Hüddam Ilmi Nedir?
 

Hüddam İlmi Nedir?

Hüddam, cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir. Günümüzde bu ilimi öğreten resmi bir kurum yoktur.[1] Büyücüler bu ilimi gizli öğrenirler ve çok iyi bilirler. Antik Mısır'a kadar dayanan bir öğretidir.[2] İslam dinî geldikten sonra Mısır'da Hüddam, cin çağırma, cinlere tapma gibi tüm eylemler yasaklanmıştır.[3]

Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar.[4] Bu, çok tehlikeli bir ilimdir. Cinleri tutsak etme, onlara hükmetme ve istediğini yaptırmayı amaçlar.[5] Cinler büyüler ve tılsımlarla insanların kontrolü altına alınır. İşte Hüddam bu tılsımları ve büyüleri bildirir.[6] Hüddam, İslam inancına göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı isteyen bir ilimdir ve günahtır.[7] Yahudilik ve Hıristiyanlık'taysa şeytanları kontrol altına almayı isteyen bir öğretidir ve günah değildir.[10] Hıristiyan ve Yahudi öğretilerinde insanların Tanrı'dan aldıkları güçle cin ve şeytanları kontrol altına alacağına inanılır.[8]

Kuran-Kerîm'in her sure ve âyetinde görevli bir cin bulunulduğuna inanılır. Hüddam ilmi, İslam dinine göre bu cinleri kapsar. Eğer bir Müslüman cine hükmedilmek istenirse Ernesto Pichardo'nun dediği gibi aç ve yalnız kalarak Kurân'da bulunan surelerin okunması gerekir.[13] Kurân'a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izin vermeden kontrol edilemez. Yani Hz. Süleyman'ın Allah'ın verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır. Kurân'da cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı yazmaz. Kuran, cinlerle bağlantı kurmayı yasaklar. Bu yüzden İslam dininde Hüddam günah sayılır. Cinleri iyi ya da kötü amaçlarla kullanmak ya da onlardan bir şeyler istemenin İslam dininde günah olduğuna inanılır.

Hıristiyanlık'ta cinlerle iletişime geçmek ya da onlara hükmetmek günah sayılmaz. Fakat bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine inanılır. Bir cin çağırmak için Latince kelimeler söylemek ve İncil okumak gerekir Kimi misyonerler cinleri tehdit ederek kontrol etmenin mümkün olduğunu ve Latince ilahilerin tersten okunmasıyla bunun gerçekleşebileceğini söylerler. Amerikalı misyoner, İncil çevirmeni Cornelius Van Allen bu konuyla ilgili şöyle der:

"Cinlerin hayatım boyunca kontrol edileceğine inandım. Bazen bununla ilgili araştırmalar yaptım. Arap topraklarında cinler tehdit ediliyormuş. Fakat bu tehdit etme o kadar basit değil. Sadece geleneklere göre konuşacağım. Eğer yapacağınız herhangi bir ritüel ile ayağınıza cin getirmeyi başarırsanız, Kutsal kitapların tersten okunup üflendiği suyla cini tehdit edebilir ve onu suda boğacağınızı söyleyebilirsiniz. Bizdeki kutsal su inanışının esası budur. Cinler ters boyuttadır. Bu yüzden bizlerin tersten okuduğu kutsal kitaplar suya tesir eder ve cin sudan korkar. Eğer suyla boğulacağını düşünürse sizin istediklerinizi yapacaktır."

Tevrat cinlerin kontrolüyle ilgili fazla bilgiye yer vermez. Fakat Talmud bu konuyla ilgili çok şey yazar. Talmud; dünya üstünde cinlerin rakamından, onların nasıl kontrol edileceğine ve Kabala öğretisiyle cinlere nasıl hükmedileceğine kadar her şeyi yazar. Günümüzde birçok cinci hocanın bu geleneği kullandığına inanılır. Cinleri ateşle tehdit etmek Musevilik gelmeden önce Firavun'un sihirbazlarının yaygın bir geleneğiydi. Sihirbazların cinleri ateşle tehdit ederek onlar sayesinde sihir yaptığına inanılır. Ritüel ile çağırılan cin ateşle tehdit edilir. Musevilikte cinlerin havadan oluştuğuna ve çok latif olduğuna inanılır. İşte bu yüzden cinlerin ateşten korktuğuna ve ateşle tehdit edildiklerinde her istediğiniz yerine getireceğine inanılır. Bu Yahudiliğin Hüddam geleneğidir.

