Hz. Ali'nin Kasidelerinden Alinmis Kerametli Isaretler
 

Hz. Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler

Hz. Ali'nin üç adet kerametlerini kaydedip ispat eden üç tane Risalelerin içindeki pek çok gaybî ve beşaretli işaretlerinden sadece birkaç nümûne alıyoruz:

1. Hz. Ali'nin Ercüze namındaki kasidesinde

اَحْرُفُ عُجْمٍ سُطِّرَتْ تَسْطِيرًا .. بِتَّ بِهَاالاَمِيرُ وَالْفَقِيرًا

cümlesi, tam tamına aynı tarihi, yani Latin harflerinin kabul edildiği tarihini gösteriyor. Cifir ve Ebcedle, fıkranın mânasını takviye ediyor ki, bu beytin harflerinin Ebcedî hesabı 1349'dur. Miladî hesabın karşılığı 1928'dir.

Yani 14. Muhammedî yüzyılda hicri 1349 ve Rûmi 1347'de Arap harflerini terk edip, ecnebi ve acemi hurufuna İslâmlar içinde başlanacak. Hem genel, hem fakir ve zengin, emir ve işçi, çoluk ve çocuk gece dersleri ile o harfleri öğrenecekler. Çünkü bir nüshada بَاتَdir. بَاتَise gece çalışmasıdır.

بِتَّise kat'iliği ifade ediyor. اَحْرُفُ عُجْمٍ fıkrasındaki عُجْم ٍ ise o zamanın istılahınca Arabın gayri Lâtince ve Frenkî huruf demektir. (Sikke-i Tasdik- Gaybi)

2. Celcelûtiye Kasidesi'nden: فَقَاتِلْ وَ لاَتَخْشَ وَ حَارِبْ وَ لاَتَخَفْ fıkrası pek zahir ve kat'i bir surette harb-i umumiyi gösterdiği gibi, harb-i umumide gayet tehlikeli bir surette harbe iştirak eden bu fakirin en korkunç zamanına bakar ve teselli eder, "korkma" der ve bu umumi hitapta hususi Risale-i Nur'un başlangıcı olan İşârâtü'l-İ'câz'ın mebde-i telifiyle ve âlem-i İslâmın en müthiş ve korkulu musibet zamanını mânâsıyla gösterdiği gibi cifir ve ebced hesabıyla da gösterir.

Mânâ ile cifir hesabı ittifak ettiği yerde ima kuvvetlenip işaret derecesine çıkar. Çünkü وَ لاَتَخْشَ Hicri 1337, Rumî iki küsür fark eder. O halde 1334'e iniyor. O tarihte yalnız tek başımla Rusya'nın şimalinde en korkulu bir vaziyette ve esaretten firar ettiğimin zamanıdır. فَقَاتِلْ وَ لاَتَخْشَ beraber olsa 1940 küsur oluyor ki, Allahü âlem o tarihte diğer bir harbi umumi çıkmasına işaret etmekle beraber. (Sikke-i Tasdik- Gaybi)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56730022 ziyaretçi (144594971 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)