Gardneryan Wicca
 
Gardneryan, Wicca, gardnerian

Gardneryan Wicca

Cadılığın, birtakım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak, Gerald Brosseau Gardner tarafından bir pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan denir.

Gardneryan Vika dininin özellikleri

 1. Tanrıça ve eşi Boynuzlu Tanrı'ya tapılır.
 2. Vikan Nasihatı izlenir: Hiçbir canlıya zarar vermediğin sürece istediğini yap.
 3. Üçkat Yasası'na inanılır: İyi ya da kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye, bu eyleminin sonuçları, bu eylemleri yaptığı hayatında üç katı olarak geri döner.
 4. Doğaya değer verilir ve yeniden dünyaya geliş benimsenmiştir.
 5. Sebt günleri kutlanır.
 6. Tanrıça, Yüksek Rahibe tarafından temsil edilir. Boynuzlu Tanrı'yı ise Yüksek Rahip temsil etmektedir. Yüksek Rahibe, kovan adı verilen genellikle 13 kişilik olan Vikan topluluğunun başıdır. Kovan hiyerarşisi birbirinden en az 1 yıl ve 1 günlük süreyle ayrılan 3 terfi seviyesinden oluşur. Ancak 3. seviyedeki bir Vikan olan cadı, Yüksek Rahibe ya da Yüksek Rahip olabilir.

Yeni üyenin, kovana kabulü şu şekilde yapılır: Erkek üye, Yüce Rahibe; kadın üye ise Yüce Rahip tarafından kovana kabul görür. Kabul gören üye, cadılığa “mükemmel sevgi ve mükemmel güven” ile katılır. Ayinler daire içinde, geleneksel olarak çıplak gerçekleşir fakat çıplaklık yaygın olarak yerini ayinsel kıyafetlere bırakmıştır.

Cadılık ve Vika arasındaki farklar

 1. Cadılık bir uygulamadır. Vika ise bugün 1-3 milyon kişi tarafından benimsenmiş bir dindir.
 2. Her Vikan, cadı olmak zorunda değildir yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak zorunda değildir.
 3. Cadılıkla uğraşan kişi Vika kurallarını göz ardı edebilirken, bir Vikan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır.

Terimlerin anlamları

 1. İnitiate ve initiation, yeni üye ve kovana kabul anlamında sadece kovana dahil olacak olan Vikan için kullanılır,
 2. Münferit cadı için, initiate kelimesi
 3. Cadılığa yeni başlayan; initiation ise cadılığa başlama töreni anlamına gelmektedir
 4. Vika: Wicca,
 5. Vikan: Wiccan,
 6. Tanrıça ve Boynuzlu Tanrı: Goddess and the Horned God,
 7. Vikan Nasihatı: Wiccan Rede,
 8. Üçkat Yasası: Threefold Law,
 9. Sebt Günleri: Sabbats,
 10. Rahibe ve Yüksek Rahip: High Priestess and High Priest,
 11. Kovan: coven,
 12. Yeni üye: initiate,
 13. Kovana kabul: initiation.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468706 ziyaretçi (143902762 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)