen, "yüzeylerin beşli simetriyle katlanması'nı bu Altın Oran sayesinde bulmuştur.

fringe, frog, bufo alvarius, kurbağa
Bufo Alvarius kurbağası

Kurbağa, Fringe dizisinde halüsinasyon etkisi olan bir silah aracı olarak yer almıştır. Olivia, ölmüş olan eski iş ortağı ve sevgilisi John’un verdiği ipucuyla, psikoaktif kurbağaların tutulduğu bir depo bulmuştu. Bufo Alvarius ya da Colorado Nehri Kurbağası adıyla bilinen bu kurbağalar, hallüsinojenik triptamin grubundan olan 5-MeO-DMT ve bufotenin zehrini üretir. Bu kurbağalar, psikoaktif bileşim salgılayan türlerdir. Bu bileşim belli bir değişime uğratıldığında güçlü bir halüsinojen görevi görmektedir. Direk olarak beynin korku merkezi olan amigdala’ya etki ederler. Yani Mark kesikler aldığına dair bir halüsinasyon görmüş beyni de bunu gerçeğe dönüştürmüştür. Yani ona bu ilacı verenin katil olduğuna karar kılarlar.

Bölümde gösterilen kurbağalar, kimi bölgelerde yasak olan Bufo Alvarius gibi görünmüyorlardı. Fakat siyah kurbağalarıyla ilgili daha fazla bilgisi olan biri, bu kurbağaların gerçekte hangi tür olduğunu anlayabilir. Walter’in laboratuar notlarında da, origami kurbağalar yer alıyordu. Sembolizm'deyse kurbağa uzun yıllarca iyileştirme güçleriyle saygı duyulan, barışçıl değişim ve uyumluluğa saygıyı simgeler.

fringe, Bufotenin Structural Formulae
Bufotenin Structural Formulü

Bufotenin (İng. Buphophotenin), kimyasal bakımdan serotonine benzeyen ve daha çok "Bufo marinus" türü kurbağaların parotis bezleriyle "Amanita muscariaa" türündeki zehirli mantarlardan elde edilen psikotomimetik, bir indole alkaloididir. 70 mg'a kadar dozlarda intravenoz zerk edildiği takdirde, çoğu zaman hallüsinojenik etkilere yol açar.

fringe, horn, boynuz

Boynuz

"Deniz Atı" ve "çiçek" sembollerinde gördüğümüz Fibonacci spirali burada da görüyoruz. Bunun yanında hexadesimal sayılarla boynuzun üstünde sıralanmış Fi sayısını (1.61803398874989484820458683436563811) net olarak görüyoruz. Hatırlayacağınız gibi "kurbağa'nın üstünde Fi sayısını simgeleyen Φ sembolü bulunmaktaydı.

Aşağıdaki resimde boynuzun üstündeki Fibonacci spirali ve altın dikdörtgen, kolayca görülmektedir:

fringe, horn, boynuz, altın oran

Boynuz sembolü, Fringe dizisinin birçok bölümünde tıpkı deniz atı gibi fark edilmesi güç dekorlardan birisi olarak olarak kullanılmıştır.

Dini Bir Sembol Olarak Boynuz

Tevrat'ta yer alan boynuz kelimesi gücün simgesi olarak anlatılır. Tevrat metinlerindeki boynuz kelimesinin geçtiği yerlerde güç, üstünlük ve iktidar mücadelesi anlatımları bulunmaktadır.

Boynuzun güç sembolü olarak klasik Müslüman kültürüne de girdiği görülmektedir. Gerçekten de Mesnevi'de, Hz. Mûsâ'nın ağzından Firavuna hitaben şöyle denilmektedir:

"Sivri, keskin boynuzların birçok ciğerler deldi; işte şu asam da senin küstah boynuzunu kırdı."

Kurân'da Zülkarneyn, bir yöneticiyi ve onun hâkimiyet alanlarındaki serüvenlerini anlatmaktadır.

Zülkarneyn'in kelime yapısı şöyledir:

ZÜL = "Sahibi".
KARN = Boynuz.
EYN = İki.

Yani Kurân'da Zülkarneyn olarak sözü edilen kişi, 2 boynuz sahibi isimlendirilmiştir. Bu tanım, sözü edilen kişinin tarihteki Büyük İskender'le ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Fakat, Kehf Sûresindeki ayetler göz önüne alındığında "iki zaman sahibi" ya da zaman yolcusu şeklinde bir tercüme de akla yakın gelmektedir.

fringe, büyük iskender, Alexander, horn, boynuz, con, para

Resimdeki bu antik para, Büyük İskender adına basılmıştır. Kendini boynuzlu olarak resmettirmiştir; çünkü Mısır'ı fethettiğinde Mısırlı rahipler ona Ammon'un oğlu ismini vermişlerdir. Tanrı Ammon da keçi boynuzlarıyla resmedilirdi.

Mitoloji'de Boynuz

Boynuz, eski çağ kültür ve mitolojilerinde mânevî yükseliş ve güçlülüğün sembolü olmuştur. Aynı zamanda koç boynuzunun güneş; boğa boynuzunun ise ay benzeri bir özyapıya sahip olduğu varsayılmaktaydı. Yunan-Roma mitolojilerinde bereket ve mutluluğun bir sembolü olarak yerleştiğini gördüğümüz bu boynuzun içi, aşırı bolluk anlamında, buğday taneleri ve dışarıya taşmış meyvelerle doludur. Hitit tanrıları da boğa boynuzlu olarak gösterilmişlerdi.

Tekboynuz (Unicorn), mitolojik tek boynuzlu attır. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevî bir hayvan. Latince ismi olan Unicorn; "bir-tek" anlamına gelen uni- ve boynuz anlamına gelen cornus sözcüklerinden türemiştir (Türkçe karşılığı Tekboynuz'dur). Yine bir efsaneye göre, sadece bakire kızların yanına yaklaşır ve bu şekilde yakalanabilir.

Boynuz sembolü Eski Mısır'da birçok ilahla ilişkilendirilmekle birlikte, daha çok İsis'e ait bir semboldür. İsis kimi zaman saçları inek boynuzlarıyla süslü bir kadın olarak tasvir edilir. Danderah tapınağının gerek dikdörtgen gerekse dairesel burçlar kuşağında İsis'i simgeleyen inek tasvirinde hayvanın hilal biçimli boynuzları arasına ay-yıldız oluşturacak biçimde, İsis'in yıldızı olan Sirius yerleştirilmiştir.

A harfinin kökeni olan çift boynuz sembolünün Eski Mısır ve Mezopotamya'daki betimlemelerinde kimi zaman 2 boynuz arasına bir dairenin yerleştirildiği görülür. O İnek. Bu dairenin Ay'ı mı, Güneş'i mi, yoksa bir yıldızı mı simgelediği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bununla birlikte yay biçimli çift boynuz ile hilal sembolü arasındaki benzerliğe birçok tradisyonda işaret edilmiştir. Eski Mısır'da hilal ve çift boynuzlu inek sembollerinin her ikisi de İsis'in sembolleriydi.

Tanrılar tanrısı Zeus'u çocukken Girit Adası'nda Amaltheia adlı bir keçi sütüyle besler. Sonraki efsaneler onun bir keçi değil, bir peri olduğu yolundadır. Çok güçlü bir çocuk olan Zeus birgün sütüyle beslendiği Amaltheia'nın bir boynuzunu kırar. Bu olay üzerine Zeus, elinde kalan boynuz parçasına her zaman için çeşitli nimetlerle doldurulmak ya da dolu bulunmak gücünü bağışlar. Daha sonra bu boynuz Romalılarda "Cornu Capiae" adını alır ve keçilerin boynuzu bereket sembolü halini alır.

Spritüalizmde Boynuz

Spritüalizmde boynuz sembolü, yer aldığı tüm tradisyonlarda esas olarak gücün, kudretin sembolü olarak kullanılmıştır. Boğa ve inek boynuzlarının yalnızca bu anlamda kullanılmasına karşın koç ve geyiğin boynuzları tradisyonlarda farklı anlamlarda kullanılmıştır. (Örneğin geyiğin boynuzu, hem biçimi itibariyle yaşam ağacıyla ilişkilendirilir, hem de, geyiğin sürekli boynuz değiştirmesi nedeniyle, Yeniden Doğuş'u simgeler. Koç boynuzu ise spiral sembolüyle kimi anlamları paylaşır.) Akatlar'da boynuz kırmak zor kullanarak kuvvetle yenmek anlamına gelirdi.

fringe, yaprak, leaf

Yaprak

İnsan zihninde 4 çeşit dalga bulunmaktadır. Bunlar, birçok yapımın ya da projenin de başlarında kullanılan Alfa, Beta, Gama Theta) ve Delta'dır. Delta'nın işareti olan "Δ" simgesini Fringe'nin "yaprak" filigranının tam ortasında görebiliyoruz. Delta dalgaları, bu dalgalar arasında en yavaş olanıdır. Çoğunlukla insanların derin şuur modlarında görülür. Hipnoz, astral yolculuk ya da uykuda görülen rüya gibi. Dizide bu tarz beyin dalgalarıyla ilgili olarak Walter'ın birçok deneyi olacaktır.

fringe, salvia divinorum, leaf, yaprak
Salvia divinorum

Dizide Salvia yaprağı, Walter tarafından "psychedelic" olarak kullanılmıştır.

Delta sembolüne alternatif bir tanım olarak yaprağın ortasındaki "Eşkenar üçgen", "Tanrı'nın ve "tamamlanma'nın sembolüdür. Ayrıca sembolizm'de 4 temel unsurdan biri olan "Ateş'i simgeler. Üçgen sembolü, Triad olarak adlandırılır. Monad ile diyad’ın birleşmesinden oluşur. Yani erkekle dişi enerjinin birleşiminden oluşan eser, çocuğu anlatır. Eski Mısır’da Osiris ve İsis’in çocukları olan Horus ile temsil edilir. Bunu akıldan çıkan, fikirle oluşan eser olarak da görebiliriz. 3 sayısı ve üçgen bu nedenle en çok kullanılan ve çok kutsal sayılan bir sembolizmadır.

Eşkenar Üçgen, Tanrı'yı simgeliyordu ve Yaradan Cennetle Gökte oturduğuna göre üçgenin cenneti de simgelemesi gerekirdi. Çünkü Tanrı neredeyse orası Cennetti. Aşağıdaki glifin gösterdiği gibi, aynı şeyin Mısır sembolleri tarafından da doğrulanmaktadır. Burada Tanrı'nın tekliğinin sembolünün üçgen içine yani Cennetin içine alındığını görüyoruz. Eski yazılarda ya da yazıtlarda eşkenar üçgene her nerede rastlarsanız, orada mutlaka Üçlü Tanrılıktan, Cennetten ya da her ikisinden söz ediliyordur.

3 sayısı sembolü, pek çok tradisyonda yeri olmasının yanında; triad, trinite, üçgen, 3 uçlu yaba, piramit gibi sembollerle ilişkilidir. Mistisizme göre ilk tek rakam olan üç, kademeler halinde yayınlanan Semavi Tesir’in ilk kademedeki sayısal tezahürüdür.

Yaratılışın temelinde birin üçe, üçün bire yansıması yatmaktadır. Birin sembolü olan nokta (Göz de aynı anlama gelmektedir) ve üçün sembolü olan üçgenin iç içe kullanıldığı birleşik sembolde de bu anlatılmaktadır. 3 sembolü ayrıca insanın oluşumundaki ateş, su ve toprak ile tanrının oluşumundaki ruh, can, bedeni anlatır. Ruh ateşten, can sudan ve beden topraktan üretilmiştir. Üçgen aynı zamanda evreni de temsil eder.

Tepesi yukarıya bakan üçgen güneşle ilişkilidir ve hayatı, ateşi, alevi, ısıyı (burada yatay çizgi havayı temsil etmektedir), eril prensibin, Hinduizm'in bir dalıshakta’nın, ruhsal dünyanın, sevginin, gerçeğin ve bilgeliğin trinitesidir, asil bir görkemi işaret eder ve kırmızı renkle temsil edilir.

Fringe, duman

Duman

Fringe'nin son sembolü olan "duman" filigranına gizlenmiş çığlık atan bir kadın gizlenmiştir. Bu sembol, dizi başlamadan önce yapılan tanıtımlarda sıkça geçiyordu.

Fringe dizisinin bütün sezon bölümleri güncellendi. Paralel evrenlerden sınırbilim konularına açıklanamayan bütün gizemleri bu dizide yeniden keşfedeceksiniz.

Fringe dizisinin bütün sezon bölümleri ❯Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: deniz atinkaya, 24.01.2018, 13:30 (UTC):
yazı dizisi güzel ama bana biraz misyonerlik kokusu geliyor

Yorumu gönderen: 2şişeşarap, 26.02.2017, 13:23 (UTC):
analizler efsane güzel, eline sağlık

Yorumu gönderen: stah, 19.04.2016, 19:38 (UTC):
evren altın oran üzerine dönüyor.sn.İlayda...

Yorumu gönderen: Belgin, 04.01.2016, 14:00 (UTC):
Çok güzel bir yazi hazirlamissiniz emeginize sağlık çok teşekkür ederim..

Yorumu gönderen: muco, 16.06.2015, 08:38 (UTC):
ya kardeş iyi güzel yazıyosunda rumuzun firevun şimdi hani birisi demiş ya herşeyin bi açıklaması vardır bazıları basit bazıları gerçek senin anlattıkların hangisi

Yorumu gönderen: Enes, 02.04.2015, 11:37 (UTC):
Çok güzel hazırlanmış bir çalışma, çok teşekkür ederim sadece diziye ışık tutmuyor ayrıca yeni ufuklar açıyor

Yorumu gönderen: ilayda, 07.10.2014, 18:40 (UTC):
fringe dizisinin sembollerini çok güzel açıklamışsınız ama altın oran neden bu kadar önemli orasını anlamdım

Yorumu gönderen: Yunus zengin köfteci, 18.10.2013, 22:15 (UTC):
Muhteşem bir makaleBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56738667 ziyaretçi (144616996 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)