Hikmetli Sözler
 

Hikmetli Sözler

Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dinleyen kendisi olur. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî

Akrebin düşmanlığı beterdir ejderhadan/ejderha âşikar vurur, akrep gizli her zaman. (Nizami)

Alelâde otlar iki ay içinde yetişir, fakat, kırmızı gül ancak bir yılda yetişir, gül verir. MEVLANA Celâleddin Rûmi

Allah, kimine bal verir parmak vermez; kimine de parmak verir bal vermez. (Kelam-ı Kibar)

“Allah rızası gözetilmeyen sözde, Allah yolunda harcanmayan malda, cahilliği yumuşaklığına galebe çalan kişide ve Allah yolunda kınayanın kınamasından korkan kulda hayır yoktur.” (Ebu Bekir)

Allah sevdiği kuluna; bir kadının çocuğuna şifa bulması için acı ilacı yudumlatması gibi, dünyanın acılığını tattırır. (El Müzeni)

“Allah’a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz.” (Ebû İshak)

Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış.
Marifet bu gerisi yalnız çelik-çomakmış.
Necip Fazıl KISAKÜREK

Arı su içer, bal akıtır; Yılan su içer, zehir akıtır. (Bediuzzaman)

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın. (Mevlana)

Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol. (P. Safa)

“Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değildir.” (Hadis–i Şerif)

Bâki hakikatler fani şahsiyetlere bina edilemez, edilirse hakikate zulümdür. ((Bediuzzaman)

Bildiğini bilenin, arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz Bilmediğini bilmeyenden, kaçınız. -KONFIÇYÜS

Bir hatalı işde başarı kazanır, sevinirsen; bu sevincin, yaptığın hatadan daha büyüktür. Abdullah b. Abbas

Bir İnsan olursa sağır sen ona istediğin kadar bağır.(Mahmut USTAOSMANOĞLU)

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o Milletin dilini değiştirmekle; bir milleti imha ise, nesilleri tarihinden ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. (Bernard LEVİNS)

“Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür.” (Şemseddin Sami)

“Bir Müslümanın, kardeşine üç günden fazla küskün durması helal olmaz, ancak kötülüğünden emin olamayacağı bir kimse ise, o zaman helal olur. (Hadis)

“Biz sıkıntılarla, darlıklarla imtihan olduk; Sabrettik, imtihanı kazandık. Sururatla, güzellikle, rahatlıkla imtihan olduk; Kaybettik!” (Hz. Ömer)

“Buluşup el sıkışan iki müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın.” (Ebû Dâvud)

Bütün gayreti karnına giren şeyler için olan kimsenin, kıymeti de karnından çıkan şey kadardır. (Gazali)

Bütün ilm-i tıbbı iki beyitte topladım:“Yediğin zaman az ye, Bir defa yedikten sonra üzerine yemekten sakın. Şifa yediğini hazmedebilmektedir. Bir mide için yemek üzerine yemek sokmaktan daha zor gelen bir şey yoktur.” (İbn-i SİNA)

Cesaret insanı Zafere, Kararsızlık tehlikeye; korkaklık Ölüme götürür.(Kanunui Sultan Süleyman)

“Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir.” (Tâvus Bin Keysan)

“Dikkat ediniz, uyanınız! Nice elbisesini parlatan cilalayan vardır ki dinini kirletmiştir ve nice kendini üstün görüp gururlanan vardır ki, şahsiyatını yerle bir edip eskitmiştir.” (Ebu Ubeyde)

Doğru ile eğri arasında bir taraf olan, bertaraf olur. (La erdi)

Dostluga yer bırakcak kadar savaş, savaşa yer bırakacak kadar dost ol. (Sadi-i sirazi)

Dün Geçti yarın var mı? Gençliğine güvenme ölen hep ihtiyar mı?

“Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugününü iyi değerlendir.”(Hz. Ali)

“Dünya bir deryâ, âhiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu.” (Ebû Ya’kub İshak)

Düşmanlarınızı affedin, bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. (J.F. Kennedy)

Eger dünya görüşünüz tuvalet duvarında ise, sizin işiniz şifona kalmıştrr. (M.Güner)

Fare huylulara, kedi bey olur. (Mevlâna)

Gece ve gündüz, ikisi de seni tüketiyor. Sen de onları tüket. (Ömer bin Abdülaziz)

Gençliğe güvenip vakit çok erken derken/Belki elveda bile diyemezsin giderken (Necip Fazıl Kısakürek)

Gençliğine de güvenme, Ölen hep ihtiyar mi?

“Gıybet edecek olursam, anamdan başkasının gıybetini etmem. Çünkü böylece sevaplarım anama yazılmış olur” (Şeyh Sadi)

Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı oluşmaz. (İmam-ı Gazali)

Gözü olmayana sen bir varlığı istediğin kadar tasvir et. Hapisteki adama diyorsun ki hadi gidelim gezmeye.

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. -Çin atasözü-

Güzel olan sevgili değildir. Sevgili olan güzeldir. (Tolstoy)

Hafif acılar konuşabilir; ama derin acılar dilsizdir. (Seneca)

“Hak meşakkatli ve zordur. Batıl ise, kolay ve tatlı görünür. Nice zevkler var ki, ardında upuzun bir keder bırakır.” (İbnı Mes’ud)

Halkı rencide eden âlemde, Kendi rencide olur son demde. Şeyhülislam Yahyâ

“Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden Allah’a erer.” (Ebû Ali Dekkâk)

“Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter.” (İmam Şâfîî)

Herkesin gözü önünde fenâlık yapan alçaktır. Gizli yaan da kendisinden utanmayan ve Allah’tan korkmayandır. Lâ Edrî

İnsan papatyalara koşarken ezdiği kir çiçeklerinin farkına varamıyor. İnsanda hayallerin yerini anılar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir. -James Brewer-

İnsanlar görüntüleriyle karşılanır şahsiyetleriyle uğurlanır.

