Hazreti Hizir'in Hayati
 
hızır

Hz. Hızır'ın Hayatı

Hz. Mûsâ döneminde yaşamış ve peygamber olması kuvvetle muhtemel, hikmet ve ilim sahibi bir şahsiyet.

Kurânı Kerîm'de, Hızır (as)'in isminden açıkça bahsedilmez. Ancak Kehf Sûresi'nin 60-82. âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssadan "Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul." (18/65) diye sözü edilen şahsın Hızır (as) olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahîh hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir.[1]

Bu rivayetlere göre birgün Hz. Mûsâ, İsrâiloğulları arasında vaaz ederken ona kendisinden daha hikmet ve ilim sahibi kimsenin olup olmadığı sorulmuştu. Hz. Musâ: "Hayır, yoktur!" diye cevap verince Cenâb-ı Hak, bir vahiyle Hz. Mûsâ'yâ Mecme'u'l-Bahreyn'de (iki denizin kavuşum yerinde) kullarından salih bir kul olan el-Hadir (Hızır)'in kendisinden daha âlim olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hz. Mûsâ hizmetinde bulunan genç bir delikanlı ile Hızır'ı bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıktı. ikisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca, yolculukta yemek üzere azık olarak yanlarına aldıkları balıklarını unutmuşlardı ve Balık bir delikten kayıp denizi boylamıştı. Hz. Mûsâ oradan bir süre uzaklaştıktan sonra yemek için delikanlıdan balığı çıkarmasını istediği zaman balığın denize dalıp kaybolduğunu fârk ettiler. Hz. Mûsâ'nın Hızır'ı bulmasının alâmeti, bu balığın kaybolması olduğundan derhal oraya geri döndüler ve orada Hızır (as)'i buldular. Bundan sonra Hz. Musa'nın Hızır ile, Kehf Sûresi 66-82. âyetlerinde anlatılan yolculuğu başladı.

Hz. Musa'nın yolculuğunda azık olarak taşıdığı balığın Mecme'u'l-Bahreyn'de denize dalıp kaybolması, bazı rivayetlerde ve çeşitli İslâm milletlerinin folklorunda, bu arada Türk folklorunda da bu suyun âb-i hayat olduğu, ölüleri bile canlandıran, içenleri ölümsüzleştiren bir hayat iksiri olduğu seklinde izah olunmuş, burada balığın canlanıp denize dalması meselesinde bir peygamberin hayatının ve Cenâb-ı Hakk'ın kudretinin söz konusu olduğu unutulmuştur. Buna bağlı olarak, Mecme'u'l-Bahreyn bölgesinde yaşayan birisi olarak Hızır (as)'a da ölümsüzlük isnat edilmiş ve kendisine beser üstü güçler ve yetkiler verilmiştir.

Hızır aleyhisselâma verilen ilmin mahiyetini anlayabilmek için Musa (as) ile olan yolculuğunu Kur'ân-ı Kerîm kısaca şöyle anlatır: Hızır (as), yolculukta karşılaşacakları olaylara Musa peygamberin sabredemeyeceğini kendisine hatırlatmış ve O'ndan sabır için söz almıştır (el-Kehf, 18/66-70). Önce deniz sahilinde, yolculuk için bir gemiye binmişlerdi. Hızır (as) bir balta ile gemiyi delince kaptan tamir için geri dönmek zorunda kalmıştır. Musa (as) sabredemeyip söyle demiştir: "Gemiyi, yolcularını boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın" (el-Kehf; 18/71). Yolculuğun sonunda, ilk bakışta görünmeyen ve perde arkası bilgi niteliğindeki sebebi Hızır (as) şöyle belirtir: "O, deldiğim gemi, denizde çalışan birkaç yoksulundu. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü gemi yolculuğa devam ederse, ileride her sağlam gemiye el koyan bir kral (deniz korsanları) vardır" (el-Kehf, 18/79). Yolculuk sırasında, diğer çocuklarla oynamakta olan bir çocuğu öldürdü. Musa (as): "Kısas olmadan, masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın, dedi" (el-Kehf, 18/74). Küçük çocuğun bu erken yaşta vefat ettirilme sebebi Hızır (as) tarafından şöyle açıklandı: "Öldürdüğüm erkek çocuğa gelince; onun anne ve babası mümin kimselerdi. Ileride onları isyan ve inkâra sürüklemesinden korktuk istedik ki, Rableri bu ölen çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli birini versin" (el-Kehf, 18/80, 81). Burada Cenâbı Hak'kın, anne-babanın hayırlı kimseler olması sebebiyle, ileride kendilerini üzecek, büyük sıkıntılara sokacak bir çocuğu erken yasta vefat ettirip, onun yerine daha hayırlı bir evlâdın verilmesinin, gerçekte o aile için "hayır" olduğuna işaret ediliyor.

Yolculuğun üçüncü merhalesi Kuran'da söyle anlatılır: "Musa ve salih kul yollarına devam ettiler. Sonunda bir köye varıp, halkından yiyecek istediler. Halk ise onları misafir etmek istemedi. Musa ve salih kul, orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler, Salih kul hemen onu doğrultuverdi. Bunun üzerine Musa: "isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın, dedi. Salih kul şöyle dedi: işte bu seninle benim aramızın ayrılması demektir. Sabredemediğin şeylerin içyüzünü sana anlatacağım" (el-Kehf, 18/77, 78 ). Evi, ücretsiz tamir etmesini salih kul (Hızır) söyle açıklar: "Bu ev, şehirde iki yetim çocuğun idi. Duvarın altında kendilerine ait bir hazine vardı. Bunların babaları salih bir kimseydi. Rabbin, onların rüştlerine erip, hazinelerini bizzat kendilerinin çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir rahmettir. Ben bunları kendiliğimden değil, Allâh'ın emriyle yaptım. Işte, sabredemediğin şeylerin içyüzü budur" (Kehf 18/82).

Bu hikmetlerle dolu yolculuktan, insanların günlük hayatta karşılaştıkları birtakım olayların, bazen büyük felaketlerin bir görünen yüzünün bir de asıl perde arkasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bazen şer olarak görülen olayların arkasından büyük hayırların ortaya çıktığı görülmektedir. Âyet-i Kerîmelerde söyle buyrulur: "Hoşumuza gitmediği halde, savaşmak size farz kılındı. Belki de hoşumuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlıdır. Belki hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötüdür. Allah bilir siz ise bilmezsiniz (el Bakara, 2/216). "... Eğer karılarınızdan hoşlanmıyorsanız. Olabilir ki, hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah, sizin için çok hayır takdir etmiştir. " (en-Nîsâ, 4/19). Resûlullah (sav), Hızır (as)'in ilmiyle ilgili olarak, gemi yolculuğu sırasındaki bir konuşmayı söyle nakleder: "Bir serçe, denizden gagasıyla su alıp, gemiye konmuştu. Hızır (as) bunu Hz. Musa'ya göstererek şöyle dedi: Allah'ın ilmi yanında, benim ve senin ilmin, su serçenin denizden eksilttiği su kadar bir şeydir." [2]

Kaynaklar

[1] bk. Buhârî, ilm 16, 44, Tefsîru'l-Kur'ân, Tefsîru Sûrati'l-Kehf 2-4; Müslim, Fedâil 170-174
[2] Buhârî, ilm, 44, (el-Enbiyâ, 27, Tefsîru Sûre 18/2; Müslim, Fezâil, 180; Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 311, V, 118; bilgi için bk. İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm, İstanbul 1985, V, 172-185

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Dilek sun, 04.11.2022, 11:35 (UTC):
Allahım bana da görmeyi nasip eyle bir duasını alayım nolursun çok zor durumdayım depresyondayım işsizim parasızım kalbim kırık...aşırı derecede mutsuzum benim ne zaman yüzüm gülecek dayanamıyorum artık.beni üzenler hor görenler belasını bulsunlar.beni de rızıklandır.nolurrrrrr

Yorumu gönderen: Dilek sun, 04.11.2022, 11:24 (UTC):
Allahım bana da görmeyi nasip eyle bir duasını alayım nolursun çok zor durumdayım depresyondayım işsizim parasızım kalbim kırık...aşırı derecede mutsuzum benim ne zaman yüzüm gülecek dayanamıyorum artık.beni üzenler hor görenler belasını bulsunlar.beni de rızıklandır.nolurrrrrr

