Gizli Beden Cakralar ve Enerji Kanallari
 
Gizli Beden, Çakralar, Enerji Kanalları

Gizli Beden, Çakralar ve Enerji Kanalları

Her insanın içinde, dışarıdaki fiziksel dünyayı yorumlayan bir sinir ağı ve duyusal organlar mevcuttur. Aynı zamanda, içimizde, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal varlığımızı gözeten üç kanal (nadi) ve yedi enerji merkezinin (çakra) yer aldığı gizli bir beden bulunmaktadır.

Yedi çakranın her birinin birçok ruhani niteliği vardır. Bu nitelikler, içimizde hiç zarar görmemiş olarak yer alırlar ve kendilerini çoğunlukla ortaya çıkarmamalarına rağmen asla yok edilemezler. Kundalini uyandığı zaman, bu nitelikler kendiliğinden ortaya çıkmaya ve yaşamımız içinde kendilerini ifade etmeye başlarlar. Böylece, düzenli meditasyon ile, otomatik olarak çok dinamik, yaratıcı, güven dolu ve aynı zamanda alçakgönüllü, sevecen ve şefkatli oluruz. Bu, Kundalini yükselmeye ve çakralarımızı beslemeye başladığı zaman kendiliğinden gelişmeye başlayan bir süreçtir.

Mooladhara Çakra

Birinci çakra Kundalini'nin bulunduğu sakrum kemiğinin altında yer alır ve başlıca niteliği masumiyettir. Masumiyet, önyargıların ve şartlanmaların getirdiği sınırlar olmaksızın, saf ve çocuksu neşeyi deneyimlediğimiz bir niteliktir. Masumiyet bize haysiyet, denge ve son derece kuvvetli bir yön duygusu ve yaşama amacı verir. O, sadelik, saflık ve neşeden başka bir şey değildir.

Masumiyet, küçük çocuklarda varolan ruhani bilgeliktir ve bazen modern yaşam tarzlarımız yüzünden bulutlanır. Ama bu nitelik sonsuza dek bizim içimizdedir ve asla yok edilemez. Masumiyet, Kundalini yükseldiği zaman, kendini saf neşe şeklinde göstermek için beklemektedir.

Swadhistan Çakra

İkinci çakra, yaratıcılığın, saf dikkatin ve saf bilginin çakrasıdır. Bizi ruhani ilham kaynağına bağlar ve etrafımızdaki güzellikleri deneyimlememizi sağlar. Bu çakra tarafından verilen saf bilgi akla ait değildir, fakat avuçlarımızın içinde hissedilebilen ve gizli bedenimizdeki tıkanıklıkları ortaya çıkartan Gerçek'in birebir idrakidir. Bu çakra ayrıca saf, istikrarlı dikkatin ve konsantrasyon gücünün de merkezidir.

Fiziksel boyutta Swadhistan Çakra karaciğer, böbrekler ve karnın alt bölümünü kontrol eder. Çok fazla düşündüğümüz zaman, bu merkezin tüm enerjisi tükenir ve bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker ya da kan kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Nabhi Çakra

3. çakra bize cömertlik, mutlak tatminkarlık ve memnuniyet duygularını verir. Sol tarafta, bu merkezin ana niteliği huzurdur, bu çakrayı temizleyerek kişi stres ve gerginlikten kurtulur. Sağ tarafta, dikkatimizin ve konsantrasyon gücümüzün organı olan karaciğeri yönetir.

Kundalini tarafından aydınlandığında, Nabhi Çakra bize ruhani yükselişi, dürüstlüğü ve ruhani ahlak duygusunu ve hayatımızın her evresinde mutlak dengeyi verir.

Void

İkinci ve 3. çakrayı çevreleyen Void içimizdeki efendilik ilkelerini (guruluk ilkelerini) ortaya çıkarır. Birçok ruhani öğretilerde bu bölge, ruhani bir rehberin yardımıyla geçilmesi gereken "yanılsamalar okyanusu" olarak anlatılır. Kundalini uyandırıldığında ve Void'dan geçtiğinde, bu efendilik ilkesi içimize yerleştirilir. Böylece, Shri Mataji'nin dediği gibi, Sahaja Yoga'da siz, tüm sorunlarınızı parmaklarınızda hissettiğiniz ve kendi Kundalini'nizi kullanarak bütün bu sorunları iyileştirme gücüne sahip olduğunuz için, kendi kendinizin gurusu, kendi kendinizin ruhani rehberi olursunuz. Bunun da ötesinde, bu merkezi içimizde yerleştirmek, bütün alışkanlıklarımızdan, tembelliğimizden, bağımlılıklarımızdan ve bizi bir şekilde köleleştiren her şeyden kurtulmamızı sağlar: kendi kendimizin efendisi oluruz.

Sadece güç elde etmekle ya da cüzdanınızla ilgilenen yanlış "guruları" takip etmek, Void bölgesini derinden tahrip edebilir. Fakat Aydınlanmadan sonra, meditasyonla, Kundalini'nin saflaştırma gücü sayesinde her şey iyileştirilebilir.

