Hüsrev Efendi'nin Rüyasi
 
efendi'nin, hüsrev, rüyası

Hüsrev Efendi'nin Rüyası

Bediüzzaman'ın; "Hüsrev'in 1000 kusuru olsa, ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım." dediği Hüsrev Efendi, çocukluk yıllarında şöyle bir rüya görür:<*p>

Büyük bir deniz ortasında bir ağaç vardır. Deniz çekilir ve ağaç kurur. Bir zat gelir, o ağacın dallarını budar. Sonra denizin ortasında büyükçe bir yol açılır ve kendileri o yoldan yürümeye başlarlar. Bu rüyasını şeyhine anlattığında, şeyhinin tabiri şöyle olmuştur. “O deniz şeriattir. Ağaç ve dalları ise, ondan feyiz alan tarikattir.

Benden sonra Isparta'ya İslam'a hizmet edecek bir zât gelecek ve sen ona ittiba edeceksin”

Bilahire 1926'da Bediüzzaman sürgün olarak Barla'ya gelmiştir. Büyük bir zâtın Isparta'ya nefiy olarak gönderildiğini işiten Hüsrev Efendi'nin fıkıhla alakalı üç suâlini muhtevi mektubuna Bediüzzaman Hazretlerinin cevabı dikkat çekicidir:

“Hüsrev Bey kardeşim! senin sorduğun meselelerin cevapları fıkıh kitaplarında mevcuttur. Bu bilgilere ulaşmak da kolaydır. Ben bir talebe arıyorum o sen olsan gerek! İslam alemi bugün, büyük bir sarsıntı geçiriyor. İman kalesi tehlikededir. Gel, beraber Kuran'a ve bu aziz milletin İmanına hizmet edelim!”

Daha hiç görüşmemiş olduğu Üstadının mektubuna bir mektupla değil, kendisi bizzat huzuruna gitmek hassasiyetiyle ve “ehli kemâlin huzuruna yürüyerek gidilir” deyip kırk kilometre uzaklıkta bulunan Barla'ya yaya olarak Üstadın huzuruna gitmiştir. Üstad, kendilerini –iltifaten- Barla dışındaki Karaca Ahmed Türbesinde karşılamışlardır. Hüsrev Efendi bu buluşmadan sonra Onun hem talebesi, hem hizmet arkadaşı, hem de İman ve Kurân hizmetinde en büyük rükün olarak yerini almıştır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56068028 ziyaretçi (142836382 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)