Hüsn-ü Ask 200-208. Bölüm
 
Hüsn ü Aşk, 200-208. Bölüm

Hüsn ü Aşk, 200-208. Bölüm

200. Birlikte bu kıyl ü kâl yokdur / Ol farzda hîç muhâl yokdur

200. Birlikte bu dedikodu yoktur. O zanda olmayacak şey hiç bulunmaz.

201. Var imdi gör ol melek-likâyı / Seyreyleki Hüsn-i bî-behâyı

201. Var şimdi onun, o melek yüzlü güzelin değer biçilmez güzelliğini gör seyret.

202. Tâ cümle nihan iyân ola hep / Evvelki iyan nihân ola hep

202. Bütün gizli şeyler açığa çıksın, evvelki açık olanların hepsi de gizlensin, silinip gitsin.

203. Hem-râhların bu râha erdi / Aşk ancak o pâdşâha erdi

203. Seninle yoldaş olanlar, bu yola kadar geldiler o padişaha ise ancak Aşk erişti.

204. Munlâ-yı Cünûn u Gayret İsmet / Hem kaldı girü Benî-Mahabbet

204. Cünûn mollası, Gayret, İsmet, Sevgioğulları geride kaldılar.

205. Hem üns-i Suhan nihâyetindir / Bundan ilerisi Hayret'indir

205. Suhan'la arkadaşlığın sonu da burası, bundan ötesi Hayret'in işi.

206. Fi’l vâkı'alıp o şahı Hayret / Açıldı sürâdıkât-ı vuslat

206. Gerçekten de Hayret o padişahı alıp götürdü, vuslat perdeleri açıldı.

207. Buldu bu mahalde kıssa pâyân / Bundan ötesi değil nümâyan

207. Hikâye de burada sona erdi, bundan ilerisi artık görünmez.

208. Sad şükr ola hayy-i lâ-yemûta / Kim erdi söz âlem-i sükûta

208. O ölümsüz diriye, Allah'a yüzlerce hamdolsun ki söz, sükût âlemine erişti.

❮ Hüsn-ü Aşk 1-50Hüsn-ü Aşk 51-100Hüsn-ü Aşk 101-150Hüsn-ü Aşk 151-200Hüsn-ü Aşk 200-208


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52767384 ziyaretçi (134118043 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler