Fuzuli'nin "Gayri" Redifli Gazeli
 
Ne yanar kimse bana âtes-i dilden özge;
Ne açar kimse kapum, bâd-ı sabâdan gayrı.
Fuzuli Duvar, Wall Door Pencere Manzara Ocak

Fuzûlî'nin "Gayrı" Redifli Gazeli

Tasarım: Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton)

Vezin: Fēilâtün (Fâilâtün) / Fēilâtün / Fēilâtün / Feilün (Fa'lün) [1]

Fuzuli, beyit1

Hâsılum yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı;
Garazım yok reh-i aşkunda fenâdan gayrı.

Senin yanında belâdan başka elde ettiğim (bir) şey ve aşkının yolunda fâni olmaktan (ölmekten) başka beslediğim bir niyetim yoktur.

Fuzuli, beyit2

Ney-i bezm-i gâmem ey mâh, ne bulsan yele vir;
Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı.

Ey ay gibi güzel olan sevgilim! Ben, gâm (hüzün ve mutsuzluk) meclîsinin bir neyiyim. Ateşe yanmış (ateşte kavrulmuş) kuru bedenimde (senin) arzundan (ve seni özleyişten) ve aşktan başka ne bulursan, yele ver.

Fuzuli, beyit3

Perde çek çehreme hicrân günü ey kanlu sirişk;
Ki gözüm görmeye, ol mâh-likâdan gayrı.

Ey kanlı gözyaşı! Ayrılık gününde yüzümü perdele ki; gözüm, o ay yüzlüden (ayrıldıktan sonra) ondan başka (hiçbir) şeyi görmesin!

Fuzuli, beyit4

Yetti bîkesliğüm ol gâete kim çevremde;
Kimse yoh çizgine girdâb-ı belâdan gayrı.

Kimsesizliğim, o dereceye vardı ki, etrâfımda belâ girdâbından başka dönüp dolaşan yok.

Fuzuli, beyit5

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge;
Ne açar kimse kapum, bâd-ı sabâdan gayrı.

Bana, ne gönlümün ateşinden başka kimse yanar, ne de sabâh rüzgârından başka kimse kapımı çalar.

Fuzuli, beyit6

Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl
Koymadı hiç imâret bu binâdan gayrı

Ey dalga, gözümün yaşı üstündeki su kabarcığını bozma. Zira bu sel, o imaretten başka bina bırakmadı.

Fuzuli, beyit7

Bezm-i aşk içre Fuzûlî, nice âh eylemeyem;
Ne temettû’ bulunur bende sadâdan gayrı.

Ey Fuzûlî! Aşk meclîsinde nasıl âh etmeyeyim ki bende kazanç olarak feryâttan başka ne bulunabilir?

Dipnotlar

[1] Bu veznin özelliği, baştaki "Feilâtün"ün "Fâilâtün"; sondaki "Feilün"ün ise "Fa'lün" şeklinde de kullanılmasıdır. Çünkü 1. beytin birinci; 3. beytin birinci; 4. beytin birinci ve ikinci; 6. ve 7. beyitlerin birinci mısraları, "Fâilâtün'le; geriye kalan mısralar ise "Feilâtün'le başlamaktadır. Aynı şekilde 2., 3., 6. ve 7. beyitlerin birinci mısrâları, "Feilün'le, diğerleri ise "Fa'lün'le bitmektedir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 06.07.2018, 23:44 (UTC):
Düzeltme için teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Şeyda, 06.07.2018, 22:53 (UTC):
Bu gazelde son beyit için verdiğiniz osmanlıca görsel yanlış sayfa yöneticilerinin bilgisine

Yorumu gönderen: fadime....., 14.04.2014, 17:06 (UTC):
gazellerin şiir inceleme yöntemiyle incelenmesini istiyorum.... ve rica ediyorummmmmBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52987675 ziyaretçi (134767628 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler