Geceleri Yalnizken Neden Korkariz ve Bu Korkularimizi Nasil Yenebiliriz?
 
korku, gece, gece korkusu

Geceleri Yalnızken Neden Korkarız ve Bu Korkularımızı Nasıl Yenebiliriz?

Akhenaton

وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“...Eğer mümin iseniz sadece benden korkun.” (Al-i İmran 175)

Pek çok genç arkadaşımın mesajlarında belirttiği hususlardan biri de, geceleri tek başına kaldıklarında duydukları korkular ve bunların nasıl yenilebileceği hakkındadır.

Pek çoğumuz, hayatımızın bir bölümünde, hatta bazen ileri yaşlarda bile bu tür korkular ile yüz yüze gelmişizdir. Bunların başında, cinler, halk arasında anlatılan yaratıklar, karabasan vs gelmektedir. Özellikle de çok erken yaşlarda kendine ait bir odada yalnız uyuyan kişilerde görülen bu korkuların kökeninde aile içi huzursuzluklar, anksiyete ve kaygı bozuklukları, toplumdan kopukluk, şiddet ve korku filmleri, cinlerle ilgili anlatılan hikayeler ve tüm bunların psikolojimize yansımış işlevleri vardır. Bu yüzden bu tür korkuların ve bunların getirdiği psikolojik bozuklukların önüne geçmek, ancak sağlıklı bir aile yapısıyla mümkün olabilir. Aksi halde ergenlikte basit bir sorun gibi görünen bu sorunlar, zamanla paranoya, şizofreni gibi ilerde daha ciddî hastalıklara dönüşecektir.

Peki bu konuda ebeveynlerin üzerine düşen görevler nelerdir? Bunları kısaca sıralayalım;

  1. Çocuğa özgüven kazandırmak, onu ve fikirlerini önemsemek ve bunu hissettirebilmek.

  2. Çocuğu psikolojisini bozucu "Öcü, umacı, cinler" vs yaratıklar ve kötü bir davranış yaptığında bu yaratıkların ona zarar vereceğini söyleyerek onu baskı altına çalışmanın -ne kadar basit ve masum görünseler de- çocuğun gelişme sürecine çok büyük zararlar vereceğinin bilincinde olmak.

  3. Aşırı şiddet ve korku öğeleri taşıyan film ve dizilerden çocuğu uzak tutmak.

Beyin, bizler için hâlâ koca bir bilmecedir. Bugünkü bilim, insan beyni hakkında ne kadar ilerleme kaydetmiş olsa da sınırları, fonksiyonları ve işleyişi hakkında oldukça yetersizdir. Çoğu zaman karşılaştığımız pek çok zihin oyunlarının ve -aslında pek çoğunu kendi yarattığımız- sanrıların nedeni hakkındaki bilgisizlik, toplumda yaygınlaşan hurafe ve dinî yetersizlikler, kimi zaman da nörotik bozukluklar, bu tür korkuların çevremizi sarmasına neden olur. Bunu kısaca şöyle örnekleyelim;

Diyelim ki bir akşam tek başınıza bir korku filmi izlediniz ya da arkadaşlarınız arasında cinlerle ilgili hikâyeler vs anlatıldı. Böyle durumlarda salgıladığımız adrenalin oranında ciddî artışlar olacaktır ve bünyemiz daha da hassaslaşacaktır. Örneğin normal koşullarda duymadığınız ve doğal olarak algılamadığınız bir çok sese karşı daha duyarlı olacaksınız ve algınız, bu korkuların kontrolünde çevreyi size yeniden çizecek. Örneğin en küçük bir kıpırtı, bir pencere gıcırtısı, bir saat sesi, cisimlerin o ana kadar fark etmediğiniz herhangi bir özelliği, bir gölge (ve bazen de az önce bahsettiğim gibi zihnin ürettiği fısıldama, homurtu gibi sanrılar); sizi daha da telaşlandıracak ve korkunuzu, salgıladığınız adrenalini daha da arttıracaktır. Hele de karanlıktaysak. Bu durumda tek yapmanız gereken, algımızın bu duyarlaşmasının önüne geçip gerçekliğe dönmeye çalışmaktır. Mahmut Sami Ramazanoğlu, (bir sohbetinde) böyle bir durumda kaldığınızda varsa yanınızdaki radyoyu açmanızı (ki buna günümüz teknolojilerine TV ve Bilgisayar'ı, MSN'de arkadaşlarınızla yazışmayı da ekleyebiliriz.) öğütler. Yani algıdaki gerçekdışılığı dengelemek için, algı ve dikkatimizi korkunun yönetiminden kendi yönetimize almamız ya da gerçek dünyayla ilgili bir objeye yönlendirmemiz gerekir.

Ya da gece geç saatte evinize geliyorsunuz. Bir korku filmi izlediniz ya da arkadaşlarınız arasında cinlerle ilgili hikâyeler falan anlattınız ya da dinlediniz. Zihin, korkuya zemin hazırlayacaktır ve yine aşırı adrenalin salgılayacaktır. O an çevrede bir köpek ya da başka bir hayvan varsa, size saldırması oldukça muhtemeldir. Çünkü hayvanların bu duyuları çok hassastır ve bu adrenalini hissederler. Yani korkuyu. Siz de sanırsınız ki o köpek bir cin ya köpek kılığına girmiş başka bir varlık. Hayır. Korktunuz, adrenalin salgıladınız, içinizden "Kötü birşeyler olacak, kötü birşeyler olacak." diye şartlandınız. Köpek bu salgıyı, dolayısıyla da korkuyu hissetti ve üzerinize saldırdı.

Korkularımızın en önemli sebebi, belki de YALNIZLIK duygusudur. Zaten yanımızda (bize güven veren) bir başkası varsa bu korkumuz daha da azalacaktır. Yalnızlığımızı FİZİKSEL ve RUHSAL, başka bir deyişle de MADDİ ve MANEVİ olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Örneğin gece, tek başınıza yatmanız, fizikî bir yalnızlıktır. Yanımızda duran başka herhangi bir insan ve bu insanın bizim için temsil ettiği şey, güç, güven, cesaret; bu yalnızlığımızı giderecektir.

Hatta küçük kardeşiniz, beşikteki bir bebek bile. Ruhsal yalnızlıksa, dinî yetersizliklerin doğal bir sonucu olarak gelen bir dürtüdür. Yani bir YARATICI'nın varlığına inanmamak ya da pratikte bu inancı gerektiği kadar yaşayamamak.

Dinimiz, bize şunu söyler: "Yalnız değilsin!" Her ânımızda bizi gören, işiten, duâlarımıza kulak veren ve yanıtlayan bir Yaratıcı var. Bizi KOLLAYAN ve GÖZETEN bir Allah. Bize şahdamarımızdan bile daha yakın olan Allah. Asla yalnız değiliz. O'ndan izinsiz yeryüzünde bir yaprak bile yerinden oynamıyorsa, korkmamız için hiçbir neden var mı ve kalır mı? Tek korkmamız gereken, Allah'tır. Ama bir öcüye karşı duyulan bir korku gibi değil. En çok sevdiğimizi kırmaktan duyduğumuz korku gibi. İşlediğimiz her günahta O'nun dostluğunu, ülfetini kaybetme korkusu. Allah'tan korkmayan insan, her şeyden korkar. Çünkü O'nun varlığını unutmuş, girdiği himayenin her şeyin de ötesinde TEK KUDRET olduğu/olacağı gerçeğini unutmuştur. Allah'tan korkansa, gayrı hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmaz. Aksine tüm mahlûkât, Allah'tan korkandan korkar. Çünkü onun azametinden duyulan korku ve huşû ölçüsünde kişi azamet sahibi olur. Allah'ın kendisine verdiği, nûrâni bir azamettir bu. Tıpkı namaz nûru gibi. Allah'a hakkıyla, huşû ve tam bir sadakatle ibadet eden bir Müslüman'ın alnında bu nûr'un parladığını fark edersiniz. (Övünülecek bir şey değildir bu. Çünkü elde edilen makamla övünmek, Allah'ı yüceltmekten nefsin yüceltilmesine sebep olur ve bu kibir, kalpteki imanın yavaş yavaş sönmesine yol açar. Şeytan, ona amellerini güzel gösterir ve nefsin bu zayıf yönünü kullanarak kibrini artırdıkça artırır.) Nûrânî azamet de böyledir. Gözlerine her bakan insan, bunu hisseder. Kalpteki kibir, tevâzûya dönüşmeli, iman hayatında yaşanan bu sırlı şeyler, insanı aldatmamalıdır.

Hergün, her saniye kalbine Allah’ın zikrini koyan kimse, Allah'a gün be gün daha da yaklaşır. Öyle hâle gelir ki günlük hayatında bile mucîzelerin ardı arkası kesilmez hâle gelir. Tabii amaç, sadece Allah ve sadece Allah'ın rızâsı olduğu müddetçe. Kalp, kutsal bir tapınak; Allah'ın bir mescidi hâline gelir. Tefekkür kapısı, sonuna dek açılıp tüm hikmet ve sırlı bilgiler, kalbe hücum eder. Yolda yürürken gördüğünüz her şey, size Allah'ı anlatır, O'nun bir esmâsını kalbinize getirir. Bir ağacı gördüğünüzde, onun yapraklarını döktüğü, yani öldüğü bir kış mevsiminden sonra bahar geldiğinde Allah'ın onu nasıl dirilttiğini ve bizlerin de öylece diriltileceğini. Yapraklarındaki ve sûretindeki ince sanatlarda Allah'ın "Musavvir" sıfatını vs. Yani kainat âlemi, size sonsuz bir tefekkür kitabına dönüşecektir. Gün geçtikçe Allah'ın varlığını ve rahmetini daha somut, elle tutulur bir şekilde hissetmek, O'na daha da yakınlaşmaktır zikir. Ama anlamını bilmeden değil. Yâni çoğu cahil kimsenin bu isimleri bir tefekkür vesilesinden çıkarıp "farklı amaçlarla", Allah'ı tanımak yerine kişisel çıkarlar için hazırlanmış tılsım gibi azametlerle, insanla Allah arasındaki bu ilişkiden Allah'ı çıkarıp yerine cinleri koymakla KÖTÜYE kullanır ve insanları da bu sapkınlıklarının peşinden sürüklemeye çalışırlar. Oysa İslam, CİNLER SALTANATINDAKİ BİR DİN DEĞİLDİR ve cinler, Allah'ın YARDIMCILARI hiç değildir. Çünkü Allah'ın yardıma ihtiyacı yoktur ki!!! Kün ve feyâkün emriyle o bir şeye sadece "OL!" der ve o olur. Bu yüzden çare arıyorsak bu gibi kişilerden değil, sadece ve sadece Allah'tan medet ummalı ve sadece ondan yardım istemeliyiz. Yok şu cin bana yardım et, yok bu cin bana yardım et diye değil. Hani namaz kılarken her rekatta Fatihâ Sûresi'ni okuyoruz ya. Ne diyor orda; "İyyâke nağbudu ve iyyâke nestaîn" Yani YALNIZ SANA İBADET EDER VE YALNIZ SENDEN YARDIM İSTERİZ!!! Şu cinden, bilmem şu cin padişahından, şu şeyhten, şu medyumdan, şu cinciden vs vs değil!!! Bu yüzden bir Müslüman'ın en azından NAMAZDA OKUDUĞU SURELERİN ANLAMINI ÇOK İYİ ÖĞRENMESİ ve çocuğuna sadece bu sûrelerin okunuşunu değil, anlamını ve gündelik hayatımızda ne ifâde ettiğini de öğretmemiz, bir anne-baba olarak görevlerinden biri olmalıdır. Ben öğrenemedim, bari Kurân Kursu'na göndereyim ki çocuğum öğrensin demiyeceksiniz. Siz de öğreneceksiniz ve O'na bazı temel bilgileri siz kendiniz öğreteceksiniz.