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını yitirirler, Sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. (Goethe)

İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.

İnsanların yaptığı sahte paralar kadar paraların yaptığı sahte insanlar vardır.

İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutluluğun bir parçasıdır. -B.RUSSEL-

Kalp ne ile doluysa dudaklardan dökülür gider. -GOETHE-

Kendin Hak ile meşgul etmezsen batıl seni istila eder.(imam-ı şafii)

Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın.(Ömer Bin Abdulaziz)

Kim demiş arkadaş uğrunda ölmek zor. Asıl uğrunda ölünecek arkadaş bulmak zor. (Kelam-ı Kebir)

“Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr olmak.” (Ebu Ali Sakafî)

“Kul, Allah’ın sevgisini tattığı zaman, Allah onu kendi kusurlarına mutalı kılar. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur.” (Rabia el-Adeviyye)

“Kurân şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez.” (Aldülhakim Arvasi)

Kurtların istila ettiği yerde koyun değil Aslan olmak gerekir. (Kelam-ı Kebir)

Körler memleketinde görmek suçtur. (Hikmetli sözler)

“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir!” (Tirmizî)

Küçük şahsiyetler; kişilerle ugraşır. Vasat şahsiyetler; olaylarla uğraşır. Büyük şahsiyetler; Fikirlerle uğraşır. (Kelam-ı Kibar)

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar. Muhyiddin-i Arabi)

Mahlukata şefkat ve merhamette güneş gibi ol
İnsanların ayıbını örtmekte gece gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol
Hilmiyet ve ağır başlılıkta ölü gibi ol
Sehavet ve cömertlikte akan sular gibi ol
Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol
(Mevlâna Celâaleddin-i RUMİ)

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyorlar!..

Mide derdi olmasaydı hiçbir kuş tuzağa düşmezdi.(Şeyh Sadi)

Ne etrafımızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz. (Sadi)

Onlar; dostlarının zararından emin oldukları için dostlarını uzak tuttular Düşmanlarının zararından korunmak ve kazanmak için onları yakınlarına aldılar. Yanlarına aldıkları düşmanları dost olmadığı gibi, uzakta tuttukları dostları da düşman oldu. Böylece herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu (Eba Müslim HORASANİ)

Oyun bittiği zaman sah da piyon da ayni kutuya atılır.

Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisimi biz onu her yerde bekleyelim. -Montaigne-

Öyle adamlar gördüm üstünde elbisesi yok, öyle elbiseler gördüm içinde adam yok. -MEVLANA-

Para her şeyi yapar diyen adam, Para için her şeyi yapan adamdır. -Benjamin Franklin-

Rezil kimselerin saltanatı, kâmil insanların âfetidir. Hz. Ali

Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır. (S.M. Power)

Sabır; Bir işi bir dakika önce alma aceleciliğinden, bir dakika sonraya bırakma tembelliğinden kaçınma ve korunma iradesi demektir.

Sakın kendini Eşkiyalarla (günahkâr) mukayese etme, kendini evliya sanırsın. İyilerle mukayese et ki, hatalarını bulasın.

Sana gerekli olmayan şey hakkında konuşma. İster akıllı, ister akılsız hiç kimseyle münakaşa etme ve kardeşini, anılmandan hoşlandığın şeyle an. (Abdulah ibn-i Mes’ud:)

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir)

Sizde olan tükenir Allaha'da olan sonsuz/Fezalar sizin olsa ne yapacaksınız onsuz (N.f Kısakürek)

Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı asamaz. -ARAP ATASOZU-

Şu yalan dünyanın sonu iç imiş. Akşam gelüp konan sabah göç imiş. (Pir Sultan Abdal)

“Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile.” (Ali Rûdbârî)

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların devamlılığıdır.(kelam-ı Kebir)

Tilkilere kümes bekçiliği yaptırılmaz. (la edri)

Uğradığın dertlerden mahlûkata şikâyeti bırak! Merhametliyi merhametsize şikâyet etmiş olursun. (Hz. Hüseyin)

Ulu çamlar, fırtınalı diyarlarda yetişir. (Cemil Meriç)

Vallâhi kulum, eyliyemem kimseye bühtân, Hep çektiğim kendi cezâ-i âmâlimdir. Şâir Vasfi

Vücudumda yüz dil olsa da yine, şükretmiş olamam nimetlerine. (İmam-i Rabbani)

"Ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz; ya da Allah şerlilerinizi size musallat eder de, içinizden iyiler bile dua etse kabul olunmaz” (Hadis-i Şerif)

Yalan öyle zehirli bir oktur ki, hedefini değil atanı yaralar. (Arap atasözü)

“Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömülmüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu olmaya lâyık değil.” (Ebu Hasan Harakânî)

Zaman gösterdi ki cennet ucuz, cehennem dahi lüzumsuz değil. (Bediuzzaman said Nursi)

Zaman paraya benzer, lüzumsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter. (N.KAPLAN)

“Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Çünkü zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir.” (Ebû Osman Hîrî)

Kaynak: www.mehmetakifardic.tr.gg/Hikmetli-S.oe.zler.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sıtkı özdemir, 27.11.2010, 18:37 (UTC):
admin arkadaşım yazılar için ve bu siteyi böylesine dolu dolu hazırladığın için çok teşekkür ediyorum..

Yorumu gönderen: Seren, 12.09.2010, 20:57 (UTC):
HikmetLi sözLer sayfanızı çok begendim.. eLLerinize sağLık.HayırLı akşamLar diLerim.. :)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080807 ziyaretçi (142875788 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)