HAARP Teknolojisi
 
HAARP

HAARP

HAARP Teknolojisi

HAARP'in gerçek amaçları söyle özetlenebilir: Atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon sağlamak, geniş kitlelerin düşüncelerini ve ruhsal durumlarını kontrol edebilmek, istenilen ülkelerin iletişim sistemlerini çökertmek. Temel prensipleri, Tesla'nın 100 yıl önce geliştirdiği fikirlere dayanıyor. Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bugünlere kadar gelen süre içerisinde, çeşitli çevrelerde en çok tartışılan konulardan biri "kara bilim" oldu. "Kara bilim" başta ABD olmak üzere büyük devletlerin, dünyayı kendi hegemonyaları altında tutabilmek için yaptıkları bilimsel teknik araştırmalara ve üzerinde çalıştıkları çeşitli projelerin toplamına verilen ad. Bu projeler büyük ölçekli ve büyük bütçelerle yürütülen, gizli ya da yan gizli projelerdir. Saldırı/savunma silahları üretimi, gözetim sistemleri ve düşünce kontrolü üzerine yapılan çalışmalar, doğayı manipüle etme amaçlı araştırmalar, bu projelerin içeriğini oluşturur.

Söz konusu projeler gizli olduğu için, ortalıkta pek çok rivayet dolaşmaktadır ve elimizde bu projeler hakkında çok da fazla bilgi yoktur. Buna karşın, bu projeler içinde çalışan bazı insanlarını çalışmalarını deşifre etmesi, insanlık dışı bir bilimi kabul etmeyen araştırmacıların ve bilim insanlarının çabaları, devletler arasındaki çelişmeler ve nihayet bu projelerin bazılarının gizli kalamayıp ister istemez su yüzüne çıkması sonucu, söz konusu projeler hakkında az da olsa bilgi sahibiyiz.

Bu projelerin ilki, 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Manhattan Projesiydi. 1941 yılında çalışmalarına başlanan Manhattan Projesi'nin konusu atom bombasının üretimiydi. Bu projenin gerçekliği Hiroşima ve Nagazaki'de acı bir biçimde kanıtlandı.

Gerçek olduğu en son kanıtlanan girişim ise ECHELON Projesi oldu. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD önderliğinde, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada arasında yapılan Ukusa Antlaşması'nın uygulamalarının 1980'lere yansıması olan ECHELON sistemiyle; tüm e-postalar, "chat" tipinde iletişim biçimleri, faks, teleks, telefon haberleşmeleri gözlenebiliyor. ABD ve diğerleri yıllardır bunun bir komplo teorisi olduğunu, ECHELON Projesi diye bir proje olmadığını iddia ediyorlardı. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan gelişmeler ise ECHELON'un gerçekliğini ortaya koydu.

Basında ve internette çıkan haberlere göre, ABD'nin yukarıda adı sayılı diğer devletler ile birlikte casusluk yapması ortalığı karıştırdı. Fransa, ABD ve İngiltere'ye karşı hukuki işlemlere başvurmaya hazırlanıyor. Alman ve İtalyan parlamentoları ise konu hakkında araştırma başlattı. Avrupa Parlamentosu, Bilimsel ve Teknolojik Seçenek Değerlendirme Dairesi (STAO), konu ile ilgili özel bir rapor hazırladı. Avrupa Parlamentosu'nun konuyla ilgili raporu 22 Şubat'ta Özgürlükler Komitesi'nde ele alınacaktı. Şimdiye kadar varlığı kabul edilmeyen ECHELON'un adı, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Şubat ayında internete verdiği, gizlilik derecesi olmayan belgelerden bazılarında da geçiyor.

İşte HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) Projesi'nin de bu tip bir kara proje olduğuna dair ciddi iddialar ve çalışmalar var.

HAARP: Sadece bir akademik araştırma mi?

High frequency Active Auroral Research Program (HAARP) dünyanın en büyük ve en güçlü radyo transmiterlerinden (iletici) birini imal etme projesidir. Proje, Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. 30 milyon dolarlık programın yürütme görevi ise Alaska Üniversitesi'nin. Proje, Alaska/Gakona'nın 11 mil doğusunda hâlâ inşa halindedir. 1993 yılında uygulamaya konan programın 2002 ya da 2003 yılında tamamlanması bekleniyor.

HAARP dev antenlerden sinyaller gönderecek yüksek frekans transmiterlerinden ve bunun dışında 19 enstrümandan ibaret. Geçen yıllarda 48 anteni inşa edilmiş olan ve 5 arc'lik bir alana yayılan HAARP, program tamamlandığında her biri 2 tane 10 kilowattlık radyo transmiterli 180 antene sahip olacak ve 33 acr'lik bir alana yayılacak. Enerji için dizel jeneratörler kullanılacak ve 3.6 megawattlık radyo sinyalini İyonosfer'e gönderme kapasitesine sahip olacak. Kısaca HAARP, inanılmaz güç düzeylerinde ELF (extremely low frequencyson derece düşük frekans) ve VHF (very high frequency çok yüksek frekans) transferine yetenekli, dünyanın en büyük radyo frekansı (RF) transmitteri olacak.

HAARP'ın sıradan bir radyo istasyonundan farkı daha güçlü olması ve antenlerinin yönlendirilebilir ve belirli bir noktaya odaklanabilir olması. Bunun anlamı 3.6 megawattlık radyo sinyali sadece gelişigüzel bir şekilde dışarı yayılmayacak, bunun ötesinde, bu radyo sinyalleri bir ışının içinde yükselebilecek. Bu ışının parlaklığı radyo mühendislerinin "effective radiated power" (ERPetkili ışınsallaştırılmış enerji) olarak adlandırdıkları şey. HAARP'in tamamlanmış hali 4.7 gigawatt civarında ERP'ye sahip olacak.

Desinatörieri HAARP'in enerji üretmeyeceğini, sadece kendine yüklenen enerjiyi istenen belirli noktalara transfer edeceğini belirtiyorlar.

Konuyu daha iyi kavrayabilmek için Daily News gazetesinden Doug O'Harra'nın verdiği bir örneği aktaralım. Iki elektrik ampulü düşünün. Bu ampullerin bir tanesi 100 watt diğeri 1000 watt. Onları bir alanın ortasına yerleştirin. 1000 wattlık ampul 100 wattlık ampulden 10 kez daha parlaktır. 10 kat fazla enerji yayar. Şimdi, 100 wattlık ampulü ışığın ısınını 10 kez parlaklaştıran bir reflektör (yansıtıcı) ile birlikte bir elektrik fenerinin içine yerleştirin. Elektrik feneri 1000 wattlık bir ERP'ye sahip olacaktır. Eğer bu size çevrilirse, 100 wattlık elektrik feneri 1000 wattlık ampul gibi parlak görünecektir. Hâlâ sadece 100 watt gönderiyor fakat sınırlı bir yerden 1000 wattlık ampul kadar parlak görünüyor olacaktır.

Mühendisler HAARP'in antenlerinin radyo enerjisinin üzerinde elektrik feneri reflektörü gibi hareket edeceğini söylüyorlar. Tonosferin bir bölümü üzerinde, 4.7 gigawatt ERP'ye sahip bir ışın içinde, 3.6 megawatt odaklayacaktır.

Eğer HAARP'in bütün antenleri en yüksek frekansına, 10 Mhz civarına, getirilirse ve İyonosfer'in en alçak bölümüne, 5055 mil civarına, hedeflenirse, radyo ışını tarafından vurulan alan 30 mil kare civarında olacak. HAARP mühendislerine göre bu, HAARP'ın çalışabileceği en dar ve en çok odaklanmış alan. Diğer yerleşimlerde ve irtifalarda ışın, enerjisini daha geniş bir alan üzerinde yayabilecek.

Aslında HAARP gizli bir proje değil. Amerikan Savunma Bakanlığı da HAARP'ın varlığını diğer projelerde olduğu gibi inkar etmiyor. İnternette HAARP'in kendi web sitesi bile var. Giz ve ihtilaf, amaçlar ve sonuçlar söz konusu olduğunda başlıyor.

Bu ihtilaflı projenin yöneticisi olan John Heckscher'e göre HAARP'in amacı gayet masumane: HAARP, İyonosfer'i dev bir anten olarak kullanabilmek amacıyla, bir İyonosfer yamasını ısıtmak için araştırmacıların kullanabileceği bir alet. HAARP tamamlanıp harekete geçirildiği zaman, dev antenler, aynı zamanda yüksek frekanslı radyo dalgalarını dar bir ışının içinden iletecekler. Bu radyo dalgalan İyonosfer'e gönderilecek.

Bu yüksek frekans radyasyon ışını ile, araştırmacılar elektrojetin (aurorasal perde boyunca bir milyon amperlik doğal akımlar) küçük bir parçasını değiştirebilecekler. Elektrojetin gücünün değiştirilmesiyle, İyonosfer'in çok düşük frekansı (extremely low ferquency - ELF) radyo dalgalan üretmek için kullanılması mümkün hale gelecek. Geophysical Institute (Jeofizik Enstitüsü) yöneticisi Syun Akasofu'ya göre HAARP gibi bir araç olmadan, bu frekans genişliğinde yayın yapabilmek için yüzlerce mil uzunluğunda bir antene ihtiyaç vardır. HAARP etkili bir şekilde aurorayı bir çeşit antene dönüştürüyor. Çünkü ELF radyo dalgaları okyanuslara nüfuz edebiliyor. Böylece denizaltılar suyun yüzeyine çıkmak zorunda kalmadan radyo sinyallerini alabilecek. ELF dalgaları ayrıca uzun mesafeli komünikasyonları kolaylaştırabilecek. ELF dalgaları, aynen okyanusa olduğu gibi, yeryüzüne de derinden nüfuz edebilecek. Monitöre bağlı bir alıcı kullanarak, objelerden dünyanın yüzeyine sıçrayan dalgalar sayesinde tüneller ya da gizli yeraltı barınaklarının varlığı ortaya çıkacak. Bu jeologların yeraltı minerallerini ve petrol depolarını bulmak için yıllardır kullandıklarıyla aynı teknik.

Heckscher'e göre HAARP'ın yayacağı sinyaller hükümetin herhangi bir elektrik sinyali için uygun bulduğu güvenlik düzeyinden bir milyon kez daha az tehlikeli. HAARP'ın transmiteri halihazırda 1/3 megawatt güce sahip. Gelecek yıllarda bu rakam 3 megawatt'a ulaşacak. Heckscher HAARP'ın İyonosfer üzerindeki etkisinin az olacağını basit bir örnekle açıklamaya çalışıyor: Küçük bir elektrik bobinini bir fincan kahveye ya da büyük bir nehre daldırmak. Heckscher'e göre HAARP ile yapılacak olan ikincisi.

Akasofu da bu gibi durumlarda hep ifade edildiği gibi, HAARP Projesi'nin doğaya ve insanlara ciddi zararları olacağı iddiasının bir bilim kurgu olduğunu söylüyor. Ona göre projenin, transmiter faaliyet halindeyken o yörede uçan uçaklardaki elektronik ekipman için potansiyel bir tehlikesi var. Fakat buna karşı güvenlik tedbirleri mevcut. HAARP operatörleri Federal Aviation Administration'a HAARP'in iletim takvimini verecekler ve mühendisler yörede uçan uçakların güvenliğini temin etmek için HAARP'a uçak belirleme radarları yerleştirecekler. Aynı prosedür roketler için de takip edilecek.

HAARP'ı Deşifre Etme Girişimleri

HAARP'a karşı muhalefet önce internet kanalında başladı. Pek çok insan Alaska'daki şüpheli askeri faaliyetlere dikkat çekmek için interneti kullandı. Protestonun basılı kısmı, daha sonra Alaska'da yaşamaya başlayan bir anti nükleer aktivist Dennis Specht, Nexus adlı dergiye HAARP konulu bir haber gönderdiğinde başladı. Daha sonra, Alaskalı bir politik aktivist ve Anchorage'de bilimsel araştırmacı olan Nick Begich, kendilerini teknokeşişler olarak tanımlayan, Arizona/Sedona'da yaşayan Patrick ve Gael Crystal ile net üzerinden iletişim kurdu ve onlardan bir Avustralya dergisi olan Nexus'u kontrol etmelerini istedi. Begich kendi memleketiyle ilgili bir konuyu Nexus'ta görünce çok şaşırdı ve makalede zikredilen dokümanları bulup çıkarmak için acilen çalışmaya başladı.

Muhalif araştırmacılara ve bilim insanlarına göre HAARP bir çeşit gelişmiş "İyonosferik ısıtıcı" (ionosferic heater). Bu İyonosferik ısıtıcı üst atmosferi, odaklanmış ve yönlendirilmiş elektromanyetik ışını ile zaplayacak. Ultra güçlü dalgaları, atmosferimizdeki elektrikle yüklü bölgenin titremesine (vibrate) ve dramatik bir şekilde yanmasına neden olabilir.

İyonosfer atmosferin tabakalarından biridir. İyonosfer, dünyanın üst atmosferini saran elektrik yüklü bir alandır. Dünyanın yüzeyinin üstünden, aşağı yukarı 3550 milden başlayıp 500600 mil yüksekliğe kadar uzanır (48 km ila 50.000 km). tonosfer ion ve elektron olarak adlandırılan pozitif ve negatif yüklü atomik parçacıklar içerir. Uzaydan gelen zararlı ışınlara karşı doğal bir kalkan işlevi görür.

Amerikan ordusu HAARP için, "İyonosfer üzerine yapılan bilimsel bir araştırma" gibi zararsız bir gerekçe ileri sürmektedir. İyonosfer tabakası askeriye için önemlidir. Çünkü ordu tarafından kullanılan iletişim, gözetim ve denizcilik sistemlerinin hepsi İyonosfer'in içinden geçer ya da İyonosfer tarafından yansıtılır. İyonosfer'in bir bütün olarak anlaşılması ve kontrol edilmesi Pentagon'a bu sistemler üzerinde daha iyi kontrol imkanı verecek.

HAARP üzerine en kapsamlı araştırmayı yapıp, çalışmalarını "Angels Don't Play This HAARP Advencis in Tesla Technology" adlı kitapta derleyen Dr. Nick Begich ve Jeane Manning'e göre, HAARP bir çeşit radyo teleskopunun değiştirilmiş hali. Antenler sinyalleri almak yerine, gönderiyorlar. Yazarlar HAARP'i İyonosfer alanlarını, bir ışını odaklayarak, ışının odaklandığı bu bölgeleri işitip yükselten süper güçlü radyo dalgası, ışınlama teknolojisi için bir test olarak değerlendiriyorlar. Elektromanyetik dalgalar daha sonra dünyaya geri sıçrayacak ve her şeye nüfuz edecek.

Begich ve Manning "HAARP tellalları'nın, projenin komünikasyon sistemini geliştirmek için İyonosfer'i değiştirme amaçlı, iyi niyetli akademik bir proje olduğu izlenimi verdiklerini; bu programın Arerico, Porto Riko, Tromsk, Norveç ve eski Sovyetler Biriliği'ndeki diğer tamamen güvenli İyonosferik ısıtıcı operasyonlarından bir farkı olmadığını iddia ettiklerini, bununla birlikte askeri dokümanların meseleyi açıkça ortaya koyduğunu ifade ediyorlar.

HAARP'ın gerçek amaçlarından biri, Pentagon'un hedefleri için İyonosfer'in nasıl sömürüleceğini öğrenmek. RF gücü İyonosfer'i doğal olmayan aktivitelere götürecek. Bu proje ancak bir nükleer silahını yapabileceği boyutlarda tehlikeler içeriyor. Ayrıca bizi, iyonize evrenin ve hiç durmadan bizi bombalayan yıldızlara ait radyasyonun zararlı etkilerinden koruyan gezegenin kalkanının doğasını değiştirmeye çabalıyor.

Uygulayıcıları tarafından İyonosferik bir araştırma olarak nitelenen HAARP ile gündeme gelen ilk soru: "Gökte delikler mi açıyorlar?" sorusu. Tesla'nın çalışmalarını baz alan bu ihtilaflı transmitteri ya da ısıtıcının dünyanın üst atmosferinde 30 millik delikler açmayı da içeren pek çok potansiyel tehlike içerdiği bilim insanları tarafından ciddi bir şekilde ileri sürülüyor. Çoğu bilim insanı, HAARP'in eğer havanın kontrolü için kullanılmazsa; hava modifikasyonu için kullanılabileceği konusunda görüş birliği içindeler.

Bunun yanında, "HAARP'in sahipleri" onu kullanarak üst atmosferde bir reflektör yaratma imkanına sahip olacaklar. Bunu HAARP'ten transfer edilen enerjiyi, gökyüzünün bir bölümüne odaklayarak ve elektrik akımını açarak yapacaklar. Hava tamamen dramatik olarak ısınacak ve ordunun, radyo dalgaları ve radar ışınları için kullanabileceği bir donuk nokta (opaque spot) yaratacak. Bu şekilde onlar, ışınlarına dünyanın etrafını "eğmek" için imkan verecek sanal yansıma istasyonu (virtual reflecting station) yaratmaya yetenekli olacaklar.

HAARP ayrıca, verili bölgenin üstündeki İyonosfer bölümünü kışkırtarak (uyandırarak), dünyanın herhangi bir yerindeki iletişimi engelleyebilecek. Etki, yerel bir fırtına gibi olacak: bölgenin içine ya da dışına herhangi bir yayını total bir engelle karsılaşacak.

Begich ve Manning, Bernard Eastlund isimli Texaslı fizikçinin çalışmaları üzerine inşa edilen başka patentlere bakınca, ordunun HAARP transmiterini nasıl ne şekilde kullanmaya niyet ettiğinin, daha açık hale geleceğini söylüyorlar. Bu ayrıca, hükümetin proje konusundaki yalanlamalarını daha az inanılır hale getiriyor. Yazarlara göre Pentagon bu teknolojiyi hangi niyetlerle ve ne şekilde kullanacağını biliyor ve dokümanlarında bu konuda "temizlik" yapıyor. Ordu kasti olarak, sofistike kelime oyunları, hile ve açık dezenformasyon aracılığı ile halkı aldatıyor. Pentagon, HAARP sisteminin:

  1. Orduya atmosferik termonükleer cihazlarının elektromanyetik titreşim etkisini tekrar yerine koyacak (yerine başkasını geçirmek) bir alet verebileceğini;
  2. Çok büyük ELF denizaltı iletişim sistemini, ELF dalgaları üreterek yeni ve daha siki bir teknolojiyle yeniden yapılandıracağını;
  3. Askeriyenin kendi iletişim sistemlerinin çalışmasını korurken, son derece geniş alanlardaki iletişimleri silip süpürmesine yol hazırlayabileceğini;
  4. Eğer EMASS'ın kompüterize yetenekleriyle ve Cray bilgisayarlarla birleşirse dünyanın tomografisini çekme imkanı sayesinde, barisin korunmasına katkıları olacağını;
  5. Büyük bir alan üstünde petrol, gaz ve mineral tortular bulmak amacıyla jeofiziksel yoklama için bir araç sağladığını;
  6. Yaklaşan uçaklar ve kurvazör füzelerini meydana çıkarmak için kullanılabileceğini ve diğer teknolojileri kullanılmaz hale getireceğini söylüyor.

HAARP'IN arka planı

Kuskusuz, HAARP izole olmuş bir proje değil. ABD'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı pek çok projeden oluşan demetin bir parçası. Aslında HAARP "Yıldız Savaşları" (Star Wars) programının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

ABD uzayla, 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ciddi bir biçimde ilgilenmeye başladı. Bu derin ilginin nedenleri roket teknolojisinin başlangıcının nükleer teknolojinin de esliğiyle bu dönemde ortaya çıkmasıdır. Ilk çalışmalar sonucunda gürültü bombalan ve rehberli füzeler ortaya çıktı. Roket ve nükleer silah teknolojisi aynı zamanda, 19451963 yıllan arasında gelişti. Bu süre zarfında yeryüzünün üstünde ve altında şiddetli nükleer testler tecrübe edildi. İyonosfer ve stratosfer üzerine yapılan çalışmalar sonucu atmosferin bir parçası olan ve evrenden solar ve galaktik rüzgarlarla gelen protonlar, elektronlar ve alfa parçacıkları gibi yüklü parçacıkları tutarak dünyayı koruyan "Van Allen Belts" (Van Allen Kemerleri) bulundu. Bu kemerler Amerika'nın ilk uydu operasyonu Explorer Isirasinda 1958'de keşfedildi.

Ağustos-Eylül 1958 arasında ABD, "Argus Projesi" adi altında 3 nükleer bomba ve 2 de hidrojen bombası deneyi yaptı. Bu projenin amacının, yüksek irtifadaki nükleer patlamaların elektromanyetik titreşim (EMP) nedeniyle radyo iletimlerine ve radar operasyonlarına etkisine değer biçmek, jeomanyetik alanlar ve onun içindeki yüklü parçacıkları daha iyi anlamak olduğu söyleniyor.

1320 Ağustos 1961'de Amerikan ordusu İyonosfer'de bir "telekomünikasyon kalkanı" yaratmayı planladı. Bu kalkan 3000 km yükseklikte kurulacaktı. Kalkanın İyonosfer'de kurulma sebebi telekomünikasyonlara manyetik fırtınalar ve Güneş ışınları tarafından zarar verilebilir olmasıdır.

9 Temmuz 1962'de Pentagon "Project Starfish" adi altında İyonosfer'le ilgili bir dizi yeni deney yapmaya girişti. Bu deneyler alt Van Allen kemerine zarar verdi. 1968'de "Solar Power Satellite Project (SPS) ile Güneş enerjisiyle çalışan her biri bir ada büyüklüğünde olan uydular üzerine çalışıldı. 1975'te fırlatılan "Satürn V Rocket" atmosferde yandı. Bu yanma İyonosfer'de büyük bir delik açtı.

1978'de SPS Projesi üzerine yeniden çalışılmaya başlandı. Bu dönemde anti balistik füzeler için uydu isin silahları üzerine çalışıldı. Yüksek enerjili lazer ışınlarının bir "termal silah" olarak düşman füzelerini yok etmek için en uygun araç olduğu ileri sürüldü. SPS aynı zamanda psikolojik ve anti personel bir silahı da ifade etmekteydi. Lazer ışınlan güç bataryaları bir SPS uydusundan diğer uydulara ya da platformlara yayılabilecektir. Bir psikolojik silah olarak insanlar üzerinde genel bir panik yaratma etkisi vardır. SPS'nin dünyanın herhangi bir yerindeki askeri operasyonda ihtiyaç olunan enerjiyi iletme kapasitesinden bahsedilmektedir. Bunların dışında, gözetim ve erken uyan sistemlerinde gelişmeler, düşman orduların yayınını bozma ve İyonosfer'de fiziksel değişiklikler yaratma yeteneğine sahiptir.

SPS projesine Başkan Carter'in onay vermesine karşılık, projenin çok pahalı olması (Enerji Bakanlığı'nın tüm bütçesinden daha fazla bir bütçeye ihtiyaç duyuluyordu) nedeniyle program rafa kaldırıldı. Ta ki Ronald Reagen başkan olana dek. Proje Reagen, döneminde yeniden su yüzüne çıktı. Reagen projeyi, Pentagon'un bütçesinden daha büyük bir bütçe ayırarak "Star Wars" (Yıldız Savaşları) adi altında harekete geçirdi.

1970'lerin sonlarında Pentagon, düşmana ait nükleer çevrede iletişimin radyo ve televizyon teknolojisinde kullanılan geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilemediğini fark etti. 1982'de bir komuta kontrol elektronik alt sistemi geliştirildi. "Ground Wave Emergency Network (GWEN)" denilen bu sistemle roketler monitörden izlenip kontrol edilebiliyordu.

1981 yılında "Orbit Maneuvering System" (OMS) ile uzay mekikleri için SPS uzay platformları inşası planlandı. NASA'nın ürettiği uzay mekiğinin İyonosfer'e enjekte ettiği gazların İyonosfer'e etkisi üzerine çalışıldı. Deneyler sonucunda ABD İyonosferik delikler açabildiğini gördü. 1985 yılında yeni mekik deneyleri yapılmaya başlandı. 1980'lerde ABD yılda 500600 civarında roket fırlatıyordu. Bu sayı 1989'da zirveye (1500 adet) ulaştı. Bütün bu deneylerin atmosfere ciddi etkileri oldu.

1986'da, Çernobil faciasından hemen önce, ABD Mighty Oaks olarak bilinen Nevada'daki test bölgesinde hidrojen bombası deneyleri yapıyordu. Bu deneyler X ışınları ve parçacık isini silahlarının geliştirilmesi programının bir parçasıydı. ABD 1991'de Körfez Savaşı sırasında elektromanyetik titreşim silahları (EMP) olarak adlandırılan silahları test etti.

1993 yılında başlatılan HAARP projesi iste tüm bu deneylerin devamı ve Star Wars programının bir parçası durumunda.

haarp, teknolojisi

HAARP'ın Tarihi

Dünyadaki en büyük petrol şirketlerinden biri olan ARCO'nun şubesi ARCO Power Technologies Incorporated (APTI), HAARP projesini inşa edecek müteahhit şirketti. ARCO bu şubeyi, patentleri ve ikinci safha inşa kontratıyla Haziran 1994'de ESystems'e sattı. ESystems istihbarat servislerine is yapan, dünyadaki en büyük müteahhit şirketlerden biridir. CIA, savunma istihbarat örgütleri ve diğerleri için is yapar. Yıllık satışlarının 1.8 trilyon doları, kara projeler (o kadar gizli projeler ki ABD Kongresi paranın nasıl harcandığını konuşmuyor) için olan 800 milyon dolarla birlikte, bu örgütlerdir.

ESystems'in hisseleri, dünyadaki en geniş savunma müteahhitlerinden biri olan Raytheon tarafından satın alindi. 1994'de Raytheon Fortune, ilk 500'ler listesinde 42 numaradaydı. Raytheon, bazıları HAARP projesinde değerli olacak binlerce patente sahip. Aşağıdaki 12 patent, HAARP projesinin omurgası ve simdi Raytheon ismi altında tutulan binlerce diğerleri arasında saklanıyor.

Bernard J. Eastlund'un 4686605 nolu patenti, "Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth's Atmosphere, lonosphere, andor Magnetosphere (dünyanın Atmosferinde, iyonosferinde ve/veya Magnetosferinde Bir Bölgeyi Değiştirmek için Yöntem ve Cihazlar) bir yıldır hükümet gizli emri altında mühürlü. Bu patente göre, Nikola Tesla'nın 1900'lerin başındaki çalışması araştırmanın temellerini şekillendirdi.

Olayın bir de ticari boyutu olabilir tabii. Bu teknolojinin, patentlerin sahibi ARCO için ne kıymeti olacak? Elektrik gücünü gaz alanları içinde bir güç merkezinden tüketiciye kablosuz olarak ışınlayarak muazzam kazançlar elde edebilirler.

Bir süre için, HAARP araştırmacıları bunun HAARP için amaçlanmış kullanımlardan biri olduğunu kanıtlayamadılar. Bununla birlikte, Nisan 1995'te Begich diğer patentleri buldu. Bu yeni APTI patentlerinin bazıları gerçekten de elektrik gücünü göndermek için kablosuz bir sistemdi. Ayni, Tesla'nın projesi gibi.

Eastlund'un patenti, bu teknolojinin uçakların ve füzelerin sofistike rehber sistemlerini bozabileceğini ya da tamamen çatlatabileceğini söylüyordu. Dahası, dünyanın geniş alanlarına başkalaşan frekansların elektromanyetik dalgaları ile bu püskürtme yeteneği ve bu dalgalardaki değişimleri kontrol, karada ve denizde, havada olduğu gibi iletişimi nakavt etmeyi mümkün hale getirecekti.

Begich bunun dışında 11 tane başka APTI patenti buldu. Nükleer çaplı radyasyonsuz patlamaların, güç ışınlama sistemlerinin, radarlarını, nükleer başlık taşıyan füzeler için dedektör sistemlerinin, şimdiye kadar termonükleer silahlar tarafından üretilen elektromanyetik titreşimlerin ve diğer Yıldız Savaşları oyunlarının nasıl yapılacağını açıklayan çalışmalardı bunlar. Bu patent demeti HAARP silah sisteminin temelinde yatıyor. Iki yazara göre, sanki havadaki ve zihinsel tahriplerdeki EM titreşimler yetmemiş gibi, Eastlund süper güçlü İyonosferik ısıtıcının havayı kontrol edebileceğiyle övünüyor. Begich ve Manning'm aydınlattığı hükümet dokümanları gösteriyor ki, Pentagon hava kontrol teknolojisine sahip. HAARP tam güç düzeyine eriştiğinde, tüm yarımküreler üzerinde hava etkileri yaratabilecek. Eğer bir hükümet dünyanın hava modelleri ile deney yapıyorsa, yapılan is gezegendeki herkesin en önemli ortak sorunlarından biridir.

Begich ve Manning'in kitabi, Prof. Elizabeth Rauscher gibi bağımsız bilim insanlarıyla görüşmeleri içeriyor. Yüksek enerji fiziğinde uzun ve etkileyici bir kariyere sahip olan ve prestijli bilim dergilerinde yazıları, kitapları basılan Rauscher, HAARP'i yorumluyor: "Korkunç enerjiyi, son derece nazik, İyonosfer olarak çağırdığımız bu birden fazla tabakaları kapsayan moleküler konfigürasyonun içine pompalıyorsunuz." İyonosfer, katalitik reaksiyonlara eğilimli, Rauscher açıklıyor: "Eğer küçük bir parça değiştirilirse, İyonosfer'de büyük bir değişim olabilir".

îonosferi nazik bir balans sistemi olarak tanımlarken, Dr. Rauscher, onun, zihnindeki resmini paylaşıyor: bir çorba kabarcık. "Eğer kabarcıkta yeterince büyük bir delik açılırsa", Rauscher kehanette bulunuyor, "patlayabilir".

Bilinç kontrolü mü?

Begich ve Manning tarafından yapılan araştırmalar, garip projelerin örtüsünü kaldırdı. Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri dokümanları insanın zihinsel eylemlerini manipüle etmek ve değiştirmek [geniş coğrafik alanlar üzerinde titresen radyo frekans radyasyonu (HAARP'in maddesi) aracılığı ile] için bir sistem geliştirildiğini meydana çıkardı. Bu teknoloji hakkında en çok anlatılan materyal, ünlü Zbigniew Brzezinski'nin (Carter'in eski ulusal güvenlik danışmanı) ve J. F. Mac Donald'ın (Johnson'a bilim danışmanı ve UCLA'da jeofizik profesörü) jeofizikal ve çevresel savaş için güç ışınlama transmiteri hakkında yazdıkları yazılarından gelir. Bu dokümanlar, bu etkilerin nasıl insan sağlığı ve düşüncesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini gösterir.

Brzezinski 25 yıl önce Kolombiya Üniversitesi'nde bir profesörken yazmış olduğu bir kitapta söyle diyor:

"Politika stratejistleri beyin ve insan davranışları üzerine yapılan araştırmaları sömürmeyi özendiriyorlar. Jeofizikçi G. J. F. Mac Donald (savaş problemlerinde uzman) doğru olarak zamanlanmış, suni olarak uyandırılan elektronik darbelerin dünyanın belirli bölgeleri üzerinde göreceli yüksek güç düzeyleri üretecek sarsmalar kalıbına önderlik edebileceğini söylüyor. Bu yolda birisi, ciddi olarak, seçilmiş bölgelerde çok geniş nüfusun beyin performansını bozacak bir sistem geliştirebilir. Ulusal çıkarlar için davranışları manipüle etmede çevreyi kullanma düşüncesinin ne kadar derinden rahatsız edici olduğu kimileri için sorun değil; böyle kullanıma teknolojinin izin vermesi, galiba gelecek birkaç on yıl içinde gelişecek."

1966'da Mac Donald, Başkan'ın "Bilim Danışma Komitesi'nin ve daha sonra Başkan'ın "Çevre Niteliği Konseyi'nin bir üyesiydi. Askeri amaçlar için çevresel kontrol teknolojilerinin kullanımı üzerine yazılar yazdı. Bir jeofizikçi olarak yaptığı en derin yorum, jeofiziksel savaşın anahtarının, çevresel istikrarsızlıkların (yani küçük bir miktar enerjinin ilavesinin çok daha büyük miktarlarda enerjiyi salıvermesi) tanımlanması olduğu önermesidir.

Jeofizikçiler çevresel karmaşaya enerji eklemenin geniş etkileri olabileceğini fark ettiler. Bununla birlikte insanlık halihazırda çevremize, kritik kütle tesis ettiğini anlamadan, ciddi miktarlarda elektromanyetik enerji ekliyor. Begich ve Manning'in kitabi bu konuda çeşitli sorular yükseltiyor: "Bu ekler etkisiz mi yoksa ötesinde onarılamaz bir zarar verecek kümülatif bir miktar var mi? HAARP geri dönemeyeceğimiz bir yolculuğun son basamağı mi? başka bir seri şeytani Pandora'nın Kutusu'ndan salıverecek başka bir enerji deneyi üzerine para yatırmak üzere miyiz?"

1970 başlarında Z. Brzezins" ki, yavaş yavaş ortaya çıkacak, teknoloji bağımlı " daha kontrol edilebilir ve daha yönetilebilir bir toplum'u Öngördü. Bu topluma, oy kullananları iddialı süper bilimsel "knowhow" ile etki altında bırakacak bir elit grup tarafından hükmedilecekti. Bu elit, halkın davranışlarını etkilemek ve toplumu yakin gözetim ve kontrol altında tutmak için son modern teknikleri kullanarak politik amaçlarına ulaşmada tereddüt etmeyecekti.

Begich'e göre Brzezinski'nin tahminleri doğru çıktı. Bugün, söz konusu elit için birkaç yeni araç ortaya çıkıyor. Araçları kullanma izni için politikalar zaten hazır. "ABD nasıl yavaş yavaş kontrol edilebilir teknotopluma dönüşecek?" sorusu soruluyor. Kademe taşları arasında Brzezinski, halkının güvenini kazanmak için, devam eden sosyal krizleri ve kitle medyasının kullanımım umut ediyor.

ABD Kongresine ait kayıtlar, İyonosfer'e gönderilen sinyallerle dünyaya nüfuz etmek için, HAARP'in kullanımıyla meşgul oluyor. Bu sinyaller gezegenin içinden kilometrelerce derine bakarak, düzenli yeraltı askeri gereçlerinin, minerallerin ve tünellerin yerini bulmak için kullanılacak. Senato 1996'da sadece bu yeteneği geliştirmek için 15 milyon dolar ödenek ayırdı. Problem su: dünyaya nüfuz eden radyasyonlar için gerekli olan frekans, insanın zihinsel fonksiyonlarının tahribi için en çok zikredilen frekans dizisinin içinde. Ayrıca balıkların ve vahşi hayvanların (ki kendi rotalarını bulmak için rahatsız edilmemiş enerji alanı üzerinde ilerlerler) göç modelleri üzerinde pek derin etkilere sahip olacak.

Begich ve Manning yeni teknolojilerin insanın beyin potansiyelini geliştirmek için inanılmaz imkanlara sahip olduğunu söylüyorlar. Bu teknolojiler öğrenme, hafızayı geliştirme ve insan davranışı modifikasyonu için kullanılabilir. Beyin teknolojileri alanında önemli bir isim olan Michael Hutchison, bu alanı sıradan insanlara açtı.

Hutchison'un açıkladığı gibi beyin, oranlı dar üstün frekanslar bağı içinde çalışır. Üstün beyin dalga frekansları beyinde yer alan aktivite çeşitlerine aracı olur. 4 temel beyin dalga frekansı grubu vardır ki bunlar çoğu zihinsel aktiviteyle birleşirler. Birincisi, beta dalgaları (1315 Hertz ya da titreşim saniyede), bir kişinin dikkati normal aktivitelere doğru dışa yöneldiği zaman, normal aktivite ile birleşir. Bu alanın yüksek sonu, stres ve kışkırmış (heyecanlı) durumlar ki düşünmeyi ve algısal becerileri bozar ile birleşir. îkinci grup, alfa dalgalan (812 Hertz), gevşetmeye aracı olabilir. Alfa frekansları öğrenme ve odaklanmış zihinsel fonksiyonlar (is görme) için idealdir. Üçüncüsü teta dalgaları (47 Hertz); zihinsel imgelemeye, hafızaya ve iç zihinsel odağa girişe aracı olur. Bu durum genellikle genç çocuklarla, davranışsal niodifikasyon ve uyku durumlarıyla ilgilidir. Son olarak, ultra yavaş delta dalgalan (53 Hertz), bir kimse derin uykudayken bulunur. Genel kural odur ki, beynin üstün dalga frekansı, saniyede titreşim süresinde rahatlanıldığında en düşüktür ve insan en uyanık ve heyecanlıyken en yüksektir. Beynin, elektromanyetik araçlar ile dıştan canlandırılması (tahrik edilmesi) bir dış cihaz (jeneratör) ile yeni bir safhaya geçirilmesine ya da kilitlenmesine neden olabilir. Üstün beyin dalgaları dış tahrik tarafından yeni frekans kalıplarına sürülebilir ya da itilebilir. Başka bir deyişle, dış sinyal sürücüsü ya da itici cihaz beyni bir yolculuğa çıkarır, normal frekansları beyin dalgalarında değişikliğe neden olmaya bütünüyle götürür; ki bu daha sonra beyin kimyasında değişmeye neden olur ve bu da daha sonra beyin çıktılarında, düşünce şekillerinde, duygu ya da fiziksel durum şekillerinde değişmeye neden olur. Beyin manipülasyonu iki yoldan birine çıkar: Faydalı ya da zararlı.

Spesifik dalga formları kombinasyonu ile birlikte çeşitli frekanslar beynindeki belirli kimyasal karşılıkları tetikler. Bu nörokimyasallarin salıverilmesi beyinde endişe duyguları, hırs, depresyon, ask vb. Sonuçları olan spesifik reaksiyonlara neden olur. Bütün bunlar ve duygusal entelektüel karşılıkların tüm bu gidiş gelişi (değişimler), spesifik elektriksel uyanlar sonucu ortaya çıkan bu beyin kimyasalların (kimyasal ajanların) özel kombinasyonları sonucunda ortaya çıkar. Beyin sıvılarındaki bu belirli karışımlar olağanüstü özel zihinsel durumları ortaya çıkarabilirler. Örneğin, bilinçli davranış kaybı, karanlık korkusu vb. Bu alandaki çalışmalar düzenli olarak yapılan yeni buluşla da çok hızlı bir yüzdede ilerlemektedir. Bu spesifik frekansların bilgisinin çözümü, insan sağlığını anlamada anlamlı bir gelişme sağlayabilir. ELF için taşıyıcı olarak hareket eden radyo frekans radyasyonu kablosuz olarak beyin dalgalarını değiştirmede kullanılabilecek. Bu HAARP'ini bilinç kontrolü konusunda, uygulamalarında neler yapabileceğinin göstergesidir. Bununla beraber, HAARP'ın kayıtlarında, bunun insandaki yan etkileri henüz ortaya çıkarılmamıştır; fakat Begich ve Manning'in kitaplarındaki hükümet dokümanlarında görünmektedir.

Beyin aktivitesinin kontrolü için gereken güç düzeyi 520 mikroamper gibi çok küçük bir değerdir ki bu da 60 Wattlik bir ampulü yakmak için gereken enerjiden binlerce kat daha küçüktür. Yazarlar çalışmalarında gerekli olan çok küçük enerji üzerine konuşmaktalar. Beyin aktivitesini etkilemek için gereken hız, enerji seviyesi ve dalgalar formu kombinasyonundan oluşur. Son yirmi yılda ve özellikle son birkaç yıldaki gelişmeler çok büyük ilerlemeler sunmaktadır. Araştırmalar, uluslararası olarak, dış elektromanyetik alanlar tarafından beynin kolayca yönlendirilebileceğini ya da durumları değiştirmek için etkilenebileceğini buldu. Bu buluşlar hem bilim insanları hem de sıradan insanlar için yeni araçlar tedarik etti. Yeni araçlar elektrikli "cranial" kafaya ilişkin uyarı aletlerini, ses sistemlerini, ışıklı uyan sistemlerini ve diğer birçok beyin yönlendirme ve geri tepki (destek yankı) cihazlarını içermektedir. Teknolojik ilerlemeler ayrıca, insanların kendi beyin aktivitelerinin yararlı sonuçlar için nasıl kontrol ve manipüle edileceğini öğrenmelerine izin veren özel kontrol ve gözetim araçlarına eklendi. Raporlar diğerlerinin yanında gevşemeyi, ağrı kontrolünü, öğrenme hızını ve hafızanın geliştirilmesini içermektedir.

Hutchison'm en son çalışması henüz birleştirilen düşünce teknolojilerinin son tanımlarını sağlıyor. Onun son kitabi "büyük beyin gücü", okuyucularını çok hızlı değişen (o kadar ki bilimin uygulamalardan daha hızlı geliştiğinin fark edildiği) alana ulaştırıyor. Sinir sistemi bozukluklarının düzeltilmesi, dikkat dağınıklığı ve çocuklardaki hiperaktif bozuklukların düzeltilmesi, diğer şeyler arasında ilaç ve alkole bağlı bozuklukların düzeltilmesi konusundaki son durum tartışılıyor. Bu tip elektrotip, bu tıbbi araştırmaların en ilginç alanlarını oluşturur.

Son yıllarda araştırmalar tıbbi ve psikolojik uygulamaların şaşırtıcı olumlu sonuçlarına doğru genişlemiştir. Bu sonuçların bazıları Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından fark edildi. Ne yazık ki askeri çalışmalar bu teknolojiyi insanlık yararına kullanmaktan çok silah sistemlerinde kullanma yönünde devam etmektedir.

Flanagan'ın Nörofonu

Amerika'nın en yetenekli mucitlerinden Dr. Patrick Flanagan, 1962'de tıbbın değişeceğini öngörmüştü. "Birgün tıbbi pratiğin tüm konsepti elektronik tarafından değiştirilecek. însanlar ilaçtan ziyade elektronik olarak tedavi edilecek." diyen Dr. Flanagan, o zamanlarda muhtemelen hâlâ en gelişmiş beyin yönlendirme aracı olarak kabul edilen "Neurophone'yi (elektronik telepati makinesi) keşfetmişti.

Flanagan son söyleşisinde, HAARP'in sadece dünyanın en büyük İyonosferik ısıtıcısı değil, aynı zamanda tasavvur edilmiş en büyük beyin yönlendirme cihazı olduğunu not etmektedir. HAARP kayıtlarına göre, cihaza son sekli verildiğinde (cihaz tüm bölgesel toplulukları etkilemeye yetecek düzeyde enerjiye sahip birçok dalga formu kullanır), VLF ve ELP dalgalarını gönderebilecek.

Dr. R. O. Becker 60'ların başında ELF taşımak için DC akımının üstüne sinyal ekleyerek ELP deneyleri yaptı. Becker bu konsepti bir ELF kullanarak test etti, 110 Hertz (pulses per second) sinyal insanlar üzerinde, test subjeleri arasında yükselen bilinç kaybı sonucunu verdi. Sonuçlar ELF'nin yani insanın beyin fonksiyonlarının en çok etkileyen frekansların, dışardan çok derin sonuçlarla manipüle edilebilir olduğunu gösterdi.

1958'de Dr. Patrick Flanagan, 14 yaşındayken nörofonu icat etti. Bu ona zamanımızın en parlak mucitlerinden biri unvanını kazandırdı. Nörofon cihazı, sesi (kelimeler ve müzik gibi) elektrik uyanışına (impulse), hem de bunu vücut üzerindeki herhangi bir noktadan direk olarak kulak ve bütün duyma mekanizmasını büsbütün baypas edip beyne transfer ederek, dönüştürebilir. Araştırmacılar teknolojiyi tartışırken, altı yıldan fazla bir süredir "Birleşik Devletler Patent Ofisi" cihaz için patent vermeyi reddetmektedir. Sonuçta hükümet nörofonun asla çalışmayacağını açıkladı ve patenti reddetti. Bundan sonra Flanagan ve avukatı, çalışan cihazı inceleyicisine göstermek amacıyla alet modeliyle Washington DC'ye gittiler. Inceleyici ikiliye sağır olan isçilerinden biri üzerinde kullanılıp olumlu sonuç alındığı takdirde cihaz için patenti tekrar açacağını ifade etti. Alet denendi, sağır isçi gönderilen sesi duydu ve patent onaylandı.

Dr. Flanagan daha sonra Tafts Üniversitesi'ne çatışmak üzere gitti. Burada nörofonun bir sonraki araştırma kademesini geçme amacıyla çalıştı. Deniz Kuvvetleri için insan ile yunus konuşması üzerine çalışmaya başladı. Bu araştırma 3 boyutlu (3D) holografik ses sisteminin gelişmesine olanak sağladı. Bu sistemin özü bir sesin uzayda herhangi bir yere yerleştirilmesi ve bir dinleyicinin bu sesi fark edebilmesine dayanır. Ilave çalışmalar dijital nörofonun gelişmesine büyük olanak sağladı. Cihazın önemini keşfeden ABD Savunma îstihbarat Ajansı (DIA) acil olarak onu ulusal güvenlik maddesi olarak gizlilik altına akli. Dr. Flanagan yeni çalışmalar yapmaktan ve teknolojisi hakkında konuşmaktan 4 yıl boyunca men edildi. Güvenlik gerekçesi sonunda kaldırıldıktan ve ilk nörofonun icadından 20 yıl sonra Dr. FIanagan sinirli olarak Mark XI ve Thinkman Model 50 üretebilme asamasina geldi ve bunlar öğrenme aletleri olarak kullanıldı çünkü ilkel örneklerdi.

0 yıllardan itibaren Flanagan periyodik olarak yeni konsept üzerinde çalıştı ve nörofonik teknoloji için gelişmeler dizayn etti. Bu cihazın gelişmiş şekilleri, bilgisayar beyin etkileşimi cihazları olarak kullanılabilir. Büyük miktarlarda düzgün olarak formatlanmış enformasyonun uzun dönem hafızaya transfer edilmesi fikri eğitimde devrim niteliğinde bir gelişmedir.

Nörofon şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü beyin yönlendirme aletlerinden biridir. Flanagan son yıllarda, diğer iletim modelleri üzerine vurgu ile, bu teknolojiler üzerine çalışmaya devam etti. DIA'nin nörofona ilgisi vardı. Onu geliştirmek için çalışmaya devam ettiler. Patrick ve Crystel Flanagan HAARP projesinin, bu radyo transmiterinin ya da İyonosferik ısıtıcının, kablosuz bir nörofon olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğunu söylüyorlar. Bu kullanımın hangi imkanlara sahip olduğu ise çok açık.

"Real Time Brain Biofeedback" (Aynı Anda Beyin Destek Yankısı) beyin araştırmalarında başka bir alan. Bu alan, düşünce kontrolünün elde edilmesinde yeni yaklaşımlar sunuyor. Interaktif beyin teknolojileri ile simdi beyin dalgalarını "gerçek zaman temelinde görmek mümkün, böylece bu aletleri kullanan bireyler bir kimse düşünürken beyin dalgalarının grafiksel olarak neye benzediğini bilgisayar ekranında görebilirler. Hükümetler bu teknolojilerle tehlike olarak gördükleri kalabalıkları kontrol altında tutmak için ilgileniyorlar.

HAARP'in kontrat dokümanlarında ve planlama kayıtlarında açıklanan olanakların, yazarlar tarafından toplanan Hava Kuvvetleri materyallerinin teshiriyle birlikte dikkatlice yeniden gözden geçirilmesinden sonra, elektromanyetik dalgaların düşünce kontrolü için sunduğu imkanlar apaçık ortaya çıktı. HAARP iletim (transmiting) sistemi, dikkatsizce ya da kasten zihinsel fonksiyonları değiştirmek için kullanılabilir.

