Hilye-i Serif ve Semail-i Serif
 
Hilye-i şerif, hilyei şerif

Hilye-i Şerîf ve Şemail-i Şerîf

Hilye-i Şerîf

Hz. Ali (ra)'nin, Peygamber Efendimizin beden ve ahlak güzelliğini, davranış mükemmelliğini, insanların ona duyduğu sevgi ve hürmeti anlattığı hilye-i şerif.

Aşağıdaki satırlar, gerçek sevgilerin cazibe merkezi, yüreklerin en hassas süveydalara açılan kapısını ve Sevgililer Sevgilisi'nin ruh ve beden yapısını anlatır ki Hakanî Mehmed Bey tarafından yazılan Hilye-i Saadet adlı kitaba göre düzenlenmiştir.

Saçı fazla uzun olmazdı ve tam kıvırcık denilmeyecek derecede dalgalıydı. Saçını ortadan ayırır ve dört bölük halinde; ikisini omuzlarına, ikisini de kulaklarına doğru bırakırdı. Bazen kulaklarını açıkta bıraktığı da olurdu. Bu saçlar, misk gibi siyah renkli ve güzel kokuluydu.

Her iki mânâda alnı açıktı. Bu alın genişçe ve buğday renkli idi. Ancak ortasında daima bir nur parlardı. Yüzü değirmi idi. Ona dikkatle bakılamazdı. Parlak bir çehresi vardı. Ayın on dördü gibi parlardı. Dolgun ya da şişman olmadığı gibi kuru ve zayıf bir yüz de değildi. Yanakları ne etli ne de çöküktü. Yüzünün aklığı içinde yanaklarının kırmızısı gâlip idi. Terlediği zaman üzerine çiğ tâneleri kondurmuş gülü andırırdı. Öfkesi ve memnûniyeti, yüzünden anlaşılabilirdi. Uzun, ince ve hilâl kaşlıydı. Kaşlarının ucunda kıvrım vardı. İki kaşı arasında tüy yok idi ve bembeyaz görünürdü.

Kirpikleri siyah ve uzun idi.

Gözünde ezelden bir sürme mevcuttu. Beyazı katı beyaz; karası kapkaraydı. Gözleri geceleyin de gündüz gibi görürdü. İlahî aşkın eseri bazen gözlerinde kızarıklık oluştururdu. Baktığı zaman karşısındaki kişi nazarına dayanamaz ve gözlerine dikkatle bakamazdı.

Burnu mütenasip idi. İki kaşına yakın olan kısmı bir parça yüksekçe idi. Koku almakta çok hassastı.

Ağzı ne çok büyük; ne de çok küçük idi.

Dişleri aralıklı olup üst üste değildi. İnci gibi bembeyazdı. Konuşurken ön dişleri arasından bir nur çıkar gibi görünürdü. Güldüğü zaman dişleri dolu taneleri gibi parlardı.

Gülüşü tebessümden ibaretti. Kahkaha ile gülmekten hayâ ederdi. Eğer kahkaha ile gülecek olsa Arş-ı Âlâ titrerdi. Bu sebeple ömrü boyunca hiç kahkaha ile gülmedi.

Çenesi yuvarlak idi.

Sakalı sık ve siyah idi. Ömrü boyunca sakalında yalnızca 17 kılı ağarmıştı. Her yeri aynı uzunlukta kesilirdi.

Boynu ve gerdanı bembeyaz idi. Bu boyun, ne uzun; ne kısaydı. Gerdanı çok güzel görünüşlüydü.

Pazuları etli ve beyaz idi.

Omuzları genişti. Üzerinde tek tük kıllar mevcut idi. Nübüvvet mührü onun iki kürek kemiği arasında ve sağ omzuna yakın bir yerde bulunuyordu. Bu mühür, siyaha çalan sarı renkte olup çeyrek altın büyüklüğünde bir bendi. Üzerinde dik duran siyah kıllar var idi.

Beden olarak ince yapılıydı. Vücut yapısının bir benzeri daha yaratılmamıştır. Giyecek olarak en çok beyaz; sonra yeşil rengi tercih ederdi. Yazın ince atlas kumaş; kısın yün giyerdi. Elbisesi asla gösterişli olmazdı. Ömrü boyunca aynı anda iki elbiseye birden sahip olmadı.

Bir yere yöneldiği zaman bedeniyle birlikte döner, asla başını çevirerek bakmazdı. Başını çevirip bakmak insanı hayasız eylediği için onun bu tavrı ümmetine sünnet olmuştur.

Vücudundaki kemikler irice ve muntazam idi.

Pazusu koluyla; uylukları da ayaklarıyla şekilce birbirine uygun idi. Kuru yâhut ince olmayıp dolgun idiler. Her azası birbirinden güzeldi. El ve ayak ayaları genişçe idi. El parmakları uygunluk içindeydi.

Göğsü ve karnı birbirine uygun ve aynı düzgünlükte idi. Göbeği yuvarlaktı. Göğsünden göbeğine kadar bir çizgi hâlinde kıllar uzanırdı.