Çok Tanrılı dinî inanışlar ve sadece ruha önem veren dinî öğretiler Hüddam'dan bahseder. Afrika'da yaygın olan ruhsal öğreti Santeria cinlerin kontrol edilebileceğini söyler. Bunun da uzun ve yorucu ritüellerle olacağına inanır. Başka rûhânî ve çok tanrılı oluşum olan hatta bir kutsal kitabı bile bulunan din Pentecostalism cinlerin kontrol edileceğini onların enerjisinin çok düşük olduğunu söyler. Aynı zamanda bu öğretide yaygın olan gelenek çengel takmadır. Çağırılan cine kutsal çengel takılırsa onun köle olacağına inanılır. Öğretide çengel takmanın kolay olmadığına değinilir. Eğer ki cin çengeli çıkarırsa, çengeli takan kişiyi öldürür fakat cin çengelin takıldığını fark etmezse, çengeli takan kişinin kölesi olacağına inanılır.[8]

Cin Çağırma

Birçok eski metinlerde cin çağırmanın şekli yazar fakat bunların hepsi birbirinden farklıdır. Bazıları cinleri bilgi öğrenmek için çağırır, bazıları onlara tapmak için, kimileri de onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam ilmi cin çağırma ve tutsak etmeyle ilgilenir.

İslam dinine göre ruh çağırma günahtır ve ruh çağrıldığı zaman ruhun asla gelmeyeceğine ve cinin geleceğine inanılır.

Dinlere göre Hüddam, farklılık gösterir. Hıristiyan birisi bir cini ele geçirmek isterse Latince kelimeler söyler. Afrika'da yaygın bir inanış olan Santeria dininin Küba'da olan tanıtıcısı Ernesto Pichardo, bu konuyla ilgili şöyle der:

"İnsanlar tarih boyunca güç, para, sağlık istemişlerdir. Fakat insanlar bu isteklerini hep inandıkları Tanrılardan istediler fakat Tanrıları onlara hiçbir şey vermedi. Bizim dinimiz cinlere hem tapmayı hem de hükmetmeyi öğretir. Böylece bizler cinlere hükmettikçe Dünya'da istediklerimizin arasından seçim yapabiliriz.

Her dinin kutsal kitabında her ayette görevli olan bir cin vardır. Cinlere hükmetmek için o ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak lazımdır. Genelde bu mağarada yapılır ve Hüddam isteyen kişi yalnız, aç bir şeklide kalıp o ayetleri günlerce okumalıdır. Çok az yemek yemelidir. Eğer yeterli bir süre bedenini aciz kılıp, ruhunu güçlendirebilirse okuduğu ayetlerde görevli olan cin onun kölesi olacaktır. Ben sadece size bunu özet geçebilirim. Biz toplu rûhânî ritüeller yapıp formüller okur ve büyüler yaparız. Fakat bunları sadece bizim dinimizde olanlar bilmelidir."

Bazıları Hüddam'ın böyle elde edileceğini söyler ancak bazıları kötü cinlerin de kontrol edileceğini söyler. Pentecostalism öğretisinin ilahi kitabı bu konu ile ilgili şöyle yazar:

"İnsanlara bakıyorum da hep şeytandan ve şeytânî güçlerden korkuyorlar. Çok anlamsız. Onları kontrol edilebilecekken ve onlar sizlere hizmet edebilecekken kim onlardan neden korksun? Süleyman ve onun anahtarı ve geçmişteki sembolizm bunlar hep cinleri kontrol etmek içindi. Peki ya Mısır Piramitlerine ne demeli? Düşünsenize öyle bir zamanda kim bu kadar yüksek ve düzgün ölçülerde piramit yapabilir? Biraz düşünün ve anlayın cinlerin insanlara hizmet edeceğini? Sizi korkutmalarına izin vermeyin, size hizmetçi olmalarına sağlayın.

Şişedeki cin masalları gerçektir Dostlarım. Onlar enerjisel olarak bizden düşükler. Onlara göre bizim isteklerimiz emir. Bırakın bizim için bir şeyler yapsınlar.[9][10] Haydi onları çağırın. Sizin ayağınıza gelsinler. Onların enerjisi insanlardan düşüktür. Onlar kim ki insanları korkuturlar? Onlar sizlerin en iyi arkadaşı olabilirler. Her istediklerinizi koşulsuz yaparlar. Size taparlar. Onları yapacağınız bir ritüel ile çağırın sonra üzerine Latince kelimeler okuduğunuz sihirli çengeli onlara takın. Dostlarım artık onlar sizindir." [11][12][8]

Kaynaklar

[1] El-Zein, Amira. "Jinn, "420-421, ’in Meri, Joseph W., Medieval İslamic Civilization-An Encyclopedia.
[2] Ludwig, Theodore M., The Sacred Paths: Understanding the Religions of the World, Second Edition, pp. 48-51, © 1989 Prentice-Hall, Inc., ISBN 0-02-372175-8
[3] Rink, Henry, "Chapter 4: Religion" of Tales and Traditions of the Eskimo, London, 1875
[4] Demonology at the Online Encyclopedia, Originally appearing’in Volume V08, Page 10 of the 1911 Encyclopædia Britannica.
[5] Cumont, Franz, The Oriental Religions’in Roman Paganism, Chapter VI: Persia, p. 267 at sacred-texts.com
[6] Augustine, The City of God, Book 8, Chapter 24, at the Christian Classics Etherial Library
[7] Hamill Nassau, Robert M.D., S.T.D., Fetichism’in West Africa, Chapter V: Spiritual Beings’in Africa-Their Classes and Functions, Charles Scribners Son
[8] tr.wikipedia.org/wiki/Hüddam
[9] Heb. 10:35-36, John 5:4-5.
[10] Purdy’in Horton 1994, p. 519.
[11] Acts 19:11–12, Verses 14–16.
[12] Duffield and Van Cleave 1983, p. 401.
[13] Sahih Muslim, No. 2714

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Hakan , 26.02.2018, 21:33 (UTC):
Konyalı o çizimlerle sana birşeyler anlatmaya çalışırlar his verip çizerler sâğ yukarı doğru olan çizimler verilen hislerin insanlığın ve cinlerin genellemesi olan hisler sol yukarı olanlar senin veya cinin fikridir yani sol tarafa olan çizgiler bireysel sağ tarafa olan çizgiler genellemedir verilen hislerden sonra çizilir aşşa doğru olan çizgiler 'tevazulu ol' anlamına gelir

Yorumu gönderen: Kenan, 12.12.2017, 13:34 (UTC):
Yavrum hüddam ilmi sadece HZ.Süleyman(a.s)de bulunur.

Yorumu gönderen: Ahmet, 01.11.2017, 18:23 (UTC):
Selamun Aleyküm,
Kardeşim vermiş olduğun kaynakların hemen hemen hepsi yabancı kaynaklar. Buradan aldığın kaynaklar ile bir yazı yazmışsın. Fakat ben size şunu söylemek isterim. Kısa ve öz yazmaya çalışacağım.

Hüddamlar kesinlikle ve kesinlikle Cin değildir. Hüdammlarda yeme-içme, evlenme, nefis ... vs. gibi şeyler yoktur. Onlar ruhani varlıklardır. Melaikeler nasıl işte Hüddamlarda öyledir. Müslüman Cinlerden görevlendirilmiş kimselerde vardır elbet ama onlara Hüddam demek yanlış olur. Daha biz şu zamanda kendi evladımızı emrimiz altına alamazken, cinleri mi emrimiz altına alacağız. Hayal'den başka bir şey değil.

Hüddamlar cinlere göre çok kuvvetlidir. Bir Hüddam'ın gücü en az 1000 adet cin'e bedeldir. Onlarında emrinde orduları vardır. Misal olarak bir Hüddam kendi başına bütün Cin padişahlarını toplar gelir. Mesela 120.000 kişilik bir Cin kablesini ( taifesini ) toplayıp getirmek onlara zor gelmez. Hüddam istemediği zaman Cinler onları göremezler. Bizlerin Cinleri göremediği gibi.

Hüddamlar Şeriata uygun olmayan hiçbir şeyi yapmazlar. Böyle bir durumda bunu söyleyen kişiyi uyarırlar. Birkaç defa uyarmadan sonra o kişi yine aynı şeyi yapmaya çalışırsa bir daha o kişinin davetine icabet etmezler. Yani lafın kısası Hüddamlara islamiyete uygun olmayan hiç bir iş yaptırılamaz.

Hüddamlar birbirlerinin işlerine kesinlikle karışmazlar. Onlarında amiri memuru vardır. Hepsinin görevleri ayrı ayrıdır. Büyü bozma ve musallat işlerine bakanı ayrı, hastalıklara bakanı ayrı, Kısmet işlerine bakanı ayrı, Hazine ve kayıp işlerine bakanı ayrı vs. vs. Bu hususta daha çok yazı yazabilirim ama fazla söze gerek yok.

Bu işler marifet değildir. Yani Hüddam sahibi olmak gibi. Bu Dünya'da en büyük marifet Rabbül Alemin Celle-Celalühu, Celle-Şanuhü Hazretlerimize kul, iki cihanın serveri güzel efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi Vesellim efendimize ümmet olabilmektir. İnanın böyle olamadıktan sonra havada uçup ağzımızla kuş tutsak bile, bunun Rabbimiz katında hiçbir kıymeti yoktur.

Maalesef yabancı kaynaklardan almış olduğunuz bu bilgilerin hepsi yanlıştır.

Selametle.

Yorumu gönderen: Melek, 26.08.2017, 10:01 (UTC):
Banada yardımcı olur musunuz

Yorumu gönderen: konyalııı, 21.02.2017, 02:45 (UTC):
selamun aleyküm iyi günler bana bu siteden yardımcı olacak birileri vardır elbet 2 yılı aşkın evimde rahmani cinlerle yaşamaktayım tanışma olmuyor bariz çizimler hareketlilikler görüyorum evimde ne yapabilirim yolu yordamı vardır elbet bekliyorum bekleyişş izlemeyi seviyorlar konuşuyorum ses var görüntü yok ne yapabilirim teşekkür ederim