Tekrar RUHSAL YALNIZLIK konusuna dönelim. "Gün geçtikçe Allah'ın varlığını ve rahmetini daha somut, elle tutulur bir şekilde hissetmek, O'na daha da yakınlaşmaktır zikir. " demiştik. Bu, öyle bir yakınlaşmadır ki, her ân kalbinizde O'nun varlığını hissedersiniz. Şahdamarınızdan da daha yakın. Sanki onla aranızda incecik bir perde var. Ölümle hayat arasındaki, gerçekle yalan arasındaki, gündüzle gece arasındaki perde gibi. İncecik. O zaman ibadetlerinizden aldığınız zevk, hiç eksilmez. Aksine gün geçtikçe daha da artar ve O'na daha da yakınlaşabilmek için kalbiniz, her şeyi bir fırsat bilir. Kıldığınız namaz daha bitmeden yeni bir ezan vaktini özlersiniz. Sevgiliye duyulan özlem gibi. Aşk'la. İşte o an, bütün kainata meydan okuduğunuz ândır. Eskiden duyduğunuz tüm korkular, yerini sonsuz bir güvene bırakır. Bir köpekten, cinden, kötü güçlerden, silahtan, mermiden. Çünkü bilirsiniz ki her şeyinizi teslim ettiğiniz kimse, herhangi birisi değildir. Bu kainatın Sultan'ı, Melik'i, gücü her şeye yeten, kadri ve kudreti her şeyin üstünde olan Allah'tır ve bilirsiniz ki O, her an yanınızdadır. O'nun izni olmadan, tüm dünya size güçlerini birleştirse, cinler ve insanlar bir araya gelip size cephe alsa hiçbirinin kıymeti yoktur. Çünkü sizin koruyucunuz olan bir Allah var. Kalbiniz kırıldığında ve incindiğinde, sizi teselli eden bir CAN DOSTUNUZ var. Ölümse sadece O'na bi kavuşma, bir vuslât ânı. Tüm dünya birleşse size ne yapabilir?

Makale: Akhenaton (gizliilimler.org Admin),
13 Nisan 2009, Pazartesi.

Akhenaton'un Diğer Yazıları ❯❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: , 27.06.2017, 07:59 (UTC):
Arkadaşlar cinler,periler,çaki,vb şeyler yok. Bende sizin gibi bu korkuları yaşadım ve geçti. İlk adımım aileme anlatmam oldu. Size kızabilirler bağırabilirler.Ama yinede anlatın. Korkumu mantıksız hâle getirmeye çalıştım örneğim cinler bize zarar veriyorsa neden haberlere çıkmadı. Cinler neden sadece ondan korkanlara neden zarar veriyor vb. Veya kendinizi videoya çekin nasıl korktuğunuzu görünce kendi halinize gülüceksiniz. EN ÖNEMLİSİ ALLAH A GÜVENİN eğer cinden,dabbeden,çakidenvb nden korkuyorsanız Allah dan korkmuyorsunuzdur. Bence bu akşam ışıkları kapatarak uyuyun çünkü uykunuzu daha iyi alırsınız.

Yorumu gönderen: İbrahim, 27.03.2017, 14:33 (UTC):
Abi korkan benim kendime ne yapmalıyım ? hani çouğa bunu yapamamısını ve ona zarar vermesini diye bir cümle vardı onu kendime nasıl yapıcam yani anlatırmısın ?

Yorumu gönderen: Ahmer, 21.03.2017, 00:26 (UTC):
Merhaba bir zamanlar cinler tahtinda musluman bir cinin oldugunu duymustum bu dogru mu acaba?

Yorumu gönderen: Serhat, 13.03.2017, 05:01 (UTC):
Ya arkadaşlar 14 yaşındayım ayrı benim sonra yattigimda üstüme bir ağırlık düşüyor ama bu aralarda namaz ada başladım ama yinede aynı şeyler oluyor acaba abdestli mi uyusam

Yorumu gönderen: Filiz, 11.02.2017, 19:06 (UTC):
Benim korkum biraz farklı paranormal videolar olsun korku videoları olsun fotolar olsun hicbisey farketiysen geceleri uyuyamıyorum güzel bir rüya düşünmeye çalışıyorum ama o korkunç şey yine gelip bir köşede yada biyerde duruyor cikaramiyorim geceleri tuvalete gidemiyorum uyuyamıyorum bunu için babamdan yardım istedim ama babam bunun olmayacağını söyledi ama Kuran'da yazıyı diyorlar kafam karışıyor inanmazsan musallat oldu felan diyorlar ne yapacağımı bilmiyorum lütfen cvpp

Yorumu gönderen: Yıldız , 11.01.2017, 17:31 (UTC):
Çimlerde korkan kişilere sesleniyorum.Cin diye bir şey yok.Örneğin bir korku flmi izlediniz o filimden çok etkilendiniz baya korktunuz. Gece yatarken tuhaf tuhaf sesler duydunuz bunların hepsi bilinç altınının oyunudur.Benimde bi filmim var korku filmi değil o filme bayılıyorum gece yatarken rüyamda o filmi görüyorum neden çünkü çok etkilendim o filimden. Sizde çok etkilendiğini için beyninize kapılmıştır. Hepsi bilinç altından gelen eylemler yani kısaca cin diye bir şey yokk!!!!!