Yorumu gönderen: Serkan aydin, 19.06.2017, 03:16 (UTC):
hizir a.s sıfatı tam olarak belirtilmiyor kuranda..kurani oncelikle referans almaliyiz ve bu yuzden hizir a ne bir peygamber nede melek kesin olarak diyemeyiz yani mutlak hüküm koyamayiz bu konuda..kuranda acikca belirtilen tek sey kendisine hikmet verilen bir kul oldugu..burdan normal insanlardan hatta bazi peygamberlerden bile bilim ilim hikmet konusunda ustun oldugunu anlıyoruz ..kul olarak nitelendirildigine gore insan oldugu anlasiliyor..ama burda insani sasirtsn sole bi durum varki hizirin neredeyse dunyadaki tum medeniyetlerlerde kulturlerde eski antik toplumlardada gecmesi..bati literaturunde hatta pagan inanclarindada gecmesi..batida hizir yesil olarak gecer mesela iskandinav viking kulturunde cokca gecer..dogu asya kültürlerindede ve hep kurtarici olarak lanse edilir..yani sanki hizir geçmiş te ve gelecekte her daim varmış gbi..zaman yolcusu gbi zamani okuyor ve ona gore davraniyor..burda sorulmasi gereken en onemli sorulardan biri su olmali..allah insanlari cinleri melekleri yaratti yani bizim bildimiz bu bize bildirilen de bu zaten..insanlarda peygamberler elci olarak geldi peygamberler disinda insanlar imtihana tabi tutulurlar cinlerde keza ole seytan zaten malum melekler imtihana tabi tutulmaz..sorum ise su hizir denen karakter tum bu yukarda saydiklarim katagorisine girmiyor..melek deil insana benzer tasvirle anlatiliyor ama normal siradan insan gbi deil peygamber oldugunu sanmıyorum bu benim fikrim cunku peygamberlere verilen misyondan uzak gbi..bambaska bisi..allah boyle ozel nevi sahsina munhasir bir varlik mi yaratti acaba?????

Yorumu gönderen: NAFİ, 26.04.2017, 07:33 (UTC):
VAHABİLER HIZIR AS İNANMAZ

Yorumu gönderen: coskun kemal, 29.06.2015, 22:07 (UTC):
hizirdan yardim isteme duasi.
su duayi ogretdiler bana.
Edrik ebel abbas munhasir belyebni yelkani i hizir

Yorumu gönderen: coskun kemal, 29.06.2015, 22:00 (UTC):
:-)sevdim bu güzel siteyi. Allah azze ve celle nazardan saklasin maşallah maşallah maşallah. Hizir i severim. her geceyi kadir bil. her insani hizir bil.

Yorumu gönderen: kemal , 28.05.2015, 15:10 (UTC):
S.a buradaki yorum yapana arkadaslara sadece bir sey demek istiyorum hz.hizir bir peygamberdir .Allahin c.c peygamberlerini inkar etmeyiniz .

Yorumu gönderen: selma , 21.12.2013, 16:13 (UTC):
bence doğru söyledin sinem

Yorumu gönderen: onurrr, 25.11.2013, 17:06 (UTC):
çok güzel olmuş

Yorumu gönderen: Yns, 13.12.2010, 20:07 (UTC):
Son söz muhteşem

Yorumu gönderen: murat, 05.12.2010, 01:33 (UTC):
helal olsun kardes siten süper olmus

Yorumu gönderen: diyar , 15.11.2010, 18:48 (UTC):
elinize sadık işte buda yüce ALLAH (cc) hikmet ve ilmini anlatan çok güzel ögütler

Yorumu gönderen: tarkan, 15.11.2010, 16:18 (UTC):
mehmet kardeşim o delikanlı harun a.s deyil yuşa a.s dır kusura kalma sadece yanlış bilgi olmasın diye söylemek istedim en doğrusunu allah azze ve celle hz leri bilir hakkınızı helal edin

Yorumu gönderen: betüşşşş, 04.11.2010, 18:17 (UTC):
ben cok korkarım hızırdan

Yorumu gönderen: mehmet kutlutas, 15.09.2010, 15:57 (UTC):
orada bahsı gecen delı kanlı hz harundur
cok guzeldi tesekkur ederım
devmını beklıyorum

Yorumu gönderen: akraqp, 20.06.2010, 13:42 (UTC):
asıl adı hıdır dır.ibrahim a.s in soyundandır.ibrahim a.s ateşe atılcakken hızır as. 7 yaşında o olayı izlerken allahım ibrahimi yakma o iyi bir adam die dua etti.bunun uzrine zorda kalan kullara yetismesi icin kendisine ledun ilim verilmistir.ibrahim a.s gibi salih niyetle sıkıntıoya dusen kullara yardım iicn gelir.mazlumların duasını almak gerek.

hızır a.s peygamber deildir.

mana aleminin yoneticisidir.emirleri peygamber efendimizden alır.mana aleminde sorumlu olan diger kullara bildirir.

herseyin en dogrusunu allah bilir.kalb temizligi ledun ilimde ilk ve surekli aranan ozelliktir.

endogrusunu Allah bilir.

Yorumu gönderen: Elif , 14.03.2010, 10:11 (UTC):
Gerçekten çok güzel olmuş. Çok işime yaradı saolun.

Yorumu gönderen: sinem, 31.10.2009, 08:07 (UTC):
çok güzel olmuşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744358 ziyaretçi (144632176 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)