Yorumu gönderen: ali, 12.09.2016, 00:36 (UTC):
Arkadaşlar yorumlara bakıyor okuyorumda hüddamlık öğrenmek isteyen cin cağırmak isteyen bu konuda bilgi sahibi olanlardan yardım isteyenler var..Size tavsiyem bu konuda yaşanmış tecrübelerim olarak böyle şeylere kalkışmayın bulaşmayın merak etmeyin uğraşmayın..hiç biri sizlerin sandığı gibi kolay değil ve hayatınızı mahvedersiniz.. ben bu konularla hiç uğraşmadığım halde yıllarca acısını korkusunu yaşadım sürekli benle hareket edip görünüyordu hiç aklımnda yokken ansızın yalnız başımayken karşıma dikiliyor kimi zaman annem kardeşim vs varken koridordan bana bakıyordu defalarca dilim tutuldu defalarca korkular yaşadım ..öyle görünce dua okurum sure okurum ben ondan korkmam güçlüyüm falan demeyin..öyle olmuyor o işler karşınıza dikilipte görününce giderde sanmayın size tavsiyem sakın ha sakın bu işlere bulaşmayın..ben senelerce gitmedik hacı hoca bırakmadım geçmedi yıllar sonra çok sevdiğim rahmetli bir amcamız kendisi babamın arkadaşadır onun sayesinde kurtuldum..şimdi ne kadar anlatsamda yaşamadan anlamıycaksınız benden bir tavsiye uzak durun başkada birşey demiyorumm

Yorumu gönderen: beylerevladı, 25.11.2015, 17:31 (UTC):
bir Allah dostu evliyaullah ın elınden tutan bir kimseye bu varlıkların hiç bir zararı olamaz Allah ın izniyle.

Yorumu gönderen: almila, 20.04.2015, 19:48 (UTC):
Bi cok yorum yapilmis bu konuda da oncelikle cinler insanlar gibi degildir yani ritueller, gerekse buyusel ilimler kabala ve bircogu ogretileri cinler hz suleymandanda dolayi iyi bilirler yani on insandan biri bu ilimleri biliosa ,on cinden sekizi bilir o yuzden cinlerle irtibati olan kisilerede cinler bu bilgileri gosterir ..huddam da bu bilgileri ogretirler ozellillede bi huddam ogreticisinin bircok ogrenciside olabilir bu bilgileri paylasabilirler fakat normal cinler gibi kolay kolay kimseye gelmezler enerjileri daha yuksek varliklardir ..

Yorumu gönderen: Akhenaton, 15.04.2015, 19:54 (UTC):
Düzeltme için teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: İSKENDER EVRENESOĞLU, 15.04.2015, 19:17 (UTC):
Yukardaki bilgiyi görünce gülmekten öldüm la. Bu saçmalığıa kimse bakmıyor. devrin imamının ruhu nedir be adam. :)))) Kaynak belirtilmemiş ben belirteyim sahte peygamber iskender evrenesoğluna inanan salkların uydurmalarıdır. bu bilgi külliyen yalan. site sahibi kimse silsin inasanları yanlış bilgilendirmesin

Yorumu gönderen: ulus , 30.03.2015, 21:02 (UTC):
eğe sızı hıc durmadan cin rahatsız edıyorsa musluman olduğunuzu eğer muslumansa bunu yapmaması gerektığını gördüğünüzde söyleyın söyleyebılıyorsanız.eğer hıc olmuyorsa gidip ehlı sunnet bır hocaya başvurun sorun soruşturun . uykunuzda rahatsız edıyorsa cın mektubunu araştırın uygun düşerse uygulayın kardeşlerim.( bı hocaya sorun ama )

Yorumu gönderen: ulus (orhan kardeş cevabım sana ), 30.03.2015, 10:27 (UTC):
rukye yaptırcaksın kardeşim bu da dını bır tedavıdır. kuran temel alır .

Yorumu gönderen: cine inanmiyor., 26.03.2015, 01:56 (UTC):
Ben ne cine nede periye inanmıyorum varsa ben veya siz görmüyorsunuz ve he bide benim sevgilimi cin capti diyorlar ben onada inanmiyorum bunun sebebi ne.

Yorumu gönderen: Ahmet D., 02.03.2015, 10:00 (UTC):
Yukardaki bilgilerin çok azı doğru. Kaynağı belli olmayan bilgileri neden paylaşırsınız. Bir defa bu Hüddam nedir onu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Şayet kimilerine göre Hüddam Cinlerin Padişahı ise o Cin padişahı Müslümandır. Yani Şeytandan ya da Müslüman olmayandan Hüddam olmaz.

Benim bildiğim Hüddamlar Melaike sıfatındadırlar. Onların Cinlerle bir ilgisi yoktur. Her Surenin, Her Ayetin hatta her harfin bir Hüddamı vardır. Mesela Fatiha suresinin 7 Büyük Hüddamı vardır ki bunlarında başkomutanı vardır. (Burada isimlerini yazmayacağım) Emirleri altında Milyonlarca askerleri vardır. Hepsinin ayrı ayrı görevleri vardır. Kimisi Büyü olaylarına bakar. Kimisi Dünya'da gezer dolaşır ve ihlaslı kişilere yardım eder, Kimisi giyim kuşamdan sorumludur. Kimisi Hekim (Doktor) dur. Hekim olanlar çağırma ile gelmiyorlar nedense? Diğer Hüddamlar tutup getiriyor onu. :) Ayrıca Hüddamlar çok merhametlidirler.

Yüce Mevla'mıza yönelip, onun razı olacağı bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerekli. Biz ALLAH'ü Teala c.c. Hazretlerine kul olabiliyorsak emin olun Rabbimiz bizleri muhafaza eder.(Zaten etrafımızda hafaza melekleri vardır ama biz onları göremiyoruz.)

Rabbül Alemin c.c. Hazretleri bizi heran görüyor duyuyor ve halimizi biliyor.Biz Rabbimize ne kadar kulluk yapabiliyoruz ona bakalım.Unutmayalımki herşey ALLAH’ü Teala (c.c.) Hazretlerindendir. Yardım eden o, bu can’ı veren o, nefes aldıran o, gözümüzü gördüren o, canımızı alıp tekrar diriltecek olan yine o. Saymakla bitmez.

Selam ve dua ile.

Yorumu gönderen: TürkerALP, 06.02.2015, 23:17 (UTC):
Hamuş kardeş bu isteğini hemen şuan gerçekleştirebilirsin. Samimi bir tövbe seni sıfırlar, bu ise bahsettiğin cinleri ve şeytanları kahreder. Onların en büyük zaferi senin Allah'tan ümidi kesmendir. Yapabilecekleri sadece vesvese vermektir. Asıl büyük savaşın kendinledir. Aklın ve kalbinle ini cini malı mülkü her şey bir hiçtir sadece Allah var dediğin zaman o savaşı da kazanmış olursun inşallah..

Yorumu gönderen: Hamuş, 16.01.2015, 02:15 (UTC):
Ben 18 yaşinda bir delikanliyilimm küçüklüğümdeki o eski çokk güzel imanima geri dönmek istiyorumm ama olmuyort herr geçen gün haşaa imanimi kuranimi allahimin sevgisini kaybediyorumm ...Ama öyle bir gün gelecekk dünyada bir tane kötü şeytan cin birakmayacamm hepsine işkencee çektirecemm hepsini öldürecemm

Yorumu gönderen: görkem, 19.11.2014, 16:33 (UTC):
arkadaşlar özür dileyerek bi konuda bilginizi almak istyorum. şimdi bi bayan arkadaşıma iftira atıldı kız sevgilisine durumu acıklayamıyo yani açıklıyo ama inandıramıo ben bu kıza yardımcı olmak istyorum o gün yani bu belırtılen zaman dilimlerin de orda olan bu olayları bu arkadaşa nasıl kanıtlarız hani suda gösterme rüyada gösterme gibi şeyler var bu konuda yardımcı olabılırmısınız...

Yorumu gönderen: GÖKHAN, 10.05.2014, 16:14 (UTC):
CİNLERİ

Yorumu gönderen: cin, 29.01.2014, 22:59 (UTC):
Ben cinim adım sefian yazılarınızı gördüm merak ettim

Yorumu gönderen: hasan , 18.12.2013, 09:30 (UTC):
normal abdesinde namazında bir insana uylatırılır nasıl çok güçlü hocalar yapıyorlar melek hutam vardır cin hudam vardır

Yorumu gönderen: ayşe, 16.11.2010, 00:44 (UTC):
gülüceksiniz ama gerçek hoca var kadınlara teklifte bulunuyor ve işlem daha iyi oluyor diyo işlem sırasında hüddamdan bahsediyor

Yorumu gönderen: hakan, 09.11.2010, 00:03 (UTC):
Bilgisayara virüs programı koyuyoruz.Ya kendimize emin olun çok benzerlikıleri var .Bununla ilgili duaları araştırabilirsiniz.
İnsan görmediğine inanmaz ama bi gerçek hiç bir insan yok ki etrafında cin olmayan (peygamberler de dahil tabi iyileri kötüleriylede mücadele etmişlerdir) bu arada şeytanda cindir aynen kafirin de insan olduğu gibi(iyi cin kötü cin)

Yorumu gönderen: murat, 25.09.2010, 15:57 (UTC):
orhan kardeş sen bitane cevşen al boynununa ta bisey olmaz allhın izniyle
felak nas ayetel kürsü oku ama sakın üc harflilerle ugraşma eyer büyü yapılımışsa suanda yanımda değil ama güzel bitane sölıcem sana allah emanet ol kardeşim ben murat insanları severim yardımcıda olurum çünkü peygamber efendimiz de 4 büyük melek konuşmuştu hira daında yani cebrail as selamla yani süleyman aleyhisselam var yani şunu söylemek isteriö kımse allahım çok güçlü peygaber efendim onun ümeti bizimde resulumuzdur biz onu tastikledik yani kardeşim eyer güçluyse allah banan yardım ettsin sana da yardım etsin

Yorumu gönderen: kamil, 25.09.2010, 00:28 (UTC):
hüddam dediği gibi saldırmalı bir kavram değildir.hüddam hizmetçi cin demektir.niyeti saf olan kişiler 3 gün oruç tutmanın ardından namaz sonrasi okunacak dua ve her türlü korkutulma testini (hüddam cini tarafından) başarıyla geçerse hüddam selam vererek görünür.o senin bu ilmi bildiğine inandığı için sana boyun eğer ve işlerini görür.gizli sadaka düşkünlere yardım genelde erenler evliyalar kullanır.herhangi bir kaynakta görmeden inanmayiniz...

Yorumu gönderen: YILMAZ, 24.09.2010, 10:04 (UTC):
MERAK EDİYORUM TAM ANLAMIYLA BU İŞİ BİLEN BANA YAZSIN mertcafe_31h

Yorumu gönderen: Kul, 23.09.2010, 13:03 (UTC):
Orhan kardeşim ilk gidip içinde ayetel kürsü vs. yazılı bir muska al.Her gün evde yasin oku.Uyurken 3 ihlas 1 fatiha 1 ayetel kürsi oku.Felak süresini ezberle.Ve onuda oku.Nas süresini oku.Hiçbirşey olmaz yok geçmezse bu rüyalar vs.Buraya gelip söyleyebilirsin.Başka yollar deneriz Allah izin verirse Yaradana emanetsin.

Yorumu gönderen: sevgi, 19.09.2010, 18:52 (UTC):
Orhan kardeşim beni mail adresimden eklersen Allah'ın izniyle derdine derman buluruz inşa'ALLAH.you-are-ask

Yorumu gönderen: orhan, 17.09.2010, 00:24 (UTC):
internetten buldugum bir ev arkadasım vardı bir takım zaman gectikten sonra bu cocugun arkadaslarıyla ve eniştesiyle odasında gizlice birseyler yaptıgını farkettim.Ibranice dualar okuyolardı.Sonra odaya girdim etraf bu pentagram benzeri isaretle ve etrafındaki yazılarla doluydu hatta bi yerde benim bile adım vardı.Hüddam yazılarını gördüm.Benim çok derin bilgilerim yok bu konuda ama o günlerden sonra bişeyler bana yapıştı kaldı.Az önce de rüyamda rahatsız edilgimi düsünüyorum,bi kadın vardı nedense aynı odadaydık.Sonra birden bire yogun bir duygu ve korku hissetmeye basladım ikimiz de ayaktaydık,gözlerinde ak falan kalmadı kadının simsiyah oldu gözleri.Besmele çekmeye calıstım cekemedim niye bilmiyorum dua okumaya calısıyorum okuyamıyorum tek aklıma gelen ve okuyabildigim El-Fatiha suresiydi niye bilmiyorum.Üstüme üstüme geldi ve en sonunda ona seslendim istedigini yap bana Allah'tan başkası zarar veremez.Ve yok oldu ama bu sefer de koşar adım evden dısarı cıktım yolun her tarafı bu gözleri simsiyah varlıklarla doluydu.hatta çok sevdigim dindar bir arkadasım da o yoldaydı onu görünce kostum gözlerine aldırıs etmedim sadece yardım istedim o da bana korku salmaya calıstı.Ve bir anda aklıma saat geldi gecenin 2 si oldugunu hissettim ve bir kalktım saat tam gece 2:00.Bilmiyorum noluyo bana rüyalar harici de hic olmadık yerde birseye odaklanmısken bir anda gözümün önüne suretler geliyor.Korkmuyorum genel olarak ama uyku sırasındakiler beni çok korkutuyor nefsimi kontrol edemiyorum.Ne olabilir bu arkadaşlar? Bu tam gece 2'de uyandırılma muhabbetleri çok oluyor.Gece 2'nin bir anlamı var mı? Lanet herifi evden kovdum Allah'a ihanet icindeydi resmen ama bu pislikleri üstümde kaldı.Bu arada bu pentagram tarzı isaretin bir kösesinde benim de adım yazıyodu birgün :S:S Büyü falan mı yaptı bu serefsiz bana anlamadım gitti.bilgisi olan varsa bilgi verebilirse sevinirim.Hocalarla ugrasmak istemiyorum.ben insanın inancına Allah'a sevgisine sadık kaldıktan sonra aşamıyacıgı sey olmadığını düsünüyorum.O çocuk ta zamanı gelince Allah'ından bulucak

Yorumu gönderen: murati , 09.09.2010, 08:30 (UTC):
kardeşim ben ıyı bitane müslüman cin çagırmak istiyorum yanikötülük yaptırmak için allh var yukarda kalbimi biliyo ya yani bana yardım edecek cin

Yorumu gönderen: Dündar Mete, 09.06.2010, 15:56 (UTC):
Bu bir nevi büyü dediğimiz olay. Bir itirafçının (sonradan ihtida etmiş) anlatmasına göre büyülerinde başarılı olmasının sebebi; şeytanın istediği herşeyi yapmasından ileri geliyormuş. Şu anda ne olduğunu söyleyemem ama mesela Kuran'a karşı akla hayale gelmedik muameleleri yaptırmışlar. En basiti ise seans sırasında işlemi yapan kişinin Kuran'ın üzerine oturuyor olması. İnsanlar nasıl olur da bu tür insi şeytanlardan yardım görmeye çalışır anlamıyorum. Allah herkese hidayet versin inşallah.