Orta boylu sayılırdı. Göze çarpacak kadar kısa; dikkat çekecek kadar da uzun değildi. Orta boylu olmasına rağmen kendisinden uzun birinin yanında el ayası kadar uzun görünürdü. O kişi yanından ayrılınca yine orta boylu gösterirdi. Boyu selvi misâli düzgün idi. Bedeninde kıl yok idi. Teni gül gibi kokardı ve yaşı ilerledikçe âdetâ tazelenirdi. Ne zayıf; ne de etli ve göbekli idi. Her bir parmağı kalem gibi düzgün idi.

Yürürken hızlı yürürdü. O kadar ki ayakları altında yeryüzü dürülüyormuş gibi olurdu. Yürürken ona yetişebilmek zor idi. Hayasından yokuş iner gibi önüne eğik olarak yürür ve etrafına bakınmazdı.

Yolda birdenbire karşısına çıkıveren kişi ondan heybet duyar ve aciz kalırdı.

Konuştuğu kişiye güzel kokusu siner ve birkaç gün çıkmazdı. Bir çocuğun başını okşasa birçok günler çocuğun kokusundan, ona Peygamberimiz'in dokunduğu bilinirdi. O çocuk, diğer akranları arasında daima fark edilirdi. Konuştuğu her kişi sözlerindeki güzellik ve tatlılık ile onun kulu kölesi olmaya hazır olurdu. Etkili konuşması ile müşrikler Müslümanlığı seçerdi. Sözlerinde ruha ferahlık veren bir edâ var idi. Asla dedikodu ve malayâni konuşmazdı.

Yaratılış ve huyca ne o tam olarak kimseye benzer; ne de kimse ona benzeyebilirdi. Bir hadîs-i şerîfte; “Ben en fazla babam Hz. Âdem'e benzerim; peygamberler içinde bana en çok bezeyen de atam Hz. İbrahim'dir.” buyurmuştur.[1]

Şemail-i Şerif

Şemâili Şerif (Efendimizin Dış Görünüşü. Allah Rasulü'nün manzum resmi; salât O'na, selâm O'na)

Ne uzun ne kısa kararında boy
Soyu İbrahim'den, ne asil bir soy
Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koy
Kemâlini giydir beni benden soy

Varlığın ma'şuku cemâlin göster
Bu kul varlığından soyunmak ister

Güneş pervanesi o güzel yüzün
Nûrundan ışığı vardır gündüzün
Solmaz bir gül rengin ne kış, ne güzün
Tecellî ediyor yüzünde özün

Hasretim, yanarım yüzünü göster
Kölen bu devletle avunmak ister

Simsiyah gözlerin âhu misalin
Daim Hakk'a bakar, her an visalin
Beyazı ölçüsü gözde kemâlin
Kaşların sûreti gökte hilâlin

Râzıyım rüyada yüzünü göster
Âşık ma'şukuna can sunmak ister

Omuzlar yapılı düzgün el ayak
Boynu güzel, düzgün, gümüşten berrak
Göğsünden inen kıl zarif bir yaprak
Benden mutlu sana sarılan toprak

Azatlık istemem cemâlin göster
Elim ellerine dokunmak ister

Bir tutam sakalın birkaçı beyaz
Göbeksiz vücûdun serin kış ve yaz
Canımı yoluna kurban etsem az
Dostlar defterine köleni de yaz

Açıver kapını yüzünü göster
Gönül hasretinden yakınmak ister

Duyular mükemmel, dişleri inci
Kokusuna tutkun yaşlısı genci
Yürürken koşmadan olur birinci
Kapına gelmiş bir garip dilenci

Açıver ne olur yüzünü göster
Garip ayağına kapanmak ister

Yukardan aşağı heybetle iniş
Yürüyüşünde var hep bu görünüş
Adetin baktığın tarafa dönüş
Bize nasip olsun hayırlı bir düş

Kerem et ne olur yüzünü göster
Kim böyle bir düşten uyanmak ister

Nübüvvet mührünün sırtında yeri
Mühürlemiş Rabbim eşsiz değeri
Görmesinde eşit ön ile geri
İpek mi, hayat mı, bu nasıl deri

Bir dokunabilsem, yüzünü göster
Kölen seyre dalıp bir kanmak ister

Seni ilk görenler korku çekermiş
Sonradan alışır hemen severmiş
Benzerini asla görmedim dermiş
Erenler yolundan giderek ermiş

Benzeri bulunmaz yüzünü göster
Gönüller nûrunla yıkanmak ister

Peygamber mümine kendinden yakın
Bu büyük bir lutfu Cenâb-ı Hakk'ın
Eşleri annemiz, unutma sakın
Ehl-i Beyt'e karşı edebi takın

Sevgilim, Efendim yüzünü göster
Rûh onun rengiyle boyanmak ister

Zâtının nûrundan vermiş sana can
Hılkate rûhunla başlamış Rahman
Yusuf'ta yok sende olan hüsnüân
Ahlâkındır senin mûcize Kurân