Yorumu gönderen: azra, 15.12.2016, 15:54 (UTC):
Merhaba.ben şu an 13 yaşındayım ve kimsenin hayal edemeyeceği kadar korkuyorum çok şey denedim sürekli korkumun üzerine gittim ama yine de olmadı anneme bu konu hakkında bahsediyorum beni teselli etmeye çalışıyor ama anneme onunla yatmak istediğimi söyleyince bana çok kızıyor hemen yatağıma yatırıyor ve ben daha da korkuyorum lütfen bana yardım edin bu gece çok korkuyorum ama anneme söyleyemiyicem ve yine sabaha kadar uykusu kalıcam

Yorumu gönderen: Muhammet Burhan EREN, 01.12.2016, 00:48 (UTC):
Öncelikle kardeşlerim selamun aleyküm korkan kardeşlerime tavsiyem şunlardır cinler den korkmanıza gerek yoktur çünkü rabbim istemedikçe yaprak bile kıpırdamaz yani demem o ki Allah a iman edin ve yalnız Allah tan korkun çünkü bu dünya da bir kere ölücez ve cennet veya cehenneme gidicez cehenneme gidersek keşke cinler musallat olsaydı dersiniz cinlerden korkmayın Allah tan korkun ve sadece ona kulluk edin sizi yarattığı gibi sizi koruyacaktır da felak, nas ve fatiha surelerini korktuğunuz zaman 3 defa okuyun ve rabbim senin yarattıklarının şerrinden yalnız sana sığınırım sen bana yardım eyle yarabbim deyin ve rabbim istemediği sürece kimsenin size zarar veremeyeceğinizi de aklınızdan çıkarmayın Saygılarımla Allah a emanet olun. Herhangi bir sorunuz veya sıkıntınız olursa yardımcı olmaya çalışırım instagram adresim / xburhan.e

Yorumu gönderen: Sen, 20.11.2016, 19:04 (UTC):
Neden olduğunu bilmiyorum ama ben normalde hiç korkmuyorum sonra böyle dualar edince korkuyorum bunun neden olduğunu çok merak ediyorum

Yorumu gönderen: KORKUYORUM !!!, 15.11.2016, 13:54 (UTC):
ARKADASLAR BNE 11 YASINDAYIM GOZUMUN ONUNDEN BŞRSEY GECİP DURUYOR KARABASAN CİN PERİ VB RUHSAL SEYLERDEN KORKUYORUM SANKİ YATARKEN GOZUMU KAPATTIGIMDA SEYTAN ORDA DİKİLİYOR BANA BAKIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM NOLURRRR CAREEE YAZINNN DAHAAA DEMİNNNN ONUMDENN SİYAH BİR KUS GECTTİİİİİİ YAAAA NOLURRR CAREEE :((((((


Yorumu gönderen: abdullah, 07.09.2016, 23:40 (UTC):
16 yaşındayım son 3 yılda izlediğim dabbe olsun paranormal aktivite olsun gece uyuyamıyorum korku sayfalarına üyeliğini bitirdim çünkü uyuyamıyorum yalnız kalmaktan korkuyorum bi bilgi okumuştum eğer izlendiğinizi hissediyorsanız ve uyanıyorsanız izleniyorsunuzdur bu da bana tam da kapak oldu uyusam bile uyanıyorum gecenin 2sinde 3ünde

Yorumu gönderen: gg, 18.08.2016, 14:39 (UTC):
merhaba arkadaşlar biliyorum bazıların palyaço korku filimi gibi izlediğiniz şeyler var ve bundan dolayı korkuyorsunuz aynısını bende 2 sene önce yaşadım sizin bu korkuyu tek geçirceğiniz şey öyle bir şey olmadığını ve bunların hepsini bir aldatmaca olugunu dusunmek ben korkutugumda bunlar filmm diye yatıyordum ve arkadaşar dua edıpte uyuyun eger ıçınıze bır korku giirerse Allah die için diyin bu iyi gelecektir bu aradada ya da aşık oldugunuz bi kızı düşünün diyelım ki bunların hiç biri işe yaramadı!!!!!
aksama kadar telefonunuzla oynayın taa ki uykunuz gelene kadar 1 e 2 ye kadar oynayın direk yatınca uykunuz gelir...

