Hindistan'da Kalki Avatar Inanci ve Hz. Muhammed
 
kalki avatar

Hindistan'da Kalki Avatar İnancı ve Hz. Muhammed

Hazırlayan: Berkan Eren

Kategori: Dinler Tarihi

Avatar, Hint mitolojisine göre tanrıların, meleklerin ve benzerlerinin yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Tanrı Vişnu, yeryüzüne toplam 10 kez inecektir. 9 kez inmiştir. 10.kez inmesi beklenmektedir.

  1. Matsiya (Balık)
  2. Kurma (Kurbağa)
  3. 3. Varaha (Yaban domuzu)
  4. Naraşima (Yarı aslan)
  5. Vamana (Cüce)
  6. Parşu Rama (Baltalı Rama)
  7. Rama
  8. Krişna
  9. Buda
  10. Kalki Avatar

1. Hinduların en eski Tanrı saydıkları Puranas’ın kutsal belgeleri, Kalki Avatar’ın Allah’ın son peygamberi olduğunu yazıyor. O, tüm dünyanın, belki de kâinatın rehberi olacaktır.

"O, 'Narashansah', yani 'Övülen Muhammed'dir." [1]

"O, dünyaların efendisi, bütün beşerin en iyisi ve rehberidir." [2]

2. Hindu dini kaynaklarında geçen ‘Kalki Avatar’ın doğumu Arap bölgesinde gerçekleşecektir.

"Bir malekha, yabancı dil konuşup yabancı bir ülkeye ait olan bir ruhanî rehber, ashabıyla beraber zuhur edecek. Onun adı “Mamah” olacak. Ey sen beşeriyetin efendisi, Arabistan'ın sakini! Sen, şerri yok etmek için büyük bir güç topladın ve Melekhalı düşmanlardan kendini korudun. Ey sen, en büyük Rab olan Tanrı'nın en mü'min görünüşü! Ben senin kölenim; beni ayaklarının altına yatır!'" [3]

3. Hindu kutsal kitaplarında son peygamberin anne ve baba isimleri verilmiştir. Babasının adı ‘Vishnuyasa’ annesinin adı ‘Sumaani’ olacaktır. İki kelimenin anlamına bakıldığında karşımıza sonuç çıkmaktadır. Vishnu, Hint dilinde Allah manasına gelirken, Yasa, kul-köle anlamında kullanılıyor. Arapça karşılığı Allah’ın kulu oluyor, yani "Abdullah" adına tekabül ediyor. Peygamberimizin babasının ismi ortaya çıkıyor. Sumaani, Hint dilinde barış ve huzur anlamındadır. Emin olunan kişi anlamına da gelir. Peygamberimizin annesinin ismi Amine’dir ve Arapça Emin Olunan Kişi ve Barış demektir.

"Vedalar (gerçek ilim kitapları) tarafından öğretilen hareket ve fiiller, hakîkî müesseseler, mevcudiyetlerini tam kaybedecekleri sırada, bu karanlık çağların sona ermesi yaklaşacak ve Tanrı'nın son tenâsühü, bir cenkçi, muharip şeklinde tezâhür edecektir. Bu muharip, Sambla Dîb (Kumlu Ada)'de, ârif ve namlı bir aileden dünyaya gelecek. Babasının adı 'Vişnuyasa (Allah'ın kulu: Abdullah)', anasının adı 'Sumaani (emîn olunan kişi: Âmine)' olacaktır." [4]

4. Yine Hindu din kitaplarında Kalki Avatar, son peygamberin yiyeceği, gıdasının hurma ve zeytin olacağı belirtilirken, doğruluğundan emin olunan, herkesin saygı duyduğu, üstün bir ahlâka sahip kâmil bir insan olacağı vurgulanıyor.

"O, çok cömerttir." [5]

"İnsanlar, onun idaresinde mutlu bir şekilde yaşarlar." [6]

"O, dünyaya hikmeti yayacaktır." [7]

"O, barış prensi ya da muhâcirdir." [8]

5. Hindu dinin kutsal kitabı Vedalarda, son peygamber Kalki Avatar’ın asil bir kavmin içinde doğacağı belirtilir. Peygamberimizin doğduğu Kureyş kavmine işaret ediyor.

"...Bu muharip, Sambla Dîb (Kumlu Ada)'de, ârif ve namlı bir aileden dünyaya gelecek." [9]

6. Allah’ın Kalki Avatar’a çok hızlı atlara bindirerek, semanın 7 katında dolaştıracağı belirtiliyor. Bu işaret açıkça Miraç hadisesinde peygamberimizin Burak adlı ata binerek, semanın 7 katını aşması ve cennete varmasını anlatıyor

"O, deveye binen bir kişidir; arabası(atları) göklere ulaşır." [10]

7. Allah’ın Kalki Avatar’a en kötü savaşlarında dahi yardım elini uzatacağını dile getiriyor. Bu delil, Uhud savaşında yaşananları tarif ediyor.

"O ve onu izleyenler, daima ibadeti düşünürler; savaş alanında bile Rablerinin önünde secde ederler." [11]

8. Kalki Avatar’ın doğum tarihi Madov ayının 12’si olacağı kaydediliyor. Peygamberimiz Hicri takvimine göre Rebiül Evvel ayının 12’sinde doğdu. Madov ayı Rebiül Evvel'in karşılığıdır.

“Kervan sahibi, doğru sözlü, hakikat aşığı, son derece bilge (hakîm), nüfuzlu ve cömert olan Mamah (Muhammed) sözleriyle beni memnun etti. Her şeye gücü yeten (Muktedir) Tanrı’nın halifesi, âlemlere rahmet olan Zât, bütün güzel sıfatlarla mücehhez olarak yanındaki on bin ashâbıyla ün saldı.” [12]

“Ahmed, Rabb’inden dinî bir hukuk sistemi (Şeriat) aldı. Bu hukuk sistemi serâpa hikmettir. Ben, aynen güneşten alıyormuşum gibi O’ndan (Ahmed) ışık alırım.” [13]

(Burada Ahmed sözcüğü apaçık yazmaktadır.)

“Brahma (İbrahim), semâvî nurla aydınlatılan ve ilâhî rahmetle kuşatılan bu evde kaldı. O öyle bir yerdir ki, insanlara (mânevî güç) hayat verir ve orası işgal edilemez.”

BRAHMA --> ABRAHAM
SARAİSVATİ --> SARAİ

Hint dinine göre Brahma'nın eşi ya da kızı Saraisvati'dir. Hz. Abraham'in de eşinin ya da kızının adı Sarai'dir.

Adem Tepesi Hindistan'ın Sri Lanka adasında bulunmaktadır. İnanca göre Hz. Adem Yeryüzüne ilk olarak Buraya inmiştir.

Adem Köprüsü Yine Hindistan coğrafyasında bulunmaktadır.

SONUÇ OLARAK HİNDULARIN GÜNÜMÜZDE DAHİ BİR KURTARICI ŞEKLİNDE BEKLEDİĞİ SON PEYGAMBER KALKİ, YERYÜZÜNE 571 YILINDA İNMİŞTİR!!! [14][15][16][17][18][19]

Berkan Eren'in Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Hymn 126/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
[2] Mantra 6
[3] Bhavishya Puran, Prati Sarg Parv III: 3, 3.
[4] Vişnu Purana, 24
[5] Mantra 12
[6] Mantra 9-10.
[7] Mantra 5.
[8] Mantra 1.
[9] Vişnu Purana, 24
[10] Mantra 2.
[11] Mantra 4.
[12] Rig Veda V, 27.
[13] Sama Veda 2:6.
[14] Dr. Zakir Naik'in Hinduizm'den İslam’a isimli konferansı.
[15] Hindistanlı ünlü yazar ve Sanskritçe uzmanı Prof. Dr. Pundit Vaid Prakash'ın The Last Kalki Avatar isimli kitabı.
[16] Deputy of Sanskrit Visha Bharati Cenral Üniversitesi’nden Dr. Niranjan Jena
[17] farukarslan.com/genel/kalki-avatar-peygamberimizdir/
[18] www.yeniumit.com.tr/konular/detay/hindu-kutsal-metinlerinde-hz--muhammed-s-a-v
[19] uygurcerileri.blogspot.com.tr/2015/06/hindistani-karistiran-diger-dinlerde.html


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076150 ziyaretçi (142859799 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)