Gize'deki Piramitler
 
Gize Piramitleri, Kahire, Mısır, Egypt, Pyramid

Gize Piramitleri

Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmekte. Bunlar; Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir ve isimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır. Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitlerdir. Bunlarla birlikte ve Mısır'da yüzlerce irili ufaklı piramit mevcuttur. Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır. Keops'un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahip. Kefren piramidinin dış yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmekte. [1] Bu üç piramitten sadece Keops (Khufu olarak da bilinir) Dünya'nın yedi harikası'ndan biridir. Dünya'nın yeni yedi harikası'nda da onur ödülü bulunmaktadır.[2]

Gize'deki Piramitlerle İlgili Çarpıcı Bilgiler

Binlerce yıl önce yapılan piramitlerde bugün bile hala binlerce sır yatmaktadır. O tarihlerde piramitleri yapan insanlar herhalde metre kavramını bilmiyorlardı ve bütün bunları göz kararıyla yapmaları da imkansız. Bugün bile çok düzenli bir şekilde yapılan gökdelenlerde çok hafif bir sapma söz konusu olabiliyor. Peki o zamanlar bunları yapan insanlar ölçüm için ne kullandılar. Saniye mi? Arşın birimi mi? Mısır endazesi mi? Bilemiyoruz. Şimdi bu piramitlerde, özellikle Gize bölgesindeki büyük piramidin çeşitli oranlarda ölçümlerine bir bakalım. Bunların hepsi bir rastlantı mi? Olabilir. Ama bu kadar çok rastlantıda insani düşündürüyor! [1]

Gize'deki piramitlerle ilgili yapılan bazı matematiksel araştırmalar, eski Mısırlıların çok gelişmiş bir matematik ve geometri bilgileri olduğunu göstermektedir. Bu hesaplamalara göre, piramitleri planlayanların matematik ve geometri bilgisi dışında, dünyanın ölçüleri, çevresi, ekseni ve bu eksenin eğimi gibi bilgilere de sahip olmaları gereklidir. M.Ö. yaklaşık 2500'lü yıllarda inşasına başlanan piramitlerle ilgili bu bilgiler, henüz büyük matematik bilginleri Pisagor, Arşimet ve Öklid'den dahi 2000 yıl daha önce bu piramitlerin inşa edildiği göz önünde bulundurulursa, çok daha çarpıcı bir hal almaktadır:

 1. Piramitin açıları Nil deltasını iki eşit yarıya böler.
 2. Gize'nin üç piramiti aralarında, bir Pisagor üçgeni oluşturacak biçimde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine oranları 3:4:5'tir.
 3. Piramitin yüksekliğiyle çevresi arasındaki oran bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki orana eşittir.
 4. Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir. Piramiti çevreleyen taş levhaların uzunluğu, bir günün gölge uzunluğuna eşittir.
 5. Piramitin dikdörtgen biçimindeki tabanının normal kenar uzunluğu 365, 342 Mısır endazesine (dönemin ölçü birimi) denk gelir. Bu sayı günümüzde de kullanılan güneş yılının günlerinin sayısına oldukça yakındır. (Günümüzde güneş yılının gün sayısı 365, 224 olarak hesaplanmaktadır.)
 6. Büyük Piramitle dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey Kutbuyla piramitin arasındaki uzaklığa eşittir.
 7. Piramitin tabanının yüzeyi, anıtının yarısının iki katına bölündüğünde, pi sayısı elde edilir.
 8. Piramitin dört yüzünün toplam yüzölçümü piramitin yüksekliğinin karesine eşittir. [3]
 9. Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.
 10. Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)
 11. Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim insanı kanserden ölmüştür.
 12. Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.
 13. Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.
 14. Piramit'in içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.
 15. Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler.
 16. Piramit'in içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.
 17. Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.
 18. Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
 19. Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu, ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar, fakat içlerini göremediler.
 20. Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak olur
 21. Büyük Piramidin açıları, Nil'in delta yöresini iki eşit parçaya bölerler.
 22. Gize'deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5'dir.
 23. Büyük Piramit'in tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3, 14 sayısı elde edilir.
 24. Büyük Piramiti'n dört yüzeyinin toplam yüzölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
 25. Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alıyor.
 26. Büyük Piramit, dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.
 27. Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterirler. Piramidi çeviren tas levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin tas levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0, 2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanabiliyordu.
 28. Büyük Piramit'le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.
 29. Piramidin yüksekliğiyle,çevresi arasındaki oran, bir dairenin yari çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenleridir.
 30. Gizde'den geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya böler. Bu boylam ayrıca, kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup, bütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturur.
 31. Büyük piramidin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder ve iki uzunluk ayni mikyasa uygunluk gösterir. [1]

Kaynaklar

[1] www.gislab.ktu.edu.tr/gisfaaliyet/piramitlerhk.htm
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Gize_Piramitleri
[3] Erich von Daniken, "Sfenks'in Gözleri", İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1989, sf. 152.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Cizreli, 26.11.2014, 16:37 (UTC):
eski Mısır ;gizem içinde gizem.apayrı bir dünya...

Yorumu gönderen: ismet, 16.08.2009, 19:07 (UTC):
Eski mısır sadece piramitleriyle değil yazı ve yaşam biçimiyle de farklılık gösteririr. Bu konu hakkında da bilgi toplarsanız daha güzel olacağını düşümüyorum.
Eski mısır gerçekten çok esrarengiz....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076028 ziyaretçi (142859160 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)