Yorumu gönderen: Sanane, 17.08.2016, 09:16 (UTC):
Ben 7 yasina kadar korkusuzdum ama bir gun bnden yasca buyuk olan arkadaslarim bana dappe ile ilgili bircok sey ablattilar cuma gunlerine evime gelip beni oldurcegi adi d harfiyle baslayan herkesi oldurcegi bu arada adim d harfiyle basliyor ogunden beri cuma gunleri asiri korku yasarim diger gunlerde asagi inerdim yukari kendim cikamazdim gece odamin hemen bitisignde 1 adinlik yerde olan lavonaya bile gidemezdim ve tek basima bile uyuyamiyorum bunu okudum ama hicbir cozum olmadi

Yorumu gönderen: Emir, 20.07.2016, 22:51 (UTC):
Hocam yazınızın büyük bi kısmını okudum. Benim sorum şu arkadaşımın bu korkusu gün geçtikçe artıyor. Devamlı değil ama korktuğu zaman sabaha kadar sürüyor. Psikolağa gitmesini söyledim. Gidecek inşallah. Peki size sorum nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor. Şizofreni yazmışsınız. Yardımcı olurmusunuz.

Yorumu gönderen: Seda, 05.07.2016, 21:07 (UTC):
Ben 24 yaşımdayım. Yaşla pek alakası yok bunun. Beyinde bitiyor. Uzun süre yalnız yatamadım evde ya da odada. Sonra kendim evde yaşamak zorunda kaldım. İlk zamanlar uyumak ne demek bilmiyordum. Sonra müzik açtım. Dinleyerek uyumaya başladım. Gördüm ki bir şey olmuyor. Daha da rahatladım. Hafif müzikler seçin uyurken. Kulaklıkla değil ama. Zamanlayıcıyı da ayarlayın. Dua edip yatın. Bir şey olmadığını çok iyi göreceksiniz.

Yorumu gönderen: Furkan, 29.06.2016, 10:07 (UTC):
Öncelikle Slenderman'dan korkan kardeşlerim bende sizin gibi korkuyordum şimdi kabus göreyimdirek slenderman canlandırıyorum zihnimde ve bana zarar verecek şeyi öldürtüp rahat bir uyku çekiyorum . millet Slenderman gerçek değil bir saçmalık ben onu zihnimde dost ettim ''bazen korkun senin en iyi dostun olabilir'' ben 14 yaşındayım 15 e giricem bende sizin gibi slendermandan korkardım fakat sonra saçma olduğunu düşündüm MAMA diye bir film var fotoğraflarına bakamıyorum bile o dercece korkunç. bloody mary baby blue dabbe mabbe hepsi yalan
Benden bukadar


SAYGILARIMI İLETİRİM

Yorumu gönderen: hiranur, 16.06.2016, 19:48 (UTC):
Yaa ben cok korkuyorummm tuvalette bile sanki yanimda baska birseyler var gibi yardim edin

Yorumu gönderen: DAMLA, 07.06.2016, 18:43 (UTC):
MERHABA BEN 12 YAŞINDAYIM.BEN TEK YATIYORUM.AMA BENİMKİ 1 YILDIR GEÇMİYOR .SİCCİN DİYE BİR KORKU FİLMİ İZLEDİM.
COOOOOOOK KORKUYORUM...!!!

Yorumu gönderen: evrim, 13.04.2016, 17:36 (UTC):
merhaba benim arkadaşım slendermeni anlattı ve ben çok korkuyorum kendimi hiç güvende hissetmiyorum gerceknolmadihini işlemde emin olamıyorum beni oldurucekmis gibi hissediyorum coooook korkuyorum ne yapmaliyimlutfen yardım edinnn

Yorumu gönderen: Altan, 06.04.2016, 01:45 (UTC):
Öncelikle tesekür ederim biraz olsun icim rahatladı ben evimdeyken cok rahatim ama ilk defa baska biyere gitim ve bayadir kaliyorum önceden evde tek basima filimler izlerdim dabe sicin seytani racim izlerdim ve pek korkmazdim ama burda arkadaslarimla izledikten sonra korkmaya basladim ve onlar anlatikca daha cok korkmaya geceleri tuaf hareketler yapiyon dediler beni daha cok korkutmaya basladilar ben bazi seyler gordum yada ruya yada sizofrene bagladim ama gercektende ALLAH'A UTALANIN kimseyi yardimcisi yapmaz ALLAH tektir 1

Yorumu gönderen: sefa, 09.02.2016, 19:39 (UTC):
Merhaba arkadaşlar ben 13 yasindayim ben 7 yaşı a kadar çok iyidir herşeyi yapabiliyorum yani gece 5 kalkip koridorda geziyordu ama sonra 4. Sınıfta izledim ailem,e bir korku filmi beni çok etkiledi şimdi koridorda dolaşmayı bırak yatağından çıkmaya korkuyoru öncede saatin sesi,kalaforun sesi,televizyonun çıt diye ses çıkartırmış ama ben duymadı ama şimdi sinegün yere konma sesini bile duyuyoru korkudan bana bu seyler onerin acayip aştı bu korku siniri

Yorumu gönderen: Vermek istemiyorum, 05.02.2016, 18:56 (UTC):
Ben 16 yasindayim tek basima uatamiyorum yanimda annemle yatiyorum o olmadan yatamiyorum hemen aklima 3 harfiler 6 harfliler geliyo bide cenabetken dua okundugunda kabul oluyomu teşekkürler

