Hamdele
 
hamdele

Hamdele

Yazılışı: اَلْحَمْدُلِلََّهِ

Okunuşu: “El-hamdü-lillâh.”

Anlamı: “Allah'a hamdolsun”, “Allah'a şükür.”

Yukarda gördüğümüz lâfz, hamdele (tahmid) dir. "Allah'a hamdolsun." demektir.

Hamd, Yüce Allah’ı bizlere lütuf ve ihsân buyurduğu sonsuz ni'metlere karşılık olmak üzere ta'zim (saygı) ile anmak, övmek'tir. Hamd, ancak bütün alemleri Yaradan ve Malik'i, Mürebbisi olan Allah’a mahsustur ve ancak O'nadır.

Hamd etmek, taatin (ibadetlerin) en üstünüdür. Kul, her hâlinde "El-hamdü li'llâh" derse, öyle bir (manevi) servet kazanır ki bu, ona sonsuza kadar yeter.

"El-hamdü li'llâh", Arap harfleriyle yazıldığında 8 harftir. (ا ل ح م د ل ل ه) Bu da Cennet-i A'lâ'nın 8 kapısına işarettir. Her hâlinde "El-hamdü li'llâh" diyen, Cennet'in ni'metlerine kavuşacaktır, inşâ'-Allah.

Kur'ân- Kerîm'in 1. suresi olan Fatiha da (Besmele'den sonra) hamd ile başlar:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

Allah, şöyle buyuruyor: "...Bana şükredin, nankörlük etmeyin." (Bakara 152)

"Cennet ehlinin duâsı: Sübhâneke Allâhümme (Allah'ım, Sen, her türlü eksikliklerden uzaksın.), birbirine sağlık dilekleri: Selâmün (selâm), duâlarının sonu da: El-hamdü li'llâhi Rabbi'l-Alemin (Alemlerin Rabbine hamd olsun) sözleridir." (Yunus 10)

"Allah’a hamd olsun de ve O'nu gereği gibi tekbir et (O'na yaraşır şekilde saygı göster)" (İsra 111)

Resulullah (sav), şöyle buyuruyor:

"Zikrin fâziletçe en üstünü, لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ, duânın efdâli de اَلْحَمْدُلِلََّهِ demektir."

"Sizi Allah’ın celâline eriştiren şey; tesbih (Sübhân-Allah), tehlil (Lâ ilâhe illâ'llah) ve tahmid (El-hamdü li'llâh)dir. Bunlar, Arş'ın etrâfında toplanıp sâhiplerini anarak arı gibi ses çıkarırlar."

İki Rivâyet

1. Rivayet

Hz. Âdem, ruh'a kavuştuğunda aksırmış ve ardından "El-hamdü li'llâh" demiştir. Böylece insanın ilk sözü "hamd" olmuştur. Cennet ehlinin de son sözü "hamd" olacaktır. O hâlde, âlemin evveli de sonu da "hamd" olacaktır.

2. Rivayet

Hz. Âdem, şöyle münâcâtta bulunmuş: "Yâ Rabbi! İn'âm ettiğin ni'metlere karşılık bana öyle bir şey öğret ki, bütün hamd ve tesbihleri kendisinde toplamış olsun."

Bunun üzerine Allah (cc), şöyle buyurmuştur:

"Sabah-akşam üç kere:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً يُوَافِى نِعَمَهُ وَيُكَافِى مَزِيدَه

de."

Okunuşu: El-hamdü li'llâhi Rabbi'l-Alemin, hamden yüvâfi ni'amehu ve yükâfi meziydeh.

Anlamı: Alemlerin Rabbi olan Allah’a (verdiği) nimetlerine yetecek, fazlasını hak edecek şekilde hamd ederim."

Vacip Olan Hamd'in En Azı: اَلْحَمْدُلِلََّهِ

Okunuşu: El-hamdü li'llâh.

Anlamı: Allah'a hamd olsun.

Fakat daha fazla hamd ve senâ etmek, daha faziletlidir. Aşağıdaki cümlelerle de hamd edilir:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Okunuşu: Rabbenâ leke'l-hamd.

Anlamı: Ey Rabbimiz! Övmemiz (yalnız) Sana Mahsustur.

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ leke'l-hamd.

Anlamı: İlâhi! Ey Rabbimiz! Övmemiz (yalnız) Sana Mahsustur.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

Okunuşu: El-hamdü lil'lâhi Rabbi'l-Alemin.

Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun.

سُبْحَانَ اللهِ وَلْحَمْدُلِلَّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّاللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

Okunuşu: Sübhân-Allâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illâ'llâhu v'Allahu Ekber.

Anlamı: Allah’ı tesbih ve tenzih ederim. Hamd, Allah’a mahsustur ve O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Allah, herşeyden daha yücedir.

Fazilet ve Esrârı

Duânın başlangıcında ve sonunda hamd etmek müstehâb'tır.

Sevindirici veyâ üzücü bir durumla karşılaşıldığında hamd etmek müstehab'tır.

Yiyip-içtikten sonra hamd etmek gerekir. (Yemekten sonra) aşağıdaki duayı okumak ise daha faziletlidir:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اَطَْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْل مِنِّى وَلاَ قُوَّة

Okunuşu: El-hamdü li'llâhi'llezi at'ameni hâzâ ve razeganihi min-ğayri havlin minni ve lâ guvvetin.

Aksıran اَلْحَمْدُلِلََّهِ (El-hamdü li'llâh), bunu duyan يَرْحَمُكَ َللهُ (Yerhamük-Allah; Allah sana merhamet etsin), aksıran da cevâben يَهْدِينَا وَيَهْدِيكُمُاللهُ (Yehdinâ ve yehdikümullâh; Allah bizi ve sizi doğru yola iletsin) demelidir. Buna "Teşmid" denir.

kaynaklar

[1] "Duâların Esrârı", Çelik Yayınevi, s.52-57.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687527 ziyaretçi (144483428 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)