Yorumu gönderen: sevinç, 07.04.2010, 14:28 (UTC):
bence cinler bizim onlarla uğraştığımız kadar uğraşmıyordur bizimle. Tövbe estağfurullah. adama bak cin hocası olmak istiyormuş. lahavle vela

Yorumu gönderen: sof yusuf, 09.03.2010, 11:36 (UTC):
bu işlerle uğraşanın ne dini kalır ne imanı kalır biz önce istemesini bileceğiz sonrasında Allah bizlere yardımcı olur sizin Allaha ve resülüne hiç inancınız yokmu bek kardeşim uzak durun bu işten bu işle uğraşmak haşa Allah la muhalefet etmek le eş değerdedir.sizden ricam Allah rızası için bu işlerden uzak durun.

Yorumu gönderen: serpil, 19.02.2010, 22:24 (UTC):
Kim Allah'a ulaşmayı Allah'tan kalpten talep ederse Allah kişinin kalbindeki bu talebe derhal icabet eder. Ve rahmet nuru ile tecelli eder. Derhal kişiyi koruma kalkanı içine alır. Artık bu kişiye hiç bir negatif güç tesir edemez. Allah'ın sistemi böyle işler. Kişi 'Allahım beni koru demesi' hiç bir şey ifade etmez . Allah'ın sünnetullahı her an işler. Kişi böyle bir talepte bulunmadığı süre içinde sürekli olarak bu negatif tesirlere açık durumda yaşar.Cinlerin şeytanların hüddamın tehlikesine karşı korumasız kalır. Nice insanlar bu tesir altında çaresiz durumdadırlar. İnşallah sizlerde hemen şimdi kalben ' Allahım ben de sana ulaşmak istiyorum beni de hidayete erdirmeni diliyorum ' talebinde bulunur ve sonsuz koruma altına derhal girer ve sonsuz mutluluğa adım atarsınız.. sevgi mutluluk dolu bir yaşam dilerim

Yorumu gönderen: kılınç , 19.02.2010, 19:11 (UTC):
mehmet sana katılıyorum cinleri en çok israil kullanıyor neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama ssizlere bişey diyecem israil nüfusu 2 milyon ama ürettiği hemen hemen her şeyleri her hangi bir ülke yaamıyor nedeni ise bilemiyorum çok güçlü ama israil bütün teknolojisini kuran-ı keriden elde ettiğini biliyormuydunuz ?

Yorumu gönderen: abdullah, 20.01.2010, 19:13 (UTC):
huddam demek gorevlı sorumlu melegıdır fılız hanım hanım aklı basında olmayan ınsanlar halvete gırmesı onlara zarardır... marıfetnamede yazar uzletın sonu halvettır

Yorumu gönderen: mehmet, 13.01.2010, 12:52 (UTC):
cinleri en çok israil kullanıyor.

Yorumu gönderen: cebrail, 08.01.2010, 09:55 (UTC):
beş yıl meteryalist felsefe okudum tanrıyı çok az inancım vardı bir gün yolculuğum tokata düştü bulut şeliknde başı sarıklı bir adam bağlama çalıyordu babayiğit birisi geniş omuzlu bağdaş kurmuş oturuyordu gök yüzüne ve bu görüntü çok netti sonra bunu halisilasyon olduğuna kanaat getirdim lakin iki dakka geçmedi altı yedi kişi cem ediyordu yani semazenler etekleri uçuşuyordu bir adam kürsüde oturmuş onları izliyordu vs ve bunun ilahi bir karar olduğunu anladım peki ben tanrının buyruğunu yerine getirmek istemesem bana zulüm edermi ki hayatım çok kötü ölümcül derecede sıkıntılarım mevcut bilen sölesin nedir bu

Yorumu gönderen: sabri, 02.01.2010, 13:12 (UTC):
ilmi ledün hakkındaki yorumlarınız nedir truva vadisi hakkındqa ne düşünüyorsunuz 2015 size göre kırılmamıdır...

Yorumu gönderen: Fizikalimi, 21.12.2009, 19:24 (UTC):
siz cinlerden olan hüddamlardan bahsediyor olmalısınız , bu hepsi için geçerli değil kardeş , nasıl biz insanlar arasında cesaretli ve kabiliyetli kişiler mevcut ise onlarda da mevcuttur!
Meleklerden olan hüddam için hiçkimsenin dil uzatmasını tasvip etmem!
Fakat bi hüddam gerekiyorsa ki eğer benim tavsiyem Meleklerden olanıdır , fakat melekler sıradan kişilerle irtibat kurmazlar ve önce yardımcısını gönderirler şartlara riayette talihli kişi kabiliyetli ise 21. günün sonunda kendisi gelerek istişare yapar fakat bu bir kezliğine olur , sürekli olabilmesi için 40. günün sonunda kalıcı hizmet sağlamak için gelip gider yani sabit durmaz sırada başkaları da olduğu içindir 40. günden sonra talihli kişinin en büyük hatası halveti terk etmeksidir!
ne yazık ki günümüzce yapılan yorunlar onca emeklerin heba olmasına sebep olmuştur , şu halde asıl 40. günden sonraki halvetteki haller mühim olandır , dur bakalım daha kapıdan yeni giriş yaptın ey nefs-i natıka! , bu zamandan itibaren ilgili Melek-ül Müekkil size ancak bunun devamını getirdiğiniz taktirde irtibatı da devam ettireceğini söyleyecektir! Cinlerden olan hüddam için birçok örnek var ve hemen daha ilk uygulamanın ilk dakikalarında bile gelebilir yeterki yeterli iletiden haberi olsun! , bu tür iletişim genelde insanların hayatını değiştiriyor ve bazıları da zarar görüyorlar bundan dolayı da herhangi bir insana zarar getirici şeyi tecrübe etmesi açısından vesile olmayacağım , insanınoğlunun sahip olduğu en büyük zenginliği olan sağlıklı bedenini yıpratması lazım gelmez!