Yorumu gönderen: sıla, 04.02.2016, 20:47 (UTC):
arkadaşlar ben 12 yaşındayım , 6,7 yaşındayken gece karanlıkta rahat rahat uyuyodum hatta gece karanlıkta tuvalete gidiyodum , su içiyodum ... gece uyurken zifiri karanlık seviyodum taki 2.,3. sınıfa gelene kadar artık cin , şeytan , karabasan gibi şeyleri öğrenmeye başladım ama yinede o kadar korkmuyodum , evde yalnız durabiliyodum gece az bi ışıkta yatıyodum ve uyuyodum şimdi 6. sınıftayım ama bu korku sınırları aştı .. arkadaşlarımın arasında öğrendiklerim , ve siteden bi ablamın anlattıklarından sonra kendimi kontrol edememeye başladım . o kadar ilerledi ki artık evin bütün üyeleri salondayken geceleri hemen salon kapısının yanında olan mutfağa gitmeye , tuvalete gitmeye korkuyorum .... geceleri odama çok yakında olan bi lamba yakıyorum ve uyumam için evde birinin uyanık olması lazım , bu şekil de bana güven veriyor ve gözleri kolayca kapatıp uyuyabiliyorum ( ama hala evde bişiler varmış gibi hissediyorum)ancak evde herkes uyuyoken ben asla uyuyamam sanki gözlerimi kapatınca odama bişiyler geliyo , küçük bir buzdolabı tıkırtısı bana küçük bir krize neden oluyor bunu anneme söyledim korkma kızım diyor hatta şu 4-5 gündür benimle yatıyo .. bu korku daha sürermi acaba , nasıl yenicemmm

Yorumu gönderen: toprak, 24.08.2015, 07:14 (UTC):
ama benim gözumun önüne bir şeyler geçip geçip duryor ya :(

Yorumu gönderen: Buse, 16.08.2015, 02:39 (UTC):
Bakın arkadaşlar ben 16 yasında olmama ragmen gece tek basıma kaldıgımda cok korkan biriyim hatta bir ara o kadar paranoyak oldum ki saç kurutma makinesinin sesi yuzunden sacımı kurutamıyodum banyo ederken annem banyoda beklerdi benim çıkmamı bir gün salonda bir sıyahlık gordum kedim sandım ama kedim icerdeymis paranoyaklastıgım icin olmayan seyler hayal ediyodum bir gün öyle bi aglıyorum ki hic durmadan korkumdan annem geldi saclarımı sevdi ve dediklerini aynen aktarıyorum size biz insanlar birbirimizi korkutmayı cok sevıyoruz insanlarında kötüleri 3 harflilerinde kotüleri ve insanda oldugu gibi iyileride olur biz 3 harflılerle ugrasmadıgımız rahatsız etmedıgımız sürece neden bize zarar versin ki söyle düşünün bir kedinin canını durduk yere acıtmazsan senin canını yakmaz seni tırmalamaz bu da böyle bir sey sen ugrasmıycaksın onlarla sonucta onlar varlar ama farklı bi boyuttalar belkide bizim onları göremedigimiz gibi onlarda bizi göremiyodur insanlar görmedigi bir seyi bize oyle tasarlayıp süsleyip püsleyip karsımıza sunuyolar ki onlardan korkuyoruz belkide cok iyiler biz görmedigimiz seylerden korkuyoruz bize dokunamıyolar bile asıl 3 harfilerden degıl bizi korkutan o sorunlu insanlardan süphe duymalısın bundan zevk aldıgı icin o yuzden boyle konusulan konulardan uzak durman gerek 3 harf denince direk yön degıstır dinleme hayal ett nası bi varlık olduguna ama iyi sekılde ve aklında hep oyle kalsın korku filmine gitme korkucak filme gitmek yerine seni güldürücek eglendiricek filmlere git bosuna aksam karanlıkla tek basına savasma

Yorumu gönderen: Eylül , 09.08.2015, 21:01 (UTC):
Merhaba. Açıkçası bende çok korkardım böyle şeylerden (ki bu hala korkmadığım anlamına gelmiyor). Ancak okuduğum yazı gerçekten şuana kadar belkide okuduğum en güzel yazı. Evet korkun bazen. Bu iyi birşeydir. Vücuda salgılanan adrenalin tehlike anlarında sizi hayatta bile tutabilir. Ama odadan odaya geçerken sizi öldürecek hiç birşey yoktur. (Bunları yazarken kendimide teselli ediyorum) Yazıdada belirttiği gibi. Dine bağlılık, Allah'a yakınlık sizi bu tarz saçma korkularınızdan arındırır. Herşeyde şükretmeyi bilin. Allah istemezse size kimse dokunamaz. Bir anne çocuğuna zarar gelmesini ister mi? Canımızı emanet ettiğimiz kişi kesinlikle alelade bir kişi değildir. O yerin göğün, cennetin cehennemin, sonsuz uzayın, sınırsız canlılar aileminin (cinler, melekler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, bizden önce yaşamış nesiller ve canlılar) yaratıcısıdır. O'na güvenin. O'na dua edin. O sizi korur kollar. O bizi yaradan. O bizi yoktan yere vareden. Bizi seviyor. Bizi önemsiyor. Bize merhamet ediyor. Neden durup dururken canımızı yaksın zarar versin/verdirsin. Bizim için en iyi şeyi Allah'u tealla bilir. Ha eğer başına birşey geldiyse vardır bir keramet.

