Hanok'un Kitabi
 
Hanok, Hz. İdris, Enoch, Book of Enoch

Hanok'un Kitabı

Hazırlayan: Akhenaton

Hanok'un Kitabı, Tevrat ve İncil'de geçen bir peygamberin kitabına verilen addır. Tevrat'a göre Hanok (Enok), Tufan öncesi atalardan biridir.[1] "Göklere yükseltilen" birkaç ölümlüden biri olup Elohim'le [2] konuşmuştur.

Hanok, kimilerine göre Atlantisli Hermes-Thot'tur. Kimilerine göre de Kurân'da Hanok'tan İdris Peygamber olarak söz edilir. Hanok'un kitabında yer alan konulardan bazıları, yıldızlar, uzaylılar, uzaylıların dünyalılarla birleşmeleri, yeryüzünde yaşamış devler ve ilâhî hiyerarşidir.[3] Tanrı'nın gökten kovduğu meleklerin yeryüzüne inmesinden ve NEPHILIM'i başlatmasından söz eder.[4]

Dini söylencelerde Kabil'in soyunun devam ettiği ve oğlu Hanok'un babasından devraldığı inançları içeren "Hanok'un Kitabı" ya da "Hanok'un Sırlar Kitabı" diye iki nüsha halinde öğretiler bıraktığı söylenir.[5]

Burada Nefilimler'in devler olduklarını ve tufandan önceki çöküş devrinde onların insanoğlunun yiyeceklerini tükettiklerini ve bunlar da yetmediğinde insanları yediklerini yazıyor. Kitaptaki, bu çeşit atıflar, dini çevreleri rahatsız etmiş ve kitabın 1772 yılında bulunana dek, Eski Ahit külliyatından çıkarılmasına, yüzyıllardır ortandan kayıp olmasına sebep vermiştir.

Bu kitaba göre Samael tarafından idare edilen melekler, Hermon dağına inerek insanlara büyü, savaş, kozmetik gibi yasak sanatları öğrettiler. Daha sonra Başmelek Mikhael’in önderliğinde dört baş melek Rafael, Cebrail ve Uriel, onları bağladılar yeraltına inen bir çukura atılar. Bundan böyle bu dört başmeleğe “denetçiler” denildi ve onlar dört istikameti, doğu, güney, batı ve kuzeyi uykusuz gözleriyle gözetlediler. Harut ve Marut gibi düşmüş melekler efsanesi, böyle gelişti ve daha sonra Legemeton gibi Hz. Süleyman'a addedilen büyü kitaplara malzeme oldular. Çok daha sonraları ise enokyan maji'ye ilham kaynağı olmuştur.[6]

Hanok'un kitabının ilk nüshalarını 1773'te İngiliz gezgin James Bruce, bir Habeş Kipti manastırında keşfetmiştir. İkinci versiyonu ise 1886'da Belgrad'da bulunmuştur.[3] Bununla birlikte Hanok’un Kitabı’nın varlığına dair en eski kanıtlara, Ölü Deniz Parşömenlerinde (Kumran Yazıtları) rastlanmaktadır.

Hanok’un Kitabı, Hanok’un vizyonlarını kapsamakta ve bu durum, Kitabın 1. bölümünde: “Bunlar Enok’un kutsanma sözleridir… Gözleri (Tanrı tarafından) açılan ve göklerde kutsal bir vizyon gören Enok (hikayesine başladı) ve dedi ki: O görüntüyü bana melekler gösterdi.” sözleriyle ifade edilmektedir.[7]

Anlaşıldığı kadarıyla Yahudi din adamları, Hanok'un kitabının birçok nüshasını diğer apokrif metinler gibi imha etmiş ya da halkın gözünden kaçırıp kendi tozlu raflarında saklamışlardı. Konuyla ilgili olarak Hanok'un kitabının yeni bir baskısında, giriş bölümünde şu açıklama yapılmaktadır:

Hanok'un kitabı adıyla bilinen, Adem'den sonraki 7. peygamber olup Nuh'un atası sayılan Hanok'a indirilen tebliğat, Yahudi din adamları tarafından kasten halktan saklanmıştır. "İlk Kilise Babaları'ndan olan Origene'nin mektubu, Yahudi din adamlarının kuşkuya, suçlamaya ve karşı çıkmaya neden olabilecek her şeyi müminlerin bilgisinden kaçırıp saklamayı alışkanlık haline getirmiş olduklarını doğrulamaktadır.

Hanok'tan defalarca kitap indirilmiş bir peygamber olarak söz edilmesine karşın, Laodikya konsili, meleklerden ve ilâhî hiyerarşiden söz edilmesini yasaklamıştı. İşte bazı belgelerin Kitab-ı Mukaddes kapsamında çıkartılması, bu yasaklama yüzünden zorunlu duruma gelmişti. Böylece aralarında Hanok'un Kitabı'nın da bulunduğu böyle metinler, Hıristiyan papazlar tarafından da rafa kaldırılarak halktan saklanmıştı.

8. yüzyıldan sonra Hanok'un Kitabı, artık yalnızca eski kilise kaynaklarında muhafaza ediliyor ve sınırlı sayıdaki pasajlarla tanınıyordu.[3]

Hanok'un Kitabı, bize önünde sonunda "Kendi bekamız için Lucifer'in çocuklarıyla (şeytan) dövüşmek zorunda kalacaksınız." diyor. "Ve onlar katliamlar yapar, acımasızca hükmeder ve yok ederken, korkunç ıstıraplar çektirir."

Hanok'un Jübileler Kitabı'nda. Bunlar, (şeytanlar) insan kadınlarıyla ilişkiye giren, cennetten kovulmuş melekler tarafından meydana getirilmiş canavarlar olarak tarif edilmişlerdir.

Kötü tohumlara ait tüm ruhları ve onların koruyucularını yok et; çünkü onlar günaha sapmış insanoğullarıdır. Başka bir efsaneye göre de Nefilim adı verilen ırk, Şit peygamberin oğullarıyla Kabil'in kızlarından dünyaya gelen kötü zihniyetli kişilerdir. Fakat olağanüstü özellikleri olduğu göz önüne alınırsa kovulmuş meleklerle insanlardan doğdukları daha inandırıcı gelir.[4]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Adının İbranicedeki sözlük anlamı, "inisiyasyon" ya da "inisiye edilmiş'tir.
[2] Elohim, "ilahlar" anlamına gelir.
[3] Alparslan Salt-Cem Çobanlı, "Meta Ansiklopedi", "Hanok'un Kitabı" maddesi, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 2010, s.242.
[4] https://tr.wikipedia.org/wiki/Hanok'un_Kitabı
[5] Yavuz Erten, "Habil ve Kabil Doğan İlk İnsanla Ölen İlk İnsanın; Öldüren İlk İnsanla Öldürülen İlk İnsanın İlişkisi Üzerine", s.3.
[6] https://kutsalkitaplarvesahifeler.wordpress.com/2009/10/09/hanokun-kitabi/
[7] Yrd. Doç. Dr. Zehra Canan Bayer, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 34, s.410.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Toroman_Gümüş, 08.02.2017, 20:11 (UTC):
Öncelikle teşekkür ederim kardeş emeğin geçt için. o inkar ederek yalan‚ sihr‚ büyü ile meşgul olanlar insan şekline bürünerek gizlenenler melek değil. onlara melek derken meleklere hakaret etmiş olyorsun. Hal bu ki onlar melekleri taklit ediyorlar çabaları anlaşılmasın dieBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080831 ziyaretçi (142875839 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)