Günah Erozyonu ve Müminin Tavri
 

Günah Erozyonu ve Müminin Tavrı

Ali İhsan Er

Günümüzün nesli, şimdiye kadar tarihte görülmedik ölçüde bir ahlakî erozyon yaşıyor. Televizyonlar, gazeteler, dergiler, Internet siteleri, sokaklar, çarşı ve pazarlar, günahı teşvik edici tablolarla dopdolu. Geçmiş dönemlerde bazı kavimlerin helak olmasına sebep olan günahların hemen tamamı günümüzde fazlasıyla hem de alenen işleniyor. Öyle bir atmosfer içinde yaşıyoruz ki, adeta günaha giden yollar ardına kadar açılmış, sevaba giden yollar ise kapatılmış gibi. Nereye giderseniz gidin, üstünüze-başınıza günah adına bir şeyler bulaşmasına mâni olmak bir hayli zorlaştı. Bu durum, çamurlu bir zeminde yürüyen insanın haline benziyor. Böyle bir zeminde yürüyen insan ne kadar dikkat etse de en azından paçalarına çamur tanelerinin bulaşmasına engel olamaz. İşte günümüz toplumunda yaşayan bir insanın da tıpkı çamur deryasında yürüyen bir kişinin çamurlardan uzak kalması gibi günahlardan kaçması oldukça zor. Böyle kaygan ve kaypak bir zeminde insanın ayağının kaymaması, bunlar arasından sıyrılıp hedefine varması oldukça zor. Aşağıda sıraladığımız maddelere uyulduğu takdirde bu tavsiyeler, günahlara karşı verdiğimiz savaşta bizlere yardımcı olacaktır.

1. Günahlara karşı dikkatli olalım

Böyle her şeyiyle kaypak ve zararlı bir zeminde çok dikkatli yürümek gerekir. Mayınlı bir tarlada ya da amansız bir düşman beldesinde nasıl hareket edilmesi icap ediyorsa, günümüzün çarşı pazarında gezerken de aynı dikkat gereklidir.

2. Gerilime geçmeden dışarı çıkmayalım

Dışarıya çıkmadan evvel his ve duygularımızı durultacak, berrak hale getirecek ve his dünyamıza tesir edecek çarelere baş vurulmalıdır. Bu bir şeyler okuma, seyretme ya da dinleme olabileceği gibi derin bir iç muhâsebesi yapmak da olabilir. Böyle bir metafizik gerilime geçmeden sokağa çıkılmamalıdır.

3. Tek başımıza kalmayalım

Kesinlikle tek başına kalınmamalıdır. Dikkatlerimizi kontrol edecek ve nasihatiyle ruh dünyamızı ayakta tutacak bir arkadaş edinerek ve mümkün mertebe dışarıya onunla beraber çıkmaya çalışmalıyız.

4. Bizi ikaz edici materyallerimizi yanımıza alalım.

Giderken-gelirken ve gideceğimiz, kalacağımız yerlerde imkan ölçüsünde hayatımızla münâsebeti olan ve bizi ikâz edici havasını koruyucu bir melek gibi üzerimizden eksik etmeyen materyalleri de yanımızda götürmeye çalışmalıyız. Mesela yanımıza bir wolkmen alarak içine bize hayra çağıran bir kaset koyup dinleyebiliriz. Günahlara karşı birer perde olacak bu tür materyaller bizim iç kontrolümüze vesile olacaktır ki, böyle bir iç kontrol ile dolup taşan bir insanın günaha girmesi ender vakâlardandır.

5. Günaha girdiğimizde hemen tövbe edelim.

İşlenen bir günah ve hatâ neticesinde derhal pişmanlık duyup tövbe kapısına koşulmalıdır. Çünkü günahın en az kalabileceği kalp, bir müminin kalbidir. Orada hatalar, gelip geçici ve güneşle aramıza perde olan bulutlar gibidir. Hemen geçip gitmelidir. Tövbede gecikme, ruhun o nispette kararmasına sebep olur ve o esnâda, diğer günahlarla münâsebete geçme yolları kolaylaşır. Onun için, buna meydan vermeden, hata ve günahın şekil, keyfiyet ve büyüklüğü ne olursa olsun, insan derhal kendine gelip, Allah'ın rahmetine dehâlet etmelidir.

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284592 ziyaretçi (143401339 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)