Dr. Delgado 1952'den beri insan beynini araştırıyor ve sonuçlarını yayımlıyor. çalışmaları düşünce kontrolü üzerinde odaklı. Onun ilk çalışmaları bizim insan beynini anlamamıza öncülük etti. çalışmalarını 1969 yılında yazdığı Physical Control of the Minâ: Toward a Psychocivilized Society (Düşüncenin Fiziksel Kontrolü: Psikomedeni Bir Toplum. özetledi Bu erken çalışma temelde hayvanların araştırılmasıydı ve hayvanların beynine elektrod sokmayı içeriyordu. Subjesinin beyninde elektrik akimi imal ederek davranışı manipüle edebileceğini buldu. Delgado, uykudan yüksek heyecanlı bilinç durumlarına kadar bir dizi etki yaratabileceğini keşfetti. Daha sonraki çalışmaları kablosuz olarak yapıldı. düşünce manipülasyonu etkisini belirli bir uzaklıktan, herhangi bir fiziksel kontak ya da manipüle edilen canlı üzerinde araç olmadan aktivite etti. Delgado, frekansı ya da kobay üzerindeki dalga formunu değiştirerek, onların düşünmelerini ve duygusal durumlarını tamamen değiştirebileceğini buldu. Aynı zamanda hükümet tarafından kötüye kullanma olanakları açılırken, Delgado'nun çalışmaları diğer pek çok araştırmacı için temel oldu.

Delgado'nun araştırması 1969'da CIA/OR için çalışan Dr. Gottlieb tarafından, bu teknolojinin mümkün kullanımlarını ararken, yeniden değerlendirildi. O zamanlarda çalışmanın hâlâ ham olmasıyla birilikte, CIA Delgado'nun görüsünü psikomedeni bir topluma izin verecek teknikler açısından paylaşıyordu.

Bu süre içinde Tulana Üniversitesi'nden bir nöroloji operatörü olan Dr. Heath bu ihtimali, beyinde elektriksel tahrik (ESB) çalışmasıyla gerçeğe yakin hale getirdi. ESB insanda zevkli ve korkutucu halüsinasyonlar yaratabiliyordu.

CIA'nın düşünce kontrolüyle ilgilenmesi Kore Savaşı ile başlamıştı. CIA bu alanda çeşitli fiyaskolarla sonuçlanan araştırmalara başladı. Bunların bazıları üstü örtülmüş skandallardır: Kanadalı vatandaşların izinleri olamadan zihinsel olarak manipüle edilmeye çalışılmaları, binlerce üniversite öğrencisi ve askeri personel üzerinde LSD denemeleri gibi.

Delgado'nun kablosuz etkileri, CIA'nın ağzını sulandıran bir düşünce oldu. Delgado hayvanların belirli bir elektromanyetik alanın içine konup sonra herhangi bir fiziksel kontak olmadan manipüle edilebileceğini keşfetti. Bu teknolojiler başka araştırmacılar tarafından fark edildi ve çok hızlı bir gelişme yaşandı.

HAARP program menajeri J. Heckscher, HAARP içinde kullanılan frekanslarını ve enerjilerin kontrol edilebilir olduğunu ve bazı uygulamalarda 120 Hertz dizisinde titreştirileceğini söylüyor. Bu da HAARP'in düşünce kontrolü amacıyla kullanılabileceğini gösteriyor.

HAARP sistemi çok büyük kontrol edilebilir bir elektromanyetik alan yaratıyor ki bu, Delgado'nun EMF'si ile karşılaştırılabilir. Bir nokta dışında: HAARP sadece bir odayı doldurmuyor, potansiyel olarak büyük bir bölgeyi hatta bir yarımküreyi doldurması mümkün. Temelde HAARP transmiteri bu uygulamada dünyanınkiyle (ki Dr Dolego'inin kablosuz deneylerinde ihtiyaç olunandan 50 kat daha fazladır) aynı düzeyde enerjiyi dışarıya yayıyor. Bunun anlamı eğer HAARP doğru frekansa getirilirse, sadece doğru dalga formlarını kullanarak, zihinsel ayırma, bir bölgenin tamamında kasten ya da radyo frekans iletiminin yan etkisi olarak oluşturulabilir.

ein Bild

Sonuç

Başta Dr. Nick Begich ve Jeane Manning'in araştırmaları olmak üzere tüm araştırmacıların çalışmaları, HAARP'ın pek de masum bir girişim olmadığının işaretlerini veriyorlar. Bu görüşlere göre HAARP tamamlandığı zaman ABD'nin elindeki olanaklar şunlar:

  1. Atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon sağlamak,
  2. Askeri ve güçlü bir silaha sahip olmak,
  3. Geniş kitlelerin düşüncelerinin ve ruhsal durumlarının kontrol edilmesini sağlamak,
  4. Kendi komünikasyon sistemini geliştirip, istenilen ülkelerin sistemlerini çökertmek.

ABD'nin kirli sicili; bilimi, teknolojiyi ve bilim insanlarını nasıl kullana geldiği düşünülürse ve ortaya konan deliller göz önünde tutulursa yapılmak istenenlerin bunlar olmadığını söylemek çok zor.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: koyulhisarlımurat, 18.03.2019, 03:37 (UTC):
yalan diyen arkadaşlar cep telefon dalgaları televizyon telsiz radyo sinyallerinin oluşumuna bakmalılar

Yorumu gönderen: huseyin demir, 20.09.2017, 18:29 (UTC):
daha basit ve sade dil ile anlatsaniz keske.

Yorumu gönderen: sinan, 09.11.2010, 19:26 (UTC):
karaagaclar in hepisi bir iki yilda kurumustu sebepleri anlasiliyor ve secim anketleri nicin yapiliyor belli oldu fikir degistirmeleri icin o bölgeye yogunlasan sinyallerle amaclarina ulasa bilirler normaldir állah nelere izin verdi nelere vermedi bilmiyoruz

Yorumu gönderen: Kadir, 24.10.2010, 09:45 (UTC):
Bu tip araştırmaların günümüz insanlarının pek dikkatini çevmemekle birlikte konuyu ele alıp inceleyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç bilirim. okuduğum bir kitap bu yöne ilgimi oldukça arttırdı ve kitapda okuyucuya aktarılan bazı bölümleri internet üzerinde araştırmaya karar verdim. haarp teknolojisi altında bu makaleye ulaştım. diğer not ettiğim ve başlıklar ise ; holosonics adlı sitede googda yazınca çıkar hala hacklenmediyse açık olabilir ve sesin bir lazer gibi yayılması teknolojisi ile alakalıdır. ardından dikkatimi adı: pine gap olan alice springs de ayers rock'u ziyaret etmiş olan george farquhar adlı şahsın başına gelen telepatik beyin yıkama operasyonları tikkatimi çekmiştir. bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmayı tabiki isterim benim bildiklerim dışında her hangi bir bilgisi olan arkadaşlarım bana yardımcı olrsa gerçekten çok minnettar olurum. iletişim için: QadiR.ss (et) ho t ma il.kom ulaşabilirsiniz.

Yorumu gönderen: Olgun, 15.05.2010, 06:17 (UTC):
Araştırmalar çok güzel ama kullanım alanı sağlık dışında , hükmetmek yoketmek vs kullanıldığında çok zararlı bir yöne doğru hareket edecektir.Hayırlara vesile olması dileği le..

Yorumu gönderen: mehmet, 24.03.2010, 22:59 (UTC):
güzel bilgiler var İNŞALLAH bu bilgi çalışmaları insanlık gelişimi için iyi yönde kullanılır.Yazılan konu biraz daha basit ve sade olsa daha hoş olur. bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687719 ziyaretçi (144483916 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)