Alemlere rahmet cemâlin göster
Kölen rahmetine sığınmak ister

Ümmetin üstüne titreyen sensin
Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin
Kulunu Allah'a sevdiren sensin
Geceyi gündüze çeviren sensin

Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster
Kul şehâdetinle tanınmak ister

Allah'ı, cenneti umanlar için
En güzel örneksin uyanlar için
Kalbini zikirle yuyanlar için
Hakk'ın yeminini duyanlar için

Ey en güzel örnek yüzünü göster
Fakir bu zîneti takınmak ister

Hakk'ın halîlisin, habîbi sensin
Gönüllerin eşsiz tabîbi sensin
En güzel hutbenin hatîbi sensin
Ümmetin en büyük nasîbi sensin

Aşkımın Leylâsı yüzünü göster
Mecnun seni gözden sakınmak ister

En güzel, en üstün ahlâk senindir
Cömertlikte kemâl elhak senindir
Şefâatte en son durak senindir
Mi'rac senin, Refref, Burak senindir

Sen gördün, bize de cemâlin göster
Pervane şem'ine hep yanmak ister [2]

Kaynnaklar

[1] www.fussilet.com/hz-muhammed-sav-ve-hadisler/en-sevgilinin-hilyesi-hilyei-serif-t21122.0.html
[2] beyzadem23.blogcu.com/semaili-serif/87347

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Bilal Söğüt , 22.05.2017, 15:54 (UTC):
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED ALLAHIM SEN BİZİ HER TÜRLÜ BELADAN FİTNEDEN MUSİBETTEN KORU GÜNAHLARIMIZI AFFET AMİN

Yorumu gönderen: Doğrularla islam, 29.12.2016, 12:47 (UTC):
Hristiyanların he. İsa yi putlastirdigi gibi bizde hz. Muhammed'i aynı kefeye sokuyoruz. Bunların dinde kuranda yeri yoktur. Kendinize gelin.

Yorumu gönderen: pilot zeynep, 26.05.2016, 17:14 (UTC):
ne kadar güzel bir peygamberimiz var Allah bizi doğru yoldan ayırmasın

Yorumu gönderen: serdar, 01.02.2016, 12:52 (UTC):
allah bızı dogru yoldan ayrılmayı nasıp etmesın insallah

Yorumu gönderen: Abdulhalim, 01.01.2016, 22:24 (UTC):
HZ. MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM.

Yorumu gönderen: osman, 18.12.2015, 18:33 (UTC):
Rabbim budunyada ruyada görmeyi ahirettede cemalini görmeyi nasip eyle amin

Yorumu gönderen: Mrtyşr, 29.10.2015, 21:36 (UTC):
ALLAH sizden Razı olsun bizleri bilgilendirdiğiniz için

Yorumu gönderen: Hafize, 14.09.2015, 22:21 (UTC):
ALLHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALÂ
ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.RABBİME SONSUZ HAMD-Ü. SENÂLAR OLSUN Kİ MÜSLÜMAN TÜRK OLARAK DOĞDUK VE PEYGAMBERİMİZİ S.A.V.
SEVDİK VE O'NUN YOLUNFAN GŞTMEYE ÇALIŞIYORUZ LÂYIK OLAMASAK TA KARINCA MİSALİ ONUN YOLUNDA CANIMIZI VERİRİZ İNŞAALAH!
ALLAHIMM! C.C.BİZE GÖNDERDİĞİN EN BÜYÜK,EN SEVGİLİ,
EN GÜZEL,ÂLEMLERE RAHMET OLARAK YARATTIĞIN TEK ÖNDER
NE OLUR BU CAN BEDENDEN ÇIKMADAN
NUR CEMALİNİ RÜYAMIZDA GÖSTER!
YA RASULALLAH S.A.V.
YA HABİBALLAH S.A.V.
YA ŞEFİALLAH S.A.V.
ŞEFAATİNE NAİL EYLE
ALLAHIM C.C.

Yorumu gönderen: nursen, 27.06.2015, 07:09 (UTC):
Alahim sana şukurler olsun .boyle bir peygamberin ummeti oldugumuz icin ; Rabbim şefaatine nail eylesin..

Yorumu gönderen: nurgül, 21.11.2014, 09:49 (UTC):
Allah'a şükürler olsun ki Peygamberimizi tanıyor, dinimizi biliyoruz. Kıyamette şefaatçimiz olsun inşaAllah..

Yorumu gönderen: sude, 20.11.2014, 22:52 (UTC):
Hic kimse onun gibi olamaz bu hilyeyi okuyun evinizde bulundurun ustunuzde tasiyin cok faydasini goreceksiniz bende yeni ogrendim rabbim butun musluman alemine bir nebzede olsa ona benzemeyi nasip etsin.sukurler olsun iyiki muslumanim iyiki turkum iyiki bu cennet vatan turkiyede dogup buyudum iyiki onun gibi bir peygambere sahibim.

Yorumu gönderen: kemal sözkesen , 19.08.2014, 05:48 (UTC):
Allahım razı olsun. f. paylaşabilsek... insanlar görme imkanı olur....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729925 ziyaretçi (144594684 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)