Yorumu gönderen: Süha, 07.08.2015, 13:22 (UTC):
Artık bunlar beynimize yerleşmiş bir faydası yok bir psikolog ya da hoca şart tamam arkadaşta güzel yazmış ama korkumiz azalmaz yine de teşekkürler

Yorumu gönderen: derya, 08.07.2015, 23:03 (UTC):
lütfen yardım edin 8 yaşından beri okuyorum ve 12 ye gircem hala korkuyorum siz benim korkumu hayal edemezsiniz korkuda nerdeyse yasini ezberledim ve herşeyi biliyorum nasıl korkmayabilitim

Yorumu gönderen: bilim, 17.02.2015, 17:30 (UTC):
Mantığa ve bilike inananın neden korkuyosunuz ki cin diye bisey yoktur ruh falan seyler yalan onlar öyle bisey yok öyle bisey olsaydı cinler periler birilerini öldürseydi çarpsaydı biri evde yanlızken gece tek basina yatarken bilinmeyen bi güc tarafından öldürülseydi bunları insanlar bilirdi televizyondan izlerdik vs. Mantiga inanin ve korkmayin sadece mantik ve bilime dine inanip dua filan etmeyin bunlar sizi dahada çok korkutur

Yorumu gönderen: Aleyna İrem, 05.02.2015, 11:23 (UTC):
Ben gerçekten çok korkuyorum 9 yaşındayım.Bir gün herkesi yanıma topladım dedem anneannem annem ve ben.Herkes ile konuştum.ama hiç bir işe yaramadı en çok cin şeytan vs. gibi şeylerden korkuyorum.Hep arkadaşlarım okulda bana kötü kötü şeyler anlatıyorlar.Bende yanlarından uzaklaşıyorum.Ama onları aklımda topladığımda çok kötü şeyler geliyor aklıma ama benimki 5 yaşımdan beri var nedense gece saatten gelen tıkırdama gece lavobaya kalkan birisinin sesi vs. gibi şeyler.Ben annemle yatıyorum.Annem hep bana arkasını dönüp yatıyor.Ve her gece annemi uyandırıp anne bana önünü dönüp sarılırmısın diyorum.Annem işe gitmek için gece 4 te kalkıyor ve ben annemi uyandırdığımda uykudan kalkıp uykusunu bozuyor çok üzülüyorum.Annemede yazık.Artık bu korkumun önüne geçmem lazım.Ve de eve hırsız girmesinden korkuyorum.2 kere gşrdi zaten

Yorumu gönderen: dilan , 04.02.2015, 17:23 (UTC):
gerçekten çok güzel olmuş fakat bunlar benim korkumu hafifletmedi ben zaten korkuyu seviyorum fakat çok korkuyorum geceleri uyuyamıyorum bazen annemin yanına bile gidiyorum fakat annemin yanındayken bile korkum hafiflemiyor annem hemen uyuyor fakat ben hemen uyuyamıyorum annem 1 2 dk uyurken ben 1 2 saatte bile zor uyuyorum neden bilmiyorum zihnimde sevdiğim kişileri canlandırırken onları bile bir anda kötü her hangi bir şeye değiştirebiliyorum keşke hep küçük kalsaydım ve korkunun ne olduğunu bilmeseydim

Yorumu gönderen: korkularımız , 01.02.2015, 09:45 (UTC):
arkadaşlar gerçekten bunları yenmek istiyorsanız korkularınızın resmini çizin ve oyun görebileceğiniz bir yere koyun gerekirse bıyık falan çizin veya sevimli hale getirin bakın aradan bir süre geçtikten sonra artık korkmayacaksınız birde ayetel kürsi ,nas,felak,ihlas ve fatihayı 3er kez okuyun ve avucunuza üfleyin tüm vücudunuzda gezdirin sonra yatın peygamber efendimiz böyle yaparmış

Yorumu gönderen: yağız, 18.01.2015, 22:08 (UTC):
Abi ben çok korkuyom slendermen vb. Şeylerden ne yapcam ama allah aşkına biri cevap versin ben okuldayken bile bişe olcak diye korkuyom off ya lütfen 10yaşındayım bide

Yorumu gönderen: Safiye , 06.01.2015, 11:43 (UTC):
Arkadaşlar bn artık çıkardığım dersten şunları öğrendim cin vs. gibi şeyler gerçek değildir ki size zarar veremez sizede bişey olmaz çünkü müslümanlara cin çarpmaz ve videoda izlediğiniz korku filmleri gerçek değildir cinler hristiyanlara çarpar müslümanlara değil allah hep sizinle ve her zamanda sizinle olacak kıyamet gününden sonra şeytan ve şeytanın ordusu kaçıcak cehenneme gidicek biz müslümanlar ise cennete gideceğiz cennete her istediğimiz olcak biraz onları düşünürseniz korkularınız gider yardım edebildiysem ne mutlu bana

Yorumu gönderen: Melis, 28.12.2014, 17:16 (UTC):
Geceleri acayip korkuyorum.Önceden jeff the kıllerden slanderman dan falan korkardım.Ama şimdi cinlerden karabasandan korkuyorum.Arkadaşlarla bi kere dabbe bir cin vakasını izlemiştim acayip korktum.Korkum 8-9 yaşlarımda başladı 11'e girecem hala korkuyorum.Yardım lütfen:(

Yorumu gönderen: Umut, 02.11.2014, 20:36 (UTC):
ben 11 yaşındayım size bir şey anlatmak istiyorum . bu bütün korkutucu olan bütün korkutucu filimleri izledim dabbe hariç ama bunları izlediğim günlerden sonra artık çok korkak biri oldum abilerim ablalarım lütfen bana yardım edin sanki 20 yaşındayım bütün ürkütücü şeyleri biliyorum gibiyim. bütün gün her akşam her 3 yada 1 saatte korku yaşıyorum , aaa burda bi yaratık var diye annemin yanına uçak hızıyla gidiyorum . lütfen yardım edin , ama öyle bişey olmaz korkma herkez yaşar diye benim korkumu durduramazsınız .

Yorumu gönderen: Zehra, 28.10.2014, 13:33 (UTC):
arkadaşlar başkasının evinde yatığımda kalbim çok hızlı atıyor.ağlıyorum.evin sahibinede gidemyorum ne yapmalıyım her zaman böyle oluyor...

Yorumu gönderen: Onur, 10.10.2014, 19:15 (UTC):
bravo süper yazmışsın

Yorumu gönderen: Safiye, 28.09.2014, 13:27 (UTC):
Ya arkadaşlar ben 9 buçuk yaşımdayım bu cin,hayalet,karabasan gibi şeylerden korkuyorum her gece annem ve babamla yatıyorum birden böle takırtılar geliyo yerden anne diye bağırıyorum annem yerleri kontrol ediyo bişey yok dio yanımda 1 saat falan yatıo anca uyuyabiliyorum anneme diyorum ane gerçekmi diyorum annem o tür şeyler değil videolardaki senin izlediğin korkunç şeyler korkutmak için diyor normalde gerçek değil diyo ama ben yenemiyorum napabilirim

Yorumu gönderen: bir adam, 20.06.2014, 10:32 (UTC):
Çok güzel, yazana ve yardım edene gönülden teşekkür ederim YÜCE RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN :)

Yorumu gönderen: Eda , 29.04.2014, 18:50 (UTC):
Korku bir duygudur.önceler hiç korkmuyordum sonra bana arkadaşlarım korkunç hıkayeler anlattı.
Bütür hıkayeler beynıme gırdı .sonra ben Internet'ten araştırdım.önce ruh yazdım.sonra ruhun beyaz birşey olduğunu gördüm.elzabethı bılıyorsunuzdur onunkardeşi vardır ismi blodu Mary dır.sonra Google yazdım onun fotoğraf ları başka renkdi.bende bu nasıl olur dedım.iliminatı de var.ilk onun ruh olduğunu sandım.ama o bir gurup kötülük insanın ismiymiş. E bunlar böyleymiş dedim.sonra çocuk kaçırmalardan korktum.bunu yendim. Bu sefer gölgelerden korktum.sonra yine baştakinden korktum.sonra kendi kendime dedim buböyle uzar bir gece annemi çağırdım anneme
Anlattım sonra bana birşey olmazdedi. Lambayı açıp odayı gezdi her yere baktı bir şey yoktu . Birkaç gece daha korktum bikere koyunsaydım200 kere saydım yoruldum bikere onlar hakkında hayal gördüm bikere de Abi'm beni korkutmak için yanima furby mi koydu ben kaçırıldım sandım furbyi yastık sandım babama gel diye çığlık attım . Korkunuzun önüne gidin iyi bir insan olun hayat boyunca ozaman Allah sizi korur. Geceleri korktuğunuzda Allah'ım beni koru gibi laflar söyle yin öyle bir şeyin olmadığını anlar sınız.

Yorumu gönderen: Aget, 19.02.2014, 16:13 (UTC):
Bence korkular gerçek değildir sadece bir duygudur ve duygular aptaldır kontrol edilebilir değiştirebilir korkunun seni durdurmasına izin vermemelisin görülemeyen duyulamıyan dokunulamayan bir şey hisseden gelişen düşünen bir yaratığımı durduruyor ?? Daha gerçek bile değil

Yorumu gönderen: bir dost., 15.11.2013, 11:49 (UTC):
korku demek bilinmeyen demektir,eğer korktuğunuz olay hakkında derin bir araştırma yaparsanız aslında krktuklarınızın sadece bilinçaltınızın size yarattığı kavramlar olduğunu göreceksiniz...gerekirse korkunuzla dalga geçin onu öyle bir aşağılayınki kimin kimden ne derece korktuğunu görsün.bu arada yazıda gayet açıklayıcı olmuş hazırlayanlara teşekkürler...

Yorumu gönderen: metellica, 05.12.2010, 17:19 (UTC):
ben bu tür şeyleri denedim ama hiç işe yaramadı hala çok korkuyorum ne yapmama gerek

Yorumu gönderen: gülşen, 15.09.2010, 10:35 (UTC):
ayyy çok korktum ya bu ne böyle

Yorumu gönderen: aasdas, 19.08.2010, 20:21 (UTC):
ben korku filmeleri seyrediyodum bu yüzden herşeyden korkmaya başladım

Yorumu gönderen: elif, 13.08.2010, 08:43 (UTC):
ben başka bir yerde kalmaktan çok korkuyorum ama şimdi üstüne gitmeye çalışacağım en kötü ihtimalle biligisayarı açarım ışık açarım yarım sa. oturup uyurum ben genlde kendimi ertesi gün yaşayacağım mutlulukları düşünerek rahatlıyorum sizede tavsiye ederim bu arada yazı çok güzel olmuş teşekkürler..

Yorumu gönderen: mars, 22.07.2010, 07:53 (UTC):
ya ben korkumu yeniyom sonra yine korkuyom yemin ederim yalnizken mutfaktan sesler gelio az daha kendimi balkondan aticaktim biri bana yardim etsin nasil bu korkuyu yenerim ???

Yorumu gönderen: Pinar, 23.06.2010, 02:18 (UTC):
Yazari bütün kalbimle tebrik ediyorum , süper gercek ve icten bir aciklama , Rahatladim ya Allah razi olsun , biraz kendime geldim , korkularimi birazda olsun yendim , Allahim sen büyüksün Rahmetini esirgeme bizden AMINN:::

Yorumu gönderen: Sekban-ı Cedid, 11.04.2010, 11:47 (UTC):
Acaip korkuyorum toplumdan kopu kbiriyim pek bi çevrem arkım yok okuduum bi yerde cinlerin yalnız insnaları buLduu yazıyordu bni korkutan sanırım bu..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56068171 ziyaretçi (142836897 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)