Havkale (La Havle)
 
la havle, havkale

Havkale (Lâ Havle)

"Havkale" kelimesi,

ﻻَحَوْلَ وَﻻَ قُوَّ ةَ ِاﻻَّ بِا للهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

“Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.”

cümlesinin adıdır. Tıpkı besmele, hamdele, salvele gibi "havkale" de bu cümlenin kısaltılmış şeklidir.

Bu cümle, güç ve kuvvet, sadece Allah'tadır, başka hiçbir kimsede kuvvet, kudret ve çare yoktur anlamına gelen bir zikir cümlesidir. Buradaki

"havl" kelimesi, hem çare hem de güç ve kuvvet anlamına gelir. Buna göre cümleye; Allah'ın koruması olmadan Allah'a isyandan kurtulmanın çaresi yoktur. Kezâ Allah'ın yardımı olmadan Allah'a itaat etmeye de kimsenin gücü yetmez şeklinde mana verilmiştir.

Bu cümle hakkında hadiste mübalağa anlamında bir ifâdeyle cennetin yolunu gösteren bir pusula ve cennetten bir hazine olarak zikredilir.[1] Bunun sebebi, cümlenin Allah'a tam bir teslimiyeti ifade etmesinden ve Allah'tan başka hiçbir sultana boyun eğmediği itirafını kapsayan bir mana taşımasından dolayıdır.

Kaynaklar

[1] Buharî, Daavât 52, 69; Cihad, 131; Megâzî, 39; Kader, 7; Tevhid, 9; Müslim, Zikir, 13/44; Tirmizi, Daavât 3/3374; 58/3461; Ebû Davûd, Salât, 361/152/1528.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468595 ziyaretçi (143902237 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)