Kalp Çakra ya da Anahata Çakra

4. çakra, kalbin çakrasıdır ve burası, bütün hareketlerimize şahitlik eden, içimizde gizlenmiş bir elmas gibi parlayan, ezeli ve ebediyyen saf olan ve hiçbir şey tarafından bozulmayan gerçek Kendi'mizin, Ruh'umuzun bulunduğu yerdir. Aydınlanmadan sonra, dikkatimiz ilk defa olarak Ruhumuzla iletişime girer ve biz böylece Ruhumuzun idrakine varırız. Egomuz ve şartlanmalarımızla oluşmuş olan tüm yanlış kimliklerimiz yok olur ve biz gerçek doğamız olan Ruhumuzla özdeşleşmeye başlarız.

Fiziksel boyutta, bu çakra kalbimiz ve akciğerlerimizi kontrol eder. Eğer bozulmuşsa astım ya da kalple ilgili çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Şefkat ve sevgi kalbimiz aracılığı ile ortaya çıkar ve aynı zamanda bize sorumluluk duygusu ve başkalarına karşı temiz davranışlar verir. Kalp Çakra orta bölgede (göğüs kemiği bölgesinde) mutlak güvenlik ve inanç duygusu verir. Bütün endişelerimiz, şüphelerimiz ve korkularımız, Kalp Çakrası Kundalini tarafından tamamen aydınlandığında sona erer.

Vishuddhi Çakra

Beşinci çakra, diplomasinin, başkalarıyla saf ilişkilerin ve neşe veren bağımsızlığın çakrasıdır. Kundalini tarafından açıldığı zaman, bütün suçluluk duygularımız ve vicdan azabımız yok olur ve şefkat dolu bir sese sahip oluruz. Başkalarına hükmetmek eğilimimiz ya da başkaları tarafından hükmedilme duygusu, büyüklük ya da küçüklük duygusu ve tüm kıskançlıklar, bu çakra Kundalini tarafından beslendiği zaman ortadan kalkar. Ayrıca, Vishuddhi, bizi bütüne bağlayan, bir olduğumuz ve bütünün bir parçası olduğumuz gerçeğini hissetmemizi sağlayan çakradır.

Agnya Çakra

Altıncı çakra affediciliğin ve şefkatin çakrasıdır. Affedicilik, öfkeyi, nefreti ve küskünlüğü ortadan kaldıran ve alçakgönüllülük içinde, Ruhun soyluluğunu ve cömertliliğini keşfeden güçtür. Bütün egomuz, şartlanmalarımız, alışkanlıklarımız, ırkçılık fikrimiz ve tüm yanlış kimliklerimiz affediciliğin içinde eriyip yok olur. Bilincimizin yedinci çakra olan son durağa yükselmesi için yolu açan dar bir köprüdür Agnya Çakra.

Fıldır fıldır dönen gözler, saf olmayan şeylere bakmak ya da ben merkezcilik bu merkeze hasar verir. Gökyüzüne, toprağa ya da doğaya bakmak ise onu temizlemeye yardımcı olur.

Sahasrara Çakra

Yedinci çakra bütün çakraları tüm nitelikleri ile birlikte içinde barındırır. İnsanın idrakinin evrimindeki son kilometre taşıdır. Bugün, biz, bu çakraya tekabül eden konumdayız ve sınırlı aklımız ve kavramlarımızın ötesinde olan ve Sahasrara konumunda mutlağa dönüşen bu yeni idrak sahasına kolayca girebilme yeteneğine bilincimiz artık sahiptir. Bu çakra bize, merkezi sinir sistemimiz hakkında Gerçek'in kesin ve mutlak idrakini verir.

Sahaja Yoga ile yapılan ve Kundalini'nin kendiliğinden uyandırılması sonucu elde edilen Aydınlanma sonucu kesin olarak ulaştığımız şey işte budur.

Üç enerji kanalıyla ilgili kısa bir açıklama: Sol kanal (mavi) geçmişimizin, duygularımızın, arzularımızın, hissiyatımızın kanalıdır. Bu kanalın sonu, tüm hatıralarımızın, alışkanlıklarımızın ve şartlanmalarımızın depolandığı süper ego ile biter. Sağ kanal (sarı) hareketlerimizin ve planlarımızın, fiziksel ve zihinsel davranışlarımızın kanalıdır. Bu kanalın sonu, bize benlik fikrini, kendimizin bu dünyadan ayrı olduğumuz duygusunu veren ego ile biter. Orta kanal yükseliş kanalıdır, evrimimizi besleyen ve bize, bilinçlice ya da bilinçsizce, Sahasrara'nın (yedinci çakra) daha yüksek idrakine doğru rehberlik eden güçtür.

Aydınlanmanın ve çakraların hassas niteliklerinin ve kanalların işleyişi burada anlatılamayacak kadar geniş bir konudur. Bunlar, zihinsel düzeyde öğrenilmesi gereken değil, aynı zamanda doğrudan doğruya deneyimlenmesi gereken bir öğretinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Bu yeni bilinçlilik düzeyine Aydınlanmadan sonra, size öğretilen, herhangi bir ücret talep edilmeyen ve tüm dünyada 80 ülkede yapılan, Sahaja Yoga meditasyon tekniklerini düzenli olarak uygulayarak erişebilirsiniz. Türkiye Ssahaja Yoga Merkezleri ve Toplantıları'na girerek size ne yakın merkezi bulabilirsiniz.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: s, 05.06.2010, 12:02 (UTC):
bu çakraları nasıl açacağım.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56465150 ziyaretçi (143893581 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)