Yorumu gönderen: İFRİT, 21.12.2009, 11:01 (UTC):
uğraşmayın artık rahat bırakın hüddam korkagın tekıdır onuda gozunuzde buyutmeyın ...

Yorumu gönderen: yusuf, 19.12.2009, 14:34 (UTC):
ALLAH C.C BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN.

Yorumu gönderen: kartal251, 16.12.2009, 08:12 (UTC):
cin olmadan adam çarpmaya çalışan birde bakmış kendi çarpılmış

Yorumu gönderen: Fizikalimi, 21.11.2009, 23:26 (UTC):
arkadaşlar hüddam deyince doğrudan cinlere adapte olmayın , rabbimiz ALLAH'ü TEALA buyuruyorki (bana itaat edene yarattıklarımı itaat ettiririm) , evet birçok kişi özelliklede cinci olarak adlandırılan kişilerin hüddam ile irtibata geçebildiği doğrudur , fakat bu siccin isminde bir kitaba yazılıp haşır gününde ayrıyeten yüce ALLAH tarafından cezaya çarptırılmak şartıyla , insanoğlu meleklerle de irtibata geçebilir ve hüddamından onunla konuşmamak şartıyle yardım talep edebilir , zaten geldiklerinde sadece selamun aleyküm deyip yapılması gerekeni yapıp giderler , cinlerden olan hüddam ise konuşur ve zarar da verebilir , karşılığında birşey alabilir sizden , onun da nefsi var unutmayın! , onu tam amade olarak emir altına alabilmek te mümkündür fakat bu durumdan Süleyman Aleyhisselam razı olmuyor , bu arada yukarıdaki izahatta Musa Aleyhisselam cinlerden istifade etmedi , istifade eden Süleyman Aleyhisselamdır , Yakup arkadaşımızın (kerir) yazdığı bir cin değildir bu bir esmadır ve okunurken de bu şekilde okunmaz eksik! , bu ismi bu arkadaş 3 gün akşamları 100 ve üzeri okuduğu zaman korkunç kabuslar görerek uykusu kaçabilir , arkadaşlar ön hazırlık yapmadan uygulama yapılmaz sakıncalı!

Yorumu gönderen: Alevgözlü, 11.11.2009, 13:48 (UTC):
Arkadaşlar ben ankarada birisini tanıdım adam cinlerin bir zaafiyeti var onu bildiğim için cinlker benden korkuyor diyordu onlara küfür ediyordu içlerine girip dağıtıyordu ihlas suresi onlara kurşun atmakmış dediğine göre ankarada olanlar bu işi bir araştırsın gerçekten ilginç birisi

Yorumu gönderen: müftü, 07.11.2009, 11:09 (UTC):
hüddam kulakları büyük sivri gözleri iri ve çekik yüzü kireç kadar beya ruhani yüzlü ağzı büyük elleri çok büyük burnu kocaman ayakları kocamöan sarıklı cübbeli ehli sünnet olan cinlerin komutanıdır

Yorumu gönderen: HAMZA, 03.11.2009, 17:56 (UTC):
BEN HÜDDAMIN CİNLERİN BAŞI OLDUGUNU OKUMUŞTUM

Yorumu gönderen: mehmet, 03.11.2009, 13:59 (UTC):
bu şekil neden tıpa tıpa israil bayrağı hiç merak eden yokmu.

Yorumu gönderen: yaşar, 26.10.2009, 01:51 (UTC):
ben birini tanıdım bana geçmişteki her şeyi söylüyo ama bana hiç kötü bişey demiyo namazını kıl allahına dua aet diyo oda sanrım geçmişimi Huddam ciniyle biliyo bana bi zararı olurmu bu kişinin dogru bilenler beni aydınlatsın bilgisi olanlar adresimden konuşalım islambol06@hotmail

Yorumu gönderen: elvan, 02.10.2009, 17:15 (UTC):
çok beğendim

Yorumu gönderen: mustafa, 02.10.2009, 13:57 (UTC):
dinimizi öğrenmiyoruz, cin ve şeytanlara maskara oluyoruz. kulluk yapıp Allah/ın rızasını kazanacağımız yerde Kuranda reddedilmiş şeyleri sorguluyoruz. Kurana inanmıyormuyuz! Allah bize akıl vere...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284604 ziyaretçi (143401372 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)